UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HASAN GÜLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1997 - 2003

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2006

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ ORTADOĞU SOSYOLOJİSİ VE ANTROPOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
  Humeyni sonrası İran sinemasında kadın
 • Doktora

  2006 - 2011

  MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ (DR)
  "Endüstriyel paternalizm" üzerinden sanayileşme: Çanakkale Seramik Fabrikası örneği
 • Post-Doktora

  2014 - 2016

  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
 • Post-Doktora

  2021 - 2022

  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
 • YÖKDİL - Fransızca

  2017 - 05 Kasım 2017

  Fransızca - 80.0
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sosyoloji

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2013

  - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2014

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2016

 • Sosyal Antropolojiye Giriş - Lisans, 2021-2022
 • Toplumsal Tabakalaşma - Lisans, 2021-2022
 • Klasik Sosyoloji Teorileri - Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2019-2020
 • Klasik Sosyoloji Teorileri - Lisans, 2019-2020
 • Toplumsal Tabakalaşma - Lisans, 2019-2020
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2019-2020
 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri - Lisans, 2019-2020
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapısı - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Antropolojiye Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Toplumsal Tarih - Lisans, 2013-2014
 • Sosyolojiye Giriş - Lisans, 2013-2014
 • İşletme Sosyolojisi - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜLER HASAN, Fransa’da Helal Gıda Tartışmaları: “Kebab” Örneği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, GÜLER HASAN, Sarı Yeleklilerden Aşı Karşıtlarına: Fransa’da Toplumsal Muhalefet, Arete Politik Felsefe Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, GÜLER HASAN, Türkiye’nin Göç Politikası ve Göçmenlerin Yasal Çalışma Durumları: İstanbul İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜLER HASAN, GÖÇ VE ENTEGRASYON: TÜRKİYE’DE “UYUM” AMA NASIL?, KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2020, GÜLER HASAN, Afganlı Göçmenlerin Göç Süreçleri ve İşçilik Deneyimleri: Uşak İli Örneği, Çalışma ve Toplum
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜLER HASAN, İŞÇİLİKTEN “GİRİŞİMCİLİĞE” TÜRKİYELİ1 GÖÇMENLER: PARİS ÖRNEĞİ , Sosyoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, GÜLER HASAN,ATASEVEN EMRULLAH, ”Being a Muslim” in France: The Case of Turkish Immigrants, Journal of Identity and Migration Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLER HASAN, FRANSA NIN GÖÇ POLİKASI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME, Journal of History School
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜLER HASAN, The Strategy of Turkish Immigrant to Hold on to the Life in France The Case of Evry Suburb, Horizon Research Sociology and Anthropology
 • Ulusal Hakemli 2014, GÜLER HASAN, Türkiye nin Erken Dönem Sanayileşme Serüveni, Hitit Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLER HASAN, TAŞTAN COŞKUN, Yeni Anayasadan Yerel Beklentiler: Ağrı'da Bir Saha Araştırması, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, GÜLER HASAN, Ağrılı Göçmenlerin Fransa'ya Tutunma Stratejileri, Sosyoloji Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, GÜLER HASAN, Nuri Bilge Ceylan Sineması Üzerine Değerlendirme, Ekonomik Yaklaşım Dergisi
 • 27.04.2017, Uluslararası, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCESPLATFORM, GÜLER HASAN, Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasası içindeki Hareketliliği: Paris Örneği, Özet bildiri
 • 25.05.2014, Uluslararası, I. Uluslararası Katılımlı Yeni Medya ve Kadın Sempozyumu, Uşak Üniversitesi.,, GÜLER HASAN, Taşrada Kadının Siyasete Yönelik Tutum, Davranış ve Katılım Dinamiklerinin Sosyolojik Analizi: Uşak’ta Bir Saha Araştırması, Özet bildiri
 • 08.02.2021, Uluslararası, Ufuk üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler kongresi, GÜLER HASAN, Türkiye'de Farklılıkların Kabulü: Uşak'ta Göçmen olmak, Özet bildiri
 • 06.03.2015, Uluslararası, 12th Conference of the European Sociological Association, GÜLER HASAN, The Strategy of Adaptation in France: The Case of Ağrı Migrants, Özet bildiri
 • 05.03.2020, Ulusal, I. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, GÜLER HASAN, Göç ve Entegrasyon: Türkiye'de Farklılığın Siyasal Yönetimi, Özet bildiri
 • 02.10.2013, Ulusal, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), GÜLER HASAN,AYKUTALP AYKUT, “Türkiye’de 1980 Sonrası Mekansal Dönüşüm: İstanbul’un Küresel Kent Perspektifi”, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, GÜLER HASAN, Sosyal Psikoloji, 2021, Eğiten, 9786257527774
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, GÜLER HASAN, Eğitim Sosyolojisi, 2019, Eğiten, 111111
 • Uluslararası 2014, Bilimsel Kitap, GÜLER HASAN, Patron Baba ve İşçileri: İşçi Sınıfı, Köylülük ve Paternalizm, 2014, İletişim, 139789750516238
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2017

  SBE kapsamanında alan bilim ödülü
  InGlobe Kongre Platformu çatısı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Patara Kültür ve Turizm Enstitüsü, Kuzey Kazakistan Devlet Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ile diğer katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından müştereken 27-29 Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya ili, Kaş ilçesi, Patara Antik Kenti bölgesinde düzenlenmiş olan uluslararası nitelikteki “Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017” Kongresi kapsamında sunmuş olduğunuz “Türkiyeli Göçmenlerin Emek Piyasası İçndeki Hareketliliği: Paris Örneği” başlıklı çalışmanız uluslararası sbe kapsamında alan bilim ödülüne layık görülmüştür. Başarılarınızın devamını dileriz.
  Inovation Global Issues in Social Sciences Platform
 • Proje Ödülü

  2012

  Ağrı İçin Bir Fikrim Var

  İbrahim Çeçen Vakfı