UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MELTEM KURTOĞLU ERDEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2001 - 2006

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretme-öğrenme sürecine entegrasyonu hakkındaki görüşlerinin yeniliğin yayılımı kuramı temelinde incelenmesi
 • Doktora

  2009 - 2014

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  BÖTE Bölümü Lisans Programının Mezun Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2018

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI (YL) (TEZLİ)
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 70.000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2011

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2015 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2021

 • 2018

  Yüksek Lisans - EDA USLUPEHLİVAN
  Hasan Latif Sarıyüce'nin çocuk romanlarında değer eğitimi ve söz varlığı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2019-2020
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2019-2020
 • Özel Öğretim Yöntemleri-1 - Lisans, 2019-2020
 • Seçmeli-1 İletişim Teknoloji ve Toplum - Lisans, 2018-2019
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Toplumsal Cinsiyet ve Teknoloji - Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim - Lisans, 2018-2019
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2017-2018
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi - Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ I ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ALANINDA AKADEMİK OKUMA VE YAZMA - Lisans, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-2 - Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Öğretim Tasarımı - Lisans, 2016-2017
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI-1 - Lisans, 2016-2017
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgisayar Bilimleri - Lisans, 2015-2016
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı - Lisans, 2015-2016
 • Seçmeli-1- İletişim Becerileri - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar-1 - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri-1 - Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri-2: Eğitim istatistiği ve Eğitim Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı-2 - Lisans, 2015-2016
 • Etkili İletişim Becerileri - Lisans, 2015-2016
 • Teknolojik Gelişmeler - Önlisans, 2015-2016
 • Seçmeli: Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2015-2016
 • Sosyal Psikoloji-1 - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı-2 - Lisans, 2015-2016
 • Bilgisayar Destekli Proje-1 - Önlisans, 2015-2016
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2014-2015
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2021, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, USLUPEHLİVAN EDA, KURT ALİ, Üniversitedeki Öğrenme Ortamına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi , Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞENGİL AKAR ŞEYMA, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Distance Education Experiences Of Secondary School Math Teachers During The Pandemic: A Narrative Study, TOJDE
 • Ulusal Hakemli 2021, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Lisansüstü Düzeyde Eğitime İlişkin Öğrenci Değerlendirmeleri: Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisansüstü Öğrencileri Örneği, Milli Eğitim
 • Ulusal Hakemli 2021, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, USLUPEHLİVAN EDA, Dijital Çağda Değişen Ebeveynlik Rolleri: Teknoloji Kullanımında Anne Babalar Rehber mi Engel mi Olmalı?, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KURT Ali,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Koronavirüs Hastalığı 2019 Sürecinde Özel Gereksinimli Bireyler, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2020, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, USLUPEHLİVAN EDA, Eğitimde Teknoloji Kullanımının Bugünü Ve Geleceğine İlişkin Öğretmen Adaylarının Düşüncelerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KURT Ali,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Özel Eğitim Alanında Teknoloji Kullanımı ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisİ
 • Uluslararası Hakemli 2020, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunları için Pedagojik Yeterlik Algısı Ölçeği, SDU International Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Öğretmenlik Dışındaki Alanlarda Çalışan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Mezunlarının İş Ortamı Deneyimleri ve Yeterlikleri Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Lise Öğrencilerinin Fatih Projesiyle İlgili Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme, nternational Journal of Education Technology and Scientific Researches
 • Ulusal Hakemli 2017, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Öğretmen Adaylarının Dijital Öykü Oluşturma Deneyimleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖTE Bölümü öğrencilerinin bölümlerine yönelik algılarının incelenmesi, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, USLUEL YASEMİN,AVCI YÜCEL ÜMMÜHAN,KURTOĞLU MELTEM, Yeniliklerin benimsenmesi sürecinde rol oynayan değişkenlerin betimsel tarama yöntemiyle incelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KURTOĞLU MELTEM,TÜZÜN HAKAN,AKINCI AHMET,ATAL DENİZ,PALA FERHAT KADİR, A study on the usability of a university registrar s office website through the methods of authentic tasks and eye tracking, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2013, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi, Journal of Instructional Technologies Teacher Education
 • 31.01.2018, Uluslararası, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Değer Eğitiminde Dijital Öykülerin Kullanımı, Özet bildiri
 • 29.10.2010, Ulusal, World Conference of Learning, Teaching and Administration (WCLTA), KURTOĞLU MELTEM,KUTLU MAHMUT OĞUZ, Secondary Schools Teachers Views About Integration Of Information And Communication Technologies, Özet bildiri
 • 27.11.2014, Ulusal, Türkiye’de İnternet Konferansı, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda kullanımı Tarihsel bir değerlendirme, Özet bildiri
 • 27.09.2011, Ulusal, Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu (WebDOU-2011), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması, Özet bildiri
 • 27.08.2008, Ulusal, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Programına Entegrasyonunda Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri, Özet bildiri
 • 27.08.2008, Ulusal, 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU MELTEM, Matematikte Yaratıcılık, Özet bildiri
 • 26.10.2015, Uluslararası, International Conference on Best Practices and Innovations in Education (INOVED), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, A Content Analysis on the Current Studies about Digital Native and Digital Immigrants in Educational Context, Özet bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2013), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Türkiye de indeksli dergilerde öğretmenlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi, Özet bildiri
 • 26.04.2010, Uluslararası, 10th International Educational Technology Conference (IETC), ATAL DENİZ,AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,TÜZÜN HAKAN, Bir Web Sitesinin Kullanılabilirlik Çalışması Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Web Sitesi, Tam metin bildiri
 • 25.03.2009, Ulusal, 2.Ulusal Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi, GÜÇYETER ŞULE,KURTOĞLU MELTEM, Üstün Yeteneklilerle İlgili Türkiye de Yapılan Araştırmalar, Özet bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Dijital Öyküleme Yönteminin Yüksek Öğretim Düzeyinde Kullanılması tammetin, Tam metin bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International conference on quality in higher education, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL ÖYKÜ KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ tammetin, Tam metin bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 22.11.2013, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,AKKOYUNLU BUKET,ERDEM MUKADDES, BÖTE Mezunu Öğretmenlerin Çalışma Ortamlarındaki Durumları ve Yeterlik Düzeyleriyle İlgili Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,ERDEN ÖZGÜR OLGUN, Sınıf Ortamında Sosyalleşmenin İmkânsızlığı Öğrenme Öğretme Sürecinde Yeni bir Sosyalleşme Mekânı olarak Sosyal Ağlar, Sözlü Bildiri
 • 20.05.2015, Uluslararası, 9.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE Bölümünde Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 19.10.2021, Ulusal, International Distance Education Conference, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, KURT Ali, Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Aracılığıyla Göçmenlere Dil Öğreten Öğretmenlerin Deneyimleri , Özet bildiri
 • 19.10.2021, Ulusal, International Distance Education Conference, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, KURT Ali, Özel Eğitim Alanında Pandemi Sürecinde Yapılan Uzaktan Eğitim ile İlgili Çalışmaların İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education., CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Sharing Good Practice Examples: Climate Refugees, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education. , 2017, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, A Scale Development Study: Computer Education And Instructional Technology Graduate’xxs Perceived Pedagogical Competency Scale, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 2nd International Conference on Best Practices and Innovations in Education, 2017, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, What Do Pre-Service Teachers Think About Future Of Usage Technology İn Education?, Özet bildiri
 • 15.06.2015, Uluslararası, International Conference on Critical Education (5th), KURTOĞLU MELTEM, University Students Mental Images about Concept of University in Turkey, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st Education Research and Teacher Education Congress, Uslupehlivan Eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Öğretmen adaylarının dijital öykü oluşturma deneyimleri, Özet bildiri
 • 14.04.2013, Uluslararası, Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ,AKKOYUNLU BUKET, Teknolojiyi İyileştirmek Fırsatları Eşitler mi Akilli Tahta ve Tablet Kullanımı Konusunda Lise Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2020, Ulusal, 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,KURT Ali, Yardımcı Teknolojilerin Kullanılmasına İlişkin Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,kurt ali, EDUCATIONAL USAGE OF FACEBOOK IN TURKEY: A SYSTEMATICLITERATURE REVIEW, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, ERTE, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,kurt ali, EDUCATIONAL USAGE OF FACEBOOK IN TURKEY: A SYSTEMATICLITERATURE REVIEW, Özet bildiri
 • 12.12.2009, Ulusal, Türkiye’de İnternet Konferansı (İnet-Tr 2009), DOĞRUCAN MEHMET FATİH,KURTOĞLU MELTEM, Bilgiye Giden Kestirme Yolda Demokrasinin Ruhu Olan Eylemselliğe Veda ve Sebebi Olarak İnternet Kavramı, Özet bildiri
 • 11.06.2015, Uluslararası, International Conference The Future of Education (5th, KURTOĞLU MELTEM, Trends and Issues in Educational Neuroscience A Review Of Current Studies, Özet bildiri
 • 11.02.2009, Ulusal, 11. Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2009), KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 10.02.2010, Ulusal, 12.Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2010), KURTOĞLU MELTEM,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ, Türkiye de Yeni Açılımlar Uzaktan Eğitim ve Türk Üniversitelerinin Durumu, Özet bildiri
 • 10.02.2010, Ulusal, 12.Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2010), AVCI YÜCEL ÜMMÜHAN,KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Türkiye de Planlı Kalkınma ve Teknoloji Politikaları, Tam metin bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, (MAC-ETL 2016), KURTOĞLU ERDEN MELTEM, How Teacher Education System Should Be The History of Teacher Education Process in Turkey, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2015), KURTOĞLU MELTEM,SÜMER MURAT, Sanal Derslere İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.06.2016, Uluslararası, International Symposium on STEM Education (ISSE), CEBESOY ÜMRAN BETÜL,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, What is really STEM Teachers perspectives A case from Turkey, Özet bildiri
 • 08.11.2011, Uluslararası, 2011 AECT International Convention, AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,PALA FERHAT KADİR,TÜZÜN HAKAN, Usability Testing of the Registrar s Office Web Site of a Turkish University, Özet bildiri
 • 08.06.2016, Uluslararası, International Symposium on STEM Education (ISSE), KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Is STEM possible for Turkey What Teacher Educators Think about STEM, Özet bildiri
 • 08.03.2016, Uluslararası, YARATICI DRAMA KONGRESİ, KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Toplumdaki Cinsiyetçi Roller ve Bu Rollerin Ders Kitapları Aracılığıyla Yeniden Üretimi Üzerine Bir İnceleme, Sözlü Bildiri
 • 07.11.2013, Ulusal, 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, İnternette çocuklara yönelik tehditler ve olası güvenlik önlemleri, Özet bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KURTOĞLU MELTEM,SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Sibernetik Eğitim Teknolojilerinde Bulanık Mantık Yaklaşımı, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, KARAMAN MUHAMMET KEMAL,KURTOĞLU MELTEM, Lisans ve Önlisans Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet Becerileri ve Tutumları, Özet bildiri
 • 06.11.2008, Ulusal, 3.Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,KARAMAN MUHAMMET KEMAL, Öğrenme Öğretme Sürecinde Bilişim Teknolojilerinin Tarihsel Gelişimi Geçmiş Bugün Gelecek, Tam metin bildiri
 • 06.05.2014, Uluslararası, International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2014), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE Bölümü ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi BÖTE alanında yapılan çalışmaların yıllara göre değişimi nasıldır, Özet bildiri
 • 04.10.2012, Uluslararası, 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (BOTS-2012),, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi BÖTE Bölümü öğrencilerinin geleceğe yönelik bakış açıları üzerine bir inceleme, Özet bildiri
 • 04.05.2012, Uluslararası, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi,, KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin yöntem ve içerik açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,GÜLVEREN HAKAN, Türkiye de Program Değerlendirme Konusunda Yapılmış Olan Tezlerin Yöntem ve İçerik Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi, KURTOĞLU MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Türkiye de Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 12.Uluslararsı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, KURTOĞLU ERDEN MELTEM,Kurt Ali, Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Geliştirilen Dijital Uygulamaların İncelenmesi, Özet bildiri
 • 02.02.2011, Ulusal, 13. Akademik Bilişim Konferansı (Akademik Bilişim 2011), KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Dokuzuncu kalkınma planı ve teknoloji politikalarına eleştirel bir bakış, Tam metin bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), AKINCI AHMET,KURTOĞLU MELTEM,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler Bir durum analizi çalışması, Tam metin bildiri
 • 01.02.2012, Ulusal, XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), SERT Gülşen,KURTOĞLU MELTEM,AKINCI AHMET,SEFEROĞLU SÜLEYMAN SADİ, Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış Bir içerik analizi çalışması, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KURT Ali,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, 2020, Pegem Akademi, 978-625-7228-62-6
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KURT Ali,KURTOĞLU ERDEN MELTEM,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, 2020, Pegem Akademi, 978-625-7228-62-6
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, uslupehlivan eda,KURTOĞLU ERDEN MELTEM, Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, 2019, Pegem, 978-605-037-061-4
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
erte , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Teknolojileri Kuram ve Uygulama , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Süleyman Demirel University International Journal of Educational Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
PEGEM Eğitim Öğretim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • TR33 Bölgesi Öğretmenleri STEM’le buluşuyor

  10.02.2019 - 31.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 36000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Educating on Climate Forests

  01.09.2016 - 31.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 36
  Avrupa Konseyi - Tamamlandı