UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MEHTAP DÖNMEZ ŞAHİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1990 - 1994

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1998

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  Sıçan kemik iliğinde juvenil hormon-III'ün kromozom aberasyonları (CA) oluşumuna etkisi
 • Doktora

  1999 - 2006

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR)
  Bulkaz Dağı'nın (Uşak) flora ve vejetasyonunun incelenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2008 - Bahar

  İngilizce - 66.250
 • Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
  Biyoloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2006

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - MARMARA ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2001

  - BİYOLOJİ BÖLÜMÜ - GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2023 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2015 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2014 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2012 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2011 - 2012

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2007 - 2011

 • 2023

  Yüksek Lisans - ESRA GİRGİN
  Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Dersi Öğretim Programı'nın Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği Bilgi Düzeylerine Katkıları
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - Uğur KİRAZ
  ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞA ELEMANLARINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  -
 • Çevremizdeki Canlılar - Lisans, 2021-2022
 • Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği - Lisans, 2021-2022
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri - Lisans, 2021-2022
 • Genel Biyoloji - Lisans, 2021-2022
 • Biyoloji -1 - Lisans, 2021-2022
 • Genetik ve Biyoteknoloji - Lisans, 2021-2022
 • Çevre Bilimi - Lisans, 2021-2022
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2021-2022
 • Çevremizdeki Canlılar - Lisans, 2020-2021
 • Çevre Bilimi - Lisans, 2020-2021
 • Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği - Lisans, 2020-2021
 • Biyoloji -1 - Lisans, 2020-2021
 • Türkiye Florası ve Vejetasyonu - Lisans, 2020-2021
 • Bitki Sistematiği - Lisans, 2020-2021
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2020-2021
 • Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri - Lisans, 2020-2021
 • Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik - Lisans, 2020-2021
 • Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri - Lisans, 2019-2020
 • Biyoloji -1 - Lisans, 2019-2020
 • Genetik ve Biyoteknoloji - Lisans, 2019-2020
 • Çevre Bilimi - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye Florası ve Vejetasyonu - Lisans, 2019-2020
 • Çevre Bilimi - Lisans, 2018-2019
 • Biyoloji-1 - Lisans, 2018-2019
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Türkiye Florası ve Vejetasyonu - Lisans, 2018-2019
 • Bitki Sistematiği - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye'de Çevre Kirliliği - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Türkiye'de Çevre Kirliliği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Fen Bilgisinde Çevre Eğitimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Doğa Eğitimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2017-2018
 • Temel Biyoloji - Lisans, 2016-2017
 • İşyerlerinde Hava Kirliliği ve Kontrolü - Lisans, 2016-2017
 • Çevre Sağlığı ve Güvenliği - Lisans, 2016-2017
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2016-2017
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2015-2016
 • ÇEVRE BİLİMİ - Lisans, 2015-2016
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2015-2016
 • TÜRKİYE FLORASI VE VEJETASYONU - Lisans, 2015-2016
 • BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER - Önlisans, 2014-2015
 • GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - Lisans, 2014-2015
 • ÇEVRE BİLİMİ - Lisans, 2014-2015
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE FLORASI VE VEJETASYONU - Lisans, 2014-2015
 • DOĞA EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • GENEL BİYOLOJİ - Önlisans, 2013-2014
 • ÇEVRE BİLİMİ - Lisans, 2013-2014
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2013-2014
 • TÜRKİYE FLORASI VE VEJETASYONU - Lisans, 2013-2014
 • DOĞA EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - Lisans, 2012-2013
 • ÇEVRE BİLİMİ - Lisans, 2012-2013
 • BİTKİ SİSTEMATİĞİ - Lisans, 2012-2013
 • GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ - Lisans, 2011-2012
 • ÇEVRE BİLİMİ - Lisans, 2011-2012
 • Ulusal Hakemli 2020, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Uşak İli Peyzaj Florası: Atapark Parkı Peyzaj Florası Taksonları Değerlendirmesi, Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, Kiraz Uğur,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Investigation of Turkish Seventh GradeStudents’ Awareness about Nature, International Electronic Journal of Environmental Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, CEYLAN ÖZGÜR,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,AKDAMAR GÜLTEKİN, Antioxidant and Anti quorum Sensing Potential of Acer monspessulanum subsp monspessulanum Extracts, PLANTA MEDICA
 • Uluslararası Hakemli 2015, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,ŞANDA MURAT AYDIN, VEGETATION OF ULUBEY CANYON USAK TURKEY, Applied Ecology and Environmental Research
 • Ulusal Hakemli 2014, CEYLAN ÖZGÜR,SARAÇ NURDAN,UĞUR AYSEL,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, The antimicrobial and antibiofilm activities of Origanum vulgare ssp viride essential oils endemic in Turkey, jOURNAL OF SELÇUK UNIVERSİTY NATURAL AND APPLIED SCIENCE
 • Uluslararası Hakemli 2013, CEYLAN ÖZGÜR,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,AVAZ SEDA, ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CORYLUS COLURNA L BETULACEAE AND PRUNUS DIVARICATA LEDEP SUBSP DIVARICATA ROSACEAE FROM USAK TURKEY, Bulgarian Journal of Agricultural Science
 • Ulusal Hakemli 2011, CEYLAN ÖZGÜR,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,UĞUR AYSEL, ENDEMİK PYRUS ANATOLICA BROWICZ TÜRÜNÜN YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN ANTİMİKROBİAL AKTİVİTESİ, OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2011, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,CEYLAN ÖZGÜR,KONUK MUHSİN, Dokuz Sele Çayı na Ulubey Uşak Bırakılan Sanayi Atıklarının Bazı Kültür Bitkilerinin Çimlenme ve Büyümeleri Üzerine Etkileri, NOBEL, BİBAD
 • Ulusal Hakemli 2010, KARA HASAN,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,AY ŞENAY, İklim Değişikliğinin Uşak ta Tarım Ürünlerine Etkisi, NOBEL, BİBAD
 • Ulusal Hakemli 2009, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,SERİN MEMDUH, BULKAZ DAĞININ SİVASLI UŞAK FULORASI, OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ
 • 30.05.2014, Uluslararası, 3.RD. BALKAN SCIENTIFIC CONFERENCE ON BIOLOGY, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,ŞANDA MURAT AYDIN, VEGETATION OF ULUBEY CANYON UŞAK TURKEY, Sözlü Bildiri
 • 27.04.2023, Uluslararası, ICBASET, International Conference on Basic Sciences, Engineering And Technology, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Ecological Functions of Acıgöl (Denizli-Afyonkarahisar-Türkiye), Tam metin bildiri
 • 22.05.2012, Ulusal, ORMAN VE SU İŞLERİ BAK. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, BULKAZ DAĞI NIN FLORASI, Poster
 • 18.12.2019, Uluslararası, 3.rd.International Plant Science and Technology Congress, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Some Ecological and Biological Characteristics of Paeonia peregrina Miller Distributed in Uşak., Özet bildiri
 • 16.09.2019, Uluslararası, International Congress of Academic Research, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Uşak İli Anıt Ağaçlarının Özellikleri/ Features of Uşak Monumental Trees., Özet bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Bulkaz Dağı'nın Etnobotanik Özellikleri, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st Education Research and Teacher Education Congress, Kiraz Uğur,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin doğa unsurlarına yönelik farkındalıklarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 13.10.2009, Uluslararası, ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER KADIN KONGRESİ, CEBESOY ÜMRAN BETÜL,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, FEN BİLİMLERİ ALANINDAKİ ÖNCÜ TÜRK BİLİM KADINLARI, Sözlü Bildiri
 • 13.10.2009, Uluslararası, ULUSLARARASI MULTIDISİPLİNER KADIN KONGRESİ, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,CEBESOY ÜMRAN BETÜL, BİLİM İNSANININ KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, Sözlü Bildiri
 • 12.08.2023, Uluslararası, 2. ISARC,2. International Science And Art Research, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, UŞAK İLİ RUDERAL FLORASI, Tam metin bildiri
 • 10.09.2007, Ulusal, VII.ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, TOPÇUOĞLU AYSEL,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, KÜRESEL ISINMANIN UŞAK İLİNE EKOLOJİK ETKİLERİ, Poster
 • 10.09.2007, Ulusal, VII. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, ULUBEY KANYONUNDAN UŞAK GEÇEN BÜYÜK MENDERES NEHRİ NİN DOKUZ SELE ÇAYI KISMINA ATILAN SANAYİ ATIKLARIN BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, Sözlü Bildiri
 • 08.09.1998, Ulusal, 4.ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, DÖNMEZ MEHTAP,GENÇ NEBEHAT, SIÇAN KEMİK İLİĞİNDE JÜVENİL HORMON III ÜN KROMOZOM ABERASYONLARI OLUŞUMUNA ETKİSİ, Poster
 • 07.10.2009, Ulusal, IX.ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, CEBESOY ÜMRAN BETÜL,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, iLKÖĞRETİM II KADEME FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMININ ÇEVRE EĞİTİMİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ, Poster
 • 07.10.2007, Ulusal, IX.ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ, AY ŞENAY,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,KARA HASAN, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN UŞAK İLİNDE TARIM ÜRÜNLERİ ÜZERİNE ETKİSİ, Poster
 • 02.07.2008, Uluslararası, Xth.Symposium of the International Organization of Plant Biosystematists, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Flora investigation of Ulubey Turkey Uşak Canyons, Poster
 • 02.05.2019, Uluslararası, 1.st. International Symposium on Biodiversity Research ., DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Evaluation of landscape flora in the parks and gardens of Uşak province, Özet bildiri
 • 01.05.2023, Uluslararası, International Ecology and Environment Congress, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Evaluation of Habitats and Vegetation around Acıgöl (Denizlii-Afyonkarahisar, Türkiye) According to EUNIS Habitat Classification, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, Ziraat, Orman ve Su Ürünlerindeki Alanındaki Gelişmeler, 2023, Platanus Publishing, 978-625-6971-94-3
 • Ulusal 2019, Ders Kitabı, GÜLNAZ OSMAN, MATYAR FATİH, DÖNEL AKGÜL GÜLDEM, PİNER BENLİ PETEK, BEŞOLUK ŞENOL, BİRHANLI AYŞE, ATLI EMEL, YOLOĞLU ERTAN, ÖZDEMİR FETHİ AHMET, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, İLKÖRÜCÜ ŞİRİN, KOÇ YEŞİM, ÖZEL ÇİĞDEM ALEV, Genetik ve Biyoteknoloji, 2019, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-95-4
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, GÜLNAZ OSMAN, MATYAR FATİH, DÖNEL AKGÜL GÜLDEM, PİNER BENLİ PETEK, BEŞOLUK ŞENOL, BİRHANLI AYŞE, ATLI EMEL, YOLOĞLU ERTAN, ÖZDEMİR FETHİ AHMET, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, İLKÖRÜCÜ ŞİRİN, KOÇ YEŞİM, ÖZEL ÇİĞDEM ALEV, Genetik ve Biyoteknoloji , 2017, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-95-4
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KAHRAMAN SİBEL,FİLİK İŞÇEN CANSU,BAYRAMOĞLU AYŞEGÜL,MATYAR FATİH,DÖNEL AKGÜL GÜLDEM,ATABAY MELTEM,GÜLNAZ OSMAN,BİRHANLI AYŞE,SAATÇİ EBRU,TAŞKIN EKİCİ FATMA,ÜREY MUSTAFA,AKTAN MUSTAFA BAHADIR,DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP,GÜNEŞ PERİHAN, Biyolojide Özel Konular, 2016, Lisans Yayıncılık, 978-605-5044-76-3
 • Ulusal 2009, Ders Kitabı, DÖNMEZ ŞAHİN MEHTAP, KORKMAZ HÜSEYİN, YÜRÜDÜR EREN, ARIBAŞ KENAN, KARA HASAN, BİLGEN NURETTİN, 21. YÜZYIL VE ÇEVRE, 2009, ELİK YAYINEVİ, 978-9944-0209-4-7
OT SİSTEMATİK BOTANİK DERGİSİ , Dergi, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji
THE JOURNAL OF AHMET KELEŞOĞLU EDUCATION FACULTY , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • ÇEVRE MATERYALLLERİ SERGİSİ

  05.06.2022 -

  Düzenleyenler : MEHTAP DÖNMEZ ŞAHİN-EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1 SINIF VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ
  UŞAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2015

  yayın teşvik ödülü (UBYT) VEGETATION OF ULUBEY CANYON (UŞAK,TURKEY)
  YAYIN TEŞVİK UBYT
  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2014

  Yayın teşvik ödülü -Antibacterial Activity of Corylus colurna L. (Betulaceae) and Prunus divaricata Ledep. subsp. divaricata (Rosaceae) from Usak, Turkey.
  MAKALEMİZİN SCI OLMASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTEMDEN YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ OLARAK PARA ALDIM
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Thiazole Türevli Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Antibiofilm ve Quorum Sensing İnhibitör Uygulamaları

  15.09.2014 - 15.03.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 59947,6 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 27
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Acıgöl Sulak Alan Revize Yönetim Planı Hazırlanması ve Acıgöl Sulak Alanının Hidrojeolojik Yapısının Matematiksel Modellemesi Projesi., T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Denizli Şube Müdürlüğü.

  03.08.2022 - 08.05.2023

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 300000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uşak Yöresinde Yetişen Lamiaceae Familyası Türlerinin Uçucu Yağlarının Antimikrobial ve Antibiofilm Aktiviteleri

  03.03.2010 - 03.03.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 20520 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Yöresinde Yetişen Lamiaceae Familyası Türlerinin Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal ve Antibiofilm Aktiviteleri

  02.01.2010 - 02.01.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 16.020 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Ulubey Kanyonu nun Uşak Vejetasyonu

  01.03.2010 - 01.11.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1250 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı