UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
MAKBULE HÜRMET ÇETİNEL

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2006 - 2009

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  İnsan kaynakları yönetiminde eğitim fonksiyonunun öğrenen örgüt oluşumuna etkilerine ilişkin bir araştırma
 • Doktora

  2013 - 2018

  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Çalışanların kişilik özellikleri ile ihbarcılık (whistleblowing) eğilimleri arasındaki ilişki üzerinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK BÖLÜMÜ -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2019

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Program Başkanı

  2012 - 2019

 • LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2022-2023
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II - Lisans, 2022-2023
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2022-2023
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ II - Lisans, 2021-2022
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2021-2022
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2021-2022
 • LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2021-2022
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2020-2021
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2020-2021
 • OPERASYON YÖNETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • ULUSLARARASI TAŞIMA VE LOJİSTİK YÖNETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • TEDARİK ZİNCİRİ VE YÖNETİMİ - Lisans, 2020-2021
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Lisans, 2020-2021
 • LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2020-2021
 • SOSYAL SORUMLULUK VE TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI - Lisans, 2020-2021
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2019-2020
 • OPERASYON YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2019-2020
 • LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2019-2020
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Lisans, 2019-2020
 • DEĞİŞİM YÖNETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • STRATEJİK YÖNETİM - Lisans, 2018-2019
 • OPERASYON YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2018-2019
 • LOJİSTİK YÖNETİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • E-TİCARET - Önlisans, 2018-2019
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2018-2019
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2018-2019
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2018-2019
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2016-2017
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2016-2017
 • TEKNOLOJİ KULLANIMI - Önlisans, 2016-2017
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • ÜRETİM YÖNETİMİ (LOJİSTİK) - Önlisans, 2016-2017
 • E-TİCARET - Önlisans, 2016-2017
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İŞLETME BÖLÜMÜ) - Önlisans, 2016-2017
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (BÖRO YÖN. BÖLÜMÜ) - Önlisans, 2016-2017
 • ÜRETİM YÖNETİM (İŞLETME BÖLÜMÜ) - Önlisans, 2016-2017
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME II - Önlisans, 2015-2016
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2015-2016
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2015-2016
 • FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • PERAKENDE LOJİSTİĞİ - Önlisans, 2015-2016
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • ULAŞTIRMA MEVZUATI - Önlisans, 2015-2016
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2015-2016
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2015-2016
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • ÜRETİM YÖNETİMİ (işletme bölümü) - Önlisans, 2015-2016
 • ÜRETİM YÖNETİMİ (LOJİSTİK BÖLÜMÜ) - Önlisans, 2015-2016
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2015-2016
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • TEKNOLOJİ KULLANIMI - Önlisans, 2015-2016
 • E-TİCARET - Önlisans, 2014-2015
 • TEKNOLOJİ KULLANIMI - Önlisans, 2014-2015
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2014-2015
 • LOJİSTİK İLKLERİ I - Önlisans, 2014-2015
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2014-2015
 • SATIŞ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2014-2015
 • PERAKENDE LOJİSTİĞİ - Önlisans, 2014-2015
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • ULAŞTIRMA MEVZUATI - Önlisans, 2014-2015
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Önlisans, 2013-2014
 • FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ( - Önlisans, 2013-2014
 • PERAKENDE LOJİSTİĞİ - Önlisans, 2013-2014
 • ULAŞTIRMA MEVZUATI - Önlisans, 2013-2014
 • TEDARİK ZİNZİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • TEKNOLOJİ KULLANIMI - Önlisans, 2013-2014
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2013-2014
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2013-2014
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2013-2014
 • E-TİCARET - Önlisans, 2013-2014
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • ULAŞTIRMA MEVZUATI - Önlisans, 2012-2013
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2012-2013
 • MAKRO İKTİSAT - Önlisans, 2012-2013
 • EKONOMİ II - Önlisans, 2012-2013
 • MAKRO EKONOMİ - Önlisans, 2012-2013
 • İŞLETME I - Önlisans, 2012-2013
 • İŞLETME II - Önlisans, 2012-2013
 • BÜRO YÖNETİMİ - Önlisans, 2012-2013
 • TEKNOLOJİ KULLANIMI - Önlisans, 2012-2013
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2012-2013
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2012-2013
 • E-TİCARET - Önlisans, 2012-2013
 • BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2023, KARA ERGÜN, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Determining The Intermediate Role of Psychological Well-Being and Staff Empowerment in The Relationship Between Management Support and Employee Performance, Sosyoekonomi
 • Uluslararası Hakemli 2023, KARA ERGÜN, AKBABA MELDA, YAKUT EMRE, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, PASLI MEHMET MERT, The Mediating Effect of Green Human Resources Management on the Relationship between Organizational Sustainability and Innovative Behavior: An Application in Turkey, Sustainability
 • Ulusal Hakemli 2022, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, GÜRCÜOĞLU SİNAN, Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KUMCU ELİF HASRET, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, The Relationship Between Five-Factor Personality Traits And Social Entrepreneurship Tendency: The Case Of University Students , International Journal of Management Economics and Business
 • Ulusal Hakemli 2022, MAZAN İLKNUR, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Effects of Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness as Mediators of the Relationship between Individual Culture and Intention to Use Digital Tourism Applications and Services, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Ulusal Hakemli 2022, KUMCU ELİF HASRET, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, The Effect of Demographic Factors on Entrepreneurship Tendency: The Case of Aksaray University and Usak University, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜRCÜOĞLU SİNAN,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,KARAGÖZ ALPER, İş Tatmini ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pandemi Döneminde Kamu Sektörü Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, InternationalJournal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, KUMCU ELİF HASRET,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Global Green Logistics Projects In Green Marketing Mix, JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,TASLAK SONER, Çalışanların Kişilik Özellikleri İle İhbarcılık (Whıstleblowıng) Eğilimleri Arasındaki İlişki Üzerinde Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü, International Journal of Academic Value Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,TASLAK SONER, Çalışanların İhbarcılık (Whistleblowing) Eğilimi İle Örgütsel Adalet Algısı İlişkisinin Kavramsal Boyutu, ekonomi ve yönetim araştırmaları dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞEKERLİ EYÜP BAYRAM,TASLAK SONER,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, MESLEKİ BAĞLILIĞIN ÇALIŞANLARIN İHBARCILIK EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Amaç Sürekli İyileştirme Süreci, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3. Ines International Education and Social Science Congress 2018, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunlarına İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress 2018, MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşsizlik Kaygılarının Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu’nda Bir Uygulama, Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress 2018, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, Lojistik Firmalarının Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Kullanımına Bakış Açıları: Mersin İli Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Tam metin bildiri
 • 26.05.2022, Ulusal, 30.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KARA ERGÜN, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Yönetici Desteği İle Çalışan Performansı Arasındaki İlişkide Psikolojik İyi Oluş ve Personel Güçlendirmenin Aracı Etkisi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ATASEVER MESUT,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Kuşaklararası Güç Mesafesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 26.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ATASEVER MESUT,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Kuşaklar Arası Güç Mesafesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 4. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,KUMCU ELİF HASRET, Cumhuriyetin İlk Dönem Aksaraylı Girişimcilerinden Kamil Yazıcı’nın Girişimcilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Ulusal, II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,ARASAN BAŞAK NUR, Örgütsel Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Kamu Kurumları Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.04.2016, Uluslararası, Uluslararası Multidisipliner Konferansı, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,MİRZA ŞAKİR,ARASAN BAŞAK NUR, Lojistik Firmalarının Lojistik Köy Algılarının Belirlenmesi Ege Bölgesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2021, Uluslararası, 5. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, TAVAS OKTAY, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, AYYILDIZ YUNUS, Dijitalleşme ve Ruh Sağlığı İlişkisinin Kavramsal Boyutu, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Kirlilik Önleme ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Olarak Yeşil Lojistik, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Köylerin Amaçları ve Türkiye'deki Durumu, Tam metin bildiri
 • 18.05.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ARASAN BAŞAK NUR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Kariyer Seçimini Etkileyen Faktörler Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu ve Karahallı Meslek Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, III International Paris Conference On Social Sciences- III, KUMCU ELİF HASRET,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Global Green Logistics Projects in Green Marketing Mix, Özet bildiri
 • 15.03.2021, Uluslararası, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, KUMCU ELİF HASRET, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, The Effect of Demographic Factors On the Entrepreneurial Trends: Example of Aksaray University and Uşak University, Özet bildiri
 • 15.01.2021, Uluslararası, 5th International Mardin Artuklu Scientific Researches Conference / 5. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, KUMCU ELİF HASRET, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, The Relationship Between Five-Factor Personality Traits And Social Entrepreneurship Tendency: The Case Of University Students , Özet bildiri
 • 14.05.2015, Ulusal, 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, TASLAK SONER,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,ŞEKERLİ EYÜP BAYRAM, Örgütsel Bağlılık ve Kariyer Engelleri Arasındaki İlişkide Algılanan Örgütsel Prestijin Rolü Denizli Tekstil Sektörü Örneği, Tam metin bildiri
 • 12.05.2022, Uluslararası, 21. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, MERDAN ETHEM, Bireysel İnovasyonun Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisinde Özgüvenin Aracılık Rolü, Tam metin bildiri
 • 06.11.2015, Ulusal, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, TASLAK SONER,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,ARASAN BAŞAK NUR, Mutluyum İşimden De Memnunum Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, ATASEVER MESUT,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Firmalarının Depolarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Sahadaki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 01.09.2015, Uluslararası, Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi., ARASAN BAŞAK NUR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Sağlık Sektörü Çalışanlarında Psikolojik Sözleşme Algısı, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Kriz Yönetimi ve Liderlik, 2022, Nobel, 978-625-433-232-6
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Güncel Gelişmeler Işığında Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, 2022, Gazi Kitapevi, 978-625-8413-36-6
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, İktisad ve İşletmede Güncel Çalışmalar, 2022, Detay Yayıncılık, 978-605-254-548-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Yönetsel Gelecek, 2022, Nobel, 978-625-433-267-8
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜRCÜOĞLU SİNAN, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Remote and Hybrid Working: Variants, Determinants, Outcomes, 2021, Peter Lang, 978-3-631-85533-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Dijital Dönüşümü İşletme Biliminin Gözlükleriyle Anlamak, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN: 978-605-70670-5-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Covid-19 Sürecinde İşletme Yönetimi ve Değişen Örgüt Yapıları, 2021, İKSAD YAYINEVİ, 978-625-7636-05-6
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Halkla İlişkiler ve Uygulama Alanları Yeni Eğilimler, 2019, EĞİTİM YAYINEVİ, 9786057557803
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Girişimcilik Temel Ve Yeni Yaklaşımlar, 2019, Nobel, 978-605-033-088-5
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, TASLAK SONER,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular, 2016, Beta,
 • Diğer

  2009

  Üstün Onur Belgesi

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
 • LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

  13.10.2017 - 11.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3,000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı