UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HÜSEYİN HAYDAR KUTLU

TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2010

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  2011 - 2016


  Çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılması
 • e-YDS - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 83.75000
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Tıbbi Mikrobiyoloji

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ -

  2011 - 2016

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2019 - 2020

 • 2020

  Diş Hekimliği Uzmanlık - ESRA ÖZGÖÇMEN
  Erken çocukluk çağı çürüğünde candida varlığının değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ağız Mikrobiyolojisi - Lisans, 2022-2023
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Özel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2022-2023
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Genel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2022-2023
 • Ağız Mikrobiyolojisi - Lisans, 2021-2022
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Özel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2021-2022
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Genel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2021-2022
 • Ağız Mikrobiyolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Özel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2020-2021
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Genel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2020-2021
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Genel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2019-2020
 • Tıbbi Mikrobiyoloji (Özel Mikrobiyoloji) - Lisans, 2019-2020
 • AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • Tıbbi Mikrobiyoloji - Lisans, 2018-2019
 • Ağız mikrobiyolojisi - Lisans, 2018-2019
 • Bulaşıcı hastalıklar hemşireliği - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2023, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, DOLAPÇI GÜLLÜ İŞTAR, AVCI MELTEM, TEKELİ FAZIL ALPER, The emergence of Klebsiella pneumoniae sequence type 395 non-susceptible to carbapenems and colistin from Turkey, Indian Journal of Medical Microbiology
 • Uluslararası Hakemli 2022, TOSUN SELMA, ERDOĞAN AYŞEGÜL, TORUN AYŞE, SEVER SELMA, ALTUNTAŞ SİBEL, YILDIZ İLKNUR ESEN, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, 15-year evaluation of changes in the HBsAg positivity rate in pregnant women in Turkey: the prominent effect of national vaccination, World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (WHO/EMRO)
 • Uluslararası Hakemli 2021, BAYINDIR BİLMAN FULYA, TOSUN SELMA, YILDIZ İLKNUR ESEN, ALAY HANDAN, Evrenos Ayşe Nur, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, Çakar Zeynep Şule, KEŞLİ RECEP, BAKTIR ALTUNTAŞ SİBEL, ALTUNTAŞ BÜLENT, Prevalence of HBsAg Seropositivity during Pregnancy and Evaluation of Vaccination Programs: A Multicenter Study in Turkey, Northern Clinics of Istanbul
 • Uluslararası Hakemli 2020, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,AVCI MELTEM,DAL TUBA,ARI OĞUZ,DURMAZ RIZA, A Healthcare-Associated Outbreak of Urinary Tract Infections Due to Myroides odoratimimus, Japanese Journal of Infectious Diseases
 • Uluslararası Hakemli 2019, AVCI MELTEM,GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ESER UTKU, Evaluation of Candidemia Cases, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2019, Çiftçi Esra,SESLİ ÇETİN EMEL,US EBRU,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ARIDOĞAN BUKET, Investigation of carbapenemase production and resistance mechanisms in Klebsiella pneumoniae isolates by using phenotypic confirmatory tests and molecular assay, Journal of Infection in Developing Countries
 • Uluslararası Hakemli 2018, GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, Evaluation of the Rapid Plasma Reagin (RPR) and Treponema Pallidum Hemagglutination Assay (TPHA) Test Results, Which Used in Diagnosis of Syphilis Infections between 2009-2017 in a Tertiary Care Center, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, ALTINDİŞ MUSTAFA, Aşı Karşıtlığı, Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,US EBRU,TEKELİ FAZIL ALPER, Investigation of Carbapenemase Genes and Molecular Epidemiology of Enterobacteriaceae Strains Isolated between 2010-2014 in a University Hospital., Mikrobiyol Bul
 • Uluslararası Hakemli 2017, US EBRU,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,TEKELİ FAZIL ALPER,ÖCAL DUYGU,CİRPAN SEVİLAY,MEMİKOĞLU KEMAL OSMAN, Wound and soft tissue infections of Serratia Marcescens in patients receiving wound care: A health care-associated outbreak, American Journal of Infection Control
 • Ulusal Hakemli 2016, US EBRU,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,TEKELİ FAZIL ALPER, Karbapenemaz Üreticisi Enterobacteriaceae IzolatlarininSaptanmasında Modifiye Hodge Testi ile İnhibitör TabanlıTestlerin Karșılaștırılması, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
 • 24.04.2019, Uluslararası, 2nd International Health Science and Life Congress, AVCI MELTEM,GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ESER UTKU, Pre-Evaluation Of Patients With Candidemia, Özet bildiri
 • 20.10.2021, Ulusal, 6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, DOLAPÇI GÜLLÜ İŞTAR, AVCI MELTEM, TEKELİ FAZIL ALPER, Karbapenemlere ve kolistine dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarının neden olduğu bir salgının moleküler epidemiyolojisi, Tam metin bildiri
 • 14.11.2018, Uluslararası, International Health Sciences Conference (IHSC 2018), GÜNGÖR SERDAR,Demir Metin,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, Usak University Training and Research Hospital Main Building Transfusion Center,Donor Blood Group, Laboratory Tests Made with Age and Gender Distributionin in 2018, Tam metin bildiri
 • 14.03.2018, Uluslararası, 27th Annual Conference of APASL, TOSUN SELMA,YILDIZ İLKNUR ESEN,ALAY HANDAN,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,EVRENOS AYŞE NUR,ŞEN SEMRA,BAYINDIR BİLMAN FULYA,KEŞLİ RECEP,EREN ÇAKAR ŞULE,KADANALI AYTEN,ALTUNTAŞ SİBEL,ALTUNTAŞ BÜLENT,UĞURLU KENAN,OLUT ALİ ILGIN, HBsAg positivity of pregnant women in Turkey (changing epidemiology), Özet bildiri
 • 12.11.2014, Ulusal, 36. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, US EBRU,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,ÖCAL DUYGU,TEKELİ FAZIL ALPER, Bir Üniversite Hastanesinde Meydana Gelen Serratia marcescens Salgını, Özet bildiri
 • 09.10.2014, Uluslararası, Biofilm-based Healthcare-associated Infections From Microbiology to Clinics, US EBRU,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,GERÇEKER DEVRAN,KARAHAN ZEYNEP CEREN, The prevalance of wound infections in a university hospital during two years, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Sciences and Life Congress, GÜNGÖR SERDAR,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, EVALUATION OF THE RAPID PLASMA REAGIN (RPR) AND TREPONEMA PALLIDUM HEMAGGLUTINATION ASSAY (TPHA) TEST RESULTS, WHICH USED IN DIAGNOSIS OFSYPHILIS INFECTIONS BETWEEN 2009-2017 IN A TERTIARY CARE CENTER, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, 1st International Health Sciences and Life Congress, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,GÜNGÖR SERDAR, EVALUATION OF THE ROTAVIRUS AND ADENOVIRUS RATE IN STOOL SPECIMENS EXAMINED IN A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL BETWEEN 2014-2017 ACCORDING TO AGE, GENDER AND SPECIMEN DELIVERY DATE, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ALTINDİŞ MUSTAFA, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR KİTABI, 2022, Nobel, 978-625-417-756-9
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, KUTLU HÜSEYİN HAYDAR, SAĞLIK BİLİMLERİNDE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, 2020, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 978-625-7795-47-0
 • Uluslararası 2017, Kitap Tercümesi, BAŞUSTAOĞLU AHMET CELAL,AKÇALI ALPER,ERGİN MUSTAFA ALPER,SAYINER AYÇA ARZU,KARAKULLUKÇU ASİYE,KARADENİZLİ AYNUR,KALKANCI AYŞE,FEYZİOĞLU BAHADIR,KAŞKATEPE BANU,SANCAK BANU,ÖNGEN BETİGÜL,DOĞAN BORA,EKİNCİ BORA,ÖZER BURÇİN,KÜLAH CANAN,DÜNDAR DEVRİM,KART DİDEM,ÖĞÜNÇ MERAL DİLARA,ŞATANA DİLEK,EVREN EBRU,UZUNOĞLU KARAGÖZ EMEL,RUH EMRAH,KOÇOĞLU MÜCAHİDE ESRA,ÖZKAYA ESRA,YILDIZ ZEYREK FADİLE,TUNÇKANAT FATMA FERDA,KOLAYLI FETİYE,DOĞRUMAN AL FUNDA,CÖMERT FÜSUN,KARAHAN GİZEM,ERKÖSE GENÇ GONCA,ASLAN GÖNÜL,ÖNGÜT GÖZDE,TARHAN GÜLNUR,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN,ALIŞKAN HİKMET EDA,GAZİ HÖRÜ,BASKIN ABDURRAHMAN HÜSEYİN,KUTLU HÜSEYİN HAYDAR,KALELİ İLKNUR,TOSUN İLKNUR,SAĞLIK İMRAN,MUMCUOĞLU İPEK,IRMAK BARAN,AKYAR IŞIN,GÖÇMEN JULİDE SEDEF,YALÇINKAYA KEZBAN TÜLAY,ERGÜNAY KORAY,CAN KÜBRA,ÇALGIN MUSTAFA KEREM,ÜLGER MAHMUT,İLKTAÇ MEHMET,YALINAY AYŞE MELTEM,GÜLTEKİN MERAL,AYDIN MERVE,ÇETİN BALIKÇI MİNE,TELLİ MURAT,BERKTAŞ MUSTAFA,GÜNEY MUSTAFA,ÖZYURT MUSTAFA,ASLAN MÜGE,GÜRAN MÜMTAZ,TORUN MÜZEYYEN,NAGEHAN PAKAŞTIÇALI,NEŞE GÖL,KAKLIKKAYA NEŞE,YURTTUTAN UYAR NEVAL,ÖZEN NEVGÜN SEPİN,ÇELİKBİLEK NEVRESTE,GÜRLER NEZAHAT,YILMAZ NEZİHA,ÇÖPLÜ NİLAY,KAŞİFOĞLU NİLGÜN,CEVAHİR NURAL,KARACAN SEVER NURDAN,ÜLGER NURVER,KARATUNA ONUR,BAYLAN ORHAN,BEDİR ORHAN,YILMAZ ÖZLEM,ESER ÖZGEN,YURDAKUL PINAR,KEŞLİ RECEP,TEZCAN ÜLGER SEDA,KAYA SELÇUK,AKÇALI SİNEM,EFE ŞİRİN,APAN TEOMAN ZAFER,US TERCAN,ASLAN TURAN,ARSLAN UĞUR,BAYRAKAL VAHİDE,ALPAY YEŞİM,BEŞLİ YEŞİM,YAKUPOĞULLARI YUSUF,AÇIKGÖZ ZİYACİBALİ,MENGELOĞLU FIRAT ZAFER,OTAĞ ZEHRA FEZA,SÖNMEZ TAMER ZEYNEP GÜLDEN, Koneman’xxs Color Atlas and Textbook of Diagnostic MicrobiologyKoneman Renkli Atlas ve Tanısal Mikrobiyoloji Kitabı Türkçe Baskısı, 2017, Hipokrat Yayınevi, 978-605-9160-58-2
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Mikrobiyoloji
Süleyman demirel üniversitesi sağlık bilimleri dergisi , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER
 • Çeşitli klinik örneklerden izole edilen gram negatif enterik bakterilerde karbapenemaz varlığının ve tiplerinin araştırılması

  10.10.2013 - 10.07.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 25000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı