UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
GÜLÇİMEN YURTSEVER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1982 - 1986

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1991 - 1993

  Dowling College business administration
 • Doktora

  1993 - 1996

  Alliant International University İşletme
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

  2014 - 2019

  - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. (TAM BURSLU)
 • PROFESÖR - TOROS ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014

  - SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ -
 • PROFESÖR - YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2009

  - -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ

  2003 - 2006

  - İŞLETME BÖLÜMÜ -
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - ATILIM ÜNİVERSİTESİ

  2000 - 2003

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

  1996 - 2000

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - İŞLETME PR.
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - Alliant International University

  1992 - 1995

  - Business -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2019 - 2020

 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 -

 • TOROS ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 - 2013

 • GEDİZ ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2009 -

 • 2018

  Yüksek Lisans - BÜŞRA SAYIN
  Katı atıklarda tersine lojistik üzerine toplumsal algı: Gaziantep'te bir uygulama
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Doktora - CÜNEYT ÇATUK
  Siber riskler karşısında KOBİ'lerin bilgi güvenliği farkındalıklarını ölçen bir ölçek geliştirme: Gaziantep örneklemi
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ŞENEL EROĞLU
  Sürdürülebilir çorap endüstrisinde müşteri farkındalığını ölçme
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ŞENEL EROĞLU
  Sürdürülebilir çorap endüstrisinde müşteri farkındalığını ölçme
  Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ELİF SANLI
  Sürdürülebilir bankacılıkta kararlılığın çalışanlar tarafından algılanmasının ölçülmesi
  Toros Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - DİDEM DEMİR
  Türkiye'de medikal turizmi etkileyen faktörler üzerine bir çalışma
  Toros Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - AYSUN DÖNDAŞ
  Tüketicilerin organik gıda almasını etkileyen faktörlerin araştırılması
  Toros Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - AZRA DEMİRCİOĞLU SARI
  Ahlaki imgelem ile örgütün duygusal iklimi arasındaki ilişki
  Toros Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Araştırma Tasarımı ve Bilimsel Etik - Doktora, 2018-2019
 • Araştırma Teknikler ve Bilimsel Etik - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Araştırma Teknikleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri - Lisans, 2018-2019
 • Introduction to Business Administration - Lisans, 2018-2019
 • Intermodal Transportation - Lisans, 2018-2019
 • English for International Trade and Logistics I - Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Finans - Doktora, 2017-2018
 • Araştırma Tasarımı - Doktora, 2017-2018
 • Kültürlerarası Yönetim - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası İşletme Yönetimi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Araştırma Teknikleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Dış Ticaretin Finansmanı - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • International Trade Relations of Turkey - Lisans, 2017-2018
 • International Trade Organizations - Lisans, 2017-2018
 • English for International Trade and Logıstics II - Lisans, 2017-2018
 • New Product Development - Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri - Lisans, 2017-2018
 • Introduction to Business Administration - Lisans, 2017-2018
 • Intermodal Transportation - Lisans, 2017-2018
 • English for International Trade and Logistics I - Lisans, 2017-2018
 • Araştırma Tasarımı - Doktora, 2016-2017
 • Uluslararası İşletme Yönetimi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Teknikleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Dış Ticaretin Finansmanı - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri II - Lisans, 2016-2017
 • Foreign Trade Finance and Resources - Lisans, 2016-2017
 • International Trade Theories - Lisans, 2016-2017
 • English for International Trade and Logıstics II - Lisans, 2016-2017
 • International Trade Relations of Turkey - Lisans, 2016-2017
 • Introduction to International Trade - Lisans, 2016-2017
 • New Product Development - Lisans, 2016-2017
 • İntermodal Taşımacılık - Lisans, 2016-2017
 • Toplumsal Duyarlılık Projeleri I - Lisans, 2016-2017
 • Introductin to Business Administration - Lisans, 2016-2017
 • Business Finance - Lisans, 2016-2017
 • Araştırma Teknikleri - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Dış Ticaretin Finansmanı - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Endüstride Teorik Eğitim - Lisans, 2015-2016
 • International Trade Theories - Lisans, 2015-2016
 • International Trade Relations of Turkey - Lisans, 2015-2016
 • Introduction to International Trade - Lisans, 2015-2016
 • İntermodal Taşımacılık - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi - Lisans, 2015-2016
 • Introduction to Business Administration - Lisans, 2015-2016
 • Introductin to Business Administration - Lisans, 2015-2016
 • Uluslararası İşletme Yönetimi - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • İntermodal Taşımacılık - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Ticari Örgütler - Lisans, 2014-2015
 • Uluslararası Satış ve Ticaret Anlaşmaları - Lisans, 2014-2015
 • Introductin to Business Administration - Lisans, 2014-2015
 • International Trade Relations of Turkey - Lisans, 2014-2015
 • Introduction to International Trade - Lisans, 2014-2015
 • Ulusal Hakemli 2021, YURTSEVER GÜLÇİMEN, A STUDY ON CONSUMER ATTITUDES TOWARD IMPORTED LUXURY GOODS IN TURKEY, Beykoz Akademi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YURTSEVER GÜLÇİMEN,EROĞLU Şenol, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇORAP ÜZERİNE MÜŞTERİ FARKINDALIĞINIBELİRLEMEK İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Measuring Social Personas, Open Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, YILDIZHAN Uğur,YURTSEVER GÜLÇİMEN, Uluslararası B2B E-Pazarlama Gaziantep Ayakkabı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, YURTSEVER GÜLÇİMEN, RELATIONSHIPS BETWEEN ETHICAL BELIEFS AND SHAME, GUILT, LAW, RELIGION AND TRADITIONS, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÇATUK CÜNEYT,YURTSEVER GÜLÇİMEN, Siber Riskler Karşısında Kobi’lerin Bilgi Güvenliği Farkındalığını Ölçen Bir Ölçek Geliştirme: Gaziantep Örneklemi,, ATLAS INTERNATIONAL REFEREED INDEXED JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
 • Ulusal Hakemli 2016, YURTSEVER GÜLÇİMEN,SANLI ELİF, MEASUREMENT OF EMPLOYEE PERCEPTION ONSUSTAINABLE BANK’xxS COMMITMENT, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi /Journal of Turkish Social Sciences Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, YURTSEVER GÜLÇİMEN,ZOHAR BEN ASHER, Gender differences in buyer-seller negotiations: Misrepresentation of information, African Journal of Business Management
 • Uluslararası Hakemli 2013, YURTSEVER GÜLÇİMEN,ZOHAR BEN ASHER, GENDER DIFFERENCES IN BUYER-SELLER NEGOTIATIONS: EMOTION REGULATION STRATEGIES, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Ulusal Hakemli 2010, YURTSEVER GÜLÇİMEN,ERDOGĞAN HİLAL HÜMEYRA, Sexual Orientation Topics in Business Education in Turkey, International Journal of Diversity in Organisations, Communities Nations
 • Uluslararası Hakemli 2010, YURTSEVER GÜLÇİMEN, GENDER-RELATED DIFFERENCES IN MORAL IMAGINATION, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Uluslararası Hakemli 2010, YURTSEVER GÜLÇİMEN,KURT GİZEM,HACIOĞLU GÜNGÖR, BUYER SELLER NEGOTIATIONS: A COMPARISON OF DOMESTIC AND INTERNATIONAL CONDITIONS IN A PILOT STUDY WITH INTERNATIONAL BUSINESS STUDENTS, PSYCHOLOGICAL REPORTS
 • Uluslararası Hakemli 2010, YURTSEVER GÜLÇİMEN,de Rivera Joseph, MEASURING THE EMOTIONAL CLIMATE OF AN ORGANIZATION, PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
 • Uluslararası Hakemli 2008, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Negotiators’xx profit predicted by cognitive reappraisal, suppression of emotions, misrepresentation of information, and tolerance of ambiguity, PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS
 • Uluslararası Hakemli 2006, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Measuring moral imagination, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Ulusal Hakemli 2005, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Moral Emotions and Self-Monitoring, Bogazici Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies
 • Ulusal Hakemli 2004, YURTSEVER GÜLÇİMEN, ETHICAL BELIEFS AND SELF-MONITORING, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2004, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Emotional regulation strategies and negotiation, PSYCHOLOGICAL REPORTS
 • Uluslararası Hakemli 2003, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Measuring the moral entrepreneurial personality, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Ulusal Hakemli 2001, ERTEKİN YÜCEL,YURTSEVER GÜLÇİMEN, Yönetimde narsizm üzerine bir deneme, Amme İdaresi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2001, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Tolerance of ambiguity, information, and negotiation, PSYCHOLOGICAL REPORTS
 • Ulusal Hakemli 2000, YURTSEVER GÜLÇİMEN, A Comparative Analysis of Business Negotiations between Public Organizations and Private Organizations in Turkey, Boğaziçi Journal: Review ofSocial, Economic and Administrative Studies
 • Uluslararası Hakemli 2000, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Ethical beliefs and tolerance of ambiguity, SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Ulusal Hakemli 1999, YURTSEVER GÜLÇİMEN, İHRACATÇI DAVRANIŞINA GÖRE İHRACAT POLİTİKASI, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1998, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Ethical beliefs and creativity, JOURNAL OF SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY
 • Ulusal Hakemli 1998, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Commercial negation with the Chinese, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergis
 • Ulusal Hakemli 1998, YURTSEVER GÜLÇİMEN, THE ETHICAL BELIEFS OF TURKISH CONSUMERS, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1998, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Uluslararası Ticari Müzakere Ve Kültür Arasındaki İlişkiler, İktisat İşletme ve Finans
 • Ulusal Hakemli 1997, YURTSEVER GÜLÇİMEN,ÇOBAN METİN, İhracatı ithalata bağlı işlemler, İktisat, İşletme ve Finans
 • , Ulusal, Ethics in Politics and Administrations, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Bribery and Turkey, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, YURTSEVER GÜLÇİMEN, Emerging Trends in Global Organizational Science Phenomena, 2021, Nova Science Publishers, Inc., 978-1-53619-175-2
 • Ulusal 2006, , YURTSEVER GÜLÇİMEN, girişimcilik, 2006, karahan kitabevi, 975644746x
 • Ulusal 2003, , YURTSEVER GÜLÇİMEN, örgütsel politika ve taktikler, 2003, TODAİE, 9757669962
 • Ulusal 2000, , YURTSEVER GÜLÇİMEN, şirket etik kodu hazırlanışı uygulanışı ve içeriği, 2000, Barış kitap basım yayın, 9758163329
 • Müzakerede cinsiyetin rolü

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 0
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Devam Ediyor
 • Women s Managerial Advancement

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 28180.2
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı