UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
İNCİLAY ERDURU

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2007

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Euro-Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kurunun IMKB 100 Endeksi ne Etkisi
 • Doktora

  2011 - 2015

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Tersine Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama
 • ÜDS - İngilizce

  2007 -

  İngilizce - 65.000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2017

  - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2016

  - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2012

  - MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2018 -

 • NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2016 - 2017

 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE I (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE I (NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ II (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • İHTİSAS MUHASEBELERİ II (NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • YÖNETİM MUHASEBESİ (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • YÖNETİM MUHASEBESİ (N.Ö) - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE II (İÖ) - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE II (NÖ) - Lisans, 2017-2018
 • LOJİSTİK MALİYET ANALİZİ (NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE II (NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • GENEL MUHASEBE I (NÖ) - Lisans, 2016-2017
 • FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • GENEL MUHASEBE II (NÖ) - Lisans, 2015-2016
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2010-2011
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2010-2011
 • YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I-II - Önlisans, 2010-2011
 • İSTATİSTİK - Önlisans, 2010-2011
 • MUHASEBE DENETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMALARI - Önlisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE I - Önlisans, 2010-2011
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE II - Önlisans, 2010-2011
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2022, DERAN ALİ, ERDURU İNCİLAY, ÖZŞAHİN KOÇ FİLİZ, Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarında Yer Alan Denetim Dersi Müfredatının İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, ERDURU İNCİLAY, İŞLETMELERİN FİNANSAL BİLGİLERİNİ MANİPÜLE ETME NEDENLERİ: BİST KOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ERDURU İNCİLAY, COVİD-19 SALGINININ YOLCU TAŞIMACILIĞI SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Uluslararası işletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERDURU İNCİLAY, ETLİK PİLİÇ YETİŞTİREN İŞLETMELERDE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN TMS 41 TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI KAPSAMINDA RAPORLANMA ESASLARI, Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY, Karayolu Ve Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektörlerinin Finansal Performans Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ,UZUN ERKAN, Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişliğinin İş Tatmini Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde Bir Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ, TMS 36, Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının Genel İlkeleri ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, DEMİRKOL ÖMER FARUK,ERDURU İNCİLAY, Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin TespitineYönelik Bir Araştırma: Harran Üniversitesi Örneği, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ,ÇELİK SERPİL, Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Mesleğine Bakış Açılarının İncelenmesi: Ömer Halisdemir Üniversitesi Örneği, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY,KELEŞ DURSUN, Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Sorunları ve Meslek Odalarından Beklentilerinin Demografik Özellikler ve Faaliyet Gösterilen Ekonomik Çevre Açısından Değerlendirilmesi: Ordu Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, SEYFİ YIKILMAZ,DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY, Hasılat Yaratan İşlemlerin Muhasebeleştirilme İlkelerinin Türk Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi: Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY,SÜRER ATİLLA, Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı’na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, DERAN ALİ,İSKENDEROĞLU ÖMER,ERDURU İNCİLAY, Regional Differences and Financial Ratios A Comparatie Approach on Companies of ISE City Index, International Journal of Economics And Financial Issues
 • Uluslararası Hakemli 2014, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY,SÜRER ATİLLA, Muhasebe Meslek Mensuplarının TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı na İlişkin Bilgi Düzeylerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY,FIRAT EMİNE, Muhasebe Meslek Mensubu Adaylarının Etiksel Davranış, Kişisel ve Yönetsel Beceri Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi, Electronic Journal of Vocational Colleges
 • Ulusal Hakemli 2014, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY,SÜRER ATİLLA, Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Finansal Tablolarda Sunulum Esasları ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY, Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY, Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilme Esaslarının 23 Nolu Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Kapsamında Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, DERAN ALİ,ERDURU İNCİLAY, Maddi Olmayan Duran Varlıkların Değerleme ve Finansal Tablolarda Sunum Esasları, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, DERAN ALİ,SARIAY MUHAMMED AZEM İBRAHİM,ERDURU İNCİLAY, İMKB’de İşlem Gören Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, FIRAT EMİNE,ERDURU İNCİLAY, Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Eğitiminden Beklentileri Aksaray İlinde Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, ERDURU İNCİLAY,CAN İSMAİL, Euro Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kurunun İMKB 100 Endeksi Üzerine Etkisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • 26.10.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, CAN Reyhan,ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ, Gerçeğe Uygun Değer Yaklaşımı ve İşletme Yönetimi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ERDURU İNCİLAY, Bankalarda Müşteri Karlılık Analizi Uygulaması ve Bir Vakaa Analizi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2017, Uluslararası, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ, TersineLojistik Sürecinde Ortaya Çıkabilecek Gizli (Belirgin Olmayan) Maliyetler ve Bu Maliyetlerin Düşürülmesinde İzlenebilecek Yaklaşımlar, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ERDURU İNCİLAY, Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Niğde İli Öneği, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, 3. Congress of International Applied Social Sciences, ACAR VEDAT,ERDURU İNCİLAY, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) Modeli Kapsamında Şehir Hastanelerinde Risk Odaklı Denetim, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖZÇELİK MUSA, BELLER DİKMEN BEYHAN, ERDURU İNCİLAY, DERAN ALİ, Kamu Sektöründe Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları ile Bağımsız Denetim Uygulamalarına İlişkin Güncel Konular ve Araştırmalar, 2022, Gazi Yayınevi, 978-625-8374-58-2
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, KAMU SEKTÖR MUHASEBE STANDARTLARI, 2022, Gazi Kitabevi, 978-625-8275-44-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Kamu Sektör Muhasebe Standartları, 2022, Gazi Kitabevi, 978-625-8275-44-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, DERAN ALİ, HATUNOĞLU ZEYNEP, AKSOYLU SEMRA, ŞAHİN SERKAN, BELLER DİKMEN BEYHAN, SÜSAY AYNUR, ÖZÇELİK MUSA, Covid 19 Salgınının İşletmelerin Finansal Tabloları Üzerine Etkisine İlişkin Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-7530-48-4
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ, Katılım Finans: Teorik ve Ampirik Çalışmalar, 2019, Gazi Kitabevi, 978-605-344-861-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3, 2018, Akademisyen Kitabevi, 978-605-258-066-0
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Bilimsel Araştırmalar Kitabı İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3, 2018, Akademisyen Yayınevi, 978-605-258-066-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve PolitikalarıGüncel Sorunlar ve Araştırmalar, 2018, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Tic.Ltd. Şti., 978-605-82459-8-3
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve PolitikalarıGüncel Sorunlar ve Araştırmalar, 2018, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Tic.Ltd. Şti., 978-605-82459-8-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY,DERAN ALİ, İşletme Bilimi Kapsamında Sektörel Araştırmalar İş Dünyasına ve Akademiye Yönelik Değerlendirmeler, 2018, Strategic Researches Academy (SRA) Academic Publishing, 978-605-81950-3-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, İşletme Bilimi Kapsamında Sektörel Araştırmalar İş Dünyasına ve Akademiye Yönelik Değerlendirmeler, 2018, Strategic Researches Academy (SRA) Publishing, 978-605-81950-3-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Sosyal Bilim Temelli Pragmatik Yaklaşımlar, 2018, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti, 978-605-281-115-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, ERDURU İNCİLAY, Sosyal Bilim Temelli Pragmatik Yaklaşımlar, 2018, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., 978-605-281-115-3
 • Tersine Lojistik Kanal ve İşlem Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama

  05.12.2013 - 24.02.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 7500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı