UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İSLAM KÖSEOĞLU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2009

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2012 - 2016

  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Örgütsel adalet algısı ve örgütsel sessizlik nedenleri arasındaki ilişkiler:üniversite çalışanlarına yönelik bir araştırma
 • Doktora

  2019 -

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR)
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 -

  İngilizce - 58.75
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2015 - 2018

 • ÇEVRE VE KENTLEŞME - Önlisans, 2018-2019
 • KAMU PERSONEL REJİMİ - I - Önlisans, 2018-2019
 • KAMU YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Önlisans, 2018-2019
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - Önlisans, 2018-2019
 • KAMU MALİYESİ - Önlisans, 2018-2019
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • MAHALLİ İDARELER BÜTÇELERİ - Önlisans, 2017-2018
 • ÇEVRE VE KENTLEŞME - Önlisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA -II - Önlisans, 2017-2018
 • KAMU MALİYESİ - Önlisans, 2017-2018
 • DAVRANIŞ BİLİMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • ELEKTRONİK TİCARET - Önlisans, 2017-2018
 • KAMU PERSONEL REJİMİ - I - Önlisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Önlisans, 2017-2018
 • SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ - Önlisans, 2017-2018
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - Önlisans, 2017-2018
 • KAMU YÖNETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • İŞLETME YÖNETİMİ- I - Önlisans, 2013-2014
 • KAMU PERSONEL REJİMİ - I - Önlisans, 2013-2014
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • MALİYE TEORİSİ - Önlisans, 2013-2014
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ - Önlisans, 2013-2014
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • ELEKTRONİK TİCARET - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2021, PEKER Doğan, KÖSEOĞLU İSLAM, KORONAVİRÜS (COVID- 19) SALGININDA KRİZLE MÜCADELEDE YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ: BEŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BİR ANALİZ, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖZMEN MEHMET,KÖSEOĞLU İSLAM, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Sessizlik Nedenleri Arasındaki İlişkiler: Üniversite Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, Gumushane Universitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli , KÖSEOĞLU İSLAM,TATAROĞLU MUHİTTİN,YİĞİT ÜMİT, TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARININ PERFONMANS SORUNUNA DAİR TEORİK BİR BAKIŞ, Electronic Journal of Social Sciences
 • 11.05.2017, Ulusal, MESTEK 2017, KÖSEOĞLU İSLAM,YİĞİT ÜMİT, MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEKİ UYGULAMA’NIN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ SBMYO ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, KÖSEOĞLU İSLAM,TATAROĞLU MUHİTTİN, Avrupa Birliği’ne Katılma Yolunda Türkiye’deki Yerel Yönetimlerin Önemine Yönelik Bir Analiz, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations, KÖSEOĞLU İSLAM,YİĞİT ÜMİT, Türkiye’de Kamu Hizmetlerinin Sunumunda E- Devletin Yeri, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, YİĞİT ÜMİT,KÖSEOĞLU İSLAM, Türkiye’de Enflasyonun Nedenleri ve Uygulanan Politikalar, Tam metin bildiri