UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İLKER DENİZ CİNGÖZ

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Beyin ve Sinir Cerrahisi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

  1950 -

  - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli 2021, ATAR MURAT, KIZMAZOĞLU CEREN, Uzunoğlu İnan, CİNGÖZ İLKER DENİZ, Gürkan Gökhan, KAYA İSMAİL, Sözer Gülden, ÖZDİLMAÇ AHMET, YÜCEER NURULLAH, A understanding of the three dimensional microsurgical anatomical architecture of the temporal lobe with its functions, Annals of Medical Research
 • Ulusal Hakemli 2021, Gürkan Gökhan, KAYA İSMAİL, ATAR MURAT, Uzunoğlu İnan, CİNGÖZ İLKER DENİZ, SAYIN MURAT, YÜCEER NURULLAH, Open-door servikal laminoplasti tekniğine bağlı hinge fraktürü (menteşe kırığı) komplikasyonu gelişmesini etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi, Ege Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ARIKAN İNCİ, ŞAHİN MERYEM CANSU, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, AYDIN HASAN EMRE, BOLU GÖZDE, Investigating the particle amount hanging in the air in the operating room during instrumented and non-instrumented neurosurgery operations, Journal of Surgery and Medicine
 • Ulusal Hakemli 2021, SAYIN MURAT, CİNGÖZ İLKER DENİZ, BAHADIR SİNAN, AYHAN SELİM, TEMİZ CÜNEYT, MORPHOMETRY OF THE SUBAXIAL CERVICAL SPINE PEDICLES IN THE ANATOLIAN POPULATION, Journal of Turkish Spinal Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA İSMAİL, ÇAKIR VOLKAN, CİNGÖZ İLKER DENİZ, ATAR MURAT, Gürkan Gökhan, ŞAHİN MERYEM CANSU, SAYĞILI SUNA, YÜCEER NURULLAH, Comparison of cerebral AVMs in patients undergoing surgical resection with and without prior endovascular embolization, International Journal of Neuroscience
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, ŞAHİN MERYEM CANSU, BOZOĞLAN EMİRHAN, Investigation of the Effects of Three-Dimensional Modeling Techniques on Degenerative Rotoscoliosis Surgery., Cureus
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, GÜRSOY BULUT MERVE, ATAR MURAT, GÜVENÇ GÖNÜL, Uzunoğlu İnan, ŞAHİN MERYEM CANSU, YÜCEER NURULLAH, Edema-mass Ratio Based On Magnetic Resonance Imaging As A Preoperative Diagnostic Factor For Posterior Fossa Metastasis., Current medical imaging
 • Uluslararası Hakemli 2021, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, ŞAHİN MERYEM CANSU, ATAR MURAT, ÖZYÖRÜK ŞAFAK, SAYIN MURAT, YÜCEER NURULLAH, Are 3D Printing Templates an Advantage in Upper Thoracic Pedicle Screw Fixation?, Cureus
 • Uluslararası Hakemli 2021, ATAR MURAT, KIZMAZOĞLU CEREN, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, Uzunoğlu İnan, KALEMCİ ORHAN, EROĞLU AHMET, EROĞLU AHMET, PUSAT SERHAT, ATABEY CEM, YÜCEER NURULLAH, The importance of preoperative planning to perform safely temporal lobe surgery., Journal of clinical neuroscience : official journal of the Neurosurgical Society of Australasia
 • Uluslararası Hakemli 2021, SARAÇOĞLU İSMAİL, KAYA İSMAİL, CİNGÖZ İLKER DENİZ, AYDIN HASAN EMRE, Preoperative pain neurophysiology education for lumbar radiculopathy: A randomized-controlled trial, Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYA İSMAİL, ŞAHİN MERYEM CANSU, CİNGÖZ İLKER DENİZ, AYDIN HASAN EMRE, AYDIN NEVİN, ATAR MURAT, KIZMAZOĞLU CEREN, KAVUNCU SALİH, Three Dimensional Printing and Biomaterials in the Repairment of Bone Defects; Hydroxyapatite PLA Filaments, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞAHİN MERYEM CANSU,KAYA İSMAİL,AYDIN NEVİN,CİNGÖZ İLKER DENİZ,AYDIN HASAN EMRE, The Retrospective Survey of Corrosion Amount Inside The Tissue of Spinal Surgery Used Titanium Pedicle Screws in Time, Journal of Medical İnnovation and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYA İSMAİL,ŞAHİN MERYEM CANSU,CİNGÖZ İLKER DENİZ,AYDIN NEVİN,ATAR Murat,KIZMAZOĞLU CEREN,KAVUNCU Salih,AYDIN HASAN EMRE, Three Dimensional Printing and Biomaterials in the Repairment of Bone Defects; Hydroxyapatite PLA Filaments, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
 • Ulusal Hakemli 2019, KAYA İSMAİL,CİNGÖZ İLKER DENİZ,UZUNOĞLU İNAN,KIZMAZOĞLU CEREN,AYDIN HASAN EMRE,YÜCEER NURULLAH, Predictors of Mortality in Patients with Surgically Treated Spontaneous Intracranial Hemorrhage, TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY
 • Uluslararası Hakemli 2019, KAYA İSMAİL,CİNGÖZ İLKER DENİZ,ŞAHİN MERYEM CANSU,AYDIN NEVİN,AYDIN HASAN EMRE, Simulation with Three Dimensional Modeling Before Spinal Surgery and its on the Surgery, Journal of Medical Innovation and Technology
 • Ulusal Hakemli 2019, CİNGÖZ İLKER DENİZ,ÖZYÖRÜK ŞAFAK,ŞAHİN MERYEM CANSU,HUSEMOĞLU BUĞRA, Surgery Dissector: Surgical Device Production With 3D Print Technology, Journal of Medical Innovation and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2018, CİNGÖZ İLKER DENİZ, KIZMAZOĞLU CEREN, GÜVENÇ GÖNÜL, SAYIN MURAT, İMRE ABDÜLKADİR, YÜCEER NURULLAH, Evaluation of the Olfactory Function With the "Sniffin' Sticks" Test After Endoscopic Transsphenoidal Pituitary Surgery., The Journal of craniofacial surgery
 • Uluslararası Hakemli 2018, CİNGÖZ İLKER DENİZ,KIZMAZOĞLU CEREN,GÜVENÇ GÖNÜL,SAYIN MURAT,İMRE ABDÜLKADİR,YÜCEER NURULLAH, Evaluation of the Olfactory Function With the “Sniffin’ Sticks” Test After Endoscopic Transsphenoidal Pituitary Surgery, Journal of Craniofacial Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2018, CİNGÖZ İLKER DENİZ,KIZMAZOĞLU CEREN,GÜVENÇ GÖNÜL,SAYIN MURAT,İMRE ABDÜLKADİR,YÜCEER NURULLAH, Evaluation of the Olfactory Function With the “Sniffin’ Sticks” Test After Endoscopic Transsphenoidal Pituitary Surgery, Journal of Craniofacial Surgery
 • 20.08.2017, Uluslararası, XVI. WORLD CONGRESS OF NEUROSURGERY, CİNGÖZ İLKER DENİZ,SAYIN MURAT,ÇAKIR VOLKAN,ATAR MURAT,KIZMAZOĞLU CEREN,YÜCEER NURULLAH, EP-0076 [Neurovascular Surgery » Aneurysms and Vascular Malformations]Hybrid Treatment of Arteriovenous Malformation, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Ulusal, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, SAYIN MURAT,CİNGÖZ İLKER DENİZ,AKDAĞ BURKAY,GÜVENÇ GÖNÜL,YÜCEER NURULLAH, Servikal Spinal Transvers Çapın Servikal Spondilotik Myelopati Gelişimi Üzerine Bir Etkisi Var mı?, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Ulusal, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, CİNGÖZ İLKER DENİZ,GÜVENÇ GÖNÜL,KIZMAZOĞLU CEREN, Akromegalili Hipofiz Adenomlu Hastalarda Anatomik Varyasyonlar: Endoskopik Cerrahi Koridora Etkileri., Özet bildiri
 • 20.04.2018, Ulusal, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, CİNGÖZ İLKER DENİZ,KIZMAZOĞLU CEREN,GÜRSOY BULUT MERVE,KAYA İSMAİL,ATAR MURAT,GÜVENÇ GÖNÜL,YÜCEER NURULLAH, Posterior Fossa Metastazlarının Ödem Kitle İndeksinin Yaşam Süresine Etkisi, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Ulusal, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2018, SAYIN MURAT,CİNGÖZ İLKER DENİZ,GÜVENÇ GÖNÜL,YÜCEER NURULLAH, Lomber Disk Hernisi Sonrasında Kalça Ağrısını Takiben Saptanan Paget Hastalığı, Özet bildiri
 • 20.04.2018, Ulusal, Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi 2018, CİNGÖZ İLKER DENİZ,KIZMAZOĞLU CEREN,GÜRSOY BULUT MERVE,KAYA İSMAİL,ATAR MURAT,GÜVENÇ GÖNÜL,YÜCEER NURULLAH, Posterior fossa metastazlarının ödem kitle indeksinin yaşam süresine etkisi, Özet bildiri
 • 03.05.2018, Ulusal, Beyin ve Damar Hastalıkları 8. Bilimsel Kongresi, CİNGÖZ İLKER DENİZ,KIZMAZOĞLU CEREN,UZUNOĞLU İNAN,YÜCEER NURULLAH, 2010-2017 Yılları Arasında Kliniğimizde Spontan İntraserebral Hematom Nedeniyle Opere Edilen 137 Olgunun Retrospektif Analizi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, CİNGÖZ İLKER DENİZ, Obeziteye Multidisipliner Bakış, 2021, Akademisyen Yayınevi, 978-625-7409-08-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, CİNGÖZ İLKER DENİZ, Multidisipliner Yaklaşımlarla Dislipidemiler, 2021, Akademisyen Yayınevi, 978-625-8037-51-7