UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MEHTAP KARAKOÇ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1999 - 2004

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2005 - 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Ekonomik gelişmeler perspektifinde Türkiye’xxde konut kredilerinin gelişimi ve incelemesi
 • Doktora

  2008 - 2012

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Karbon emisyon muhasebesi ve Türkiye’xxde uygulanabilirliği
 • KPDS - İngilizce

  2009 - 2009-KPDS Sonbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 69
 • KPDS - İngilizce

  2010 - 2010-KPDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 69
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2014 - 2018

 • 2020

  Yüksek Lisans - ELİF DARDANOĞLU
  Faaliyete dayalı maliyetleme ve kaynak tüketim muhasebesi yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir imalat işletmesi örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ ÖZMEN
  Sürdürülebilirlik raporlaması: Bist sürdürülebilirlik endeksi'nde yer alan şirketler üzerine bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Stratejik Maliyet Muhasebesi - Lisans, 2021-2022
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2021-2022
 • Yönetim Muhasebesi - Lisans, 2021-2022
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2021-2022
 • Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Meslek Etiği - Lisans, 2021-2022
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2020-2021
 • Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Meslek Etiği - Lisans, 2020-2021
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2020-2021
 • Stratejik Maliyet Yönetimi - Lisans, 2019-2020
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2019-2020
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2019-2020
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2019-2020
 • Muhasebe Meslek Mevzuatı ve Meslek Etiği - Lisans, 2019-2020
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2019-2020
 • Accounting Standards I - Lisans, 2019-2020
 • Stratejik Maliyet Yönetimi - Lisans, 2018-2019
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2018-2019
 • Muhasebe Standartları II - Lisans, 2018-2019
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2018-2019
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Muhasebe Standartları I - Lisans, 2018-2019
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2018-2019
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2018-2019
 • Stratejik Yönetim Muhasebesi - Doktora, 2017-2018
 • Stratejik Maliyet Yönetimi - Lisans, 2017-2018
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2017-2018
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2017-2018
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Lisans, 2017-2018
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2017-2018
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2017-2018
 • Genel Muhasebe - Lisans, 2017-2018
 • Yöneticiler İçin Muhasebe - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Stratejik Maliyet Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2016-2017
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2016-2017
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Lisans, 2016-2017
 • Genel Muhasebe II - Lisans, 2016-2017
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2016-2017
 • Yöneticiler İçin Muhasebe - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Muhasebede Çağdaş Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Finansal Muhasebe - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Genel Muhasebe II - Lisans, 2015-2016
 • Maliyet Muhasebesi II - Lisans, 2015-2016
 • Genel Muhasebe I - Lisans, 2015-2016
 • Maliyet Muhasebesi - Lisans, 2015-2016
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2015-2016
 • Maliyet Muhasebesi I - Lisans, 2015-2016
 • Muhasebe Denetimi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2022, KARAKOÇ MEHTAP, COŞKUN AHMET, Covid-19 sürecinde meslek mensuplarının yaşadığı zorluklar: nitel bir araştırma, muhasebe ve denetime bakış
 • Uluslararası Hakemli 2021, KARCI SEVCAN, KARAKOÇ MEHTAP, Taşrada Farklı Kadınlık Halleri: Kadın Mali Müşavirler Özelinde Bir Değerlendirme, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, KARAKOÇ MEHTAP, GÜNDÜZ MERAL, Covid 19 Sürecinde Sınırlı Bağımsız Denetim ve BIST 100 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, KARAKOÇ MEHTAP, şık eser, Theory of constraints: The application of wine production facility, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KARAKOÇ MEHTAP, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Muhasebe Eğitimine Etkisi: Muhasebe Bölümleri Ders Programları Üzerine Bir İnceleme, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, Özmen Ali,KARAKOÇ MEHTAP,YEŞİLDAĞ ESER, Sürdürülebilirlik Raporlaması: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketler Üzerine Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, KARAKOÇ MEHTAP, Lisans Düzeyinde Maliyet Muhasebesi Dersi Alan Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, Mali Çözüm
 • Ulusal Hakemli 2020, KARAKOÇ MEHTAP,Dardanaoğlu Elif, Kaynak Tüketim Muhasebesi: Seramik Üretim İşletmesinde Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARAKOÇ MEHTAP,kasapoğlu mustafa güçlü, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve Seçilmiş Örneklerle Üniversite Uygulamaları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARAKOÇ MEHTAP,YEŞİLDAĞ ESER, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Alan Araştırması: Ege Bölgesi’xxnde Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZDEMİR SERKAN,KARAKOÇ MEHTAP, Bilgi Ekonomisi Özelinde Üniversitelerde Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması, Journal of Social and Humanities Sciences Research
 • Ulusal Hakemli 2017, KARAKOÇ MEHTAP, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Mesleği İle İlgili Görüşleri: Ege Bölgesi Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, KARAKOÇ MEHTAP,ÖZDEMİR SERKAN, İç Kontrolde COSO ve ICFR İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)
 • Ulusal Hakemli 2016, KARAKOÇ MEHTAP,TAYYAR NEZİH,genç erhan, Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Ölçümü ve Kurumsal Derecelendirme Notları İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ELİTAŞ CEMAL,ÇONKAR MEHMET KEMALETTİN,KARAKOÇ MEHTAP, Emisyon Haklarının Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, KARAKOÇ MEHTAP, Ticaret Kanunu İle Birlikte Bağımsız Denetimde Meydana Gelen Gelişmeler, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ERKAN MEHMET,KARAKOÇ MEHTAP, Iso 31000 ve Coso Erm Karşılaştırması, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, Akyüz Yılmaz,KARAKOÇ MEHTAP, Yapısı İşleyişi ve Genel Özellikleri ile Hedge Fon Gerçeği, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ELİTAŞ CEMAL,ÖZDEMİR SERKAN,KARAKOÇ MEHTAP, Ölçümbilimin Önemi Açısından Sanayi İşletmelerinde Sayım ve Değerleme: Ticari Kar ve Kurumlar Vergisi Üzerine Etkisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, ELİTAŞ CEMAL,KARAKOÇ MEHTAP,GÖRGÜLÜ MEHMET EMRE, Stance of Accounting Instructors to Forensic Accountancy Profession: Example of Turkey, International Journal of Business and Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2011, ELİTAŞ CEMAL,ÖZDEMİR SERKAN,KARAKOÇ MEHTAP,DEMİREL BİLGE LEYLİ, Muhasebe Uygulamalarında İnovatif Etkiler, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ELİTAŞ CEMAL,KARAKOÇ MEHTAP,ÖZDEMİR SERKAN, Muhasebe Meslek Mensuplarının Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları, world of IFRS
 • Ulusal Hakemli 2010, ERKAN MEHMET,ÖZDEMİR SERKAN,KARAKOÇ MEHTAP, Avrupa Birliği Sürecinde Kamuda İç Denetim: Pamukkale Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 31.05.2012, Uluslararası, 1. Uluslararası Muhasebe ve Fnans Sempozyumu, ELİTAŞ CEMAL,ÖZDEMİR SERKAN,KARAKOÇ MEHTAP, TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Standardı İle Bankalardaki Bölümsel Raporlama Uygulamalarında Gerçekleşen Değişimler İMKB Uygulaması, Tam metin bildiri
 • 29.05.2014, Uluslararası, II. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, ELİTAŞ CEMAL,KARAKOÇ MEHTAP, Karbon Emisyon Maliyetlerinin Yönetilmesi, Tam metin bildiri
 • 27.05.2010, Uluslararası, Uluslararası Sempozyum V. Küresel Kriz Sonrasında Ekonominin Yeniden Yapılanması Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF, Arslan Ramazan,KARAKOÇ MEHTAP,Genç Erhan, İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Strateji Belirleme Sürecinde Etkili Olan Faktörler ve Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 26.05.2011, Ulusal, 3. Yerel Ekonomiler Kongresi, KARAKOÇ MEHTAP,Genç Erhan,KARABACAK MUSTAFA, Küresel Krizin Yerel Ekonomiler Üzerine Etkisi Uşak İlinde Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 24.09.2009, Uluslararası, Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Davraz Kongresi, Akyüz Yılmaz,AKYÜZ FATMA,KARAKOÇ MEHTAP, İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilinci Ve Çevre Sorunlarına Duyarlılığın Ölçülmesi (Geri Dönüşüm İşletmeleri Örneği), Tam metin bildiri
 • 23.08.2017, Uluslararası, XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, KARAKOÇ MEHTAP,Şahin Ahmet, Environmental Costs in Enterprises: An Example of Uşak Co-Organized Industrial Zone,
 • 22.10.2020, Uluslararası, IV. International Applied Social Sciences Congress (C-Iasos), KARAKOÇ MEHTAP, Gender Equality Index: The Case of Turkey Garanti Bank, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, KARAKOÇ MEHTAP, Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının Muhasebe Eğitimine Etkisi: Muhasebe Bölümleri Ders Programları Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. International Applied Social Sciences Congress (C-Iasos), KARAKOÇ MEHTAP,Kulak Furkan Semi, Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı: Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. International Applied Social Sciences Congress (C-İasos), KARAKOÇ MEHTAP,Özdemir Gamze, Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, II. Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, KARAKOÇ MEHTAP,ELİTAŞ CEMAL, Karbon Piyasaları Türkiye ve Almanya nın Durumu,
 • 13.10.2011, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, Akyüz Yılmaz,KARAKOÇ MEHTAP, KOSGEB Desteklerinin Yatırımların Finansmanı Açısından Önemi ve Uşak İli Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 09.06.2010, Ulusal, 2. Ulusal Kurumsal Yönetim, Yolsuzluk, Etik ve Sosyal Sorumluluk Konferansı, Trakya Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Büyükada İstanbul, ERKAN MEHMET,KARAKOÇ MEHTAP,ÖZDEMİR SERKAN, İç Denetim ve Coso Erm Yaklaşımı,
 • 08.05.2008, Ulusal, 7. Anadolu İşletmecilik Kongresi, Akyüz Yılmaz,CAN İSMAİL,KARAKOÇ MEHTAP, Bir Konut Finansman Sistemi Olarak İpotekli Konut Kredi Sistemi ve Türkiye de Konut Kredilerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. International Applied Social Sciences Congress Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, KARAKOÇ MEHTAP,Çekmen Simge, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Ders Programlarının Muhasebe Meslek Sınavlarına Katkısı: Ege Bölgesi Örneği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, İktisat ve İşletmede Güncel Çalışmalar, 2022, Detay Yayıncılık, 9786052545485
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, Muhasebe Alanında Güncel Yaklaşımlar, 2021, GAZİ KİTABEVİ, 9786258443226
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MERAL, KARAKOÇ MEHTAP, Pandemi Sürecinde Muhasebe ve Finans, 2021, GAZİ KİTABEVİ, 9786258443271
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, COŞKUN AHMET,KARAKOÇ MEHTAP, Uncertainty and Challenges in Contemporary Economic Behaviour, 2020, Emerald Publishing, 978-1-80043-097-6
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, Muhasebe Alanında Spesifik Konular, 2020, Gazi Kitabevi, 9786257045636
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, Muhasebe Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik ve Raporlama Üzerine Seçme Yazılar, 2020, Eğitim Yayınevi, 9786254431135
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, Güncel Konular Işığında Etik Seçme Yazılar, 2019, Ekin Yayınevi, 9786257983327
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, KARAKOÇ MEHTAP, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Maliyet Muhasebesi, 2018, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 9789754425369
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP,YEŞİLDAĞ ESER, Global Issues In Social Sciences Different Perspectives-Multidisiplinary Approaches, 2017, Peter Lang, 9783631747155
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, KARAKOÇ MEHTAP, Current Approaches In Social Sciences, 2014, Peter Lang, 9783631666081
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, ELİTAŞ CEMAL,YILDIZ FEYYAZ,KARAKOÇ MEHTAP,ÖZDEMİR SERKAN, Kurumsal Yönetim Endeksi: Kredi Derecelendirmesi Üzerine Bir Model Önerisi, 2012, Gazi Kitabevi, 9786054562695
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
 • Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulları Finans Ağırlıklı Ders Alan Öğrencilerin Finansal Okuryazarlık Durumları: Ege Bölgesi Örneği

  01.01.2017 - 27.07.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 400 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Strateji Belirleme Sürecinde Etkili Olan Faktörler ve Uşak İli Örneği

  01.10.2009 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 5000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı