UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
HAKAN TÜRK

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2009

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
 • Tıpta Uzmanlık

  2010 - 2015

  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
  radikal prosdtatektomi yapılan hastalarda nötrofil lenfosit oranının biyokimyasal rekürrense etkisi
 • Önlisans

  2013 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
 • YDS - İngilizce

  2016 -

  İngilizce - 61.25000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 73.75
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Üroloji

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
 • çalışan ve hasta güvenliği - Lisans, 2018-2019
 • ortak seçmeli ders, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel sağlık - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Hakemli 2020, TÜRK HAKAN, ün sıtkı, İşoğlu Cemal Selcuk, Samlıoglu Pınar, SÜELÖZGEN Tufan, yoldaş mehmet, Risk factors for Systemic Inflammatory Response Syndrome after percutaneous nephrolithotomy, Kuwait Medical Journal
 • Ulusal Hakemli 2020, karabıçak mustafa, ARSLAN ERKAN, Ergani Batuhan, TÜRK HAKAN, PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, ARSLAN ERKAN, TÜRK HAKAN, ÇAĞLAYAN MURAT, Türkmenoğlu Tuğba Taşkın, GÖNEL ATAMAN, TAYMAN CÜNEYT, Protective Effects of Astaxanthin on Nephrotoxicity in Rats with Induced Renovascular Occlusion, COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING
 • Ulusal Hakemli 2020, ARSLAN ERKAN, TÜRK HAKAN, Pelit Eyüp Sabri, Treatment of Priapism: A Single Center Experience, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ, Mesane Çıkım Obstruksiyonu Saptanan Obez Hastalarda Alfa Bloker Tedavisinin Etkinliği, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN,ün sıtkı, Feasibility of Transvesical Prostate Resection and Its Effect on Postoperative Complications, Urology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN, Perkutan Nefrolitotomide Komplikasyonları Öngörebilir Miyiz?, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,Şamlıoğlu Pınar, Transrektal Biyopsi Sonrası Gelişen Enfeksiyonlarda Konakçı Faktörünün Önemi, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN, A new Surgical Technique: Transvesical Prostate Resection, International Braz J Urol
 • Uluslararası Hakemli 2019, Ergani Batuhan,KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,İşoğlu Cemal Selcuk,SÜELÖZGEN Tufan,KOÇ GÖKHAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Does Increased Stone-skin Distance Due to Obesity Affect Outcomesof Percutaneous Nephrolithotomy?, J Urol Surg
 • Uluslararası Hakemli 2019, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN, Is there any Effect of Intracavitary Therapy for Superficial Bladder Tumors on Urethral Strictures?, Eurasian Journal of Medicine and Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ,ÜN SITKI, The Effect of One-shot Multi-access Percutaneous Nephrolithotomy on Complications, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,şener gamze aslı,yoldaş mehmet,akdeniz fırat,ARSLAN ERKAN, Prostate Biopsy Related Acute Bacterial Prostatitis: Current Microbiological Spectrum, Sensitivity to Antibiotics And Clinical Findings In Turkey, Eurasian Journal of Medicine and Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,Cinkaya Ahmet,Kodaz Hilmi,Parvizi Murtaza,Zorlu Ferruh, Effect of delayed radical cystectomy for invasive bladder tumors on lymph node positivity, cancer-specific survival and total survival, Tumori Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,dindar ahmet selçuk,zorlu ferruh, Does preoperative neutrophil/lymphocyte rate have an effect on survival of the bladder cancer patients who received radical cystectomy?, Journal of Cancer Research and Therapeutics
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN,Zorlu Ferruh, Does a previous prostate biopsy-related acute bacterial prostatitis affect the results of radical prostatectomy?, International Braz J Urol
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,koca osman,Cinkaya Ahmet,kodaz hilmi,zorlu ferruh, The factors that affect the prediction of lymph node metastasis in prostate cancer, Journal of Cancer Research and Therapeutics
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN, A new surgical technique: transvesical resection of prostate - case series, International Braz J Urol
 • Uluslararası Hakemli 2017, ün sıtkı,DİNDAR Ahmet Selçuk,ERDAL Alper Cihat,ÇALLI Aylin Orgen,KÖSE OSMAN,YORULMAZ Enis Mert,TÜRK HAKAN,YILMAZ YÜKSEL, Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Primer Bilateral Renal Lenfoma, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ GÖKHAN,TÜRK HAKAN,karabıçak mustafa,ün sıtkı,Ergani Batuhan,Ekin Rahmi Gokhan, Is Prostate Biopsy Recommended in Turkish Men with a Prostate-Specific Antigen Level between 2.5 and 4 ng/mL?, Current Therapeutic Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, yoldaş mehmet,İşoğlu Cemal Selcuk,SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,BOYACIOĞLU HAYAL,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Anomalili Böbreği Olan Hastalarda Perkütan Netrolitotomi Sonuçlanmız, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2017, SÜELÖZGEN Tufan,İşoğlu Cemal Selcuk,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,Boyacioglu Hayal,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Can We Use Single-step Dilation as a Safe Alternative Dilation Method in Percutaneous Nephrolithotomy?, Urology
 • Uluslararası Hakemli 2017, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,Ergani Batuhan, The Effect of Sex and Age Differences on Pathology Results in Primary Bladder Cancer Patients, Üroonkoloji Bülteni
 • Uluslararası Hakemli 2017, TÜRK HAKAN,ün sıtkı, Predictive Factors of Post-Void Residual Urine in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms, Eurasian Journal of Medicine and Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2017, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ORUÇ İlker,ÖZDOĞAN Selin,ÇİNKAYA AHMET,KARACA Cezmi,Zorlu Ferruh, Knowledge Attitude and Behavior in the Domain of OrganTransplantation Among Healthcare Professionals Working in aTertiary Care Hospital and Patients Admitted to the Urology Clinic, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2017, TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,SÜELÖZGEN Tufan,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,ün sıtkı, Effects of previous unsuccessful extracorporeal shockwave lithotripsy treatment on the performance and outcome of percutaneous nephrolithotomy, Arab Journal of Urology
 • Uluslararası Hakemli 2017, TÜRK HAKAN,ün sıtkı, Predictive factors for stone disease in patients with renal colic, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Uluslararası Hakemli 2017, TÜRK HAKAN,ün sıtkı, Correlation between lower urinary tract symptoms and objective measures of uroflowmetry, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Ulusal Hakemli 2016, ün sıtkı,KOÇ GÖKHAN,TÜRK HAKAN,YILMAZ YÜKSEL, Tekrarlayan prostat biyopsilerinin komplikasyon oranlarına etkisi, Ege Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,Zorlu Ferruh,ün sıtkı,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,KOÇ GÖKHAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Prostat biyopsisi yapılan hastalardaki histopatolojik bulgular: Tek merkez sonuçları, Ege Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, Celik ORÇUN,TÜRK HAKAN,Cakmak Ozgur,Ekin Rahmi Gokhan,Keskin Mehmet Zeynel,Yildiz Guner,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Current approach for urinary system stone disease in pregnant women, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Uluslararası Hakemli 2016, SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,KÖSE OSMAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Our Results in Penile Fractures, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,karabıçak mustafa,Divrik Rauf Taner,Zorlu Ferruh, Is a second look necessary in multiple and/or large Ta tumors?, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Uluslararası Hakemli 2016, Ergani Batuhan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Zorlu Ferruh, A Case of Iatrogenic Ureter Injury: Recent Diagnostic andTreatment Methods, Journal of Urological Surgery
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,yoldaş mehmet,Ergani Batuhan,SÜELÖZGEN Tufan,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Tecrübenin perkütan nefrolitotomi komplikasyonlarına etkisi, Ege Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,TARHAN HÜSEYİN,Divrik Rauf Taner,Zorlu Ferruh, Influence of the Presence of Muscularis Propria on Recurrence and the Quality of Transurethral Resection in Low-Grade, Stage pTa Bladder Tumors, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, İşoğlu Cemal Selcuk,SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,YALBUZDAĞ Okan,BOYACIOĞLU HAYAL, Does Morbid Obesity Adversely Affect Success and Complication Rates in Percutaneous Nephrolithotomy?, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,SÜELÖZGEN Tufan,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,İşoğlu Cemal Selcuk,ün sıtkı,Zorlu Ferruh, Is Percutaneous Nephrolithotomy Safe for Elderly Kidney Stone Patients?, Journal of Gerontology Geriatric Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,yoldaş mehmet,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, Factors that predict residual tumors in re-TUR patients, African Journal of Urology
 • Uluslararası Hakemli 2016, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,Koca Osman,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,KOÇ GÖKHAN,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, Efficacy of the neutrophil-lymphocyte ratio on biochemical recurrence in patients treated with radical prostatectomy, European Journal of Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2016, SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,yoldaş mehmet,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,BOYACIOĞLU HAYAL,Zorlu Ferruh, Percutaneous Nephrolithotomy With One Shot Dilatıon Method: Is It Safe In Patients Who Had Open Surgery Before, Canadian Urological Association Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,Koca Osman,Divrik Rauf Taner,Zorlu Ferruh, Factors determining biochemical recurrence in low-risk prostate cancer patients who underwent radical prostatectomy, Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
 • Ulusal Hakemli 2015, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,Ergani Batuhan,yoldaş mehmet,Zorlu Ferruh,İLBEY YUSUF ÖZLEM, A Rare Congenital Anomaly: Supernumerary Kidney, Journal of Tepecik Education and Research Hospital
 • Uluslararası Hakemli 2015, ün sıtkı,YILMAZ YÜKSEL,YILDIRIM MEHMET,akdeniz fırat,TÜRK HAKAN,Koca Osman, Investigation of prevalance and risk factors for hospital-acquired urinary tract infections in patients with severe burn injury, Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2015, ün sıtkı,ÇAKIR VOLKAN,KÖSE OSMAN,TÜRK HAKAN,YILMAZ YÜKSEL, Colon perforation during percutaneous nephrolithotomy and fistula closure with Spongostan following conservative therapy, Canadian Urological Association Journal
 • Ulusal Hakemli 2015, SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,yoldaş mehmet,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları, Ege Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, TÜRK HAKAN,Celik ORÇUN,ün sıtkı,yoldaş mehmet,İşoğlu Cemal Selcuk,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,Zorlu Ferruh, Predictive factors for biochemical recurrence in radical prostatectomy patients, Central European Journal of Urology
 • Uluslararası Hakemli 2015, İşoğlu Cemal Selcuk,TÜRK HAKAN,karabıçak mustafa,Celik ORÇUN,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, Cases of a Borderline Pathology That Can Mimic Bladder Cancer: Primary Amyloidosis of Urinary Bladder, Journal of Urological Surgery
 • Uluslararası Hakemli 2015, İşoğlu Cemal Selcuk,SÜELÖZGEN Tufan,yoldaş mehmet,TÜRK HAKAN,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Outcomes of Six Patients Who were Treated with Selective Embolisation Due to Arteriovenous Fistula Following Percutaneous Nephrolithotomy, European Medical Journal Urology,
 • Uluslararası Hakemli 2015, KOÇ GÖKHAN,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,İşoğlu Cemal Selcuk,Zorlu Ferruh, Castleman’s disease imitating adrenal mass in the retroperitoneal area, Canadian Urological Association Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, Ergani Batuhan,TÜRK HAKAN,YILMAZ BÜLENT,İşoğlu Cemal Selcuk,ün sıtkı,AYAZ DUYGU,Zorlu Ferruh, Urinary bladder inverted papilloma causing persistent hematuria in a pregnant woman: report of a case, Journal of Cases in Obstetrics Gynecology
 • Uluslararası Hakemli 2015, karabıçak mustafa,Ipekci Tumay,İşoğlu Cemal Selcuk,Keskin Mehmet Zeynel,Ekin Rahmi Gokhan,Budak Salih,TÜRK HAKAN,Celik ORÇUN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, A rare complication after renal transplantation: Forgotten stent, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Uluslararası Hakemli 2015, ün sıtkı,ÇAKIR VOLKAN,Kara Cengiz,TÜRK HAKAN,KÖSE OSMAN,Balli Omur,YILMAZ YÜKSEL, Risk factors for hemorrhage requiring embolization after percutaneous nephrolithotomy, Canadian Urological Association Journal
 • Uluslararası Hakemli 2015, Ergani Batuhan,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,karabıçak mustafa,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, Prognostic effect of preoperative anemia in patients who have undergone radical cystectomy for bladder cancer, Cancer Treatment Communications
 • Uluslararası Hakemli 2015, Celik ORÇUN,TÜRK HAKAN,SÜELÖZGEN Tufan,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Budak Salih, Extragonadal germ cell tumor with the ”burned-out” phenomenon presented a multiple retroperitoneal masses: a case report, Asian Journal of Andrology
 • Uluslararası Hakemli 2015, SÜELÖZGEN Tufan,İşoğlu Cemal Selcuk,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Our percutaneous nephrolitotomy experience in patients with horseshoe kidney, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Ulusal Hakemli 2015, TÜRK HAKAN,karabıçak mustafa,ün sıtkı,TARHAN HÜSEYİN,YALBUZDAĞ Okan,BAYOL Naciye Ümit,SÜELÖZGEN Tufan,İşoğlu Cemal Selcuk,Zorlu Ferruh, Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi, Ege Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, yoldaş mehmet,YOLDAŞ KUVVET Tuba,TÜRK HAKAN,Ergani Batuhan,Celik ORÇUN,Keskin Mehmet Zeynel,SÜELÖZGEN Tufan,Budak Salih,ÜÇOK Hakan,Zorlu Ferruh,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Akut böbrek hasarına neden olan dev mesane taşı:Olgu sunumu, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ün sıtkı,YILMAZ YÜKSEL,KOÇ GÖKHAN,TÜRK HAKAN,Koca Osman,akdeniz fırat, Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi, Ege Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,İşoğlu Cemal Selcuk,Cakmak Ozgur,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, KARIN AĞRISI İLE BAŞVURAN SEMİNAL VEZİKÜL KİSTİ VE RENAL AGENEZİ OLGUSU 1, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ün sıtkı,Koca Osman,TÜRK HAKAN,TARHAN HÜSEYİN,Divrik Rauf Taner, Düşük risk lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlem sonuçlarımız, Ege Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TÜRK HAKAN,Celik ORÇUN,İşoğlu Cemal Selcuk,TARHAN HÜSEYİN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Erişkinde testis torsiyonu, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,yoldaş mehmet,karabıçak mustafa,Ekin Rahmi Gokhan,Zorlu Ferruh, Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?, Ege Tıp Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,Koca Osman,yoldaş mehmet,TARHAN HÜSEYİN, Nadir bir prostat kanseri: Primer taşlı yüzük hücreli adenokarsinom, Ege Tıp Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, Celik ORÇUN,TÜRK HAKAN,Budak Salih,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Rare type of bladder cancer: Malign fibrous histiocytoma, Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
 • Uluslararası Hakemli 2014, TARHAN HÜSEYİN,Cakmak Ozgur,TÜRK HAKAN,Can Ertan,ün sıtkı,Zorlu Ferruh, Psoas Abscess: Evaluation of 15 Cases and Review of the Literature, Journal of Urological Surgery
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,yoldaş mehmet,SÜELÖZGEN Tufan,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, MESANENİN SKROTAL FITIKLAŞMA(SİSTOSEL)OLGUSU, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN,Cakmak Ozgur,İşoğlu Cemal Selcuk,TARHAN HÜSEYİN,Zorlu Ferruh, Coexistence Between Hodgkin’s Lymphoma and Renal Cell Cancer: Case Report, Journal of Urological Surgery
 • Ulusal Hakemli 2014, Ergani Batuhan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,yoldaş mehmet,karabıçak mustafa,Zorlu Ferruh, MESANENİN MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMU: İki Olgu, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi Dergisi
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,KARABIÇAK Mustafa,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ, The Effect Of One Shot Multı-Access Percutaneous Nephrolıthotomy On Complıcatıons, Özet bildiri
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,Ergani Batuhan,yalçın mehmet yiğit,Celik ORÇUN,KOZACIOĞLU ZAFER,KOÇ GÖKHAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsisi İle İndex Tümör Saptanabilir Mi?, Özet bildiri
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN,Ergani Batuhan,yalçın mehmet yiğit,Celik ORÇUN,KOZACIOĞLU ZAFER,KOÇ GÖKHAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Transrektal Ultrason Eşliğinde Prostat Biyopsi Gleason Skoru İle Radikal Prostatektomi Gleason Skoru Uyumlumudur, Özet bildiri
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN, Obez Ve Non Obez Bph Hastalarında Alfa Bloker Tedavisinin Etkinliği, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Ulusal, 11. Ulusal endoüroloji kongresi, yoldaş mehmet,SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,Celik ORÇUN,mertoğlu oğuz,Budak Salih,Keskin Mehmet Zeynel,Zorlu Ferruh,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Perkutan nefrolitotomi operasyonlarında taşa ulaşmak için uygulanan dilatasyon tekniğinin operasyon ve skopi sürelerine etkisi, Özet bildiri
 • 23.04.2015, Ulusal, 11. Ulusal endoüroloji kongresi, yoldaş mehmet,SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,Celik ORÇUN,mertoğlu oğuz,Budak Salih,YALBUZDAĞ Okan,Zorlu Ferruh,İLBEY YUSUF ÖZLEM, PCNL op yapılmış hastalarda taburculuk sonrası tekrar yatış nedenleri, Özet bildiri
 • 20.10.2015, Ulusal, 24. Ulusal Üroloji Ve 26. Dünya Video Üroloji Kongresi, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,KOÇ GÖKHAN,SÜELÖZGEN Tufan,yılmaz nisel,şamlıoğlu pınar,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Perkütan Nefrolitotomi Sonrası Sırs Risk Faktörleri Ve Pelvik İdrar Kültürünün Önemi, Özet bildiri
 • 20.10.2015, Ulusal, 24. Ulusal Üroloji Ve 26. Dünya Video Üroloji Kongresi, dindar ahmet selçuk,ün sıtkı,erdal alper cihat,TÜRK HAKAN,ballı ömür,ÇAKIR VOLKAN,çetin taha,YILMAZ YÜKSEL, URS Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Böbrek Perforasyonu, Özet bildiri
 • 20.10.2015, Ulusal, 24. Ulusal Üroloji Ve 26. Dünya Video Üroloji Kongresi, İşoğlu Cemal Selcuk,SÜELÖZGEN Tufan,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,İLBEY YUSUF ÖZLEM, Vücut Kitle İndeksinin Perkutan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 18.11.2015, Ulusal, 12. Üroonkoloji Kongresi, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,yoldaş mehmet,İşoğlu Cemal Selcuk,KARABIÇAK Mustafa,Ergani Batuhan,Zorlu Ferruh, Re-Tur Yapılan Hastalarda Rezidü Tümörü Öngören Faktörler, Özet bildiri
 • 18.11.2015, Ulusal, 12. Üroonkoloji Kongresi, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ERDOĞAN MİHRİBAN,ŞENGÜL ADEM,erdal alper cihat,KÖSE OSMAN,dindar ahmet selçuk, Prostat Kanseri Tedavisinde Altın İşaretleyiciler Eşliğinde Yapılan Cyberknife Uygulamalarının Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 18.11.2015, Ulusal, 12. Üroonkoloji Kongresi, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,ERDOĞAN MİHRİBAN,ŞENGÜL ADEM,erdal alper cihat,KÖSE OSMAN,dindar ahmet selçuk, Prostat Kanseri Tedavisinde Altın İşaretleyiciler Eşliğinde Yapılan Cyberknife Uygulamalarının Alt Üriner Sistem Semptomlarına Etkisi, Özet bildiri
 • 18.11.2015, Ulusal, 12. Üroonkoloji Kongresi, yoldaş mehmet,TÜRK HAKAN,karabıçak mustafa,Ergani Batuhan,İLBEY YUSUF ÖZLEM,Zorlu Ferruh, Primer Üst TCC İle Başvuran Hastalarda Mesanede Rekürrensi Öngören Klinik Ve Patolojik Faktörler, Özet bildiri
 • 16.10.2011, Uluslararası, SIU 2011 31st Congress of the Société Internationale d’xxUrologie, KOÇ GÖKHAN,akdeniz fırat,YILMAZ YÜKSEL,TÜRK HAKAN, Effect of the Anesthesia Method Used During Prostate Biopsy on Re-Biopsy Decision, Özet bildiri
 • 11.11.2015, Ulusal, 12. Üroonkoloji Kongresi, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,sancaklı özgür,erdal alper cihat,çallı aylin örgen,uysal ersoy,dindar ahmet selçuk, Küçük LenfositikNonhodgkinLenfomanın Prostat İnfiltrasyonu: Vaka Sunumu, Özet bildiri
 • 08.11.2017, Uluslararası, 13. Uluslararası Uroonkoloji Kongresi, TÜRK HAKAN, Yeni Bir Cerrahi Teknik, Transvezikal Prostat Rezeksiyonu, Özet bildiri
 • 06.11.2013, Ulusal, 11. üroonkoloji kongresi, TARHAN HÜSEYİN,Ekin Rahmi Gokhan,Cakmak Ozgur,İLBEY YUSUF ÖZLEM,özçift burak,AKARKEN İLKER,yoldaş mehmet,TÜRK HAKAN,Zorlu Ferruh, TEK KADRANDA 50 VE ALTINDA TÜMÖR VE GLEASON SKORU 6 SAPTANAN PROSTAT KANSERİ HASTALARINDA AKTİF İZLEM VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ SONUÇLARIMIZ, Özet bildiri
 • 06.10.2019, Uluslararası, 14. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN,KARABIÇAK Mustafa,ün sıtkı, BALONU İNDİRİLEMEYEN SONDALAR İÇİN YENİ BİR YÖNTEM, Özet bildiri
 • 06.10.2019, Uluslararası, 14. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, Ergani Batuhan,çetin taha,yalçın mehmet yiğit,özbilen mert hamza,bildirici çağdaş,karaca erkin,KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN,BOYACIOĞLU HAYAL,KOÇ GÖKHAN,İLBEY YUSUF ÖZLEM, PROSTAT BİYOPSİSİ SIRASINDA UYGULANAN REKTAL MUKOZA TEMİZLİĞİNİN AKUT PROSTATİT ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 05.10.2014, Ulusal, 2. Ürolojik Cerrahi Kongresi 2014 Antalya., TÜRK HAKAN,mertoğlu oğuz,Cakmak Ozgur,Ekin Rahmi Gokhan,Ergani Batuhan,KARABIÇAK Mustafa,karaca cezmi,Zorlu Ferruh, Kolon Divertikülleri Nedeniyle Kolovezikal Fistül Gelişen Bir Olgunun Tanı Ve Tedavisi, Özet bildiri
 • 03.10.2012, Ulusal, 1.Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, ün sıtkı,TÜRK HAKAN,Cakmak Ozgur,Divrik Rauf Taner,Zorlu Ferruh, Düşük Risk Prostat Kanserinde Aktif İzlem Sonuçlarımız, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Ulusal, Urolojik Cerrahi Derneği 3. Ulusal kongresi, yorulmaz enis mert,ün sıtkı,ÇAKIR VOLKAN,dindar ahmet selçuk,TÜRK HAKAN,KÖSE OSMAN,uysal ersoy, Parsiyel Nefrektomi Sonrası Gec Komplikasyon: Arteriyokalisiel Fistul, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Ulusal, Urolojik Cerrahi Derneği 3. Ulusal kongresi, karakaya yakup,TÜRK HAKAN,yoldaş mehmet,kulan mustafa serhat, Atnalı Bobrek Ve Toplayıcı Sistem Tumoru Birlikteliği, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Ulusal, Urolojik Cerrahi Derneği 3. Ulusal kongresi, erdal alper cihat,ün sıtkı,TÜRK HAKAN,dindar ahmet selçuk,yorulmaz enis mert, Plazmakinetik Bipolar Sistemle Yapılan Transuretral Prostatektominin Postoperatif Sonuclarının Standart Monopolar Sistemle Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Ulusal, Urolojik Cerrahi Derneği 3. Ulusal kongresi, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,akdeniz fırat,yoldaş mehmet, Renal Kolikli Hastalarda Taşa Bağlı Girişim Gereksinimini Predikte Eden Faktorler, Özet bildiri
 • 02.11.2016, Ulusal, Urolojik Cerrahi Derneği 3. Ulusal kongresi, TARHAN HÜSEYİN,alparslan caner,DOĞAN HASAN SERKAN,TÜRK HAKAN,yavaşçan önder,TEKGÜL SERDAR, Nonnorojenik Alt Uriner Sistem Disfonksiyonu Olan Hastalarda Vezikoureteral Reflu Rezolusyonunu Predikte Edebilirmiyiz, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN, Güncel Üroloji Çalışmaları I, 2019, akademisyen kitabevi, 978-605-258-309-8
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KARABIÇAK Mustafa,TÜRK HAKAN, ÜROLOJİDE TEMEL YAKLAŞIM VE YÖNETİM, 2019, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 978-605-258-648-8
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, Ergani Batuhan,TÜRK HAKAN, Ürolojik Vakalara Literatür Eşliğinde Yaklaşım, 2019, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 978-605-258-647-1
 • Çalışma Ödülü

  2017

  en iyi video bildiri ödülü
  yeni bir cerrahi teknik, transvezikal prostat rezeksiyonu
  üroonkoloji derneği
 • Çalışma Ödülü

  2015

  12. üroonkoloji en iyi poster birincilik ödülü
  radikal prostatektomi yapılan hastalarda biyokimyasal nüksü öngören faktörler
  üroonkoloji derneği