UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İBRAHİM DELEN

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2009

  Michigan State University
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  University of Michigan
 • Doktora

  2012 - 2014

  Michigan State University
 • Doktora

  2012 - 2014

  Michigan State University
  Supporting Students’ Scientific Explanations: A Case Study Investigating The Synergy Focusing On A Teacher’s Practices When Providing Instruction and Using Mobile Devices
 • Post-Doktora

  2014 - 2014

  Michigan State University
 • e-YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 88.75000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2015

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Müdür Yardımcısı

  2015 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

  2015 - 2016

 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSA AYTEKİN
  Eğitim Teknolojileri Temelinde Yapılandırılmış Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Dersi İle Kodlama Dersinin Öğretmen Ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUSA AYTEKİN
  2018 yılında güncellenen bilişim teknolojileri ve yazılım dersine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2016-2017
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı- 2 - Lisans, 2016-2017
 • Fen Bilgisi Öğretiminde İleri Fizik - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fen Bilimleri Eğitiminde Öğrenme - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Fizik 2 - Lisans, 2016-2017
 • Psikolojik Testler - Lisans, 2016-2017
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2016-2017
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2016-2017
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı- 1 - Lisans, 2016-2017
 • Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları - Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı- 2 - Lisans, 2015-2016
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2015-2016
 • Alternatif Okullar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi - Lisans, 2015-2016
 • Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları - Lisans, 2015-2016
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2015-2016
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2015-2016
 • Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı- 1 - Lisans, 2015-2016
 • Eğitim Felsefesi - Lisans, 2015-2016
 • Öğretim Yöntem ve Teknikleri - Lisans, 2014-2015
 • Öğretim Yaklaşımları - Lisans, 2014-2015
 • Eğitim Felsefesi - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2021, Nordine Jeffrey, Sorge Stefan, DELEN İBRAHİM, Evans Robert, Juuti Kalle, Lavonen Jari, Nilsson Pernilla, Ropohl Mathias, Stadler Matthias, Promoting Coherent Science Instruction through Coherent Science Teacher Education: A Model Framework for Program Design, Journal of Science Teacher Education
 • Uluslararası Hakemli 2021, Biasutti Michele, Concina Eleonora, Frate Sarah, DELEN İBRAHİM, Teacher Professional Development: Experiences in an International Project on Intercultural Education, Sustainability
 • Uluslararası Hakemli 2021, DELEN İBRAHİM, ÖZÜDOĞRU FATMA, Yavaş Burak, Designing During the Pandemic: Understanding Teachers’ Challenges in eTwinning Projects, Design and Technology Education: an International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, YÜKSEL TUĞBA,DELEN İBRAHİM,ŞEN AHMET İLHAN, In-Service and Pre-Service Teachers’ Views about STEM Integration and Robotics Applications, Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
 • Uluslararası Hakemli 2018, DELEN İBRAHİM,UZUN SALİH, Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Temelli Tasarladıkları Öğrenme Ortamlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2018, KARATAŞ FAİK ÖZGÜR,DELEN İBRAHİM,CENGİZ CANAN,İkto Nilgün,Birinci Samet, Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, Krajcik Joe,DELEN İBRAHİM, Engaging learners in STEM education, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2017, Krajcik Joe,DELEN İBRAHİM, How to Support Learners in Developing Usable and Lasting Knowledge of STEM, International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2017, DELEN İBRAHİM, Teaching Argumentation by Using Facebook Groups, International Journal of Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2017, Krajcik Joe,DELEN İBRAHİM, The Benefits and Limitations of Educative Curriculum Materials, Journal of Science Teacher Education
 • Ulusal Hakemli 2016, İNEL EKİCİ DİDEM,DELEN İBRAHİM, Analyzing Math and Science Pre Service Teachers School Experience Course Journals Shared in Web Based Platforms, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • Uluslararası Hakemli 2016, DELEN İBRAHİM,Krajik Joe, Synergy and Students Explanations Exploring the Role of Generic and Content Specific Scaffolds, International Journal of Science and Mathematics Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, DELEN İBRAHİM,Krajcik Joe, Using Mobile Devices to Connect Teachers and Museum Educators, Research in Science Education
 • Ulusal Hakemli 2015, DELEN İBRAHİM,ŞEN SEDAT,ERDOĞAN NİYAZİ, Türkiye deki Formasyon Programının İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik ve Pedagojik Alan Bilgisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, DELEN İBRAHİM,BELLİBAŞ MEHMET ŞÜKRÜ, Formative Assessment Teacher directed Instruction and Teacher Support in Turkey Evidence from PISA 2012, Mevlana International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2015, DELEN İBRAHİM,Joe Krajcik, What Do Students Explanations Look Like When They Use Second Hand Data, International Journal of Science Education
 • Ulusal Hakemli 2012, DELEN İBRAHİM,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL, How middle school students science process skills affected by Turkey s national curriculum change, Turkish Science Education Journal
 • 31.08.2014, Uluslararası, 11th Conference of the European Science Education Research Association, DELEN İBRAHİM,Joe Krajcik, Role of professional development for supporting scientific explanations, Özet bildiri
 • 31.03.2019, Uluslararası, 2019 NARST Annual International Conference, DELEN İBRAHİM, Learn about Elections Get Involved, Özet bildiri
 • 30.03.2014, Uluslararası, The National Association for Research in Science Teaching (NARST), DELEN İBRAHİM,Lo Wan Tzu,Kuhn Alex,Duck Jennifer,McGee Steven,Quintana Chris, How can a mobile application change a teacher's practices to support scientific explanations?, Özet bildiri
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KARATAŞ FAİK ÖZGÜR,DELEN İBRAHİM,Cengiz Canan,İkto Nilgün,Birinci Samet, Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören Onuncu Sinif Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi, Poster
 • 28.03.2012, Uluslararası, NSTA 2012 National Conference on Science Education, Krajcik Joe,DELEN İBRAHİM,Reynolds Joy, Zydeco: Supporting Nomadic Inquiry, Özet bildiri
 • 27.08.2019, Uluslararası, 13th ESERA Conference, DELEN İBRAHİM,BÜBER KILINÇ AYŞE,ÜNAL ÇOBAN GÜL, THE ROLE OF EXPERIMENT STRUCTURE TO SUPPORT SCIENTIFIC MODELS AND ARGUMENTS., Tam metin bildiri
 • 27.04.2013, Uluslararası, The American Educational Research Association (AERA) Conference, Lo Wan Tzu,DELEN İBRAHİM,Kuhn Alex,McGee Steve,Wilters Jennifer,Quintana Chris, Zydeco: A Mobile-Based Learning System to Support Inquiry Learning, Özet bildiri
 • 27.03.2012, Uluslararası, Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in Education (WMUTE), 2012 IEEE Seventh International Conference, Wan Tzu Lo,DELEN İBRAHİM,Clara Cahill,Alex Kuhn,Shannon Schmoll,Chris Quintana, A New Type of Learning Experience in Nomadic Inquiry Use of Zydeco in the Science Center, Tam metin bildiri
 • 26.11.2015, Uluslararası, INOVED, DELEN İBRAHİM, Making Teachers use iPads Effectively in Science Classrooms, Özet bildiri
 • 25.03.2012, Uluslararası, The National Association for Research in Science Teaching (NARST), Cahill Clara Suzanne,Schmoll Shannon,ÇETİNKAYA ŞAHİN,DELEN İBRAHİM,Lo Wan Tzu,Kuhn Alex,McNally Brenna,Quintana Chris,Krajcik Joe, Bridging Inquiry across Settings Using Mobile and Curricular Supports, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Uluslararası, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), DELEN İBRAHİM,ŞEN SEDAT,ERDOĞAN NİYAZİ, Investigating technology content and pedagogy readiness of pre service teachers attending teacher certificate program in Turkey, Özet bildiri
 • 22.04.2017, Uluslararası, NARST- 2017 Annual International Conference, Cisterna Dante,DELEN İBRAHİM, Learning About Teaching Practices: The Importance of Providing Support Structures in Science Professional Development, Özet bildiri
 • 22.04.2017, Uluslararası, NARST- 2017 Annual International Conference, DELEN İBRAHİM,Sanchez Ingrid,Neumann Knut,Krajcik Joe, Quality STEM Education for AllThe Role of Science Education in Supporting Migrant and RefugeeChildren, Özet bildiri
 • 22.04.2017, Uluslararası, The National Association for Research in Science Teaching, DELEN İBRAHİM,Neumann Knut,Sanchez Ingrid,Krajcik Joe, Quality STEM Education for All: The Role of Science Education in Supporting Migrant and Refugee Children, Özet bildiri
 • 21.08.2017, Uluslararası, ESERA 2017 Conference, DELEN İBRAHİM,UZUN SALİH, Pre-service teachers’ experiences of STEM integration, Özet bildiri
 • 19.05.2016, Uluslararası, International Conference on Research in Education and Science (ICRES), DELEN İBRAHİM,Almalı Nurcan,Akbulut Ayşegül,Akçınar Serap,Akkeyik Zübeyda,Aydemir Naile Sevgi,Aydın Tansu,Can İzel,Canbulat Gizem,Çağlar Gizem,Demirel İrem,Dinler Hayriye,Doğrul Merve Sultan,Erikan Ebru,İpek Gök,Gürbüz Fatma,Gürbüz Hanife, INVESTIGATING TURKISH MIDDLE SCHOOL SCIENCE TEXTBOOKS WITH USING AAAS CRITERIA, Özet bildiri
 • 19.05.2016, Uluslararası, International Conference on Research in Education and Science (ICRES), CEBESOY ÜMRAN BETÜL,DELEN İBRAHİM, WHEN SCIENCE MEETS WITH TECHNOLOGY UNDERSTANDING GENETICS CONTROVERSIESVIA LENSES OF TECHNOLOGY, Özet bildiri
 • 19.05.2016, Uluslararası, International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), DELEN İBRAHİM,BELLİBAŞ MEHMET ŞÜKRÜ, HOW TO IMPROVE SCIENCE TEACHERS CONFIDENCE IN TEACHING THE EFFECTS OF PERCEIVED CAREER SATISFACTION AND PROFESSIONAL COLLABORATION, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27th International Conference on Educational Sciences, DELEN İBRAHİM,UZUN SALİH,Bielik Tom, Supporting Pre-Service Teachers Modeling Practice Using An Innovative Online Modeling Tool, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27th International Conference on Educational Sciences, DELEN İBRAHİM,YÜKSEL TUĞBA,ŞEN AHMET İLHAN, What Stem And Robotics Mean For Teachers?, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH ANDTEACHER EDUCATION CONGRESS, DELEN İBRAHİM,Ateş Büşra,Aslan Caner,Arslan Cemile,Koçaslan Döndü, ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH ANDTEACHER EDUCATION CONGRESS, Zenginsan Burhan,DELEN İBRAHİM, YENİ FEN BİLİMLERİ MÜFREDATINA GÖRE TASARLANMIŞ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI, Özet bildiri
 • 11.04.2015, Uluslararası, The National Association for Research in Science Teaching (NARST) Annual Conference, DELEN İBRAHİM,Joe Krajcik, Synergy How Generic and Content Specific Scaffolds Support Quality of Students Explanations, Özet bildiri
 • 09.10.2019, Uluslararası, 7th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teachers’ and Coding Instructors’ Ideas About the Information Technology and Software Course and Curriculum, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, Third International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İNEL EKİCİ DİDEM,DELEN İBRAHİM, Evaluating Blog Entries of Math and Science Pre Service Teachers During School Experience Course, Özet bildiri
 • 06.07.2016, Uluslararası, International Symposium on STEM Education, DELEN İBRAHİM, Teaching Argumentation with Using Facebook Groups, Özet bildiri
 • 06.04.2013, Uluslararası, The National Association for Research in Science Teaching (NARST), DELEN İBRAHİM,Lo Wan Tzu,Kuhn Alex,Quintana Chris,Krajcik Joe,McGee Steven,Wilters Jennifer, Zydeco: A New Mobile Application to Support Claim-Evidence-Reasoning Model, Özet bildiri
 • 05.12.2014, Uluslararası, University of Santiago de Compostela Davetli Konuşma, DELEN İBRAHİM, Supporting Students' Scientific Explanations: ICT & Teacher Practices,
 • 05.05.2012, Uluslararası, Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '12, Kuhn Alex,McNally Brenna,Schmoll Shannon,Clara Cahill,WanTzu Lo,Chris Quintana,DELEN İBRAHİM, How students find evaluate and utilize peer collected annotated multimedia data in science inquiry with zydeco, Tam metin bildiri
 • 03.03.2019, Uluslararası, NARST 2019 Annual International Conference, DELEN İBRAHİM,ÜNAL ÇOBAN GÜL,Bielik Tom, Searching for STEM Integration: Designers or Teachers?, Özet bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, I. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi, YÜKSEL TUĞBA,DELEN İBRAHİM, Öğretmen Adaylarının Günlük Yaşantıları Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Kullanmaları, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 2021, Pegem Akademi, 978-625-7676-74-8
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, YÜKSEL TUĞBA, DELEN İBRAHİM, Out-of-School Learning in European Countries: Cases from Turkey, Czechia, Slovakia, and Germany , 2021, Hacettepe University, 978-625-00-0257-5
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 2021, Nobel Yayıncılık, 978-605-7846-34-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM, ÖZÜDOĞRU FATMA, DESIGN BASED PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE ACROSS EUROPEAN TEACHER EDUCATION PROGRAMS, 2021, Anı Yayıncılık, 978-605-170-659-7
 • Ulusal 2020, Ders Kitabı, GÜLBAHAR GÜVEN YASEMİN,ÇAKIROĞLU ÜNAL,KALELİOĞLU FİLİZ,DELEN İBRAHİM,YILDIZ BAHADIR,Sayın Zehra, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin DisiplinlerarasıYaklaşım İle Öğretimi Etkinlik Kitabı, 2020, MEB, 978-975-11-5329-6
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, GÜLBAHAR GÜVEN YASEMİN,ÇAKIROĞLU ÜNAL,KALELİOĞLU FİLİZ,DELEN İBRAHİM,YILDIZ BAHADIR,Sayın Zehra, Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi, 2020, MEB, 978-975-11-5330-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM,Morales Consuelo,Krajcik Joe, Advances in STEM Education., 2020, Springer, 978-3-030-52228-5
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM,AKTUĞ SEYDİ,HELVACI MEHMET AKİF, INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE CONTEXTUALIZATION OF SCIENCE EDUCATION, 2020, Springer, 978-3-030-27981-3,394411
 • Uluslararası 2019, Kitap Tercümesi, DELEN İBRAHİM, İnsanlar Nasıl Öğrenir?, 2019, Nobel Yayıncılık, 978-605-7895-12-7
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DELEN İBRAHİM, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DİNÇ ERKAN,Üztemur Servet,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,ULUÇINAR UFUK,AÇIKALIN MEHMET,İREZ OSMAN SERHAT,ÇAKIR MUSTAFA,DELEN İBRAHİM,İNEL YUSUF,KILIÇ CAFER,GÜNEL ELVAN,BEDEL EMİNE FERDA, Nitel verileri yorumlama, 2018, Pegem Akademi,
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, GÜNEL ELVAN,DİNÇ ERKAN,CEBESOY ÜMRAN BETÜL,ULUÇINAR UFUK,AÇIKALIN MEHMET,İREZ OSMAN SERHAT,ÇAKIR MUSTAFA CEM,DELEN İBRAHİM,İNEL YUSUF,KILIÇ CAFER,BEDEL EMİNE FERDA, Nitel verileri yorumlama, 2018, Pegem akademi, 978-4462-9543-4
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AKTAMIŞ HİLAL,AYDOĞDU BÜLENT,DUBAN NİL,DELEN İBRAHİM,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,TÜRKOGUZ SUAT,HİĞDE EMRAH,DEMİRBAĞ MEHMET, Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, 2017, Anı Yayıncılık, 978-605-170-184-4
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, AKTAMIŞ HİLAL,Türkoğuz Suat,AYDOĞDU BÜLENT,DUBAN NİL,DELEN İBRAHİM,DEMİRBAĞ MEHMET,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,HİĞDE EMRAH, Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, 2017, Anı Yayıncılık, 978-605-170-184-4
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, AKTAMIŞ HİLAL,AYDOĞDU BÜLENT,DUBAN NİL,DELEN İBRAHİM,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,TÜRKOGUZ SUAT,DEMİRBAĞ MEHMET,HİĞDE EMRAH, Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, 2017, ANI YAYINCILIK, 978-605-170-184-4
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, DELEN İBRAHİM, Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, 2017, ANI YAYINCILIK, 978-605-170-184-4
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, AKTAMIŞ HİLAL,AYDOĞDU BÜLENT,DUBAN NİL,DELEN İBRAHİM,ÖZDEM YILMAZ YASEMİN,TÜRKOGUZ SUAT,DEMİRBAĞ MEHMET,HİĞDE EMRAH, Örnek Etkinliklerle Fen Eğitiminde Argümantasyon, 2017, ANI YAYINCILIK, 978-605-170-184-4
İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Journal of Research in Science Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Journal of Research in Science Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Journal of Research in Science Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • Prof. Dr. Aziz Sancar Kız Çocukları İçin STEM Kampı

  06.05.2016 - 07.05.2016

  Düzenleyenler : Prof. Dr. Sayın DALKIRAN, Yrd. Doç. Dr. İbrahim DELEN
 • Teşvik Ödülleri

  2014

  Early career research travel award
  Genç araştırmacıların Avrupa'daki bilim insanlarını ziyaret ederek kariyer gelişimlerine yardımcı olmayı amaçlayan bu ödül ile University of Santiago de Compostela'da Dr. María Pilar Jiménez Aleixandre ve araştırma ekibini ziyaret ettim.
  European Science Education Research Association (ESERA)
 • Zydeco A Mobile Nomadic Inquiry System to Support and Bridge Science Inquiry Between Classroom and Museum Contexts (National Science Foundation Projesi)

  01.08.2010 - 31.07.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 1,648,674.00 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar - Tamamlandı
 • Promoting Instructional Coherence in Science through Teacher Education Project (2017-1-DE03-KA201-035669)

  24.09.2017 - 27.11.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 110000 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Learning Progressions (National Science Foundation Projesi)

  11.09.2008 - 23.08.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 2,569,539.00 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar - Tamamlandı
 • “Göçmen ve Mülteci Öğrenciler için Eğitimde Dengenin Sağlanması” Projesi“EDUCAMIGRANT PROJECT – Ensuring Equability in Education for Migrant and Refugee Pupils” - Erasmus Ana Eylem 2 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi - Erasmus Proje Numarası: 2015-1-TR01-KA201-021464

  01.09.2015 - 22.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 214140 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 16
  Uluslararası İkili İşbirliği Programları - Tamamlandı
 • EDUCAMIGRANT

  01.09.2015 - 22.11.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 220000 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Diğer (Uluslararası) - Tamamlandı
 • Fen Bilimleri Ogretmenlerine Yonelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argumantasyon Uygulamalari-II

  10.09.2017 - 16.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Argümantasyon Uygulamaları II 117B269

  01.07.2017 - 01.07.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • P2D

  08.11.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 124000 DOLAR
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Devam Ediyor
 • DECOSTE

  01.09.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 220000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  ARAŞTIRMA PROJESİ - Devam Ediyor
 • Developing and Out-of-School Learning Curriculum for Teacher Education Programs

  01.10.2019 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 105715 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Devam Ediyor