UŞAK UNIVERSITY Academic Information System

DOÇENT
HAKAN BOZ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Önlisans

  2001 - 2003

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2003 - 2005

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2006 - 2009

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Turizm sektöründe motivasyonun personel performansına etkisi: Bodrum otellerinde uygulama
 • Bütünleşik Doktora

  2010 - 2021

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ (DR)
  Su Sporları Kapsamında Türkiye'deki Turizm İşletmelerinde Rekreasyon Programlarının Yönetimi: Ege Bölgesi İçin Bir Durum Analizi
 • Doktora

  2012 - 2015

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Turistik ürün satın alma karar sürecinde itkiselliğin rolü: Psikonörobiyokimyasal analiz
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 71.250
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 77.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Pazarlama

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015

  - BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mezunlar Ofisi ve Kariyer Geliştirme Koordinatör Yardımcısı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2020 - 2022

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 - 2022

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü

  2017 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2016 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2016 - 2021

 • 2021

  Yüksek Lisans - FATMA NUR AKPINAR GÜL
  Yiyecek ve içecek sektöründe gösterişçi paylaşım süreci ve bu süreci etkileyen faktörlerin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TURAN BABAKİŞİYEVA
  Nahçıvan Duzdağ Mağarası Speleoterapi Ziyaretçilerinin Seyahat Davranışları Algılarının, Hizmet Kalitesi Algılarının Ve Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi
  -
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERKAN EYNİHAN
  Hizmet hatasında deneyimin etkisi
  Bahçeşehir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - GÖKSU ÇAPAR
  Örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının bağlanma teorisi açısından incelenmesi
  Bahçeşehir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YAĞMUR ASLAN
  Karahayıt Kaplıcaları ziyaretçilerinin memnuniyet düzeylerinin destinasyon bağımlılığıyla olan ilişkisi
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERSİN ÇETİN
  Orta Doğu misafirlerinin Bursa'daki konaklama işletmelerini tercih etmeye iten güdüler
  Bahçeşehir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SELDA YESÜĞEY
  Assessment of foreign tourists' experiences in Izmir and its vicinity
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - FUAT ERDUĞAN
  Egzersize katılan ve katılmayan üniversite öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin iletişim becerilerine olan etkisi ve kişilik özelliklerinin arabuluculuk rolü
  Düzce Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - İLKNUR DURSUN
  Tohum sektöründe satın alma güdüleri
  Bahçeşehir Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Nöropazarlama - Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2019-2020
 • Pazarlama İlkeleri - Lisans, 2019-2020
 • Hizmet Pazarlaması - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama Araştırması - Lisans, 2018-2019
 • Bankacılıkta Pazarlama - Lisans, 2018-2019
 • Hizmet Pazarlaması - Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama İlkeleri - Lisans, 2018-2019
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Ders - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Pazarlama İlkeleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Mezuniyet Projesi - Lisans, 2017-2018
 • Bankacılıkta Pazarlama - Lisans, 2017-2018
 • Pazarlamanın Temelleri - Lisans, 2017-2018
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Pazarlama İlkeleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Pazarlama Araştırması - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2016-2017
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2016-2017
 • Bankacılıkta Pazarlama - Lisans, 2016-2017
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2016-2017
 • Pazarlamanın Temelleri - Lisans, 2016-2017
 • Örgütsel Davranış - Lisans, 2016-2017
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2016-2017
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Pazarlama İlkeleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Pazarlama Araştırması - Lisans, 2016-2017
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • Bankacılıkta Pazarlama - Lisans, 2015-2016
 • Örgütsel Davranış - Lisans, 2015-2016
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2015-2016
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2015-2016
 • Türkiye Ekonomisi - Lisans, 2014-2015
 • Bankacılıkta Pazarlama - Lisans, 2014-2015
 • Mesleki Yabancı Dil-I - Lisans, 2014-2015
 • Tüketici Davranışı - Lisans, 2014-2015
 • Davranış Bilimleri - Lisans, 2014-2015
 • Yönetim Organizasyon - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2021, YÜRÜR SENAY, TAŞKIN ÇAĞATAN, KOÇ ERDOĞAN, BOZ HAKAN, Factors Influencing Intercultural Sensitivity of Hospitality Employees, INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM ADMINISTRATION
 • Ulusal Hakemli 2021, BOZ HAKAN, KOÇ ERDOĞAN, Service quality, emotion recognition, emotional intelligence and Dunning Kruger syndrome, TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE
 • Uluslararası Hakemli 2021, YÜRÜR SENAY,KOÇ ERDOĞAN,TAŞKIN ÇAĞATAN,BOZ HAKAN, Factors Influencing Intercultural Sensitivity of Hospitality Employees, INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM ADMINISTRATION
 • Uluslararası Hakemli 2021, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, Service quality, emotion recognition, emotional intelligence and Dunning Kruger syndrome, TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇ ERDOĞAN,YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN, Service Recovery Paradox in Restraint Cultures: An Implementation in Tourism Sector, Journal of Empirical Economics and Social Sciences (JESS)
 • Ulusal Hakemli 2020, KOÇ ERDOĞAN, BOZ HAKAN, Development of hospitality and tourism employees' emotional intelligence through developing their emotion recognition abilities, JOURNAL OF HOSPITALITY MARKETING & MANAGEMENT
 • Ulusal Hakemli 2020, BOZ HAKAN, Nöropazarlama Araçları Finansal Piyasalara Nasıl Adapte Edilir? Nörofinans, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇ ERDOĞAN, BOZ HAKAN, Development of hospitality and tourism employees’ emotional intelligence through developing their emotion recognition abilities, Journal of Hospitality Marketing & Management
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZ HAKAN, Tüketicilerin Duygudurum Düzeyinin İtkisel (Dürtüsel), Yenilikçi, Hazcı ve Takıntılı Satın Alma Davranışına Etkisi, International Journal of Social Inquiry
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, A Zero-Sum Game: Customers’ Switching Behavior In The Turkish Gsm Market - A Neuromarketing Analysis, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZ HAKAN, Anchoring Effect: A Myth Or Reality?, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,BOZ BURÇİN, The Influence of Employee Attractiveness on Service Recovery Paradox: Facial Recognition and Eye Tracker Analyses, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZ HAKAN, Hizmet Kalitesi ve Promosyon Kampanyaları Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati için Yeterli midir??, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZ HAKAN,ÖZEN ERCAN, The Relationship Between Customers’ Tendency to Risk Avoidance and Preferring Online Banking Services, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BOZ HAKAN,KÖSE UTKU, Emotion Extraction from Facial Expressions by Using Artificial Intelligence Techniques, BRAIN - Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience
 • Ulusal Hakemli 2018, ARSLAN AYTUĞ,YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN, Destinasyon Seçiminde Yenilik Arama Davranışı, Pamukkale Üniversitesi SBE Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, İtkisel (Dürtüsel) Satın Alma Davranışının Nedenleri ve Sonuçları: Turizm ve Konaklama Sektöründe Bir Çalışma, International Journal of Social Inquiry
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZ HAKAN,KAYNAR İBRAHİM,ÖZEN ERCAN,ŞENYILDIZ LEYLA, A B Kişilik Tiplerinin İnternet Bankacılığına Duyulan Güvene Etkisi Var Mıdır?, International Journal of Academic Value Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN,ARSLAN AYTUĞ, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeğinin(Dass 21) Türkçe Kısa Formunun Geçerlilik-Güvenilirlik Çalışması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, ARSLAN AYTUĞ,BOZ HAKAN,YILMAZ ÖZER,BOZ BURÇİN, The Relationship Between Risk Avoidance and Novelty Seeking Behaviour in Destination Decision Making, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Development of Scales to Measure Customers’ Willingness to Have Control and The Control Offered By Servıce Businesses, Ecoforum Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZ HAKAN,YILMAZ ÖZER, An Eye Tracker Analysis of The Influence of Applicant Attractiveness on Employee Recruitment Process: A Neuromarketing Study, Ecoforum Journal
 • Ulusal Hakemli 2017, TAŞKIN ÇAĞATAN,KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis, Business and Economic Research Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZ HAKAN,ARSLAN AYTUĞ,KOÇ ERDOĞAN, Neuromarketing Aspect of Tourism Pricing Psychology, Tourism Management Perspectives
 • Ulusal Hakemli 2016, KILIÇ RECEP,BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, Depression and Turnover Intention Among Hotel Employees, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÖRÜCÜ EDİP,BOZ HAKAN, Konaklama İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ÖZSOY SELAMİ,GÖRAL KEMAL,TABUK MUSTAFA ERTAN,SADIK REŞAT,BOZ HAKAN, Tarihsel Gelişim Sürecinde Türk Spor Yönetimini Oluşturan Örgütlerin Amaç Ve Yapı Boyutları Açısından Karşılaştırılması, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Psychoneurobiochemistry of Tourism Marketing, Tourism Management
 • Uluslararası Hakemli 2014, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Triangulation in Tourism Research: A Bibliometric Study of Top Three Tourism Journals, Tourism Management Perspectives
 • Ulusal Hakemli 2013, YUMUŞAK SEDAT,BOZ HAKAN, Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Mevsimsel Duygudurum Düzeylerinin Etkisi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ÖZSOY SELAMİ,SADIK REŞAT,BOZ HAKAN, Spor Dalı Çeşitliliği Bakımından Türkiye’deki SporGazetelerinin Avrupa’daki Spor Gazeteleri İleKarşılaştırılması, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
 • 31.05.2012, Uluslararası, II International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, SADIK REŞAT,GÖRAL KEMAL,TABUK MUSTAFA ERTAN,GÜLAY OSMAN,BOZ HAKAN,MİRZEOĞLU NEVZAT, Bir Spor Federasyonunun Stratejik Analizi, Özet bildiri
 • 30.10.2020, Uluslararası, 12th International Conference Competitiveness and Stability in the Knowledge-Based Economy, BOZ BURÇİN, BOZ HAKAN, Neuromarketing Applications in Gastronomy: Neurogastronomy, Özet bildiri
 • 29.11.2017, Uluslararası, The Image and Sustainability of Tourism Destinations, TOLGA ÖZGE,ARSLAN AYTUĞ,BOZ HAKAN, The Impact of Learning in Museums on Exploring Destination, Özet bildiri
 • 27.06.2018, Ulusal, 23. Ulusal Pazarlama Kongresi, KOÇ ERDOĞAN,YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN, Hizmet Telafisi Paradoksu: Bir Dizginleyici Kültür Uygulama Örneği, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Science, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Scales for Measuring Customers’ Willingness to Control and the Ability or Willingness of a Services Business to Offer Control to Its Customers, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, BOZ HAKAN,ARSLAN AYTUĞ,YILMAZ ÖZER,KOÇ ERDOĞAN, The Relationship of Risk Perception, Risk Avoidance, and Variety Seeking among Potential Tourists, Özet bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,ÖZEN ERCAN, The Relationship Between Customers’ Tendency to Avoid Risk and Preferring Online Banking Services, Özet bildiri
 • 26.11.2016, Uluslararası, International Congress of Management Economy and Policy, TAŞKIN ÇAĞATAN,KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, An EEG and Eye Tracker Analysis of The Influence of Risk on the Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations, Tam metin bildiri
 • 25.09.2014, Uluslararası, 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality, KOÇ ERDOĞAN,KILIÇ RECEP,BOZ HAKAN, Depression and Turnover Intention Among Hotel Employees, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Scientific Cooperation for Future in the Social Science International Conference-2016, BOZ HAKAN,YILMAZ ÖZER,KOÇ ERDOĞAN, An Eye Tracker Analysis of the Influence of Applicant Attractiveness on Employee Recruitment Process: A Neuromarketing Study, Tam metin bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, PAVALOIU ALICE,KÖSE UTKU,BOZ HAKAN, How to Apply Artificial Intelligence (AI) in Social Sciences?, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, KÖSE BEKİR,KAYNAR İBRAHİM,BOZ HAKAN, Tüketicinin Duygu Durumunun Takıntılı Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, İçsel ve Dışsal Faktörlerin İtkisel (Dürtüsel) Satın Alma Eğilimine Etkisinde Cinsiyetin Rolü, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, BAŞEĞMEZ MERVE,ÖZTÜRK DİLANUR,ŞAHAN GAMZE,BOZ HAKAN, Sosyal Medya Reklamları İtkisel Satın Alma Eğilimini Arttırır mı?, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, BOZ BURÇİN,BOZ HAKAN, Destinasyon Özelliklerinin Destinasyonu Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bilecik Örneği,, Özet bildiri
 • 21.09.2017, Uluslararası, International Applied Social Sciences Congress, BOZ HAKAN, Impulsive Buying Behaviour: A Neuromarketing Approach by Using EEG GSR HR and Eye Tracker, Özet bildiri
 • 20.09.2018, Uluslararası, International Gastronomy Tourism Studies Congress, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,KARAATA EKİN ULAŞ, Atmosferin İtkisel (Dürtüsel) Satın Alma Eğilimine Etkisi, Bursa İlinde Fast Food ve İçecek Sektöründe Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 20.04.2019, Uluslararası, International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering(ICAIAME 2019), BOZ HAKAN,KÖSE UTKU, Measuring Willingness to Buy by Using Galvanic Skin Response and Heart Rate: Implication in Marketing, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi, YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN,YAPRAK BURAK, Tüketicinin Bireysel Banka Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama: Balıkesir Örneği, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)PROCEEDING BOOK, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,TAŞKIN ENGİN, İtkisel Satın Alma Eğilimi ve Rasyonel Satın Alma Tercihi, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS)PROCEEDING BOOK, BOZ HAKAN, Tüketicilerin Bağlanma Stillerinin Dürtüsel Satın Alma Eğilimine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, II. INTERNATIONALAPPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), ARSLAN AYTUĞ,BOZ HAKAN,BOZ BURÇİN, Turistlerin Bergama’daki Turistik Ürün Fiyat Algıları, Tam metin bildiri
 • 18.07.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, KAYNAR İBRAHİM,ÖZEN ERCAN,BOZ HAKAN,ŞENYILDIZ LEYLA, A B Kişilik Tiplerinin İnternet Bankacılığına Duyulan Güvene Etkisi, Özet bildiri
 • 15.12.2011, Uluslararası, Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi Çalıştayı, BOZ HAKAN, Türk Spor Kurumlarının Tarihsel Gelişimi, Tam metin bildiri
 • 12.12.2012, Uluslararası, 12th INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, ÖZSOY SELAMİ,SADIK REŞAT,BOZ HAKAN,GÖRAL KEMAL, Spor Yöneticilerinin Yerel Spor Medyası Hakkındaki Görüşleri (Bolu Örneği),, Özet bildiri
 • 12.12.2012, Uluslararası, 12.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, ÖZSOY SELAMİ,SADIK REŞAT,BOZ HAKAN,GÖRAL KEMAL, Branş Çeşitliliği Bakımından Türkiye’deki Spor Gazetelerinin Avrupa’xxdaki Spor Gazeteleri ile Karşılaştırılması, Özet bildiri
 • 10.07.2017, Uluslararası, 7th Advances in Hospitality Tourism Marketing Management (AHTMM) Conference, TAŞKIN ÇAĞATAN,KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,KARADAMAR AHMET AKİF, Measuring Customer-Based Brand Equity for Bursa: A City of History and Culture, Tam metin bildiri
 • 07.10.2016, Uluslararası, International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeks Congress 2016, BOZ HAKAN,YILMAZ ÖZER,KOÇ ERDOĞAN, Nöromarketing Araçları İşletme Araştırmalarına Nasıl Uygulanır?, Tam metin bildiri
 • 07.07.2017, Uluslararası, 20th Biennial International Symposium of International Consortium for Social Development, BOZ HAKAN,ÖZEN ERCAN, The Relationship Between Type A B Personality and Tendency On Internet Banking Usage, Özet bildiri
 • 07.06.2018, Uluslararası, The 6th International Conference on Scientific Methods in Academic Research and Teaching, BOZ HAKAN,GÜNEŞ HÜSEYİN,BİCAKCİ Sabri, Emotion Extraction from GSR and HR by Using Artifical Intelligence An Implementation in Marketing, Özet bildiri
 • 07.06.2018, Uluslararası, The 6th International Conference on Scientific Methods in Academic Research and Teaching, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,BOZ BURÇİN, An Analysis and Identification of Emotions by Using Facial Recognition Software to Test Service Recovery Paradox, Özet bildiri
 • 06.06.2019, Uluslararası, International Conference Current Economic Trends in Emerging and Developing Countries TIMTED 2019, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, A Neuromarketing Analysis of Gsm Sales Promotion Campaigns, Özet bildiri
 • 05.12.2018, Uluslararası, İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences İZCEAS 2018, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,BOZ BURÇİN, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite’nin Tatil ReklamlarındaSatın Alma Kararına Etkisi: Bir Nöropazarlama Çalışması, Tam metin bildiri
 • 05.12.2013, Ulusal, 14. Ulusal Turizm Kongresi 2013, TÜRKMENDAĞ TUBA,BOZ HAKAN, Otel İşletmelerinde Örgütsel Güven ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.05.2016, Uluslararası, Eurasia International Tourism Congress: EITOC-2016, ARSLAN AYTUĞ,YILMAZ ÖZER,BOZ HAKAN, Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği Kısa Form Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması, Özet bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. Congress of International Applied Social Sciences, EYNİHAN ERKAN,BOZ HAKAN, Hizmet Hatasında Deneyimin Etkisi, Özet bildiri
 • 04.04.2014, Ulusal, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi:, ÖRÜCÜ EDİP,BOZ HAKAN, Otel Yöneticilerinin A Tipi ve B Tipi Kişilik Özeliklerinin Karar Vermelerine Etkisi, Tam metin bildiri
 • 03.06.2009, Uluslararası, The International Congrees of Sport for All and Sport Tourism, ADİLOĞULLARI İLHAN,ŞAHİN HACI MURAT,BOZ HAKAN,GERİ SERDAR,BAHADIR TOLGA KAAN, Examination of Job Satisfaction Levels of the Animators Working in the Hotels and Holiday Villages in Touristic Regions, Özet bildiri
 • 03.06.2009, Uluslararası, The International Congrees of Sport for All and Sport Tourism, BOZ HAKAN, Reel Sektörden Spor Turizmine Genel Bakış, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, BOZ HAKAN, KOÇ ERDOĞAN, Advanced Research Methods in Hospitality and Tourism, 2022, Emerald Publishing, 978-1-80117-551-7
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ALTUNIŞIK REMZİ, BOZ HAKAN, GEGEZ AHMET ERCAN, KOÇ ERDOĞAN, SIĞRI ÜNSAL, YILDIZ ERKAN, YÜKSEL ATİLA, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Yeni Perspektifler , 2022, Seçkin Yayınevi, 978-975-02-8063-4
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, BOZ HAKAN, Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi , 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-7588-42-3
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN,ARSLAN AYTUĞ, Eye Tracking in Tourism, 2020, Springer, 2366-2611
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, ÖZKUL EMRAH,BOZ HAKAN,BİLGİLİ BİLSEN,KOÇ ERDOĞAN, Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research Volume 16Atmospheric Turn in Culture and Tourism: Place, Design andProcess Impacts on Customer Behaviour,Marketing and Branding, 2020, Emerald Publishing Limited, 978-1-83867-070-2
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality, 2019, CABI, 9781786398314
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, BOZ HAKAN, A’dan Z’ye MOBİL PAZARLAMA, 2019, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 978-605-242-507-7
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, BOZ HAKAN,KOÇ ERDOĞAN, Emotional Intelligence in Tourism and Hospitality, 2019, CABI, 9781786398314
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KOÇ ERDOĞAN,TAŞKIN ÇAĞATAN,BOZ HAKAN, Contemporary Issues in Behavioral Finance, 2019, Emerald Group Pub Ltd, 978-1-78769-882-6
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Case Studies in the Traditional Food SectorA volume in the Consumer Science and Strategic Marketing Series, 2017, Woodhead Publishing Elsevier, How Can Consumer Science Be Used for Gaining Information About Consumers and the Market
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KOÇ ERDOĞAN,AYDIN GÜLNİL,AKDENİZ AR AYBENİZ,BOZ HAKAN, Service Failures and Recovery in Tourism Hospitality: A Practical Manual, 2017, CABI, 978 1 78639 067 7
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, BOZ HAKAN,YILMAZ ÖZER,ARSLAN AYTUĞ,KOÇ ERDOĞAN, Global Issues and Trends in Tourism, 2016, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, 978-954-07-4138-3
 • Uluslararası 2015, Ders Kitabı, KOÇ ERDOĞAN,BOZ HAKAN, Hospitality Management Learning Modules, 2015, Pearson Education, 9780133254808
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2022

  Eğitim Sosyal Beşeri ve Spor Bilimler Alanında En Yüksek Etki Büyüklüğüne Sahip SSCI Dergide Yayın Öülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2021

  Eğitim, Spor ve Sosyal Bilimler Atıf Ödülü
  İlgili bilim alanlarından en çok ssci atıf alan akademisyen ödülü
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2020

  Yayın Teşvik Ödülü

  TÜBİTAK
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2020

  Sosyal Bilimler Atıf Ödülü

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Yayın Teşvik Ödülü

  2014

  Yayın Teşvik Ödülü
  SSCI Makale
  TÜBİTAK
 • Cazibenin İşe Eleman Alımı Sürecindeki etkisinin EEG Eye Tracker HR ve GSR Cihazları ile Analizi

  01.12.2015 - 28.11.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Uşak Turizm Tanıtım Görsellerinin Etkinliğinin Tespiti ve Etkin Tanıtım Materyali Geliştirme:Nöropazarlama Araçları ve Yapay Sinir Ağı Kullanarak Algoritma Geliştirme Ar-GeÇalışması

  04.04.2017 - 11.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 766 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı