UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
HAFIZ BEK

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1994 - 1999

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ)
  İnsan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme etkinliği (örnek bir uygulama)
 • Doktora

  2002 - 2006

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER (DR)
  Otistik ve normal çocuklu ailelerin sosyal destek algısı, denetim odağı ve psikolojik belirti düzeylerinin karşılaştırılması
 • Önlisans

  2019 - 2021

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 70.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 0

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • 2022

  Yüksek Lisans - AYŞE NUR ERDOĞAN BAŞARAN
  Görme engelli öğrenciler için Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde kullanılan materyallere yönelik öğretmen ve öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - NAHİDE ERDOĞAN
  İlkokul ve ortaokullardaki okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - ÖZKAN KUŞCU
  İlköğretim öğrenci velilerinin okul yöneticilerinden beklentileri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - BEYCAN KARAKOÇ
  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yöneticilerin tükenmişlik düzeyleri ile algıladıkları rol çatışması arasındaki ilişkinin karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-II - Lisans, 2021-2022
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • TOPLUMA HİZMET - Lisans, 2017-2018
 • İSTATİSTİK-I - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMASI - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ REHBERLİK - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA ALAN ÇALIŞMASI - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2017-2018
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ-I - Lisans, 2017-2018
 • REHBERLİK VE PSİKOLJİK DANIŞMA SEMİNERİ - Lisans, 2017-2018
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ REBERLİK - Lisans, 2016-2017
 • BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI - Lisans, 2015-2016
 • MESLEKİ REHBERLİK - Lisans, 2015-2016
 • ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRENME PSİKOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • GELİŞİM PSİKLOLOJİSİ - Lisans, 2015-2016
 • ÖĞRENME PSİKOJİSİ - Lisans, 2014-2015
 • GELİŞİM PSİKLOLOJİSİ-1 - Lisans, 2014-2015
 • ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2014-2015
 • REHBERLİK - Lisans, 2013-2014
 • GELİŞİM PSİKLOLOJİSİ - Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2013-2014
 • KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2012-2013
 • KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ - Lisans, 2012-2013
 • ÖZEL EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2012-2013
 • GELİŞİM PSİKLOLOJİSİ - Lisans, 2012-2013
 • ÖĞRENME PSİKOJİSİ - Lisans, 2012-2013
 • Uluslararası Hakemli 2022, GÜLVEREN HAKAN, BEK HAFIZ, Determining the Training Needs and Qualification Levels of Counsellor Candidates regarding \u201cTherapeutic Skills\u201d in the Process of Individual Counseling Training, Education Quarterly Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2022, BEK HAFIZ, GÜLVEREN HAKAN, Determining the Training Needs Regarding the “Structuring Dimension” in the Individual Counselling Process, European Journal of Educational Sciences,
 • Uluslararası Hakemli 2021, BEK HAFIZ, GÜLVEREN HAKAN, Determination of Psychological Counsellor Candidates’ Competency Levels and Educational Needs in terms of Therapeutic Conditions in the Process of Individual Counselling, Education Quarterly Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2021, BEK HAFIZ, Erdoğan Ayşenur, Evaluation of Student Opinions on Auditory and Software Materials Used in Turkish Language and Literature Courses for Visually Impaired Students in High Schools, Future Visions Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, ERYILMAZ ALİ,Kumek Rıdvan,BEK HAFIZ, COMPARING CHILD LABORERS AND NOT-WORKING CHILDREN: SUBJECTIVE WELL-BEING, ENGAGEMENT AND MOTIVATION TO STUDY, European Journal of Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2019, ERYILMAZ ALİ,BEK HAFIZ, Danışanların Beklentilerine Göre Etkili Psikolojik Danışmanların 15 Özelliği, Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BEK HAFIZ, Understanding the effect of aim in life and lonelıness level on attendance to lesson among Azerbaijanı And Turkmenıstanıan undergraduate students, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN,BEK HAFIZ,BAŞAR MURAT, Developing A Reading Habit scalepOkuma Alışkanlığı Ölçeğinin geliştirilmesi, Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN REHBERLİK GÖREVLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, ERYILMAZ ALİ,BEK HAFIZ, “Pozitif Öğretmen Ölçeği” Öğretmen Formunun Geliştirilmesi, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, BEK HAFIZ, An Analysis of Cultural and Psycho-social Problems Experienced by Students of Afghanistan Citizenship Studying in Turkey, Universal Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2017, BEK HAFIZ, Understanding the Effect of Loneliness on Academic Participation and Success among International University Students, Journal of Education and Practice
 • Uluslararası Hakemli 2016, BEK HAFIZ, Examining Life Goals and School Attendance Rates of Afghan Students Receiving Higher Education in Turkey, Journal of Education and Training Studies
 • Ulusal Hakemli 2015, BEK HAFIZ,Mirac Neslihan AkhunlarTurgut, Effect Of Communication Skills Tranining On The Communiction At Uşak University, Literatür Sempozyum Psikiyatri/Nöroloji/ Davranış Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, BEK HAFIZ, An Analysis On Loneliness Level Of Afghani University Students In Turkey In Respect Of Some Variables, Mevlana International Journal of Education
 • Uluslararası Hakemli 2012, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN,ŞEN BUKET, OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERLE NORMAL ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN ATILGANLIK SUÇLULUK VE UTANÇ DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ, Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counceling
 • Uluslararası Hakemli 2012, BATUR ZEKERYA,SIR DÜNDAR AYŞE NUR,BEK HAFIZ, Nasreddin Hoca Fıkralarında Değer Yargıları ve Eğitim, ” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume
 • Uluslararası Hakemli 2011, TUTSAK SADİYE,BEK HAFIZ, İpek Yolunun Afganistan Bağlantıları, Uluslar arası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6.Ara Dönem Sempozyum Bildirileri. Uşak Tanıtım Kapsamında Uşak İli Kalkınma Vâkıfı Tarafından Yayınlanmıştır
 • Ulusal Hakemli 2010, YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY,BEK HAFIZ,KONUK ER RUKİYE,DEMİRAY PINAR, Engelli Ve Normal Gelişim Gösteren Okul Öncesi Çocukların Sözcük Dağarcığı Düzeylerinin Belirlenmesi, Türk Bilim Araştırma Vakfı
 • Ulusal Hakemli 2010, BATUR ZEKERYA,GÜLVEREN HAKAN,BEK HAFIZ, Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Uşak Eğitim Fakültesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,BEK HAFIZ, Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Yeterlilik Algısı ile İş Doyumlarının İncelenmesi, Tarihin Peşinde- Uluslar arası ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN,Başer Ayşe, SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNECYÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, BEK HAFIZ,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,SÜNBÜL ALİ MURAT,GÜLVEREN HAKAN, Özel Eğitim merkezlerinde çalışan eğitimcilerin Tükenmişlik ile algıladıkları rol çatışması arasındaki ilişkinin karşılaştırması, Bakü Devlet Üniversite, İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, BEK HAFIZ, İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Ve Geliştirme Etkinliği Örnek Bir Uygulama, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY,Özgül Bike Yücalan,BEK HAFIZ, TEACHING HOW TO RIDE A BALANCE WHEELEDBICYCLE TO AUTISTIC CHILDREN USING THE DIRECTINSTRUCTION METHOD, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, BEK HAFIZ, Otistik ve Normal Çocuklu Ailelerin Sosyal Destek Algısı Denetim Odağı ve Psikolojik Belirti Düzeylerinin Karşılaştırılması, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • 30.11.2011, Uluslararası, İnternational Journal Of Art Sor Sciences International Conference For Academic Disciplines, Conference at the American University Of Rome, SIR DÜNDAR AYŞE NUR,BATUR ZEKERYA,BEK HAFIZ, The Value Judgement In Nasreddın Hodja S Anecdotes, Özet bildiri
 • 30.11.2011, Uluslararası, İnternational Journal Of Art sor Sciences International Conference For Academic Disciplines, Conference at the American University Of Rome, BEK HAFIZ,Mirac Neslihan AkhunlarTurgut, The Communication Skills Training Program s Effect On Communication Skills And Self Disclosure Degrees Of Usak University Students, Özet bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 27-29 Haziran 2019/İstanbul, ERYILMAZ ALİ,BEK HAFIZ, AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL IYI OLUŞLARI İLE AMAÇLAR İÇİN MÜCADELE ETMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 27.06.2019, Uluslararası, V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 27-29 Haziran 2019/İstanbul, ERYILMAZ ALİ,BEK HAFIZ, AFGAN ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER UYUMLULUKLARI VE YAŞAM AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ, Tam metin bildiri
 • 24.05.2012, Ulusal, 11.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İlköğretim Okullarında Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Rehberliği Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 23.11.2011, Uluslararası, New Trends On Global Education Conference, BEK HAFIZ,GÜLVEREN HAKAN,ŞEN BUKET, Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerle Normal Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Atılganlık Suçluluk Ve Utanç Düzeyleri Bakımından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.10.2009, Ulusal, X.Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, BEK HAFIZ,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,SÜNBÜL ALİ MURAT,GÜLVEREN HAKAN, Özel Eğitim Merkezlerinde Çalışan Eğitimcilerin Mesleki Yeterlilik Algısı ile İş Doyumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi/ 2nd İnternational Academik Research Congress, , Antalya/ Turkey, BEK HAFIZ, Türkiye’de Öğrenim Gören Afganistan Uyruklu Öğrencilerin Kültürel ve Psiko-Sosyal Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE Congress I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, BEK HAFIZ,ERDOĞAN NAHİDE, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE Congress I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, BEK HAFIZ, TÜRKİYEDE ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN TÜRKMENİSTAN VE AZERBAYCAN UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILMALARININ YORDAYICISI OLARAK YAŞAM AMAÇLARI VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİ İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE Congress I. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ERYILMAZ ALİ,BEK HAFIZ, Öğretmen Adayları İçin Derse Katılım Modeli, Özet bildiri
 • 12.10.2009, Uluslararası, Procedia Social and Behavioral Sciences, DENİZ METİN,AVŞAROĞLU SELAHATTİN,DENİZ MEHMET ENGİN,BEK HAFIZ, Motional intelligence and life satisfaction of teachers working atprivate special education institutions, Tam metin bildiri
 • 12.08.2007, Uluslararası, Association For Behavior Analysis İnternational 4th İnternational ABA Conference Program, YILDIRIM DOĞRU SAFİYE SUNAY,Özgül Bike Yücalan,BEK HAFIZ, The Effectiveness of Using Direct İntruction Method For Teaching The abeylity of Riding Balancı Wheeled Bicycle To The Autistic Children, Özet bildiri
 • 11.07.2012, Uluslararası, İn Recognition Of Your Participation İn İnternational Conference On Family Awarded, BEK HAFIZ, Otistik Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Şuan ve Gelecekle İlgili Kaygılarının İncelenmesi,
 • 11.07.2012, Uluslararası, İnternational Conference On Family, BEK HAFIZ, Investıgatıon Of Anxıety About Now And Future Of Parents Wıth Autıstıc Chıldren, Özet bildiri
 • 01.09.2021, Ulusal, Uluslararası VII. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, BEK HAFIZ, GÜLVEREN HAKAN, REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDEKİ “TERAPÖTİK SÜRECİ YÖNETMEYE YÖNELİK” YETERLİK DÜZEYLERİNİN VE EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ, Tam metin bildiri
 • 01.09.2021, Ulusal, Uluslararası VII. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, BEK HAFIZ, GÜLVEREN HAKAN, Rehberlik ve Psikolojik Danışman Adaylarının Bireyle Psikolojik Danışma Sürecindeki “Terapötik Süreci Yönetmeye Yönelik” Yeterlik Düzeylerinin ve Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, BEK HAFIZ, YAŞAMA FARKLI PENCEREDEN BAKMAK:OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİPANNE VE BABALARIN BAZIPSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ, 2020, Eğiten Kitap Yayıncılık Org, 978-625-7083-17-1
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, İlk ve Ortaöğretim Okullarında Rehberlik ve Danışmanlık Uygulamalı Yaklaşım, 2016, Egitim Yayın Evi, 978-605-9831-27-7
 • Ulusal 2015, Bilimsel Kitap, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Kişisel Gelişim Ve İnsan İlişkileri, 2015, Eğiten Yayın Evi, 978-605-9254-18-2
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, BEK HAFIZ,ŞEN BUKET, Öğrenme Güçlükleri, 2012, Eğiten Kitap Yayını,
 • Ulusal 2010, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, BEK HAFIZ,CEYLAN METİN, Mevlana Araştırmaları, 2010, Akçağ Yayını,
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Eşmede Eğitimde İşbirliği

  20.01.2018 - 30.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • UZLAŞI EĞİTİMİ

  01.08.2018 - 30.06.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • BAP

  22.04.2010 - 22.01.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1800 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • AR-GE

  09.01.2012 - 20.01.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 16204 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Uşak İlinin Değer Haritası

  30.07.2018 - 10.10.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 2
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı