UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
MAHMUT AVCI

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM FELSEFESİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1997 - 2002

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR. (İÖ)
 • Yüksek Lisans

  2002 - 2006

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE TARİHİ (YL) (TEZLİ)
  Tommaso Campanella ve Thomas More`un ütopyalarının karşılaştırılması
 • Doktora

  2006 - 2012

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE TARİHİ (DR)
  Ernst Cassirer’xxde kültür felsefesinin temelledirilmesi
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 76.25000
 • İlahiyat Temel Alanı
  Felsefe ve Din Bilimleri

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2015 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2014 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2013 -

 • 2022

  Yüksek Lisans - HEDİYE TOPKAFA
  JP Sartre'ın tiyatro oyunlarında insan
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - MERYEM ÜZÜM
  Son dönem Osmanlı düşünürü Ali Rıza'nın ahlak anlayışı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - HATİCE VERİM IŞIK
  Erol Güngör'de ahlak ve değerler alanına ait kavramların felsefi tahlili
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - AHMET ECE
  Dini epistemolojide akıl eleştirisi: Soren Kierkegaard örneği
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FİRDEVS AKKURT
  İbn Sina'da zihin felsefesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ARİF KARABACAK
  Ahlâki kavramlar üzerinden bir kıyaslama Immanuel kant ve Ahmet Hamdi Akseki örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - RIDVAN KÖSE
  Carl Sagan'a göre din-bilim ilişkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • İLK DÖNEM İSLAM FİLOZOFLARI - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • FELSEFE TARİHİ - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM FELSEFESİ-II - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM FELSEFESİ -I - Lisans, 2019-2020
 • MANTIK - Lisans, 2019-2020
 • İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ - Lisans, 2019-2020
 • KÜLTÜR FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • İSLAM FELSEFESİ -I - Lisans, 2018-2019
 • MANTIK - Lisans, 2018-2019
 • İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ - Lisans, 2018-2019
 • FELSEFE TARİHİ - Lisans, 2018-2019
 • KÜLTÜR FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FELSEFE TARİHİ - Lisans, 2017-2018
 • İSLAM FELSEFESİ-II - Lisans, 2017-2018
 • DİN FELSEFESİ - Lisans, 2017-2018
 • AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • İLK DÖNEM İSLAM FİLOZOFLARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • MANTIK - Lisans, 2017-2018
 • İSLAM FELSEFESİ-I - Lisans, 2017-2018
 • İSLAM FELSEFESİ-I - Lisans, 2016-2017
 • FELSEFE TARİHİ - Lisans, 2016-2017
 • İLK DÖNEM İSLAM FİLOZOFLARI - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • AHLAK FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • DİN FELSEFESİ - Lisans, 2016-2017
 • MANTIK - Lisans, 2016-2017
 • İSLAM FELSEFESİ-II - Lisans, 2016-2017
 • Ahlak Felsefesi - Lisans, 2015-2016
 • Felsefe Tarihi - Lisans, 2015-2016
 • Mantık - Lisans, 2015-2016
 • İslam Felsefesi - Lisans, 2015-2016
 • FELSEFE DİN İLİŞKİLERİ - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • FELSEFE DİN İLİŞKİLERİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA-IV - Lisans, 2014-2015
 • ARAPÇA-III- - Lisans, 2014-2015
 • FELSEFEYE GİRİŞ - Lisans, 2014-2015
 • Sanat Psikolojisi - Lisans, 2014-2015
 • İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Sanat Felsefesi - Lisans, 2013-2014
 • Felsefe - Lisans, 2013-2014
 • Felsefeye Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Arapça-II- - Lisans, 2013-2014
 • Arapça-I- - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2022, AVCI MAHMUT, Yıldız Ebrar, Ayn Rand Düşüncesinde Objektivizm Bağlamında Rasyonel Egoizm, Temaşa
 • Ulusal Hakemli 2021, AVCI MAHMUT, Ütopya İçinde Distopya: Herbert George Wells’in ‘Zaman Makinesi’, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ECE Ahmet,AVCI MAHMUT, DİNİ EPİSTEMOLOJİDE AKIL ELEŞTİRİSİ: SOREN KİERKEGAARD ÖRNEĞİ, Avrasya Sosyal ve ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD)
 • Uluslararası Hakemli 2020, ÜZÜM Meryem,AVCI MAHMUT, SON OSMANLI DÜŞÜNÜRÜ ALİ RIZA’NIN AİLE AHLAKI, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, VERİM IŞIK Hatice,AVCI MAHMUT, EROL GÜNGÖR’ÜN DÜŞÜNCE ALANINA AİT BAZI AHLAKİKAVRAMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AVCI MAHMUT, Seneca Etiğinde Bilgi, Erdem ve Mutluluk İlişkisi, Temaşa
 • Uluslararası Hakemli 2018, AVCI MAHMUT, Tehzîb’ül Ahlak’ta Sevgi Erdemi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, AVCI MAHMUT, M. T. Cicero Düşüncesinde Erdemin İşlevi, EKEV AKADEMİ
 • Ulusal Hakemli 2016, AKDAĞ HASAN,AYDOĞDU GÜNNUR,AVCI MAHMUT, SİCİLL İ AHVAL DEFTERLERİ IŞIĞINDA OSMANLI BÜROKRASİSİNDE İSTANBUL DOĞUMLU RUM ERMENİ MUSEVİ MEMURLARIN FONKSİYONELLİĞİ, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, AVCI MAHMUT, Alman Kültür Felsefesinin Türk Kültür Düşüncesine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, AVCI MAHMUT, Ütopya ve Kültür İlişkisi Üzerine Felsefi Bir İnceleme, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, AVCI MAHMUT, T. More’un Ütopya’sındaki Din Anlayışının Eleştirisi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences(IASOS) Congress, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT, Dinsel Şüphe Problemine Verilen Tepkiler, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress(IASOS), SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,DENİZER NURULLAH, Felsefe ve Din Düalizmi Bağlamında İslami İlimler FakültesiÖğrencilerinde Felsefi Perspektivizm, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences (IASOS), AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,BAYRAKDAR NAZIM, Üniversite Öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yükledikleri Anlamlar, Özet bildiri
 • 19.06.2014, Uluslararası, İNSANİ DEĞERLERİN YENİDEN İNŞASI, AVCI MAHMUT, İnsan Kültür İlişkisi Üzerine Felsefi Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 15.10.2022, Uluslararası, 14 th SCF International Conference on “Economic, Social, and Environmental Sustainability in the Post Covid-19 World”, AVCI MAHMUT, An Evaluation of the Status of Ethical Rules in Social Life After Covid-19, Tam metin bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, 250.Yılında Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, AVCI MAHMUT, ALMAN KÜLTÜR FELSEFESİNİN TÜRK KÜLTÜR DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Researh Congress(EJER), BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerine Göre Duygusal Açıdan Yıpratıcı Nitelik Taşıyan Öğrenci Davranışları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Researh Congress(EJER), ÇETİN ÖZER,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM, Uşak İl Merkezinde Görevli DKAB ÖğretmenlerininVeli Kaynaklı Problemler Hakkındaki Görüşleri, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV International EurasianEducational Research Congress(EJER), AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,ÇETİN ÖZER, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Felsefenin Değerine İlişkin Görüşleri, Özet bildiri
 • 07.10.2021, Uluslararası, 12 th SCF International Conference on “Contemporary Issues in Social Sciences”, AVCI MAHMUT, Sosyal Yaşamda Etik İlkelerin Vazgeçilmezliği, Tam metin bildiri
 • 04.10.2013, Ulusal, Çevre ve Ahlak Sempozyumu, AVCI MAHMUT, Çevre İnsan ve Kültürü Birbirine Bağlayan Etmen: Su, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, Felsefeye Giriş, 2022, Pegem Akademi, 978-625-8325-66-9
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, Yunus Emre, 2021, Ihlamur, 978-605-74953
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, 950. Yılında Malazgirt Zaferi ve Sultan Alp Arslan, 2021, Ihlamur, 978-605-70786-0-5
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, FELSEFE TARİHİ, 2019, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-75-3
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, Ernst Cassirer’de Kültür Felsefesinin Temellendirilmesi, 2019, Eğitim Yayınevi, 978-605-7557-70-4
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT, Zygmunt Bauman’ın İnsan Anlayışı, 2019, Eğitim Yayınevi, 978-605-7557-66-7
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM,SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla İnanç Eylem Tutarlılığı, 2018, Çizgi Kitabevi, 978-605-196-169-9
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR,DENİZER NURULLAH,BAYRAKDAR NAZIM, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kötülük Problemi, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475427
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Felsefenin Değeri, 2018, Kimlik Yayınları, 978-605-2345-54-2
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH,AVCI MAHMUT,SAYGILI SERDAR, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Dinsel Şüphe Problemi, 2017, Pegem Akademi, 9786052410226
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, SAYGILI SERDAR,AVCI MAHMUT,BAYRAKDAR NAZIM,DENİZER NURULLAH, Felsefeye Yönelik Yaklaşımlar İslami İlimler Fakültesi Örneği, 2016, Ege Üniversitesi Basımevi, 978-605-82962-0-6
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->Felsefe ve Din Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, İlahiyat Temel Alanı->İlahiyat
 • Üniversite Öğrencilerinin Kötülük Problemine Yaklaşımları

  02.05.2017 - 29.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Osmanlı Bürokrasisinde İstanbullu Rum Ermeni Musevi Memurların Fonksiyonelliği Sicill i Ahval Defterleri Işığında

  03.06.2014 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN FELSEFENİN DEĞERİNE İLİŞKİN ALGILARI Uşak Üniversitesi Örneği

  03.06.2016 - 28.12.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNANÇ-EYLEM TUTARLILIĞI (UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

  28.02.2018 - 10.08.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Üniversite öğrencilerinin Dinsel Şüphe Problemine Yaklaşımları

  05.02.2017 - 05.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2750 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AKADEMİK BAKIŞ AÇISI KAZANIYOR

  10.11.2017 - 01.04.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı