UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
LÜTFULLAH TÜRKMEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1985 - 1989

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1990 - 1993

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1996

  Texas A&M University
 • Doktora

  1996 - 1999

  The University of Nebraska-Lincoln Curriculum and Instruction/ Science Education
  A study of undergraduate science education major students' attitudes towards science and science teaching at four-year teachers colleges in Turkey
 • TOEFL PBT - İngilizce

  1995 - Diğer

  İngilizce - 553
 • KPDS - İngilizce

  1999 - Güz

  İngilizce - 78
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2014

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2008

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2006

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1993 - 1999

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Müdürü

  2014 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2011 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü

  2009 - 2011

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2009 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2008 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2008 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2008 - 2010

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2006 - 2011

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2001 - 2006

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2001 - 2006

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  1999 - 2002

 • 2022

  Doktora - OZAN EMRE DEMİREL
  6. sınıf "Madde ve ısı" ünitesine yönelik ortak bilgi inşa modeli uygulamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - MELAHAT ÖZKAN
  Pandemi (salgın) döneminde ortaokul düzeyi uzaktan fen bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunların; öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre analiz edilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - KÜBRA SEVİM
  Ortaokul öğrencilerinin STEM tutumları ile mühendislik bilgi düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Uşak ili ve ilçeleri örneği)
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - REFİKA BERBEROĞLU
  Mobil öğrenmeye dayalı uygulamaların öğrencilerin fen bilimleri dersindeki akademik başarı, tutum, motivasyon ve mobil öğrenmeye yönelik tutumlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - DENİZ AKKAYA SEMİZ
  Sınıf öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları ile özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Uşak ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEVİLAY YÜCEL ÜNAL
  Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinin öğretimine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ZEKİ ÇAKIR
  TEOG, LGS ve PISA fen bilimleri sorularının analizi ve karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MERVE KOCATÜRK
  Türkiye 8.sınıf öğrencilerinin TIMSS-2015 fen başarısının bazı değişkenler açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - NİHAL BAYRAK DEMİR
  Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançları ile fen bilimlerine yönelik tutumlarının belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - VELİ ÇÜMEN
  GEMS tabanlı öğrenme programının 6.sınıf öğrencilerinin yoğunluk kavramı ile ilgili başarılarına, kavramsal değişimlerine ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ZÜLFİKAR GÜVENİR
  Okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumları ile okul öncesi eğitim programında yer alan fen etkinliklerini uygulama durumları
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YUSUF ZİYA KUMALAR
  8.sınıf fen bilimleri dersi öğrenci başarılarının TIMMS temelli sorular ışığında farklı değişkenler açısından incelenmesi; Uşak il merkezi örneği
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ENGİN TOPRAK
  Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Teknoloji Okuryazarlığı ve Bilgisayar Destekli Eğitimi Kullanma Düzeyleri ve Görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AYŞE DEMİR
  Kuvvet ve hareket konusunda sanal fen laboratuvarı kullanımının öğrenci başarısına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BÜŞRA AYAZ
  Sanatsal etkinliklerle bütünleştirilmiş fen öğretiminin öğrencilerin fen akademik başarısına, öz yeterlik algısına ve motivasyonuna etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Doktora - ÖZLEM AKSU
  Biyoloji öğretmenlerinin uyguladıkları alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerinin değerlendirilmesi ve öğretmen-öğrenci görüşleri
  Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - ENGİN KARSLI
  Dördüncü sınıf fen ve teknoloji ders kitabının görsel ögelerin tasarımı ve sayfa tasarımı ilkelerine göre değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Doktora - MURAT AKTAŞ
  Biyoloji dersinde 5E öğrenme modeli ve işbirlikli öğrenme yöntemi kullanımının biyoloji dersi başarısına ve tutumuna etkisinin araştırılması
  Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - NEVZAT ÇAĞRI ÇAKIR
  Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - BETÜL DURAN
  İlköğretim 5. sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabı etkinliklerinin bilimsel süreç becerileri kazandırma düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - GÜLÇİN KOCAOĞLU
  Fen bilgisi öğretmenliği 1. ve 4.sınıf öğretmen adaylarının fen bilgisi başarıları,fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları,üniversiteye giriş başarı ve not ortalamaları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - AYŞE ÖZDEMİR
  Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - FADİME NUR DARENDE
  Fen öğretimi için var olan web sitelerinin yapılandırmacı yaklaşıma uygunluğu ile ilgili öğretmen görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - MUSTAFA ENGİN ERTUĞRUL
  Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar geçen sürede ilköğretim birinci kademe fen bilgisi programlarının içerik ,yöntem ve felsefe açısından karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - SEÇİL ERDOĞAN
  Dünya, güneş ve ay konusunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine bilimsel tartışma odaklı yöntem ile öğretilmesinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve tartışmaya katılma istekleri üzerine etkisinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - FATMA ACAR
  Sınıf Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Becerileri, Fen Bilgisi Özyeterlik Düzeyleri ve Bilimsel Süreç Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Doktora - MURAT PEKTAŞ
  Biyoloji öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın ve bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi
  Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2008

  Yüksek Lisans - TUĞBA SÜREN
  İlköğretim birinci kademe öğrencilerinde bilimsel okuryazarlık düzeyi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2008

  Doktora - MELİH KOÇAKOĞLU
  Probleme dayalı öğrenme ve motivasyon stillerinin öğrencilerin biyoloji dersine karşı tutum ve akademik başarılarına etkisi
  Gazi Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - ÜLKÜ AKAR
  Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşünme beceri düzeyleri arasındaki ilişki
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - SEMRA ERCAN
  Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi öz-yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak ili örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - AKIN ALKAN
  İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR BAYSAL
  Sınıf öğretmenlerinin mesleki örgütlenme tutumları (Uşak örneği)
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - ARZU HAZIR
  İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerini edinebilme düzeyleri
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2004

  Yüksek Lisans - HATİCE AHU GENÇTÜRK
  Sorgulama yöntemiyle fen bilgisi dersi öğretiminin ilköğretim okullarında uygulaması
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2003

  Yüksek Lisans - NURETTİN SELEK
  İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen bilgisi deneylerinin yapılma düzeyi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2003

  Yüksek Lisans - AYSEL CANDAN
  İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin hareket ve kuvvetle ilgili kavram yanılgıları
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2003

  Yüksek Lisans - SABRİ ÖZCAN
  İlköğretim fen bilgisi programının değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Yüksek Lisans - İDRİS ÖZEK
  İlköğretim okullarında bilgi teknoloji sınıflarının değerlendirilmesi
  Afyon Kocatepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2002

  Doktora - OSMAN ÇARDAK
  Lise birinci sınıf öğrencilerinin canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve kavram haritaları ile giderilmesi
  Selçuk Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Nitel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Bilim Felsefesi ve Fen Eğitimine Etkisi - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Bilim Felsefesi - Lisans, 2013-2014
 • Bilimin Doğası ve Tarihi - Lisans, 2013-2014
 • Özel Öğretim Yöntemleri I/II - Lisans, 2013-2014
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2013-2014
 • Genel Biyoloji I - Lisans, 2013-2014
 • Bilim Felsefesi ve Fen Eğitimine Etkisi - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • Bilimin Doğası ve Tarihi - Lisans, 2012-2013
 • Özel Öğretim Yöntemleri I/II - Lisans, 2012-2013
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2012-2013
 • Genel Biyoloji I - Lisans, 2012-2013
 • İstatistik - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Bilim Tarihi - Lisans, 2011-2012
 • Bilimin Doğası ve Tarihi - Lisans, 2011-2012
 • Özel Öğretim Yöntemleri I/II - Lisans, 2011-2012
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2011-2012
 • Genel Biyoloji I - Lisans, 2011-2012
 • İstatistik - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2010-2011
 • Fen Bilgisi Lab. Uygulamaları I/II - Lisans, 2010-2011
 • Bilim Tarihi - Lisans, 2010-2011
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2010-2011
 • İstatistik - Lisans, 2010-2011
 • Bilimin Doğası ve Tarihi - Lisans, 2010-2011
 • Özel Öğretim Yöntemleri I/II - Lisans, 2010-2011
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2010-2011
 • Genel Biyoloji I - Lisans, 2010-2011
 • İstatistik - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2009-2010
 • Fen Bilgisi Lab. Uygulamaları I/II - Lisans, 2009-2010
 • İstatistik - Lisans, 2009-2010
 • Bilimin Doğası ve Tarihi - Lisans, 2009-2010
 • Özel Öğretim Yöntemleri I/II - Lisans, 2009-2010
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2009-2010
 • Genel Biyoloji I - Lisans, 2009-2010
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2008-2009
 • Genel Biyoloji II - Lisans, 2008-2009
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2008-2009
 • Canlılar Bilimi - Lisans, 2007-2008
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2006-2007
 • Canlılar Bilimi - Lisans, 2005-2006
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2005-2006
 • Çevre Bilimi/Bilgisi - Lisans, 2004-2005
 • Canlılar Bilimi - Lisans, 2003-2004
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2003-2004
 • Çevre Bilimi/Bilgisi - Lisans, 2002-2003
 • Canlılar Bilimi - Lisans, 2002-2003
 • Çevre Bilimi/Bilgisi - Lisans, 2001-2002
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2001-2002
 • Canlılar Bilimi - Lisans, 2000-2001
 • Fen Bilgisi Öğretimi - Lisans, 2000-2001
 • Uluslararası Hakemli 2023, Güvenir Zülfikar, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Uygulama Durumlarının Belirlenmesi, Usak Universitesi Egitim Arastirmalari Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, Bayrak Demir Nihal, TÜRKMEN LÜTFULLAH, FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2023, Demirel Ozan Emre, TÜRKMEN LÜTFULLAH, ORTAK BİLGİ İNŞA MODELİ UYGULAMALARININ FEN BİLİMLERİ DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, Anadolu Türk Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, Güvenir Zülfikar, TÜRKMEN LÜTFULLAH, ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS TOWARD SCIENCE TEACHING, ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHERS TOWARD SCIENCE TEACHING
 • Uluslararası Hakemli 2021, Kuschmierz Paul, Beniermann Anna, Bergmann Alexander, CEBESOY ÜMRAN BETÜL, TÜRKMEN LÜTFULLAH, European first-year university students accept evolution but lack substantial knowledge about it: a standardized European cross-country assessment, Evolution: Education and Outreach
 • Uluslararası Hakemli 2021, Sevim Kübra, TÜRKMEN LÜTFULLAH, CEBESOY ÜMRAN BETÜL, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN STEM TUTUMLARI İLE MÜHENDİSLİK BİLGİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (UŞAK İLİ ÖRNEĞİ), Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Pseudo Scientific Issues, Asia Pasicif Forum on Science and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Developing Assesment of Learning Management Model for Enrichmeint Science Classroom Student in the Upper Secondary Education in Thailand, Merit Research Journal of Education and Review
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Student Science Teachers Ideas about the Degradation of Ecosystems, International Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, An Intervention for Environmental Awareness Ecopedagogy Based Outdoor Environmental Educaiton, Turkish Journal of Teacher Education
 • Ulusal Hakemsiz 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Eğitimde Sorunlar ve Çözüm Üzerine Bazı Düşünceler, Kültür Ajanda
 • Ulusal Hakemsiz 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Millik Kavramı Üzerine Bazı Düşünceler, Haber Ajanda
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İNSAN ENDOKRİN SİSTEMİ KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE PROBLEME DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİR ÖĞRENME MATERYAŞİNİN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ALGILARINDAKİ GELİŞİME ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Educational Sciences: Theory & Practice
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeğinin FLKÖ Geliştirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, ACAR ÖMER,TÜRKMEN LÜTFULLAH,BİLGİN AHMET, Examination of Gender Differences on Cognitive and Motivational Factors that Influence 8th Graders Science Achievement in Turkey, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
 • Uluslararası Hakemli 2014, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Third Grade Elementary Students Perception of Science, International Electronic Journal of Elementary Education
 • Ulusal Hakemli 2014, TAŞDERE AHMET,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Bilimin Doğasına Yönelik Tamamlayıcı Bir Ölçme Aracı Kelime İlişkilendirme Testi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergsisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, TÜRKMEN LÜTFULLAH, In service Turkish elementary and science teachers attitudes toward science and science teaching A sample from Usak province, Science Education International
 • Ulusal Hakemli 2013, AKTAŞ Murat, AKSU Özlem, TÜRKMEN Lütfullah, SOLAK KemalKURT HakanEKİCİ Gülay, Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerindeki Hizmetöncesi Öğretmen Eğitimi Sistemlerinin Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Öğretmen Yetiştirmede Mevcut Tarihi Birikimimiz ve Model Arayışları Sürecinde Bir Model Önerisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem ÇözmeBecerilerinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, özgür baysal,TÜRKMEN LÜTFULLAH,YÜCEL CEMİL, Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenmeye Yönelik Tutumları Uşak İli Örneği, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Ulusal Hakemli 2010, koçakoğlu melih,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Biyoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçegi Gelistirilmesi, Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, ACAR ÖMER,TÜRKMEN LÜTFULLAH,Anita Roychoudhury, Student Difficulties in Socio scientific Argumentation and Decision MakingResearch Findings Crossing the Borders of two Research Lines, International Journal of Science Education
 • Ulusal Hakemli 2009, TÜRKMEN LÜTFULLAH, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA YÖNELİK PROJE TABANLI ÖĞRENMEYLE İLGİLİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmenliği Programında Öğrenim Gören Birinci Sınıf Düzeyinden Dördüncü Sınıf Düzeyine Gelen Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine ve Öğretimine Yönelik Tutumları, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, Hazır Arzu,TÜRKMEN LÜTFULLAH, İLKÖĞRETİM 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜRKMEN Lütfullah, YÜCEL Cemil, TÜRK ORTAÖĞRETİMi YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECiNDE MODEL ARAYIŞLARI KAMPUS LiSELERİ ÜZERiNE BAZI DÜŞÜNCELER, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, Ahu Gençtürk,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sorgulama Yöntemiyle Fen Bilgisi Öğretimi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2007, TÜRKMEN LÜTFULLAH, THE INFLUENCES OF ELEMENTARY SCIENCE TEACHING METHOD COURSESON A TURKISH TEACHERS COLLEGE ELEMENTARY EDUCATION MAJORSTUDENTS ATTITUDES TOWARDS SCIENCE AND SCIENCE TEACHING, Journal of Baltic Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2007, TÜRKMEN LÜTFULLAH,ronald J bonnsterfer, Influences of Some Philosophical Approaches in the Historical Development of Turkish Science Education, Science Education International
 • Uluslararası Hakemli 2007, TÜRKMEN LÜTFULLAH, The History of Development of Turkish Elementary Teacher Education and the Place of Science Courses in the Curriculum, Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education
 • Ulusal Hakemli 2007, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İLKÖĞRETIM 4 SINIF FEN BILGISI DERSINDE SORGULAMA YÖNTEMI VE ETKINLIĞI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, TÜRKMEN Lütfullah, DARCIN Emine Selcen, A Comparative Study of Turkish Elementary and Science Education Major Students Knowledge Levels at the Popular Biotechnological Issues, International Journal of Environmental and Science Education
 • Ulusal Hakemli 2006, CANDAN Aysel,TÜRKMEN LÜTFULLAH,ÇARDAK OSMAN, Kavram Haritalarının İlöğretim Öğrencilerinin Hareket ve Kuvvet kavramlarını Anlamalarına Etkisi, Türk Fen Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, DARÇIN EMİNE SELCEN,TÜRKMEN LÜTFULLAH, A Study of prospective Turkish science teachers knowledge at the popular biotechnological issues, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
 • Ulusal Hakemli 2006, PEKTAŞ MURAT,TÜRKMEN LÜTFULLAH,SOLAKYILDIRIM KEMAL, Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sindirim Sistemi ve Boşaltım Sistemi Konularını Öğrenmeleri Üzerine Etkisi, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, TÜRKMEN LÜTFULLAH, The Effects Of Concept Mapping On Primary School Students Understanding Of The Concepts Of Force And Motion, TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2006, Aysel Kayrım,TÜRKMEN LÜTFULLAH, İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Hareket ve Kuvvetle İlgili Kavram Yanılgılarıi, Türk Fen Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, TÜRKMEN LÜTFULLAH,ÇARDAK OSMAN, Lise 1 Biyoloji Dersi Alan Öğrencilerin Canlıların Çeşitliliğive Sınıflandırılmasıyla ilgili Kavram YanılgılarınınBelirlenmesi ve Kavram Haritası Yardımıyla Değiştirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, TÜRKMEN LÜTFULLAH,ÇARDAK OSMAN,DİKMENLİ MUSA, Using Concept Maps Changing the Misconceptions of the First Year High School Students in Biology Courses in Classification of Living Things and Their Diversity, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, DİKMENLİ Musa, TÜRKMEN Lütfullah, ÇARDAK Osman, KURT Hakan, Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Çoktan Seçmeli Bir Araç ile Belirlenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, ÇARDAK OSMAN,DİKMENLİ MUSA,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bazı Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgılarının İki Aşamalı Çoktan Seçmeli Bir Araç ile Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, KILIÇ Selda, BAŞTÜRK Kaya, TÜRKMEN Lütfullah, 2003 ÖSS Biyoloji Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, KILIÇ Selda, AYVAZ Ünal, TÜRKMEN Lütfullah, Canlıların Temel Bileşenleri Ünitesinde Kavram Haritası Tekniğinin 9 sınıf Öğrencilerinin Başarısına Etkisi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, DİKMENLİ MUSA,TÜRKMEN LÜTFULLAH,ÇARDAK OSMAN, İlköğretim Öğrencilerinin Bitkiler Hakkındaki Alternatif Kavramları, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, nurettin rençber,TÜRKMEN LÜTFULLAH, İlköğretim I Kademe Fen Bilgisi Deneylerinin Yapılma Düzeyleri Afyon İli Örneği, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2003, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Bilgisi Eğitiminde Tutumla ilgili Çalışmalardan Seçilmiş Araştırmalar, Eğitim ve Bilim
 • Uluslararası Hakemli 2002, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları, Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2002, DİKMENLİ MUSA,ÇARDAK OSMAN,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Hayvan Nedir İlköğretim Öğrencilerinin Alternatif Kavramları, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, ÇARDAK OSMAN,TÜRKMEN LÜTFULLAH,DİKMENLİ MUSA, Lise Öğrencilerinin Bitkilerin Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgıları, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Bilgisi ve Biyoloji Eğitiminde Bilgisayar Simülasyonları Kullanımı, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, TÜRKMEN Lütfullah, YALÇIN Mustafa, Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Yeri, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2001, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Computer Assisted Bıology Educatıon, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1998, TÜRKMEN LÜTFULLAH,Bonnstetter Ronald, Inclusion of the Nature of Science in Turkish Science Education Curriculum K 11 as a different Approach, Science Education International
 • Uluslararası Hakemli 1997, TÜRKMEN LÜTFULLAH,Bonnstetter Ronald, Science Education Developments in Turkey, Science Education International
 • 31.03.2004, Uluslararası, National Association Research in Science Teaching Annual Convention, TÜRKMEN LÜTFULLAH, How Effective Elementary Teacher Education Program on Attitude Development toward Science and Science Teaching, Tam metin bildiri
 • 30.09.2021, Ulusal, 3. International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education, Özkan Melahat, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Pandemi Döneminde Uzaktan Fen Bilimleri Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların; Öğretmen Görüşlerine Göre Analiz Edilmesi: Kütahya Örneği, Tam metin bildiri
 • 30.08.2016, Uluslararası, International Symposium of New Issues in Teacher Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TÜRKMEN LÜTFULLAH, The Relationship between the Organizational Learning Levels of Scholls and Teacher s Teaching Leadership Behaviors, Özet bildiri
 • 28.03.1999, Uluslararası, National Association for Research in Science Teaching (Boston, MA, March 28-31, 1999)., TÜRKMEN LÜTFULLAH, Bonnstetter Ronald, A Study of Turkish Preservice Science Teachers' Attitudes toward Science and Science Teaching., Tam metin bildiri
 • 25.03.2003, Uluslararası, National Association Research in Science Teaching Annual Convention, TÜRKMEN LÜTFULLAH, A Study of Influences of Science Teaching Method Courses on the Nature of Science and Biological Evolution at the Pre service Turkish Elementary Teachers As an Example of Afyon Kocatepe University Usak Teachers College Turkey, Tam metin bildiri
 • 24.04.2015, Uluslararası, STEM, TÜRKMEN LÜTFULLAH, In the History of Turkish Science Teacher Education and problems, Özet bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül,, İNEL EKİCİ DİDEM, TÜRKMEN LÜTFULLAH, EVREKLİ ERTUĞ, Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi: Uşak Üniversitesi örneği, Tam metin bildiri
 • 23.06.2008, Uluslararası, ” International Conference on Educational Sciences, TÜRKMEN LÜTFULLAH, The Effects of Computer Assisted Instruction Based on the 5E Learning Cycle on the Achievements of Science Teacher Candidates as well as Attitudes toward Biology, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Ulusal, 3. Ulusal Çevre Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Eğitimi, Davetli konuşmacı
 • 18.06.2008, Uluslararası, Science and Technology in Eurpean Periphery VIth Meeting, Lütfullah Türkmen, Mustafa Murat Öntuğ, One of the first science textbooks taught in the newly establised western style middle schools of the Otttoman Empire, Tam metin bildiri
 • 18.06.2008, Uluslararası, Science and Technology in European Periphery, TÜRKMEN LÜTFULLAH, One of the first science textbooks taught in the newly established Western style middle schools of the Ottoman Empire, Tam metin bildiri
 • 16.09.2002, Ulusal, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, DİKMENLİ MUSA,TÜRKMEN LÜTFULLAH,ÇARDAK OSMAN, Üniversite Öğrencilerinin Biyoloji Laboratuarında Mikroskop Çalışmaları ili ilgili Alternatif Kavramları, Tam metin bildiri
 • 15.10.2015, Uluslararası, Pecs University Hungagry, TÜRKMEN LÜTFULLAH, In the Context of Usak University Community Relationship and Contrubition to the Local Community, Özet bildiri
 • 06.10.2017, Uluslararası, EVOKE17, TÜRKMEN LÜTFULLAH, A Study of Attitudes Toward Turkish Science Teacher Candidates Toward Biological Evolution, As a Sample Study, Özet bildiri
 • 05.09.2007, Ulusal, 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Elde Edebilme Düzeyleri, Özet bildiri
 • , Uluslararası, Procedia Social and Behavioral Sciences, KOÇAKOĞLU Melih, TÜRKMEN Lütfullah, SOLAK Kemal, Motivational styles in problem based learning, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, IV Uluslararası Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Bilimlerinin Doğası ve Fen Bilimleri Eğitimindeki Önemi, Özet bildiri
 • , Ulusal, Yeni Bin yılın başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Bilgisayar Destekli Biyoloji Eğitiminin 1980 lerden Günümüze Kadar Geldiği Safha, Özet bildiri
 • , Ulusal, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının kendi Çizimleriyle Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim ve Tecrübe, Özet bildiri
 • , Ulusal, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerine Göre Bilimsellik Astroloji Örneği, Özet bildiri
 • , Ulusal, 6. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İki Aşamalı Çoktan Seçmeli Test ile Lise Öğrencilerinin Canlılar Alemi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Özet bildiri
 • , Ulusal, 6. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Mülakat Yöntemi ile 7 Sınıf Öğrencilerinin Kavram Yanılgılarının Tespiti, Özet bildiri
 • , Ulusal, 6. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İlköğretim Fen Bilgisi Programının Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • , Ulusal, 6. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerin Bilimsel Teori ve Kanunlar Hakkındaki Görüşleri Bilimin Doğasıyla İlgili Bir Durum Çalışması, Özet bildiri
 • , Ulusal, 1. Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmeni Adaylarına Yönelik Proje Tabanlı Öğrenme Amaçlı Etkinlik Örnekleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Bilimsel Teoriler ve Kanunlar, Özet bildiri
 • , Ulusal, 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Farklı Alanlardaki Öğretmen Adaylarının Bilimsel İşlem Beceri Düzeyleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, 7. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Kavram Haritaları ve Kavramsal Değişim Metinlerinin Lise 1 Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi, Özet bildiri
 • , Ulusal, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Son Sınıf Düzeyinde ve Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Bilimsel İşlem Beceri Düzeyleri, Özet bildiri
 • , Ulusal, 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Örgütlenme Tutumları Uşak Örneği, Özet bildiri
 • , Ulusal, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, TÜRKMEN LÜTFULLAH, İlköğretim Öğrencilerinin Hayvanlar Alemi ve Sınıflandırılmasıyla ilgili Alternatif Görüşleri, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, ) V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Lise Öğrencilerinin Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, National Association for Research in Science Teaching, TÜRKMEN LÜTFULLAH, A Study of Turkish Science Teachers Attitudes Toward Science and Science Teaching, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, National Association for Research in Science Teaching, TÜRKMEN LÜTFULLAH, A Study of Turkish Science Teachers Attitudes Toward Science and Science Teaching and Relations with Several Sosyo Demographic Factors, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2019, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen Bilgisi Öğrencileri için Biyoloji I, 2019, Nober, 978 605 7895 66 0
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Genel Biyoloji, 2017, Pegem Akademi,
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Çevre Eğitimi, 2017, Pegem Akademi,
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, FİLİK İŞÇEN CANSU,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Evrim, 2016, Lisans Yayıncılık,
 • Ulusal 2009, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Eğitim Bilimleri, 2009, PegemA,
 • Ulusal 2008, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Genel Biyoloji, 2008, PegemA Yayınları,
 • Ulusal 2006, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen ve Teknoloji Öğretimi, 2006, PegemA,
 • Ulusal 2005, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Çevre Bilimi, 2005, Lisans Yayıncılık,
 • Ulusal 2005, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Canlılar Bilimi, 2005, Lisans Yayıncılık,
 • Ulusal 2000, Ders Kitabı, TÜRKMEN LÜTFULLAH, Fen ve Teknoloji Öğretimi, 2000, PegemA,
Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Journal of Turkish Science Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
international research journal of medicine and biomedical sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Journal of Turkish Science Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
The Anthropologist , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Science & Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Kırşehir Eğitim Fakütlesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Kastamonu Eğitim Fakültesi Dersigis , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
INTERNATIONAL JOURNAL OF Enviromental and SCIENCE EDUCATION , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Asia pasific Forum on Science Learning and Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Bayburt Eğiitm Fakütlesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Türk Fen Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
Science Education International , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
The Annual Convention of National Reseach in Science Teaching , Bildiri Kitabı, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Alan Eğitimi
 • Bilimin Doğası Çalıştayı

  04.06.2015 - 05.06.2015

  Düzenleyenler :
 • BİLİMSEL İNCELEME YAPARAK BİLİMİN DOĞASINI ÖĞRENİYORUM

  16.11.2014 - 22.11.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • German Turkish Year of Research Educational and Innovation 2014

  16.03.2014 - 22.03.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor

  14.06.2015 - 20.06.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 0
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • İlköğretim Öğretmenleri Proje Kursu

  13.09.2015 - 19.09.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 0
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Etkili Harmanlanmış Öğrenme

  15.04.2014 - 15.02.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 353.000,00 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 18
  -Tübitak 1001 - Tamamlandı
 • Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencileri Bilimin Doğasını Öğreniyor

  02.08.2015 - 08.08.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 0
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Avrupalılığı Anlamak ve Avrupa Vatandaşlığını Türkiye de Teşvik Etmek

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 240000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Fırat ve Dicle Nehir Sistemlerinde Yaşayan Leuciscus cephalus Lin 1858 Chondrostoma regium Heck 1943 Barbus plebejus Bon 1832 Chalcalburnus mossulensis Heck 1843 Capoeta capoeta Güld 1773 ve Acanthobrama marmid Heck 1843 Türlerinin Biyo ekolojileri Üzerine Araştırmalar TÜBİTAK Ankara Proje no TBAG 980

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı