UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MEHMET HİLMİ ÖZKAYA

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1994 - 1999

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2002

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  IMF istikrar politikaları ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik performans (Doğu Asya örneği)
 • Doktora

  2002 - 2007

  KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI
  Farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçları
 • ÜDS - İngilizce

  2004 - 2004 Aralık Dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) Sonuçları

  İngilizce - 68.750
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Uluslararası İktisat

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - İKTİSAT BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  - İKTİSAT BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI İKTİSAT VE İKTİSADİ GELİŞME ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2008

  - FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2007

  - İKTİSAT ANABİLİM DALI -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdür Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2010 - 2011

 • 2022

  Doktora - MAEEN ALI SAIF ALHUWESH
  Sihirli karenin amaçlarına ulaşmasında para politikası kanallarının etkinliği: Yemen ekonomisi üzerine ekonometrik bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İLHAM GULİYEV
  Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Azerbaycan ekonomik büyüme üzerinde etkisi: 1995-2017 dönemi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR ÖCAL
  Finansal okuryazarlık ve bireysel tasarruf davranışları: Ankara ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HAKİME ÖZKÜR
  Ekonomik güvenlik bağlamında Türkiye ile G7 ülkelerinin karşılaştırmalı bir analizi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TUBA YÜCEL
  İhracat çeşitlendirmesinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: BRICS-T örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖMÜR ÇAKIR
  Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı'nın çekim modeli bağlamında analizi: 1996-2016 dönemi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ÇİSEM BOZKURT
  Türkiye'de cari açığın belirleyicilerinin eş bütünleşme analizi yöntemiyle incelenmesi: 1992-2012 dönemi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - PINAR KISA
  Sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi nedensellik analizi: Türkiye örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri - Lisans, 2021-2022
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2021-2022
 • Uluslararası İktisat Politikası - Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2021-2022
 • Tez Danışmanlığı - Doktora, 2021-2022
 • Finansal Ekonomi - Lisans, 2021-2022
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2021-2022
 • Uluslararası İktisat Teorisi - Lisans, 2021-2022
 • Uluslararası Ekonomik Araştırmalar II - Lisans, 2020-2021
 • Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası İktisat Politikası - Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2020-2021
 • Tez Danışmanlığı - Doktora, 2020-2021
 • Uluslararası Ekonomik Uygulamalar I - Lisans, 2020-2021
 • Finansal Ekonomi - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası İktisat Teorisi - Lisans, 2020-2021
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2020-2021
 • Tez Danışmanlığı - Doktora, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2019-2020
 • Makro İktisat - Lisans, 2019-2020
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Introduction to Economics I - Lisans, 2019-2020
 • Dünya Ekonomisi Araştırmaları I - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2019-2020
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2019-2020
 • Makro İktisat - Lisans, 2018-2019
 • Dünya Ekonomisi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları II - Lisans, 2018-2019
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Ekonomik Analiz - Doktora, 2018-2019
 • Uluslararası Ticaret - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları I - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2018-2019
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2018-2019
 • Dünya Ekonomisi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları II - Lisans, 2017-2018
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Ekonomik Analiz - Doktora, 2017-2018
 • Uluslararası Ticaret - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları I - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2017-2018
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Para Piyasaları - Doktora, 2017-2018
 • Genel İktisat İncelemeleri II - Lisans, 2017-2018
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Doktora, 2017-2018
 • Dünya Ekonomisi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları II - Lisans, 2016-2017
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Ekonomik Analiz - Doktora, 2016-2017
 • Uluslararası Ticaret - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları I - Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2016-2017
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2016-2017
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2015-2016
 • Dünya Ekonomisi Araştırmaları II - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Ekonomik analiz - Doktora, 2015-2016
 • Uluslararası Ticaret - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2015-2016
 • Dünya Ekonomisi Araştırmaları I - Lisans, 2015-2016
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası İktisat Teorisi - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları II - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Finansman - Doktora, 2014-2015
 • Uluslararası Finansman - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası İktisat Politikası - Lisans, 2014-2015
 • İktisada Giriş II - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Ekonomik Analiz - Doktora, 2014-2015
 • Uluslararası İktisat Araştırmaları I - Lisans, 2014-2015
 • Makro İktisat Teorisi I - Lisans, 2014-2015
 • İktisada Giriş I - Lisans, 2014-2015
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Ekonomiye Giriş II - Lisans, 2013-2014
 • Makro İktisat Teorisi II - Lisans, 2013-2014
 • Finansal Ekonomik Analiz - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası İktisat - Lisans, 2013-2014
 • Makro İktisat Teorisi I - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergi Gelirlerinin Karbon Dioksit Emisyonu Üzerindeki Etkisi: AB Ülkeleri Örneği, International Journal of Applied Economic and Finance Studies
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Financial Inclusion and Economic Growth in Turkey: A Causality Analysis , International Journal of Applied Business and Management Studies
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Causal Interaction Between Corruption and Terrorism: Evidence From Middle East and North African Countries, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Terrorism and Economic Growth in Subsaharan African Countries: A Panel Causality Analysis, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal
 • Uluslararası Hakemli 2022, Maeen A S Alhuwesh, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Almokaddam Abdullatif, The Effectiveness of Monetary Policy Channels on Impacting Economic Growth in Yemen, Journal of Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2022, SART GAMZE, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, BAYAR YILMAZ, Education, Financial Development, and Primary Energy Consumption: An Empirical Analysis for BRICS Economies, Sustainability
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAYAR YILMAZ, ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Impact of Trade and Financial Globalization on Renewable Energy in EU Transition Economies: A Bootstrap Panel Granger Causality Test, Energies
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Maeen A S Alhuwesh, Effectiveness of exchange rate channel in transiting monetary policy impact to real economy: the case of Yemen, Journal of Sustainable Finance & Investment
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAYAR YILMAZ, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Herta Laura, DAN GAVRILETEA MARIUS, Financial Development, Financial Inclusion and Primary Energy Use: Evidence from the European Union Transition Economies, Energies
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Maeen A S Alhuwesh, Assessment of Yemen’s macroeconomy performance during 2001-2015 using Kaldor’s magic square , International Journal of ADVANCED AND APPLIED SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, ALAKBAROV NAIB, GÜNDÜZ MURAT, The relationship between health-care expenditure and disposable personal income: a panel econometric analysis on the EU countries, International Journal of Human Rights in Healthcare
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÇOLAK OLCAY, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, The Nexus between External Debts and Military Expenditures for the Selected Transition Economies: A Panel Threshold Regression Approach, DEFENCE AND PEACE ECONOMICS
 • Ulusal Hakemli 2018, ALAKBAROV NAİB,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,GÜNDÜZ MURAT,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Türkiye’nin İthalat Talep Fonksiyonunun Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İle Tahmini, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ALAKBAROV NAIB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Farklı Ülke Gruplarına Göre Eşbütünleşme Analizi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Türkiye Almanya İktisadi İlişkileri ve Türkiye Almanya Dış ticaretinde Fasıl Yoğunlaşması Üzerine Değerlendirme, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, ALAKBAROV Naib,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Avrupa Birliğinde Borç Krizi Krize Karşı Geliştirilen Politikalar ve Euro Para Biriminin Geleceği, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Endüstri içi Ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Türk İmalat Sanayi Endüstrisi Üzerine Bir Uygulama, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
 • Uluslararası Hakemli 2013, BAYRAKTUTAN YUSUF, ÖZKAYA M HİLMİ, Türkiye Mısır İktisadi İlişkileri 2000 2012, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
 • Ulusal Hakemli 2011, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, IMF nin Değişen Rolü Bretton Woods tan Günümüze Yüksek lisans tezinden üretilmiştir, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Tekstil Sektöründe Endüstri içi Ticareti Etkileyen Faktörler Üzerine Ampirik Çalışma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, BAYRAKTUTAN YUSUF, ÖZKAYA M HİLMİ, Ekonomik Büyüme ve Enflasyon Sonuçları Bakımından Farklı Kur Rejimleri Doktora tezinden üretilmiştir, ODTÜ Gelişme Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, BAYRAKTUTAN YUSUF, ÖZKAYA M HİLMİ, IMF İstikrar Politikalarının Doğu Asya da Ekonomik Performans Sonuçları Yüksek lisans tezinden üretilmiştir, KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • 27.07.2013, Uluslararası, EUROPEAN CONFERENCE IN TECHNOLOGY AND SOCIETY EuroTecS-2013, ODABAŞ HAKKI,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Macroeconomic Outlook and Trade Of Turkey And The Balkan Countries 2000 2011, Tam metin bildiri
 • 27.05.2013, Uluslararası, European Conference of Technlogy and Society, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ODABAŞ HAKKI, Macroeconomic Outlook and Trade of Turkey and The Balkan Countries 2000 2011, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4th International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization” and ”Future of Turkey-Eu Relations”, YÖYEN HASAN TAHSİN,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Zaman Serisi Analizi (1980-2016), Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4thSCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,YAYLA NURAY, Küreselleşme Sürecinde Yoksulluğun Boyutları, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4 th SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,POLAT ÖZLEM, Göçün Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Yansımaları: Uşak’xxtaki Suriyeli Göçmenler Örneğİ, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4 th SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Future of Turkey-EU Relations,, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,Maeen A S Alhuwesh, The Real Exchange Rate and Balassa- Samuelson Hypothesis: A Practical Survey on Yemen Economy, Tam metin bildiri
 • 26.04.2012, Uluslararası, Uluslararası Kafkasya Kongresi, BAYRAKTUTAN YUSUF,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Kafkasya nın Makroekonomik Görünümü ve Türkiye ile Ticareti 2000 2010, Tam metin bildiri
 • 23.05.2019, Uluslararası, International Conference on International Business, BAYAR YILMAZ, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Impact of Population Ageing on Economic Growth: Toda-Yamamoto Causality Test, Tam metin bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Engle-Granger Ve Sınır Testi Yöntemleri İle Eşbütünleşme Analizi, Özet bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ALAKBAROV NAIB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, “Türkiye’nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Engle-Granger ve Sınır Testi Yöntemleri İle Eşbütünleşme Analizi”, Özet bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Naib Alakbarov,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, TÜRKİYE NİN İHRACAT TALEBİ FONKSİYONUNUN ENGLE GRANGER VE SINIR TESTİ YÖNTEMLERİ İLE EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ, Özet bildiri
 • 22.05.2014, Uluslararası, 15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, ALAKBAROV NAİB,GÜNDÜZ MURAT,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ŞAHİNLER SUAT, Türkiye nin İhracat Talebi Fonksiyonunun Engle Granger ve Sınır Testi Yöntemleri ile Eşbütünleşme Analizi, Özet bildiri
 • 21.11.2019, Uluslararası, 9 th SCF International Conference on The Future of the European Union and Turkey - European Union Relations, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, YÜCEL TUBA, İhracat Çeşitlendirmesinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Örneği, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOS, Uluslar arası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,ÇAKIR ÖMÜR, Herfindal-Hirschman Endeksi ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar Üzerine Nitel Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 th SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, An Empirical Study on the Factors Influencing Intra-Industry Trade in Leather Industry, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7 th SCF International Conference on The Future of the European Union and Turkey - European Union Relations, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Yılmaz Halit, The Possible Effects of the Exchange Rate Wars on Exports Example of US – China – Turkey, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Union and Turkey-European Union Relation", ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, BOZDUMAN ELİF TUĞÇE, Yılmaz Halit, Küresel Ticarette Yeni Korumacılık: Ticaret Savaşlarının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Olası Yansımaları, Tam metin bildiri
 • 07.03.2013, Uluslararası, 50. Annual Meeting of Public Choice Society, New Orleans, ODABAŞ HAKKI,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, The Causality Relationship Between Health Expenditures and Economic Growth in Turkey, Tam metin bildiri
 • 07.03.2013, Uluslararası, 50th Anniversary Conference of Public Choice Society, ODABAŞ HAKKI,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,KISA GÖKÇEDAĞ PINAR, The Analysis of The Causality Relationship Between Health Expenditures and Economic Growth in Turkey, Sözlü Bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences,, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,Saeed Abdualaziz, The Relation between Export and Growth in Yemen, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, International Conference on Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences,, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,Maeen A S Alhuwesh, Determinants of the Republic of Yemen’s Foreign Trade with the Gulf Cooperation Council Countries: Gravity Model, Tam metin bildiri
 • 06.03.2014, Uluslararası, The 51st Annual Meetings of The Public Choice Society,, ODABAŞ HAKKI,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,SAKAR EMRE, The Causality Relationship between Social Security Expenditure and Economic Growth In Turkey The Period Of 1980 2010, Sözlü Bildiri
 • 06.03.2014, Uluslararası, The 51st Annual Meetings of The Public Choice Society, HEPAKSAZ ENGİN,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,SAKAR EMRE, The Evaluation of Election Economy in Turkey The Periods of 1983 2013, Sözlü Bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on ”Economic and Social Impacts of Globalization”, ALAKBAROV NAIB,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,GÜNDÜZ MURAT,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Türkiye’nin İthalat Talep Fonksiyonunun Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi ile Tahmini, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Export Diversification and Economic Growth in Economies of Fragile Five, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts Antalyaof Globalization”, ALAKBAROV Naib,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ,GÜNDÜZ MURAT,ŞAŞMAZ MAHMUT ÜNSAL, Türkiye’nin İthalat Talep Fonksiyonu’xxnun Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi ile Tahmini, Özet bildiri
 • 02.04.2018, Uluslararası, 4 th International Conference on Applied Theory, Macro and Empirical Finance, ÇOLAK OLCAY,ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, On the nexus between military expenditures and external debt for the selectedtransition economies: A panel threshold regression approach., Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, GÜNDÜZ MURAT, ALAKBAROV NAIB, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, Technological Development and Impact on Economic and Environmental Sustainability, 2022, IGI Global, 9781799896487
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZKAYA MEHMET HİLMİ, YÜCEL TUBA, Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, 2021, IGI Global, 2327-5677
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İktisat