UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAKAN GÜLVEREN

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1987 - 1991

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1992 - 1996

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Lise ikinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarı ve başarısızlıklarına gösterdikleri nedenler
 • Doktora

  1996 - 2006

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
  Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Bahar

  İngilizce - 56.00
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2006 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2006

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • 2015

  Yüksek Lisans - TURGUT ÖZDEMİR
  Okul yöneticilerinin stres kaynakları : Uşak ili örneği
  Türk Hava Kurumu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - RECEP TEMİR
  M. Foucault'un disipliner iktidar bağlamında gizli müfredat ve disiplin üzerine bir araştırma: Sait Sabri Ağaoğlu Anadolu Lisesi örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - TARIK ŞAHİN
  İslami kaynaklar bağlamında liderlik toerileri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - İLKER YELKEN
  İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmen görüşlerine göre değişime karşı direnişi giderme yaklaşımları: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - GÖKÇEPINAR ALPKAYA
  Okul müdürlerinin sahip olduğu feminen maskulen özelliklerin okul yaşam kalitesine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - AHMET ÖNDER
  İlköğretim ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği rollerini gerçekleştirme düzeyleri ve bunu sınırlayan etkenler
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Sosyoloji - Lisans, 2017-2018
 • Karşılaştırmalı Eğitim - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Felsefesi - Lisans, 2017-2018
 • Felsefeye Giriş - Lisans, 2016-2017
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2013-2014
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri - Lisans, 2013-2014
 • Ulusal Hakemli 2015, BALCI SÜLEYMAN,GÜLVEREN HAKAN,BALCI MELEK, Madde Bağımlılığı Konulu Kamu Spotlarının Lise Öğrencilerince Değerlendirilmesi, Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2014, ARSLAN RAMAZAN,GÜLVEREN HAKAN,AYDIN ERHAN, A Research on Critical Thinking Tendencies and Factors that AffectCritical Thinking of Higher Education Students, International Journal of Business and Management
 • Ulusal Hakemli 2013, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN,BALCI SÜLEYMAN, AN EMPIRICAL WORK ABOUT THE ATTITUDES OF STUDENTS RECEIVING EDUCATION UNDER “TABLET PC PILOT PRACTICE” TOWARDS USE OF TECHNOLOGY IN TURKISH LECTURES, European Journal of Educational Studies
 • Ulusal Hakemli 2013, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN, Müzakereli Okumanın Üst Düzey Zihinsel Becerileri Kullanmadaki Etkisinin Belirlenmesi, Tukish Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN,ŞEN BUKET, Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerle Normal Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Atılganlık, Suçluluk Ve Utanç Düzeyleri Bakımından İncelenmesi, Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counselling
 • Ulusal Hakemli 2010, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN,BEK HAFIZ, Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine BirAraştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, GÜLVEREN HAKAN, Öğretmenlerin Müfettişlerle Yaşadıkları Temel Sorunlar, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 14.09.2017, Uluslararası, ) 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, GÜLVEREN HAKAN,SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN, Genel Özyeterlik, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Depresyon Düzeyine Göre Öğrencilerin Ölüm Kaygı Düzeylerinin Yordanması, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, SEVİMLİ SEVCAN,SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,GÜLVEREN HAKAN, Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Özyeterlik, Problem Çözme ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1 st İnternational Education Research and Teacher Education Congress, SUNUCU KARAFAKIOĞLU YASEMİN,SEVİMLİ SEVCAN,GÜLVEREN HAKAN, Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri, Sosyal Görünüş Kaygısı İle Bedensel İmajlarına İlişkin Algıları., Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, MERT ABDULLAH, Eğitim Bilimlerine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 978-975-2475-58-8
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, UYGUN KAMİL,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP,GÜLVEREN HAKAN,KOÇYİĞİT MEHMET,KIRANLI GÜNGÖR SEMRA,MERT ABDULLAH,Özen Halit, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475588
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,AKINOĞLU ORHAN,KARAHAN ENGİN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475887
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,UYGUN KAMİL,KOÇYİĞİT MEHMET,KIRANLI GÜNGÖR SEMRA,MERT ABDULLAH,Özen Halit,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475588
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,ARSLAN HASAN,DÖNMEZ BURHANETTİN,IŞIK HALİL,KARSLI MEHMET DURDU,MEMİŞOĞLU SALİH PAŞA,SARITAŞ MUSTAFA,YİĞİT BİROL,ŞİŞMAN MEHMET, Sınıf Yönetimi, 2018, PegemAkademi,
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,TEMLİ DURMUŞ YELİZ,UYGUN KAMİL,KOÇYİĞİT MEHMET,KIRANLI GÜNGÖR SEMRA,MERT ABDULLAH,Özen Halit,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP, Eğitim Bilimine Giriş, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475588
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, TEMLİ DURMUŞ YELİZ,GÜLVEREN HAKAN,AKIN DEMİRCAN ZEYNEP,AKINOĞLU ORHAN,KARAHAN ENGİN, Öğretim İlke ve Yöntemleri, 2018, Eğitim Yayınevi, 9789752475557
 • Ulusal 2008, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN,UŞAKLI HAKAN,MEMİŞOĞLU SALİH PAŞA,Ersoy Ali Rıza,Yılnaz Müge,Bulut Serin Negiz,Kıray Gaye,HATUNOĞLU BEDRİ YAVUZ,BARUT YAŞAR,BODAMYALI TÜLİN, Eğitim Psikolojisi, 2008, Grafiker Yayıncılık, 9789756355244
 • Ulusal 2005, Bilimsel Kitap, GÜLVEREN HAKAN, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, 2005, Lisan Yayınevi,
 • 2 Okulöncesi Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Kalitenin Artırılması

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 20000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Devam Ediyor
 • Uşak Çocuk Haklarının Korunmasında Liderliğe Koşuyor

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 20000
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı