UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MESUT ATASEVER

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Önlisans

  1986 - 1988

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ NİĞDE EĞİTİM YÜKSEKOKULU SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR. (2 YILLIK)
 • Lisans

  1988 - 1995

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1996 - 1999

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YÖNETİM-ORGANİZASYON) (YL) (TEZLİ)
  Verimlilik ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasında ilköğretimin rolü ve bir ilköğretim model önerisi
 • Doktora

  1999 - 2005

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Sanal organizasyonların işletme kültürüne getirdiği yenilikler ve Türkiye`deki sanal işletmeler üzerinde bir uygulama
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 22 Eylül 2018

  İngilizce - 65.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Organizasyon

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2020 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2015 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2013 - 2015

 • 2021

  Yüksek Lisans - SEMİYE ÇÜRÜK
  Kriz yönetimi stratejileri bağlamında Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye lojistik işletmelerinin değerlendirilmesi: COVID–19 salgını örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EMRA KÜÇÜKGÖL
  Psikolojik sermaye farkındalığı ve yönetici beklentisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HAMDİ IŞIK
  Stratejik yönetimde misyon ve vizyon ifadelerinin önemi: Türkiye ve Japonya karşılaştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - SELİN TÜRK
  Stratejik yönetimde misyon ve vizyon ifadesinin önemi: Türkiye ve Hollanda lojistik sektörü karşılaştırması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yönetim ve organizasyon - Lisans, 2023-2024
 • ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ - Lisans, 2022-2023
 • LOJİSTİKTE KRİZ YÖNETİMİ - Lisans, 2022-2023
 • ULUSLARARASI TİCARETTE YÖNETİM - Lisans, 2022-2023
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2022-2023
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Lisans, 2022-2023
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Lisans, 2022-2023
 • KURUMSAL YÖNETİM - Lisans, 2022-2023
 • UZAKTAN YÖNETİM - Lisans, 2022-2023
 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ - Lisans, 2022-2023
 • SOSYAL ANTROPOLOJİ - Lisans, 2021-2022
 • KURUMSAL YÖNETİM - Lisans, 2021-2022
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Lisans, 2021-2022
 • ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2021-2022
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2021-2022
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • TEZ DANIŞMANLIĞI - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2020-2021
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Lisans, 2020-2021
 • KRİZ YÖNETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SOSYAL ANTROPOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Lisans, 2019-2020
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2019-2020
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • Örgütsel Davranış - Lisans, 2018-2019
 • Yönetim ve Organizasyon - Lisans, 2018-2019
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2017-2018
 • Tedarik Zinciri Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Çağdaş İşletme Yönetimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kurumsal Yönetim - Lisans, 2017-2018
 • Yönetim ve Organizasyon - Lisans, 2017-2018
 • MEZUNİYET PROJESİ - Lisans, 2016-2017
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2016-2017
 • ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMLARI - Lisans, 2016-2017
 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Stratejik Yönetim - Lisans, 2015-2016
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • Örgütsel Davranış ve Yönetsel Psikoloji - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Bilgi Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • İŞLETMELERİN GÜNCEL KONULARI - Lisans, 2015-2016
 • AİLE İŞLETMELERİ YÖNETİMİ - Lisans, 2015-2016
 • ÇAĞDAŞ İŞLETME YÖNETİMİ VE STRATEJİSİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Örgüt Teorisi - Lisans, 2014-2015
 • İşletmelerin Güncel Sorunları - Lisans, 2014-2015
 • Örgütsel Davranış ve Yönetsel Psikoloji - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası - Lisans, 2014-2015
 • Çağdaş Yönetim Yaklaşımları - Lisans, 2014-2015
 • Genel İşletme - Lisans, 2014-2015
 • İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk - Lisans, 2013-2014
 • İşletme Yönetimi - Lisans, 2013-2014
 • Akademik ve Sosyal Uyum - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, THE IMPACT OF BIG DATA IN DEVELOPING AN INNOVATION CULTURE, Journal Of Research Administration
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, POSSIBLE CONTRIBUTIONS OF BIG DATA TO BUSINESS MANAGEMENT, Journal of Research Administration
 • Ulusal Hakemsiz 2023, ATASEVER MESUT, Bankacılık Sektöründe Rekabet Stratejileri, Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi e-Bülteni
 • Uluslararası Hakemli 2023, GUİLLEN Felix Puima, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Xuetao Jin, ATASEVER MESUT, Szpakowska Justyna, On analysis of green energy portals/applications in People’s Republic of China, Spain, Poland and Türkiye for sustainable development of society, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series
 • Uluslararası Hakemli 2023, KÖSE BEKİR, ATASEVER MESUT, Covid-19 Pandemic and Sustainable Green Product Strategies: The Case Study for Textile Recycle Sector, International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR)
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Comparison and Assessment of the Power Distance Index in Generation Z in Türkiye and Poland, Procedia Computer Science
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, The Role of Managerial Sustainability and Ethics in Business Success, Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, Navigating Crises with Precision: A Comprehensive Analysis of Matrix Organizational Structures and their Role in Crisis Management, FMDB Transactions on Sustainable Social Sciences Letters
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, BÜBER HARUN, COMPARISON OF STRATEGIC VALUES OF JAPANESE AND TURKISH SUCCESSFUL LOGISTICS ENTERPRISES, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, KÖSE BEKİR, COMPARISON OF VIRTUAL AND TRADITIONAL PRODUCTS IN THE CONTEXT OF LOGISTICS, Usak University Journal Of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2023, KAYNAR İBRAHİM, ATASEVER MESUT, SANAL İŞLETMELERDE YAPAY ZEKÂ VE AZALAN İNSAN FAKTÖRÜ, HERALD OF INTERNATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER K.SH.TOKTOMAMATOV POPULAR SCIENCE PERIODICAL JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2023, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, ATASEVER MESUT, Jin Xuetao, Szpakowska Justyna, The Role of ICT in Creating the Conscious Development of Green Energy Applications in Times of Crisis: Comparison of Poland, Türkiye and People's Republic of China, European Research Studies Journal
 • Ulusal Hakemsiz 2023, ATASEVER MESUT, Bankacılık Ve Finans Sektöründe İnsan Kaynaklarının Özellikleri, Becerileri, Diğer Sektörlerden Farkları, Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi e-Bülteni
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, EvaluationOf Sustainability Approaches Of European Textile Enterprises, BALTIC JOURNAL OF LAW & POLITICS
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, KAYNAR İBRAHİM, Exploring the Determinants of Managerial Vulnerability to Manipulation: A Qualitative Investigation, Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management
 • Uluslararası Hakemli 2023, ATASEVER MESUT, Resilient Management in Action: A Comparative Analysis of Strategic Statements in German and Turkish Retail Chain Markets, FMDB Transactions on Sustainable Management Letters
 • Uluslararası Hakemli 2022, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Xuetao Jin, ATASEVER MESUT, Szpakowska Justyna, Covid-19 Pandemic as Sustainability Determinant of e-Commerce in the Creation of Information Society , Procedia Computer Science
 • Uluslararası Hakemli 2022, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Jin Xuetao, ATASEVER MESUT, Szpakowska Justyna, On a Comparative Analysis of Individual Customer Purchases on the Internet for Poland, Turkey and the People's Republic of China at the Time of the COVID-19 Pandemic, Sustainability
 • Ulusal Hakemli 2022, KUDUZ NECLA, ATASEVER MESUT, Finans İşletmelerinin Stratejik Yönetim Bağlamında Misyon ve Vizyon İfadesi Bileşenlerine Göre Girişimcilik Özellikleri, İzmir İktisat Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2022, ATASEVER MESUT, Dijital Çağda Hizmet İşletmeciliği, Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi e-Bülteni
 • Uluslararası Hakemli 2022, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, ATASEVER MESUT, Internet Users’ Approach to HRM Portals in the Context of Sustainable Development—A Comparative Analysis of Poland and Türkiye, ENERGIES
 • Ulusal Hakemli 2022, ATASEVER MESUT, Yönetici adayı bireylerin özelliklerinin sıkıntıya dayanıklılık üzerinde etkisi ile ilgili bir değerlendirme, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, ATASEVER MESUT, Alicja Fandrejewska, Smartphone and Mobile Applications Usage. Comparison Poland-Turkey, Procedia Computer Science
 • Uluslararası Hakemli 2021, Chmielarz Witold, ATASEVER MESUT, Zborowski Marek, Alicja Fandrejewska, The Impact of E-Commerce on Globalization Processes: Comparison of Poland and Turkey, EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2021, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Alicja Fandrejewska, ATASEVER MESUT, Poland–Turkey Comparison of Mobile Payments Quality in Pandemic Time, JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT
 • Uluslararası Hakemli 2021, ATASEVER MESUT, Yapay Zekânın Yönetici Verimliliğini Artırma Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, Alicja Fandrejewska, ATASEVER MESUT, The Contribution of Socio-Cultural Aspects of Smartphone Applications to Smart City Creation. Poland–Turkey Comparison, ENERGIES
 • Uluslararası Hakemli 2021, ATASEVER MESUT, ÇÜRÜK SEMİYE, COVID-19 SALGIN DÖNEMİ KRİZ YÖNETİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, Kiyani Aamir Saif, ATASEVER MESUT, Rizvi Tahir Hussain, Impact of Exploitative Leadership on Workplace Incivility: Role of Psychological Distress -Evidence from Banking Sector, NICE Research Journal
 • Uluslararası Hakemli 2021, ATASEVER MESUT, FİNANS İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA DÜZEYLERİNİN STAJYER BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ, Academic Review of Humanities and Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, Chmielarz Witold,Zborowski Marek,ATASEVER MESUT,Alicja Fandrejewska, Comparison of Customers\u2019 Perception of the Quality of Poland-Turkey Electronic Marketing Solutions, Procedia Computer Science
 • Uluslararası Hakemli 2019, ATASEVER MESUT, Importance of Values in Strategic Management: Case of Logistics Sector, BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution
 • Uluslararası Hakemli 2019, ATASEVER MESUT,ÇÜRÜK SEMİYE, Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet ve Nedenleri Üzerine Bir Uygulama, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT,YEŞİLDAĞ ESER,KUDUZ NECLA, KOBİLERDE KURUMSALLAŞMANIN ÖNEMİ VE UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ, ATLAS JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT,OKLU MERVE NUR, THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCES POLICIES FOR BUSINESS SUCCESS: EXAMPLE OF THE ICI FIRST 30, JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT,OKLU MERVE NUR, KADIN TÜKETİCİLERİN ONLİNE ALIŞVERİŞTE KOZMETİK ÜRÜNLERİNİ SATIN ALMADAKİ TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, ATLAS JOURNAL
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT, İŞLETME KÜLTÜRÜ VE SOSYAL MEDYADA İŞLETME-FACEBOOK ÖRNEĞİ, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2018, ATASEVER MESUT, İŞ VERİMİNİ ETKİLEYEN DAVRANIŞSAL ETKENLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Usak University Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, ATASEVER MESUT,ÇÜRÜK SEMİYE, The Use of Strategic Policy Statements on the Basis of Concepts,An Evaluation in Logistics Businesses, Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM)
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASEVER MESUT, Ahi Organizations in Terms of Corporations, Corporation Associations and Business Ethics in Anatolia of the Middle Ages: An Analysis of the Ibn-i Battuta’s Travelogue, Journal of MultidisciplinaryDevelopments(JOMUDE)
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASEVER MESUT,KILINÇ Hakkı Yaşar, Importance of Basic Strategies in Business Management: Case of the Agricultural and Rural Development Support Institution (ARDSI), Journal of MultidisciplinaryDevelopments(JOMUDE)
 • Ulusal Hakemli 2017, ATASEVER MESUT, SANAL ÖRGÜTLERDE, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKILEYEN UNSURLARIN, GELENEKSEL ÖRGÜT YAPISINDAN FARKLILIKLARI VE SANAL ÖRGÜTLERDE BIR UYGULAMA, Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ATASEVER MESUT, Sanal Organizasyonlarda Kriz Yönetimi, Artuklu İnsan ve ToplumBilim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ATASEVER MESUT, THE EFFECT OF THE DEPRESSION LEVELS TO THE EMPLOYEETURNOVER INTENTION IN THE LOGISTICS INDUSTRY, International Journal of Social Science and Economic Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, ATASEVER MESUT, Evaluation of department preference and tendencies of education management by students of business management department A sample from Usak University, Journal of MultidisciplinaryDevelopments(JOMUDE)
 • Ulusal Hakemsiz 2015, ATASEVER MESUT, Küresel Değişime İletişim Penceresinden Bir Bakış, KÜTAHYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM, SANAT, KÜLTÜR VE HABER DERGİSİ
 • Ulusal Hakemsiz 2011, ATASEVER MESUT, İlköğretim Kalite ve Verimlilik, Eğitime Bakış
 • Ulusal Hakemsiz 2005, ATASEVER MESUT, Kalite Kültürü ve Eğitim İlişkisi, Anahtar
 • Ulusal Hakemli 2004, ATASEVER MESUT, GÜNGÖRMÜŞ ALİ HAYDAR, Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım Firmalarında Standart Maliyet Yönteminin Muhasebe Sistemine uygulanması, Mali Yönetim ve Denetim
 • Ulusal Hakemli 2000, ATASEVER MESUT, Verimlilik ve Kalite Kültürünün Yaygınlaştırılmasında İlköğretimin Rolü, Verimlilik Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2000, UÇAR MUSTAFA, ATASEVER MESUT, ELEKTRONİK TİCARET ELEKTRONİK PARA VE BİLGİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MUHASEBE, Vergi Sorunları Dergisi
 • 28.05.2004, Uluslararası, Dünyada Yeni İnkışaf Meylleri İstikametinde Türk Dünyası Azerbaycan ve Türkiye Beynelhalk elmi-praktik simpozium, DEMİRCİ MUSTAFA KEMAL, ELMACI ORHAN, ATASEVER MESUT, Küresel Organizasyon Modeli Olarak Sanal Organizasyonlarda Yönetsel Bağlantı Süreçleri, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, ATASEVER MESUT,IŞIK HAMDİ, Siyasi Komutan Liderlik ve İşletme Örgütü Liderliği Özelliklerinin Kıyaslanması Attila ve Steve Jobs Örneği, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Ulusal, 5. ULUSAL LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ KONGRESİ 2016, ATASEVER MESUT,AKBULUT PINAR, TÜRKİYE NİN KÜRESEL REKABET ÇERÇEVESİNDE DIŞ TİCARET VERİLERİ ve 2005 2015 YILLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 26.04.2019, Uluslararası, ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ATASEVER MESUT,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Kuşaklar Arası Güç Mesafesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 26.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ATASEVER MESUT,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Kuşaklararası Güç Mesafesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 25.11.2016, Uluslararası, International Academic Conference on Management, Economics, Business and Marketing inVienna, Austria 2016 (IAC-MEBM 2016), November 25 - 26, 2016, ÖZEN ERCAN,ATASEVER MESUT, The effect of the depression levels to the employee turnoverintention in the logistics industry, Özet bildiri
 • 23.02.2022, Uluslararası, 6th International virtual Conference on “Managing Business in a COVID-19 Era: Opportunities and Challenges, ATASEVER MESUT, ÇÜRÜK SEMİYE, Covidien-19 Pandemic Period Context of the Crisis Management Logistics Enterprises Evaluation on Turkey, Özet bildiri
 • 22.10.2020, Ulusal, I. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi(C-IASOS), ATASEVER MESUT, Evaluation Of Institutionalization Levels In Banks And Financial Businesses In Terms Of Internship, Özet bildiri
 • 22.09.2023, Uluslararası, INNOVATIVE APPROACHES AND NEW TRENDS IN THE FIELD OF "BUSINESS AND ADMINISTRATION", ATASEVER MESUT, ÖZEN ERCAN, THE IMPACT OF BIG DATA MANAGEMENT ON FINANCING STRATEGIES , Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, 1. Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı, ATASEVER MESUT,SOBA MUSTAFA,ASLAN Adem, Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmeleri Bütçe Yapısı ve İşleyişi Üzerine Uşak Üniversitesi Örneği Özet, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, InternationalConference on Scientific Cooperation for theFuture in the Social Sciences, ATASEVER MESUT, Sosyal Medyada İşletmecilik Faaliyetleri ve Facebook Sayfası Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.10.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU-II, ATASEVER MESUT,ÇÜRÜK SEMİYE, Yönetici Tercihi Bakımından Cinsiyet ve Nedenleri Üzerine BirUygulama, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ATASEVER MESUT, Stratejik Yönetimde Misyon ve Vizyon İfadesinin Önemi, Türkiye’de Faaliyet Gösteren İşletmelerin Misyon ve Misyon İfadeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOSUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ATASEVER MESUT,BORA MEHMET, TÜRKİYE’DE LOJİSTİK EĞİTİMİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOSUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ATASEVER MESUT, E-Ticaret İşletmelerinde Çokkültürlü Yönetim, Zorluklar ve Çözüm Önerileri, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOSUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ATASEVER MESUT,OKLU MERVE NUR, İnsan Kaynakları Politikalarının İşletme Başarısındaki Önemi: İSO İlk 30 Örneği, Özet bildiri
 • 19.01.2023, Uluslararası, 3rd international conference LOGISTICS CHALLENGES IN THE MODERN WORLD, Chmielarz Witold, Zborowski Marek, ATASEVER MESUT, Rola IT w kształtowaniu świadomego użycia "Zielonej Energii" w czasach kryzysów. Porównanie Polski, Turcji i Chin, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ATASEVER MESUT, İşletme Kültürü ve Sosyal Medyada İşletme-Facebook Örneği, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ATASEVER MESUT,OKLU Merve Nur, Kadın Tüketicilerin online Alışverişte kozmetik Ürünlerini Satın Almadaki Tutumları Üzerine Bir Çalışma, Özet bildiri
 • 17.11.2022, Uluslararası, 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 17-19 November 2022, Aksaray / Türkiye, ATASEVER MESUT, Güç Mesafesinin Türk İşletme Yöneticileri Davranışlarına Yansıması, Kültürel Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 17.11.2022, Uluslararası, 8th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 17-19 November 2022, Aksaray / Türkiye, ATASEVER MESUT, The Reflection of Power Distance on Turkish Business Managers' Behaviors, A Cultural Evaluation, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR KURAM VE UYGULAMALAR ULUSLARARASI SEMPOZYUM, ATASEVER MESUT, Müşteriye ve Pazara Yakınlık Kavramında e Dönüşüm, Özet bildiri
 • 12.10.2023, Uluslararası, International Scientific-Practical Conference ECONOMIC GROWTH IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION 17th edition, Chisinau, 2023, ÖZEN ERCAN, ATASEVER MESUT, THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON STRATEGIC FINANCE MANAGEMENT SUCCESS, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, International Conference on ”The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, ATASEVER MESUT, Stratejik Yönetimde Değer İfadesinin Önemi ve Gıda Sektörü Örneği, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, International Conference on ”The Future of the European Union and Turkey-European Union Relations”, ATASEVER MESUT, Verimliliği Artırma Yöntemlerinin Eğitimde Kullanılabilirliği, Tam metin bildiri
 • 10.11.2022, Uluslararası, VI. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2022), ATASEVER MESUT, Corporate Identity Sharing of Turkish Holdings in the Context of Organizational Culture, Özet bildiri
 • 10.11.2022, Uluslararası, VI. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), ATASEVER MESUT, Corporate Identity Share of Turkish Holdings in The Context of Organizational Culture, Tam metin bildiri
 • 07.10.2021, Uluslararası, V. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), ATASEVER MESUT, Scope of Management Concept in Turkish and English, Özet bildiri
 • 06.12.2018, Uluslararası, Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi International Congress of Human Studies, ATASEVER MESUT, Stratejik Yönetimde Değer İfadesinin Önemi ve Lojistik Sektörü Örneği, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ PERSPEKTİFLER KONGRESİ, ATASEVER MESUT,YEŞİLDAĞ ESER,KUDUZ NECLA, THE IMPORTANCE OF INSTITUTIONALIZATION FOR MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, THE EXAMPLE OF UŞAK ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, I.Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, ATASEVER MESUT,TEMEL ESRA, İş Tatmini Düzeyinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Uşak Lise Öğretmenleri Örneği, Özet bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, 4th International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2019), ATASEVER MESUT, Evaluation of Institutionalization Levels In Logistics Enterprises And Logistics Departments with the Perspectives of Interns, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, ”III.International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS-2019), ATASEVER MESUT, Stratejik Bilgi Yönetimi Bağlamında Sanal Ortamlarda Bilgi Güveniği, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. International Applied Social Sciences (C-iasoS) Congress, ATASEVER MESUT, Stratejik Bilgi Yönetiminin İşletme Başarısındaki Önemi ve Google Örneği, Özet bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI SOSYAL VE EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, ATASEVER MESUT,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Firmalarının Depolarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Sahadaki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2024, Bilimsel Kitap, Zborowski Marek, Chmielarz Witold, Jin Xuetao, ATASEVER MESUT, Szpakowska Justyna, Adoption of Emerging Information and Communication Technology for Sustainability, 2024, CRC Press, 1040000754, 9781040000755
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET, ATASEVER MESUT, Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar- VI, 2023, Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd., 978-975-447-671-2
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ATASEVER HÜSEYİN EMRE, ATASEVER MESUT, ANALYSIS OF DEVELOPMENTS IN HEALTH SCIENCES, 2023, Yaz Yayınları, 978-625-6524-99-6
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, UZAKTAN YÖNETİM, 2023, DETAY YAYINCILIK, 978-605-254-730-4
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, TEDARİK ZİNCİRİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM , 2023, Ekin Yayınevi, 978-625-6952-95-9
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, KARADAL HİMMET, ATASEVER MESUT, Girişimci Kültür &Yönetim: Güncel Gelişmeler, 2023, Özgür Yayın-Dağıtım Co. Ltd., 978-975-447-679-8
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, Kuşaklar, Kültürler ve Yönetim, 2023, Detay Yayıncılık, 978-605-254-787-8
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, UŞAK İLİ PERSPEKTİFİNDEN BÖLGESEL, SOSYAL VE EKONOMİK DİNAMİKLER, 2023, DETAY YAYINCILIK, 978-605-254-872-1
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, KÖSE BEKİR, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, 2022, Eğitim Yayınevi Tic. Ltd. Şti, 978-625-8108-71-2
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, İKTİSAT VE İŞLETMEDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, 2022, DETAY YAYINCILIK, 978-605-254-548-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, Academic Evaluations from Multidisciplinary Perspective, 2021, Strategic Researches Academy (SRA), ISBN978-625-7148-17-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, ÇÜRÜK SEMİYE, ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER, 2021, Efe Akademi Yayınevi, 978-625-8418-07-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,KUDUZ NECLA, NEW PARADIGMS IN BUSINESS MANAGEMENT PRACTICESVolume-1, 2020, Amazon Publishers, 979-8-576-29351-3
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, Chmielarz Witold,Zborowski Marek,ATASEVER MESUT, Information Technologyfor ManagementCurrent Research and Future Directions, 2020, Springer, ISBN 978-3-030-43353-6
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, Dijital Yönetim, 2020, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 978-625-406-773-0
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, ACADEMIC STUDIES IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVESCIENCES, 2020, Ivpe, ISBN978-9940-46-008-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,ÇİMEN ESRA, New Developments in Education and Social Sciences, 2020, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, 978-625-7319-13-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,KÜÇÜKGÖL EMRA, PSİKOLOJİK SERMAYE VE YÖNETİCİLİK, 2019, IKSAD INTERNATIONAL PUBLISHING HOUSE, 978-605-7695-16-1
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,TÜRK SELİN, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde YenilikçiYaklaşımlar, 2019, EKİN YAYINEVİ, 978-605-327-920-4
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,IŞIK HAMDİ, STRATEJIK YÖNETIMDEMISYON VE VIZYON IFADELERININ ÖNEMI:TÜRKIYE VE JAPONYA KARSILASTIRMASI, 2018, Iksad Publications - 2018, 978-605-7923-40-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT,IŞIK HAMDİ, ARAŞTIRMALAR IŞIĞINDA YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR, 2018, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 978-605-7928-29-0
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERE KÜRESEL YAKLAŞIMLAR, 2016, Detay Yayıncılık, 9786059440202
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, SANAL İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYONU, 2016, GECE KİTAPLIĞI, 978-605-180-489-7
 • Ulusal 2009, Bilimsel Kitap, ATASEVER MESUT, Eğitimde Stratejik Planlama-Makaleler, 2009, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 7319
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
InternationalConference on Scientific Cooperation for theFuture in the Social Sciences , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Organizasyon
 • Afyonkarahisar ve Kütahya illerindeki Hisse Senedi Yatırımcılarının Profili ve Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi

  30.06.2016 - 29.06.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi ve İhtiyaçlarının Tespiti

  16.12.2016 - 14.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

  13.10.2017 - 11.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3,000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı