UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MERVE BALCIOĞLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  STRATEJİK YÖNETİM VE BÜYÜKŞEHİR MODELLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: İZMİR VE ANKARA UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • Doktora

  2013 - 2022

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) (MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. ORTAK)
  Ağlar, yönetişim ve bölgesel kalkınma bağlamında zafer kalkınma ajansı: Bir sosyal ağ analizi çalışması
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Güz

  İngilizce - 64
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 86.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2010 - 2021

 • Yönetişim - Lisans, 2022-2023
 • Kariyer Planlama - Lisans, 2022-2023
 • Kamu Politikası - Lisans, 2022-2023
 • Uluslararası Hakemli 2021, BALCIOĞLU MERVE, BÖLGESEL KALKINMADA KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNİN SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: TR33 BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BALCIOĞLU MERVE, JAPONYA’DA KAMU YÖNETİMİ VE JAPON SİYASAL KÜLTÜRÜNÜN ÖZGÜN YANLARI, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE,DİKTAŞ ABDULKERİM, Romanların Maruz Kaldıkları Damgalanma ve Dışlanma Mekanizmaları: Uşak Örneği, Tarih Okulu Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DİKTAŞ ABDULKERİM,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE, Uşak’ta Yaşayan Romanların Türk Eğitim Sistemi İçerisinde Yaşadıkları Problemler, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi/Journal of the Human Social Science Researches
 • 29.05.2014, Uluslararası, II.Uluslararası Davraz Kongresi, AKYILDIZ FULYA,BALCIOĞLU MERVE, KAMU SEKTÖRÜNDE STRATEJİ ÜRETİMİ VE PERFORMANSA YENİ BİR BAKIŞ BALANCED SCORECARD VE KAMU HASTANELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 26.05.2011, Ulusal, 6. Kamu Yönetimi Sempozyumu, BALCIOĞLU MERVE, Yerelde Yönetimden Yönetişime Yasal ve Kurumsal Dönüşüm, Sözlü Bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences, BALCIOĞLU MERVE, Performans Yönetimi ve Sayıştay’xxın Rolü, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, IASOS - International Applied Social Sciences Congress Uluslar arası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, BALCIOĞLU MERVE, Bir Kamu Politikası Olarak Stratejik Planlama ve Süreç Analizi Modeline Göre Analizi, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DİKTAŞ ABDULKERİM,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE, Uşak’ta Yaşayan Roman Öğrencilerin Eğitim Sürecinden Beklentileri, Özet bildiri
 • 14.04.2016, Uluslararası, ULUSLARARASI KENT KONSEYLERİ VE KENTLER KONGRESİ, BALCIOĞLU MERVE,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM, Taşranın Dışlanan Bedenleri: Uşak Örneği, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM,BALCIOĞLU MERVE, Elekçiler / Lomlarda Konut Kullanımı: Uşak Örneği, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, DİKTAŞ ABDULKERİM,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,BALCIOĞLU MERVE, Demircilerin (Rom Çingeneleri) Sağlığa Erişimi ve Kentsel Faktörler, Özet bildiri
 • 11.05.2013, Ulusal, 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu, BALCIOĞLU MERVE, Stratejik Planlamanın Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanması İzmir ve Ankara Örneklerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, DENİZ MEHMET,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM,BALCIOĞLU MERVE, Türk Kültür Coğrafyasının Bir Ögesi: Çingeneler / Romanlar, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2015, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, DENİZ MEHMET,DENİZ ALİ ÇAĞLAR,DİKTAŞ ABDULKERİM,BALCIOĞLU MERVE, Republic of Turkey at the Beginning of 21 st Century, 2015, St. Kliment Ohridski University Press, 978-954-07-4001-0
 • Ulusal 2013, Bilimsel Kitap, BALCIOĞLU MERVE, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 2013, Pegem Akademi, 978-605-364-618-1
 • Diğer

  2022

  Akademik Personel Kalite Ödülü