UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAVVA DİNLER

ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1997 - 2001

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2007

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Aydın ilinde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae kleb. izolatlarının vejetatif uyum gruplarının (VCGs) saptanması
 • Doktora

  2007 - 2014

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Çilek fidelerinde toprak kaynaklı fungal etmenlerin saptanması üzerinde araştırmalar
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2014

  - -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2007

  - BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ - FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımıcısı

  2016 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2014 -

 • 2022

  Yüksek Lisans - ASLI KOR
  Muğla ili örtü altı domates üretim alanlarında görülen fungal hastalık etmenlerinin saptanması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - CANAN GÜLCAN
  Uşak ili'nde haşhaş (Papaver somniferum L.) üretiminde kapsül yanıklığına neden olan fungal etmenlerin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ALTINAY ŞİMŞEK
  Uşak ili kiraz ((Prunus avium L.) bahçelerinde sorun olan fungal etmenlerin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - DENİZ BULUT
  Çilek fidelerinde toprak kökenli hastalık etmenlerine karşı bazı antagonist mikroorganizmaların etkinliklerinin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MERVE DİLMAÇ
  Uşak ili nohut (Cicer arietinum) ekim alanlarında solgunluğa neden olan fungal etmenlerin saptanması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • PESTİSİTLER - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI II - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HASTALIKLARINA KARŞI ALTERNATİF MÜCADELE YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FUNGİSİTLER - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • FİTOPATOLOJİDE TEMEL LABORATUAR TEKNİKLERİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOPRAK KAYNAKLI HASTALIKLAR VE MÜCADELESİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TOHUM PATOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HEKİMLİĞİ II - Lisans, 2017-2018
 • ENTEGRE MÜCADELE - Lisans, 2017-2018
 • ÖRTÜ ALTI BİTKİ HASTALIKLARI VE SAVAŞIMI - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ UYGULAMA I - Lisans, 2017-2018
 • MİKOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • BİTİRME ÇALIŞMASI I - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ HEKİMLİĞİ I - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ FUNGAL HASTALIKLARI - Lisans, 2017-2018
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • GENEL MİKROBİYOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • Pestisitler - Lisans, 2016-2017
 • Pestisit Kalıntıları ve Dayanıklılık - Lisans, 2016-2017
 • Prokaryotik Bitki Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Temel Mikoloji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hastalıklarına Karşı Alternatif Mücadele Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hekimliği II - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2016-2017
 • Fitopatolojide Temel Laboratuar Teknikleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Toprak Kaynaklı Hastalıklar Ve Mücadelesi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarla Bitkileri Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Örtü Altı Bitki Hastalıkları ve Savaşımı - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Hekimliği I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Fungal Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2016-2017
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Korumada Biyoteknoloji - Lisans, 2016-2017
 • Fitokliniğe Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Sistematiği - Lisans, 2015-2016
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Korumada Biyoteknoloji - Lisans, 2015-2016
 • Tarla Bitkileri Hastalıkları - Lisans, 2015-2016
 • FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI - Lisans, 2015-2016
 • BİTKİ HASTALIKLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • MİKOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • BİYOTİK VE ABİYOTİK FAKTÖRLER - Lisans, 2015-2016
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2015-2016
 • GENEL FİTOPATOLOJİ - Lisans, 2014-2015
 • BİTKİ BAKTERİYOLOJİSİ - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Hakemli 2024, ÖĞÜT YAVUZ DERYA, DİNLER HAVVA, UYSAL MORCA AYŞE, Determination of antifungal activities on some plant extracts on Alternaria alternata, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2022, DİNLER HAVVA, KOR ASLI, Muğla İli Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Fitopatolojik Uygulamalar ve Üretici Bilincinin Değerlendirilmesi, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, TÜRK Mehmet Uygar, ŞAHİNLER NURAY, DİNLER HAVVA, Chemical Structure and Antifungal Activity of Agean Region of Propolis in Türkiye, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2022, ŞİMŞEK ALTINAY, DİNLER HAVVA, UYSAL MORCA AYŞE, Identification and pathogenicity of Alternaria alternata causing leaf spot disease on sweet cherry in Province of Turkey, Journal of Plant Diseases and Protection
 • Uluslararası Hakemli 2022, KOR ASLI, DİNLER HAVVA, Determination of Phytopathological Problems and Producer Practices in Greenhouse Tomato Cultivation in Muğla Province, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, BULUT DENİZ, DİNLER HAVVA, Biyolojik Mücadelede Trichodermalar ve Biyolojik Kontrol Mekanizmaları, Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, DİLMAÇ Merve, DİNLER HAVVA, KAKİ BARIŞ, Non patojen Fusarium spp.’xxlerinin Nohutta Fusarium Solgunluğuna Karşı in vitro Koşullarda Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞİMŞEK Altınay, DİNLER HAVVA, DURU SİNAN, Uşak İli Sert Çekirdekli Meyve Üreticilerinin Fitopatolojik Sorunlara Yaklaşımlarının Belirlenmesi, International Journal of Life Sciences and Biotechnology
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLCAN Canan, DİNLER HAVVA, Kapsül Yanıklığı Hastalık Etmeni (Brachycladium papaveris (Sawada) Shoemaker Inderb.)’nin Bazı Haşhaş Çeşitlerinin Çimlenme Performansına Etkisi, International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS)
 • Uluslararası Hakemli 2020, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, DIVERSITY OF FUSARIUM SPECIES IN STRAWBERRY SEEDLINGS IN AYDIN PROVINCE OF TURKEY, Fresenius Environmental Bulletin
 • Uluslararası Hakemli 2019, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER, The possibility to control diseases caused by colletotrichum species in strawberries, International Journal ofAgriculture, Forestry and Life Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, DETERMINATION OF FUNGAL AGENTS AND INFECTION RATES IN SOME WEED SEEDS, Ecological Life Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Klorofil Floresan Metodu ile Ayrılan Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Biber Tohumlarında Canlılık Parametrelerinin Tespiti, Uluslararasi Tarim ve Yaban Hayati Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, BENLİOĞLU HATİCE SEHER,DİNLER HAVVA,YILDIZ AYHAN,ÖZYILMAZ ÜMİT,BENLİOĞLU KEMAL, Türkiye’de Çilek Fidelerinde Karşılaşılan Sorunlar, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Effect of Accelerated Aging Test on Fungi Formation in Stored Eggplant Seeds, Eurasian Journal of Forest Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Rhizoctonia fragariae causes black root rot on strawberry seedlings in Turkey, Australasian Plant Disease Notes
 • Uluslararası Hakemli 2018, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,Şahin Gülizar, Antifungal Effect of Some Weed and Plant Extracts on Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina, Academia Journal of Engineering and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,Akar Abdullah, Antifungal Activity of Some Weed and Plant Extracts on Alternaria alternata, Academia Journal of Engineering and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli 2018, DİNLER HAVVA,Günay Merve, Determination of Fungal Agents in Some Vegetables Seeds in Greenhouse Production Areas in Uşak Province, International Journal of Agriculture and Forestry
 • Uluslararası Hakemli 2016, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Occurrence of Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum on strawberry transplants in Aydin Province in Turkey, Australasian Plant Disease Notes
 • Uluslararası Hakemli 2016, DİNLER HAVVA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM, Determination of fungal agents of some vegetables cultivated greenhouse areas of Uşak of Agean region in Turkey, Works of the Faculty of agriculture and food sciences University of Sarajevo
 • Uluslararası Hakemli 2015, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Incidence of Fungal Pathogens in Strawberry Seedlings in Aydın Province, The Journal of Turkish Phytopathology
 • Ulusal Hakemli 2014, DİNLER HAVVA, Colletotrichum Türleri, Tanılanması ,Özellikleri ve Konukçuları, Tarım Türk Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER, Aydın ili’nde pamuk alanlarından elde edilen Verticilliumdahliae Kleb. izolatlarının vejetatif uyum grupları, Bitki Koruma Bülteni
 • 30.11.2018, Uluslararası, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, Determination of Fungal Agents and Infection Rates in Some Weed Seeds, Özet bildiri
 • 30.11.2018, Uluslararası, Uluslararası, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,AKAR ABDULLAH, Determination of Antifungal Activity Some Weed and Plant Extracts on Alternaria spp, Özet bildiri
 • 30.11.2018, Uluslararası, Uluslararası, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies,, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, Determination of Fungal Agents and Infection Rates in Some Weed Seeds,, Özet bildiri
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,DİNLER HAVVA,İSLAMOĞLU MAHMUT, A study on antifungal activityof propolisextractagains Fusarium oxysporium, Özet bildiri
 • 29.09.2017, Uluslararası, Apimondia 2017, ŞAHİNLER NURAY,DİNLER HAVVA,İSLAMOĞLU MAHMUT, A Study on Antifungal Activity of Propolis Extract against Fusarium Oxysporium, Özet bildiri
 • 28.11.2023, Uluslararası, 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, KENANOĞLU BURCU BEGÜM, DİNLER HAVVA, ELTEM RENGİN, Gül Maral Derya, AYDIN Cennet Büşra, EFFECT OF BIOPRIMING AND HIDROPRIMING TREATMENTS ON TOMATO SEED VIABILITY, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING, DİNLER HAVVA,ŞİMŞEK ALTINAY,ŞAHİNLER NURAY, The in vitro Effects of Propolis ExtractsPrepared with Organic Solvents on Moniliniaspp., Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA, Allelopathic Effects of Chenopodium album L. Extracts Against Seed Germination of Portulaca oleraceae L. and Setaria spp., Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA, In In-Vitro Conditions the Effect of Linuron on Fusarium Species (Pathogen and Non- Pathogen) in Chickpea (Cicer arietinum L.), Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA, Determination of Fungal Agents and Infection Rates in Some Weed Seeds, Özet bildiri
 • 26.09.2015, Uluslararası, 26. International Scientific- Expert Agriculture and Food Congress, DİNLER HAVVA,KENANOĞLU BURCU BEGÜM, Determınatıon Of Fungal Agents Of Some Vegetables Cultıvated Greenhouse Areas Of Uşak Of Agean Regıon In Turkey., Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, International congress on engineering and life science, Kastamonu., KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Determined The Viability Parameters in Pepper Seeds With Different Maturation Period Which Separated By Chlorophyll Fluorescence Method, Özet bildiri
 • 20.09.2017, Uluslararası, The Eurasıan Agrıculture And Natural Scıences Congress, Kyrgyzstan, DİNLER HAVVA,DEMİRBAŞ EMİNE,ÖZER HÜLYA, Determination Of Root And Crown Rot Agents In Some Wheat In Denizli Province Area, Özet bildiri
 • 17.11.2023, Uluslararası, 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, KENANOĞLU BURCU BEGÜM, DİNLER HAVVA, Gül Maral Derya, ELTEM RENGİN, Effect of biopriming and organic priming on tomato seed quality, Özet bildiri
 • 17.10.2019, Uluslararası, Uluslararası, III. International Eurasian Agriculture And Natural SciencesCongress, DİNLER HAVVA,ŞİMŞEK ALTINAY,GÜLCAN CANAN, The Antifungal Effect Of Some Essential Oils From Medicinal Plants On Alternaria Isolates In Citrus Fruits, Özet bildiri
 • 17.10.2019, Uluslararası, Uluslararası, III. International Eurasian Agriculture And Natural SciencesCongress, DİNLER HAVVA,KILINÇ DENİZ, Effect Of Some Plant Essential Oils On Growth And Spore Germination Of Fusarium oxysporum In Vitro, Özet bildiri
 • 16.11.2017, Uluslararası, The Third International Congress of Agriculture and Environment, DİNLER HAVVA,ERDEM CANAN,ŞAHİNLER NURAY, The in vitro Effects of Propolis Extracts Prepared with Organic Solvents on Macrophomina phaseolina, Özet bildiri
 • 15.10.2018, Uluslararası, Inernational Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, ŞAHİNLER NURAY,ŞAHİNLER SUAT,DİNLER HAVVA, Chemical Structure and Anti-Fungal Activity of Propolis Produced in MuğlaProvince, Tam metin bildiri
 • 15.07.2009, Ulusal, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER, Aydın İli’nde Pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae Kleb. İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının (VCGs) Saptanması, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, DİNLER HAVVA,GÜNAY Merve, Uşak İli Örtü Altı Üretim Alanlarında Bazı Sebze Tohumlarında Fungal Etmenlerin Tespiti, Özet bildiri
 • 15.05.2017, Uluslararası, International Conference, Agriculture, Forest, Food Sciences and technologies, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,Akar Abdullah, Bazı Yabancı Ot Su Ekstraktlarının Alternaria spp. Üzerine Antifungal Etkileri, Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, The third international mediterranean symposium on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,AHMED HUSSEIN ABDULLAH AHMED, Determination of fungal agents in tissue culture studies on arum italicum., Özet bildiri
 • 13.04.2017, Uluslararası, The Third international mediterranean symposium on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,ŞİMŞEK Altınay, The Antifungal Effect Of Some Essential Oils From Medicinal Plants On Penicillium Isolates In Citrus Fruits, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, Uluslararası, 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment Antalya, DİNLER HAVVA,ÖĞÜT YAVUZ DERYA,ŞAHİN GÜLİZAR, Antifungal Effect of Some Weed and Plant Extracts on Rhizoctonia solani and Macrophomina phaseolina, Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6th ASMInternational Congress of Agriculture and EnvironmentAntalya, Turkey, October 11-13, 2018, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA,AKAR Abdullah, Antifungal Activity of Some Weed and Plant Extracts on Alternaria alternata, Özet bildiri
 • 10.05.2017, Uluslararası, 1st İnternational congress on medicinal and aromatic plants, DİNLER HAVVA,ŞEHERLİ SONER, Antifungal Effect of Some Essential Oils Against Factors of Seedling Root Rot in Strawberry, Özet bildiri
 • 09.05.2017, Uluslararası, I. international congress on medicinal and aromatic plants, natural and healthy life, DİNLER HAVVA,AHMED HUSSEIN ABDULLAH AHMED,URANBEY SERKAN, Anti-fungal effects of some medicinal plant essential oils on arum italicum under in vitro conditions, Özet bildiri
 • 09.05.2017, Uluslararası, I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants ” Natural and Healthy Plants”, DİNLER HAVVA,Ahmed Hussein Abdullah Ahmed,URANBEY SERKAN, Anti-Fungal Effects Of Some Medicinal Plant Essential Oils On Arum Italicum Under In Vitro Conditions, Özet bildiri
 • 07.11.2019, Uluslararası, IV. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS – ENGINEERING, ÖĞÜT YAVUZ DERYA,DİNLER HAVVA, Effect of Amaranthus retroflexus L. water extract on germination of Portulaca oleraceae and Setaria spp. seeds, Özet bildiri
 • 06.10.2016, Ulusal, Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım kongresi, 6-9 Ekim 2015, Rize., KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Uşak İli Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Organik Tarımın Yeri, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN), DİNLER HAVVA,ÖZER Hülya,DEMİRBAŞ Emine, Buğdayda Kök Ve Kök Boğazı Çürüklüğü Etmenlerine Karşı Bazı Uçucu Yağların Antifungal Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, VI. Bitki Koruma kongresi, 5-8 Eylül 2016, Konya., DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Determination of Fusarium Species in Aydın strawberry seedlings., Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6 th Plant Protection Congress, KENANOĞLU BURCU BEGÜM,DİNLER HAVVA, Depolanmış Patlıcan Tohumlarında Hızlı Yaşlandırma Uygulamasının Fungus Oluşumuna Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, VI. Bitki Koruma Kongresi, DİNLER HAVVA,BENLİOĞLU HATİCE SEHER,BENLİOĞLU KEMAL, Aydın İlinde Çilek Fidelerinde Fusarium Türlerinin Varlığı ve Patojenitesi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, KENANOĞLU BURCU BEGÜM, DİNLER HAVVA, PLANT MICROBE INTERACTIONS, 2023, Iksad Publications, 978-625-367-581-3
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DİNLER HAVVA, KORKOM YUNUS, UYSAL MORCA AYŞE, Plant Microbe Interactions, 2023, Iksad Publications, 978-625-367-581-3
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DİNLER HAVVA, Architectural Sciences and Urban Agriculture II, 2023, Iksad Publications, 978-625-367-299-7
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DİNLER HAVVA, Architectural-Sciences-and-Urban-Agriculture, 2022, Iksad Publications, ISBN:978-625-8213-84-3
SciTechnol , Dergi, Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Bitki Koruma
 • Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi

  01.01.2012 - 31.12.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 20000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Aydın İlinde Zeytin ve pamuk Alanlarından Elde Edilen Verticillium dahliae İzolatlarının Vejetatif Uyum Gruplarının Saptanması

  17.03.2005 - 15.03.2007

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak ili çilek üretim alanlarında görülen fungal etmenler ve bulunma oranlarının belirlenmesi

  09.04.2016 - 10.04.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 14.999.46
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Ege Bölgesinde Üretilen Propolislerin Kimyasal Yapısı ve Anti Fungal Aktivitesi

  01.01.2017 - 02.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Çilekte Entegre Mücadele Geliştirme Projesi

  21.01.2011 - 01.07.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Biber Tohumlarına Bakteriyel Biopriming Uygulamalarının Bitki Büyüme Performansı Üzerine Olan Etkileri

  02.01.2024 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 74987 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1002 - Devam Ediyor
 • Çilekte Kömür Çürüklüğüne Neden Olan Macrophomina Phaseolina'ya Karşı Bacillus Spp. İle Biyolojik Mücadele

  29.09.2023 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 6000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor
 • Aydın İli nde zeytin ve pamuk alanları ile bu alanlardaki yabancı otlarda Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum gruplarının saptanması ve endofitik bakterilerle biyolojik mücadele olanakları

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı