UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İSMAİL AYDEMİR

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Doktora

  1993 - 1997

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Doktora

  1993 - 1997


 • Doktora

  1993 - 1997


 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • YARDIMCI DOÇENT -

  2013 -

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 -

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2011

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2013 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2010 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2009 -

 • 2020

  Yüksek Lisans - ROJHAT ARSLAN
  Muhasebe meslek mensuplarının mesleğe bakışı, beklentileri, sorunları ve çözüm önerileri Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERGÜN KARADUMAN
  Kamuda çalışanların motivasyonunu etkileyen unsurlar: Adalet Bakanlığı İcra Daireleri örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - TOLGA YEŞİL
  Yönetim bilgi sistemi kapsamında maliyet muhasebesi bilgilerinin yönetim kararlarında kullanılması ve bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • GENEL MUHASEBE - Lisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMANI - Lisans, 2016-2017
 • İHRACAT İTHALAT YÖNETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Lisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Lisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE - Lisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE - Lisans, 2014-2015
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I - Lisans, 2014-2015
 • YÖNETİM MUHASEBSİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ - Lisans, 2014-2015
 • LOGİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • MALİYET MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • Ulusal Hakemli 2021, ARSLAN ROJHAT, AYDEMİR İSMAİL, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEĞE BAKIŞI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA, DİCLE AKADEMİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2020, AYDEMİR İSMAİL,ARSLAN ROJHAT, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MARDİN İLİ UYGULAMASI, DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2016, AYDEMİR İSMAİL,ALTINBAY ALİ, 2016 DA BAĞIMSIZ DENETİMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ, VERGİ DÜNYASI
 • Ulusal Hakemli 2016, AYDEMİR İSMAİL, TÜRKİYE DE BAĞIMSIZ DENETİMİN GELDİĞİ YER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER, YAKLAŞIM DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2015, SOBA MUSTAFA,AYDEMİR İSMAİL,ŞİMŞEK ALİ, MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YÖNETİCİ SEÇİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ, ULUSLARARSI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2015, AYDEMİR İSMAİL, 2015 ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE BİR ANALİZ, YAKLAŞIM
 • Ulusal Hakemli 2015, AYDEMİR İSMAİL, BAĞIMSIZ DENETİM KRİTERLERİNE İLİŞKİN 7149 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Mali Klavuz
 • 27.04.2005, Ulusal, XXIV. Muhasebe Eğitim Sempozyumu, AYDEMİR İSMAİL, Maliyet Yönetimi Konusundaki Yeni Yaklaşımlar ve Muhasebe Eğitimi ve Uygulamalarına Yansıması, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, İNTERNATİONAL APPLİED SOCİAL SCİENCES CONGRESS, AYDEMİR İSMAİL, UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖĞRETİM ELEMANI VE YÖNETİCİ UNSURLARI AÇISINDAN ANALİZİ, Özet bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 4. ULUSLARARSI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015, AYDEMİR İSMAİL, UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO LARINDA UYGULAMALI EĞİTİM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Tam metin bildiri
 • 18.12.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ar-Ge ve İnovasyonKongresi, AYDEMİR İSMAİL,KUMCU SAADET YAĞMUR, Toplam Kalite Yönetimi ve İnovasyon, Tam metin bildiri
 • 14.12.2019, Uluslararası, TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIALSCIENCES, AYDIN MURAT,AYDEMİR İSMAİL, ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN TARİFELER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 14.10.2019, Uluslararası, TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL KONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, AYDEMİR İSMAİL, FİRMALARIN İŞLETME BÜTCELERİNİ ALGILAMA VE UYGULAMA SEVİYESİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR İNCELEME VE UŞAK OSB DE BİR UYGULAMA, Tam metin bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL AND EDUCATION, AYDEMİR İSMAİL, CURRENT SITUATION OF FOREING TRADE TRAING IN TURKEY AND NECESSARY FOR THE EFFICIENCY OF EDUCATION, Tam metin bildiri
 • 12.10.2016, Uluslararası, ULUSLARARSI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU, AYDEMİR İSMAİL, YÜKSEKÖĞRETİMDE MUHASEBE EĞİTİMİNİN KALİTESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF INTERNATIONAL CONFERANCE THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY- EUROPEAN UNION RELATIONS, AYDEMİR İSMAİL, Türkiye- AB Gümrük Birliği Anlaşmasının Güncellenmesi Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ”THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY- EUROPEAN UNION RELATIONS”, AYDEMİR İSMAİL, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerine Dış Ticaret Perspektifinden Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, AYDEMİR İSMAİL, GÜNCEL MALİYET MUHASEBESİ VE UYGULAMALARI, 2022, EĞİTİM YAYINEVİ, 978-625-8341-85-0
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, AYDEMİR İSMAİL, Güncel Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları, 2022, EĞİTİM YAYINEVİ, 978-625-8341-85-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KUTUKIZ DOĞAN,AYDEMİR İSMAİL, Yenilikçilik Ve Girişimcilik, 2018, GAZİ KİTABEVİ, 978-605-344-816-7
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, ,AKÇAY AYSEL,ALTINBAY ALİ,ALTUNDAĞ SALAHATTİN,AYDEMİR İSMAİL,AYDIN MURATBİLEN ABDULKADİR,COŞKUN AHMET,GÜNDÜZ MERAL,KISACIK HARUN,KUMCU YILDIZ SAADET YAĞMUR,KUTUKIZ DOĞAN,ŞAHİN EYYÜP ENSARİ, UYGULAMALI MUHASEBE DENETİMİ TEORİDEN PRATİĞE, 2017, DETAY YAYINCILIK, 9786052323465
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL,KUMCU SAADET YAĞMUR, Uygulamalı Muhasebe Denetimi (Teoriden Pratiğe), 2017, DETAY YAYINCILIK, 978-605-2323-45-5
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, KUMCU SAADET YAĞMUR,AYDEMİR İSMAİL, UYGULAMALIMUHASEBE DENETİMİ (Teoriden Pratiğe), 2017, DETAY YAYINCILIK, 9786052323465
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL, NEDEN VE NİÇİNLERİ İLE TEMEL MUHASEBE, 2016, DETAY YAYINCILIK, 978-605-9440-29-5
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL, NEDEN VE NİÇİNLERİ İLE TEMEL MUHASEBE, 2016, DETAY YAYINCILIK, 978-605-9440-29-5
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL, NEDEN VE NİÇİNLERİ İLE TEMEL MUHASEBE, 2016, DETAY YAYINCILIK, 978-605-9440-29-5
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, AYDEMİR İSMAİL, Türkiye de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması, 2013, GAZİ KİTAPEVİ, 978-9944-165-91-4
 • Ulusal 2008, , AYDEMİR İSMAİL, Türkiye de Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması, 2008, Gazi Kitabevi, 9789944165914
 • ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

  17.10.2013 - 28.01.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 26.044,044 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 13.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

  10.04.2016 - 22.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • ”TR33 BÖLGESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULLARINDA MUHASEBEEĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI”

  10.04.2016 - 22.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • 2008 KRİZİNİN UŞAKTA İHRACAT YAPAN FİRMALARA ETKİSİ

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı