UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
SACİDE GÜZİN MAZMAN AKAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2007

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2009

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
  Sosyal ağların benimsenme süreci ve eğitsel bağlamda kullanımı
 • Doktora

  2009 - 2013

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ (DR)
  Programlama performansını etkileyen faktörlerin bilişsel tabanlı bireysel farklılıklar temelinde modellenmesi
 • KPDS - İngilizce

  2006 -

  İngilizce - 76
 • ÜDS - İngilizce

  2006 -

  İngilizce - 81.250
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2020

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2014

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2014

  - BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2014 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - YALÇIN ATLI
  Sınıf öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile derste teknoloji kullanımına yönelik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - SERCAN ÖZEN
  Farklı BÖTE öğretim programlarında öğrenim gören öğrencilerin sorunları ve mesleki kaygılarının incelenmesi
  Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Teknoloji Bağımlılığı - Lisans, 2020-2021
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Nitel ve Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Doktora, 2020-2021
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ I İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ - Lisans, 2020-2021
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI - Lisans, 2020-2021
 • BİLGİSAYAR-I - Lisans, 2019-2020
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri I - Lisans, 2019-2020
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ-I - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ I İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • Bilgisayar-II - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerinde İleri İstatistik - Doktora, 2018-2019
 • Eğitim İstatistiği ve Eğitim Araştırmaları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI - Lisans, 2018-2019
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2018-2019
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • Bilgisayar-I - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2018-2019
 • İçerik Yönetim Sistemleri - Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Bilimlerinde İleri İstatistik - Doktora, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2017-2018
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • Özel Öğretim Yöntemleri I - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Bilişim Teknolojileri II - Lisans, 2017-2018
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2017-2018
 • Nitel ve Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri - Doktora, 2017-2018
 • Eğitim İstatistiği - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki İngilizce - Lisans, 2016-2017
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2016-2017
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME - Lisans, 2016-2017
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • PSİKOLOJİK TESTLER - Lisans, 2015-2016
 • TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ - Lisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYAR II - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Bilgisayar I - Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA - Lisans, 2014-2015
 • TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II - Lisans, 2014-2015
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İleri İstatistik - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • BİLGİSAYAR DESTEKLİ NİCEL VERİ ANALİZİ - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Temel Bilgisayar Bilimleri II - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2022, ORHAN ÖZEN SEVİL, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, Examining the Online Teaching Experiences of Pre-Service Teachers, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, BİRGİN OSMAN,UZUN KÜBRA,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Investigation of Turkish mathematics teachers’ proficiency perceptions in using information and communication technologies in teaching, Education and Information Technologies
 • Ulusal Hakemli 2020, ÖZGÜR ADEM,ALTUN ARİF,MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, ÇOKLUORTAM ÖĞRENME MATERYALİNE BAĞLANMA ÖLÇEĞİ: GELİŞTİRME, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2019, Atlı Yalçın,MAZMAN SACİDE GÜZİN, SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİREYSEL YENİLİKÇİLİK ÖZELLİKLERİ İLE DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ALGILANAN KARMAŞIK GÖREV PERFORMANS ÖLÇEĞİ, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2019, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Does it matter being innovative: Teachers’ technology acceptance, Education and Information Technologies
 • Uluslararası Hakemli 2019, MAZMAN SACİDE GÜZİN, A Structural Model for Relationship between Web Pedagogic Content Knowledge and Technology Acceptance of Preservice Teachers, Malaysian Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2018, MAZMAN SACİDE GÜZİN,YOLERİ SİBEL, Erken Çocuklukta Bilgi İletişim Teknolojilerini Kullanım Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Kuramsal Eğitimbilim
 • Ulusal Hakemli 2018, Soyuçok Mehmet,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Ortaokul Öğrencilerinin Ekran Okumaya Karşı Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Türkiye Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BİRGİN OSMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,Uzun Kübra,Göksu Büşra,Yıldırım Elif Seval,Gümüş Büşra, Investigation of Factors Affected to Mathematics Engagement of MiddleSchool Students, International Online Journal of Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2017, MAZMAN SACİDE GÜZİN,BİRGİN OSMAN,göksu büşra,uzun kübra,gümüş büşra,peker elif seval, Matematik Dersine Bağlılık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
 • Ulusal Hakemli 2017, özen sercan,MAZMAN SACİDE GÜZİN,HORZUM MEHMET BARIŞ, EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS, Cukurova University Faculty of Education Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Individual Differences in Learning Computer Programming: A Social Cognitive Approach, Contemporary Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2016, USLUEL YASEMİN,KOKOÇ MEHMET,ÇIRALI SARICA HATİCE,MAZMAN SACİDE GÜZİN, English version of Social Networks Adoption Scale A validation study, Telematics and Informatics
 • Uluslararası Hakemli 2015, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Identifying latent patterns in undergraduate Students programming profiles, Smart Learning Environments
 • Uluslararası Hakemli 2015, ILGAZ HALE,MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey, Technology, Knowledge and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2013, AŞKAR PETEK,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri nin Türkçeye Uyarlama Çalışması, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Uluslararası Hakemli 2013, CANGÖZ BANU,ALTUN ARİF,AŞKAR PETEK,BARAN ZEYNEL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Examining the visual screening patterns of emotional facial expressions with gender age and lateralization, Journal of Eye Movement Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Individual Differences in Spatial Orientation Performances An Eye Tracking Study, World Journal on Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2013, KÖSEOĞLU PINAR,MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF,EFENDİOĞLU AKIN, Learning from Animation Smooth Pursuits of Synaptic Transmission of an Impulse with Contextual Cues, World Journal on Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2013, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Programlama – I Dersinin BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlamaya İlişkin ÖzYeterlilik Algıları Üzerine Etkisi, Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Modeling Cognitive Strategies with Complex Task Performing Process, The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)
 • Ulusal Hakemli 2012, ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Programlamaya İlişkin Öz Yeterlilik Algısı Ölçeğinin Türkçe Formumun Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, Tenbrink Thora,DOdorico Tommaso,Hertzberg Christoph,MAZMAN SACİDE GÜZİN,Meneghetti Chiara,Reshoft Nina,Yang Jinlong, tutorial report Understanding spatial thought through language use, Journal Of Spatial Information Science
 • Ulusal Hakemli 2011, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretme Süreçlerine Entegrasyonu Göstergeler ve Modeller, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2011, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Gender Differences in Using Social Networks, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2011, YENİAD MUSTAFA,MAZMAN SACİDE GÜZİN,TÜZÜN HAKAN,sedat akbal, Bir bölüm web sitesinin otantik görevler ve göz izleme yöntemi aracılığıyla kullanılabilirlik değerlendirmesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, Modeling educational usage of Facebook, Computers Education
 • Ulusal Hakemli 2010, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü ve Benimsenmesi Sürecinde Yer Alan Öğeler Bir içerik Analizi Çalışması, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi
 • 28.01.2009, Uluslararası, World Academy of Science, Engineering and Technology, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÖZEKE VİLDAN, Social İnfluence in The Adoption Process And Usage Of İnnovation Gender Differences, Tam metin bildiri
 • 28.01.2009, Uluslararası, World Academy of Science, Engineering and Technology, MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN, The Usage of Social Networks in EducationalContext, Tam metin bildiri
 • 26.06.2013, Uluslararası, 1st International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Programlama –I Dersinin BÖTE Bölümü Öğrencilerinin Programlama İlişkin ÖzYeterlilik Algıları Üzerine Etkisi, Özet bildiri
 • 26.05.2015, Uluslararası, The International Journal of Arts Sciences (IJAS), MAZMAN SACİDE GÜZİN, Examination Of University Students Online Information Searching Strategies, Özet bildiri
 • 26.04.2010, Uluslararası, 10th International Educational Technology Conference (IETC), MAZMAN SACİDE GÜZİN,USLUEL YASEMİN,ÖZEKE VİLDAN, Student s Reflections About Podcast Creation and Usage ProcesseS, Tam metin bildiri
 • 25.05.2011, Uluslararası, 11th International Educational Technology Conference (IETC 2011), USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Benimseme Sürecinde Bireylerin Temkinlilik ya da Yenilikçiliğini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçme Aracı, Tam metin bildiri
 • 25.05.2011, Uluslararası, 11th International Educational Technology Conference, AŞKAR PETEK, ALTUN ARİF, CANGÖZ BANU, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Aşkar P Altun A Cangöz B Mazman S G 2011 E öğrenme İçin Ontoloji ve Bilişsel Profil Uygulamaları, Özet bildiri
 • 24.09.2010, Uluslararası, 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN,TÜZÜN HAKAN,akbal sedat,YENİAD MUSTAFA, Bölüm web sitelerinin kullanılabilirlik testi otantik kullanıcılarla ve otantik görevlerle bir durum çalışması, Tam metin bildiri
 • 22.09.2010, Uluslararası, 2nd International Symposium on Information Management in the Changing World, BOZKIR AHMET SELMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,SEZER EBRU, Identification of User Patterns in Social Networks by Data Mining Techniques: Facebook Case, Tam metin bildiri
 • 21.08.2011, Uluslararası, 16th European Conference on Eye Movements., CANGÖZ BANU,ALTUN ARİF,AŞKAR PETEK,BARAN ZEYNEL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Cangöz B Altun A Aşkar P Baran Z Mazman S G 2011 Does the valence of emotional faces affect eye tracking measurements 21 25 August Université de Provence Marseille France, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, DELEN İBRAHİM,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitim Fakültelerinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri Dersinin Müfredattaki Yerinin Öğrenme Çıktılarına Etkisi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kara Mehmet,akar cüneyt,MAZMAN SACİDE GÜZİN, İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Atlı Yalçın,MAZMAN SACİDE GÜZİN,Akar Cüneyt, İlkokul 4 sınıf öğretmenlerin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 21.04.2016, Ulusal, 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, ALAKURT TURGAY,KAHRAMAN MEHMET,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğrenmede Bulut Bilişim ve Eğitsel Google Uygulamaları, Özet bildiri
 • 19.11.2009, Uluslararası, The IADIS International Conference WWW /Internet, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,ARIKAN ARDA, Prospective Teachers Awareness of Collaborative Web 2 0 Tools, Tam metin bildiri
 • 19.10.2012, Uluslararası, International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), SÖNMEZ DUYGU,ALTUN ARİF,MAZMAN SACİDE GÜZİN, How Prior Knowledge and Colour Contrast Interfere Visual Search Processes in Novice Learners An Eye Tracking Study, Tam metin bildiri
 • 19.05.2017, Uluslararası, HumanitiesAnd Social Sciences Conference, YOLERİ SİBEL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, The Adaptation Study of the ICT Use in Early Childhood Education Scale, Özet bildiri
 • 17.06.2010, Uluslararası, 13th International Conference ”ICT in the Education of the Balkan Countries”, USLUEL YASEMİN,KELECİOĞLU HÜLYA,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Comparative examination of computer and internet usage of PISA Balkan Countries, Özet bildiri
 • 16.05.2010, Uluslararası, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğretmen Adaylarının Web Kullanım Amaçları Yenilikçi Temkinli Olma Durumlarına Göre Farklılık Gösteriyor mu, Tam metin bildiri
 • 15.10.2010, Uluslararası, IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2010), MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, Individual differences in different level mental rotation tasks an eye movement study, Tam metin bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin WebPedagojik İçerik Bilgileri ve Teknoloji KabulDüzeyine İlişkin Algıları, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, International Education Research and Teacher Education Congress, Bitir Tufan,MAZMAN SACİDE GÜZİN,KARGIN TOLGA, Sınıf Öğretmenlerinin Harf Öğretiminde Bilişim Teknolojilerini ve Sosyal Ağlari Kullanım Durumları, Özet bildiri
 • 11.10.2019, Uluslararası, IV. INSAC Educational Sciences Congress, Sarıgül Fesih,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının Farklı Değişkenler Açısında İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5thInternational Instructional Technologies Teacher Education Symposium, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, E-Öğrenme Ortamlarında Algılanan Karmaşık Görev Performans Ölçeği, Özet bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, MAZMAN SACİDE GÜZİN,YOLERİ SİBEL, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Eğitiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanımları, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IVth International Eurasian Educational Research Congress, ALAKURT TURGAY,MAZMAN SACİDE GÜZİN,KAHRAMAN MEHMET, Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri: Bilgisayar ve Çevrimiçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlilik Algısının Rolü, Özet bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitimde Yeniliklerin Yayılımı Kabulü Ve Benimsenmesi Sürecinde Önemli Rol Oynayan Ögeler 7 9 Ekim Trabzon Türkiye, Tam metin bildiri
 • 07.10.2009, Uluslararası, 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., KARAMAN MUHAMMET KEMAL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Farklı Akademik Birimlere ve Cinsiyetlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayara Karşı Tutumları ve Bilgisayar Becerileri, Tam metin bildiri
 • 07.03.2019, Uluslararası, Reconceptualising Early Childhood Literacies:An International Conference, KARGIN TOLGA,DURAN EROL,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Reading and Reproducing Fairy Tales with a Critical Lens, Özet bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, Procedia - Social and Behavioral Science, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Adoption of Web 2 0 tools in distance education, Tam metin bildiri
 • 01.12.2021, Ulusal, 3rd Education Research and Teacher Education Congress/ ERTE Congress, EKİCİ MURAT, ORHAN ÖZEN SEVİL, SÜMER MURAT, ÖZGÜR ADEM, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, Öğretirken Öğreniriz: Öğretmen Adaylarının Öğreterek Öğrenme Sürecine İlişkin Deneyimleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, ÖZGÜR ADEM, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, K-12 Sınıfları İçin UZAKTAN EĞİTİM BAŞUCU KİTABI: Her Ortamda Katılım ve Etki Yaratmak İçin Öğretim (THE DISTANCE LEARNING PLAYBOOK, Grades K-12: Teaching for Engagement and Impact in any Setting), 2022, Nobel Yayınevi, 978-625-417-686-9
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, ÖZGÜR ADEM, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, Üniversiteler için Uzaktan Eğitim Başucu Kitabı (The Distance Learning Playbook for College and University Instruction), 2022, Nobel Yayınevi, 978-625-417-685-2
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, MAZMAN AKAR SACİDE GÜZİN, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 2021, PEGEM, 978-1-138-20986-2
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, ALAKURT TURGAY,KAHRAMAN MEHMET,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, 2016, Pegem, 6053183563
 • Ulusal 2015, Kitap Tercümesi, MAZMAN SACİDE GÜZİN, Nitel Veri Analizi, 2015, pegem akademi, 9786053181415
 • Ulusal 2015, Kitap Tercümesi, MAZMAN SACİDE GÜZİN,aliye ılgu karabulut, Nitel Veri Analizi, 2015, pegem akademi, 9786053181415
 • Uluslararası 2012, Bilimsel Kitap, MAZMAN SACİDE GÜZİN,ALTUN ARİF, TOWARDS LEARNING AND INSTRUCTION IN WEB 3.0: ADVANCES IN COGNITIVE AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2012, New York: Springer, 978-1-4614-1538-1
 • Uluslararası 2010, Bilimsel Kitap, BOZKIR AHMET SELMAN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,SEZER EBRU, Technological Convergence and Social Networks in Information Management, 2010, Springer Berlin Heidelberg, 978-3-642-16032-5
 • Ulusal 2009, Ders Kitabı, USLUEL YASEMİN,MAZMAN SACİDE GÜZİN, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilgisayara Giriş, 2009, Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilgisayara Giriş, 9786055863234
COMPUTERS EDUCATION , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
SDU International Journal of Educational Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sakarya University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
The International Review of Research in Open and Distributed Learning , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
The Turkish Online Journal of Educational Technology , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Sakarya University Journal of Education , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • 2009

  2211- TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu

  TÜBİTAK
 • 2007

  2210- TÜBİTAK Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu

  TÜBİTAK
 • Yenilikçi Lider Öğretmenler Projesi

  03.01.2016 - 17.06.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Hakemliği
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Çocukların Çok Yönlü Okuma Yazma Çalışmaları: Hikayeleri Dijital Platformlarda Eleştirel Gözle Yeniden Oluşturma

  13.09.2018 - 06.01.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 13,995.65 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Orta Çocukluk Dönemi İçin Mizaç Ölçeği (Ebeveyn Formu) Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışmaları

  17.02.2018 - 04.12.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2245 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Üniversite Öğrencilerinin Programlama Performansını Etkileyen Faktörlerin Bilişsel Tabanlı Bireysel Farklılıklar Temelinde Modellenmesi

  01.02.2013 - 01.12.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 9430 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 1002 - Tamamlandı
 • Yapılandırılmış Girdi, Yapılandırılmış Çıktı ve Geleneksel Açık AnlatımlıDilbilgisi Eğitimlerinin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türkiye’dekiÖğrencilerin İngilizce Ettirgen (Birincil) ve Geçmiş Zaman Edilgen (ikincil)Yapısının Edinimine Etkilerinin Araştırılması

  27.02.2018 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 250000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  -Tübitak 3501 - Ertelendi