UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GÜLCAN TARLA

ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ FİTOPATOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1988 - 1992

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1996 - 1999

  MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (YL) (TEZLİ)
  Hatay bölgesinde zeytin ağaçlarında görülen bazı virüs hastalıklarının serolojik ve biyolojik yöntemlerle saptanması
 • Doktora

  1999 - 2005

  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA (DR)
  Adana ve Mersin illerinde asma kısa doğum virüs hastalığının bağlarda ve virüs vektörü nematodlarda serolojik ve PCR yöntemleriyle belirlenmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2001 -

  İngilizce - 65
 • Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
  Bitki Koruma

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2013 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2012 - 2013

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2013

 • 2021

  Yüksek Lisans - KÜBRA DUDU DEMİR ERGİN
  Örtü altı yetiştiricilikte bazı aşılı domates çeşitlerinin kök ur nematodlarına (Meloidogyne spp.) karşı dayanıklılıklarının ve nematod yoğunluğunun araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - BÜŞRA GEDİK
  Uşak ve Denizli illerinde şeker pancarı kist nematodu, heterodera schachtii schmidt (Tylenchida: Heteroderidae)'nin yayılış alanlarının ve populasyon yoğunluğunun belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EMİNE ÜLKAR
  Bazı Çilek Çeşitlerinin Kontrollü Koşullar Altında Kök-ur Nematodu [Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood]'na Dayanıklılıklarının Araştırılması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BERNA YILMAZ
  Uşak, Denizli ve Manisa illerinde üzüm bağlarında kamalı nematod, Xiphinema index (Dorylaimida; Longidoridae)'in morfolojik yöntemlerle dağılışının ve yoğunluğunun saptanması
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SELVİHAN DİKİCİ
  Uşak ilinde bazı kabakgillerde karpuz mozaik virüsü (WMV)'nün serolojik yöntemle belirlenmesi ve biyolojik indeksleme çalışmaları
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2022-2023
 • Nematoloji - Lisans, 2022-2023
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2022-2023
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2022-2023
 • Böcek Ekolojisi ve Epidemiyolojisi - Lisans, 2022-2023
 • Depo Zararlıları - Lisans, 2022-2023
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2022-2023
 • Hobi Bahçeciliğinde Bitki Sağlığı - Lisans, 2021-2022
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2021-2022
 • Entegre Mücadele - Lisans, 2021-2022
 • Bitki Koruma - Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Çevre Bilinci ve Doğayı Koruma - Lisans, 2021-2022
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2021-2022
 • Nematoloji - Lisans, 2021-2022
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2021-2022
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2021-2022
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2021-2022
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2020-2021
 • Hobi Bahçeciliğinde Bitki Sağlığı - Lisans, 2020-2021
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2020-2021
 • Entegre Mücadele - Lisans, 2020-2021
 • Bitki Koruma - Lisans, 2020-2021
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Nematolojinin Prensipleri - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Çevre Bilinci ve Doğayı Koruma - Lisans, 2020-2021
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2020-2021
 • Bitki Virüs Hastalıkları - Lisans, 2020-2021
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Nematoloji - Lisans, 2020-2021
 • Genel Zararlılar - Lisans, 2020-2021
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2020-2021
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2020-2021
 • ÇEVRE BİLİNCİ VE DOĞAYI KORUMA (OSD İ.Ö.) - Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ II - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • NEMATOLOJİYE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ KORUMA - Lisans, 2019-2020
 • ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA VE DOĞA KORUMA - Lisans, 2019-2020
 • TOPRAK BİLİMİ - Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR - Lisans, 2019-2020
 • DEPO HASTALIKLARI - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÇALIŞMASI I - Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA I - Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ VİROLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • GENEL ZARARLILAR - Lisans, 2019-2020
 • GENEL ZARARLILAR - Lisans, 2019-2020
 • STAJ - Lisans, 2019-2020
 • NEMATOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • BİTİRME ÇALIŞMASI II - Lisans, 2019-2020
 • HOBİ BAHÇECİLİĞİNDE BİTKİ SAĞLIĞI - Lisans, 2019-2020
 • ÇEVRE BİLİNCİ VE DOĞAYI KORUMA (OSD N.Ö.) - Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI - Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME - Lisans, 2019-2020
 • ENTEGRE MÜCADELE - Lisans, 2019-2020
 • BİTKİ HASTALIKLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • TARIMSAL EKOLOJİ - Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ YABANCI DİL II - Lisans, 2019-2020
 • MESLEKİ UYGULAMA II - Lisans, 2019-2020
 • DEPO HASTALIKLARI - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ HASTALIKLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ KORUMA - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÇALIŞMASI II - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME - Lisans, 2018-2019
 • TARIMSAL EKOLOJİ - Lisans, 2018-2019
 • ÇEVRE BİLİNCİ VE DOĞAYI KORUMA - Lisans, 2018-2019
 • ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURMA VE DOĞA KORUMA - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ VİROLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • TOPRAK BİLİMİ - Lisans, 2018-2019
 • TOHUM PATOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • BİTİRME ÇALIŞMASI I - Lisans, 2018-2019
 • BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR - Lisans, 2018-2019
 • NEMATOLOJİ - Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI II - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ II - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TARIMSAL NEMATOLOJİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TEZ ÇALIŞMASI I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • UZMANLIK ALAN DERSİ I - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • NEMATOLOJİYE GİRİŞ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Bitki Virüs Hastalıkları - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Hastalıkları Ve Epidemiyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Staj - Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2017-2018
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tarımsal Nematoloji - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi II - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Tez Çalışması I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Uzmanlık Alan Dersi I - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Nematolojinin Prensipleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Nematolojiye Giriş - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Bitki Koruma - Lisans, 2017-2018
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2017-2018
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2017-2018
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2017-2018
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Nematoloji - Lisans, 2017-2018
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2017-2018
 • Virüs ve Virüs Benzeri Hastalık Etmenleri İle Vektör İlişkileri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Nematoloji - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Nematolojinin Prensipleri - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Nematolojiye Giriş - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • Bitki Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Entegre Mücadele - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Virüs Hastalıkları - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Lisans, 2016-2017
 • Çevre Bilinci Oluşturma ve Doğa Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Paraziti Nematodlar - Lisans, 2016-2017
 • Organik Tarım ve Bitki Koruma - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması II - Lisans, 2016-2017
 • Bitirme Çalışması I - Lisans, 2016-2017
 • İlaçlama Alet ve Makineleri - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2016-2017
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2016-2017
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2016-2017
 • Nematoloji - Lisans, 2016-2017
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2016-2017
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2016-2017
 • Abiyotik ve Biyotik Faktörler - Lisans, 2015-2016
 • Fitokliniğe Giriş - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Koruma - Lisans, 2015-2016
 • Organik Tarımda Kullanılan Pestisitler - Lisans, 2015-2016
 • İlaçlama Alet ve Makineleri - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama II - Lisans, 2015-2016
 • Mesleki Uygulama I - Lisans, 2015-2016
 • Bitki Virolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2015-2016
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2015-2016
 • Meteoroloji - Lisans, 2015-2016
 • Nematoloji - Lisans, 2015-2016
 • Tarımsal Savaş Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Bakteriyolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Toprak Bilimi - Lisans, 2014-2015
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2014-2015
 • Genel Fitopatoloji - Lisans, 2014-2015
 • Bitki Koruma - Lisans, 2014-2015
 • Genel Mikrobiyoloji - Lisans, 2014-2015
 • Meteoroloji - Lisans, 2014-2015
 • Meteoroloji - Lisans, 2013-2014
 • Tarımsal Ekoloji - Lisans, 2013-2014
 • Avrupa Birliği ve Organik Tarım - Önlisans, 2013-2014
 • Bitki Besleme ve Gübreleme - Önlisans, 2013-2014
 • Mantar Hastalık ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Süs Bitki Hastalık ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Tarım ve Çevre - Önlisans, 2013-2014
 • Botanik - Önlisans, 2013-2014
 • Organik Tarım - Önlisans, 2013-2014
 • Fitoklinik - Önlisans, 2013-2014
 • Depo Hastalıkları ve Zararlıları - Önlisans, 2013-2014
 • Entegre Mücadele - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2020, DİKİCİ SELVİHAN,TARLA GÜLCAN, Determination of Watermelon Mosaic Virus (Wmv-2) by Serological Methods and Biological Index Studies in Some Cucurbits in Uşak, International Journal of Scientific and Engineering Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, DETERMINATION OF SUNN PEST, Eurygaster integriceps PUT. (HETEROPTERA: SCUTELLERIDAE)’S PREFERENCE OF LAYING EGGS ON DRY OR GREEN WHEAT LEAVES AND DIFFERENT COLOR PAPERS, International Journal of Engineering and Science Invention
 • Uluslararası Hakemli 2020, DEMİR ERGİN KÜBRA DUDU,TARLA GÜLCAN, The Species and Population Densities of Root-Knot Nematodes,Meloidogyne spp. ( Tylenchida : Heteroderidae) in Grafted andNon-grafted Tomatoes in Greenhouses in Antalya, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2020, TARLA GÜLCAN, Hexamermis (Nematoda: Mermithidae) Infecting Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) in Overwintering Areas in Turkey, Entomological News (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Detection of Perillus bioculatus (F.) (Heteroplera: Pentatomidae) on a New Host in Anatolia, International Journal of Agriculture Innovations and Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Damage of Mecorhis ungarica (Herbst) (Coleoptera:Rhynchitidae) on Wild Plum (Prunus sp.) Fruits, international journal of engineering science invention
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARLA GÜLCAN, Determination of Root-Knot Nematodes, Meloidogyne spp. (Tylenchida: Meloidogynidae) in Greenhouse Areas in Simav District of Kütahya Province, International Journal of Scientific and Technological Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARLA GÜLCAN, Root-knot Nematodes Infection Status in the Greenhouse Areas ofUşak Province in Turkey, International Journal of Engineering Science Invention
 • Ulusal Hakemli 2017, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn Pest, Eurygaster integriceps (Heteroptera: Scutelleridae) Parasitized by Hexamermis eurygasteri (Nematoda: Mermithidae), Turkish Journal of Nature and Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, First Report of Anaphes chrysomelae (Hymenoptera: Mymaridae) on the Eggs of Chrysolina herbacea (Coleoptera: Chrysomelidae) in Turkey, Florida Entomologist (SCI)
 • Ulusal Hakemli 2017, TARLA GÜLCAN, Morphological diagnosis of Aelia rostrata Boh. (Heteroptera:Pentatomidae) parasitized by Hexamermis sp. (Nematoda:Mermithidae)in Ankara, Turkey, Türk. Biyo. Mücadele Derg.
 • Uluslararası Hakemli 2015, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, First Report of Hexamermis sp Nematoda Mermithidae Parasitizing Eurygaster maura Heteroptera Scutelleridae in an overwintering Area, Florida Entomologist (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2015, TARLA GÜLCAN,Yılmaz Mehmet Asil, Detection of Grapevine Fanleaf Virus Using Serological and Biological Assays, Journal of Basic Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2013, TARLA ŞENER,YETİŞİR HALİT,TARLA GÜLCAN, Black Watermelon Bug Coridius viduatus F Heteroptera Dinidoridae in Hatay Region of Turkey, Journal of Basic Applied Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2012, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,KODAN MÜNEVVER, Parasitism of the Wheat Stinkbug Aelia rostrata Boh Heteroptera Pentatomidae with the Entomopathogenic Nematode Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2012, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,GÜN GÜRHAN, Parasitism of the Sunn Pest Eurygaster integriceps Puton Heteroptera Scutelleridae with Hexamermis eurygasteri Tarla Poinar and Tarla Nematoda Mermithidae, EGYPTIAN JOURNAL OF BIOLOGICAL PEST CONTROL (SCI)
 • Uluslararası Hakemsiz 2012, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Buğdayda ana zararlı olan süne ile mücadelede yeni bir doğal düşman, Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda) Uluslararası Bitkisel ve Hayvancılık Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, TARLA GÜLCAN,POİNAR JR,TARLA ŞENER, Hexamermis eurygasteri n sp Nematoda Mermithidae parasitising the sunn pest Eurygaster integriceps Puton Hemiptera Scutelleridae in Turkey, Systematic Parasitology (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2010, ÇÜRÜK SEBAHATTİN,DAŞGAN HAYRİYE YILDIZ,MANSUROĞLU SEDAT,KURT ŞENER,MAZMANOĞLU MELTEM,TARLA GÜLCAN,DURGAÇ COŞKUN, Leaf mineral composition of grafted eggplant grown in soil infested withVerticillium and root knot nematodes, PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2009, ÇÜRÜK SEBAHATTİN,DAŞGAN H YILDIZ,MANSUROĞLU SEDAT , MAZMANOĞLU MELTEM,ANTAKLI ÖZGÜR,KURT ŞENER,TARLA GÜLCAN, Grafted eggplant yield quality and growth in infested soil withVerticillium dahliae and Meloidogyne incognita, PESQUISA AGROPECUARIA BRASILEIRA (SCI)
 • Uluslararası Hakemli 2004, ÇAĞLAYAN KADRİYE,FİDAN ÜLKÜ,TARLA GÜLCAN,GAZEL MONA, First report of olive viruses in Turkey, JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY (SCI)
 • 28.04.2015, Ulusal, GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015, Şanlıurfa, TARLA GÜLCAN, Kışlak alanlarda Coccinella septempunctata Coleoptera Coccinellidae nın entomopatojenik nematod ile parazitlenme durumu, Özet bildiri
 • 28.04.2015, Ulusal, GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 Şanlıurfa, TARLA ŞENER,ORHAN ALTIN,TARLA GÜLCAN, Kütahya İlinde Kavak Pamuklu Yaprak Biti Phloeomyzus passerinii Signoret Hemiptera Aphididae nin Salgını, Özet bildiri
 • 26.10.2018, Uluslararası, UluslararasıTarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Differentiation of Eurygaster maura L. (Heteroptera: Scutelleridae) Individuals Parasitized and Unparasitized by Adult Parasitoids, Tam metin bildiri
 • 25.12.2021, Uluslararası, ANADOLU 8. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, TARLA GÜLCAN, TARLA ŞENER, ELBİSE GÜVESİ, TİNEOLA BİSSELLİELLA TINEIDAE) (HUMMEL) (LEPIDOPTERA: LARVALARININ PARAZİTLENME ORANLARI, Özet bildiri
 • 25.12.2021, Uluslararası, ANADOLU 8. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, TARLA GÜLCAN, ARJUMEND TUBA, BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLARLA MÜCADELEDE BİTKİ BÜYÜMESİNİ TEŞVİK EDEN BAKTERİLERİN (PGPB) KULLANIMI, Özet bildiri
 • 23.09.2012, Uluslararası, 31st International Symposium of the European Society Nematologists, 23-27 September, Adana, Turkey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,KODAN MÜNEVER, Parasitism of wheat stinkbug of Aelia rostrata Boh Heteroptera Pentatomidae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 21.09.2005, Ulusal, GAP IV. Ulusal Tarım Kongresi, 21-23 Eylül 2005, Şanlıurfa, TARLA GÜLCAN,YILMAZ MEHMET ASİL,ELEKCİOĞLU İBRAHİM HALİL, Adana ve Mersin de Bağlarda Xiphinema Türlerinin Dağılımı ve Asma Kısa Boğum Virüs Vektörü Xiphinema index Thorne Allen in Populasyon Yoğunluğunun Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 21.09.1998, Ulusal, Türkiye VII: Fitopatoloji Kongresi, 21-25 Eylül 1998, Ankara, TARLA GÜLCAN,ÇAĞLAYAN KADRİYE, Hatay Yöresinde Yetişen Zeytin Ağaçlarında Görülen Bazı Virüs Hastalıklarının Serolojik Olarak Saptanması, Tam metin bildiri
 • 19.10.2014, Uluslararası, International Conference on Biopesticides 7 (ICOB7) 19-25 October 2014, Antalya, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Parasitism of Eurygaster maura L Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae in overwintering areas, Özet bildiri
 • 17.10.2020, Uluslararası, Mediterranean Meeting 3 rd International Applied Sciences Congress, DEMİR KÜBRA DUDU,TARLA GÜLCAN, DETERMINATION OF ROOT-KNOT NEMATODES (Meloidogyne spp.) SPECIES AND RATIO OF GALLING ON ROOTS OF GRAFTED AND UNGRAFTED TOMATO PLANTS GROWED IN GREENHOUSE IN ANTALYA PROVINCE, Özet bildiri
 • 17.10.2020, Uluslararası, Mediterranean Meeting 3 rd International Applied Sciences Congress, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER, DETERMINATION OF LARVAL PARASITOID OF Coccinella septempunctata (L.) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) IN TURKEY, Özet bildiri
 • 13.09.2020, Uluslararası, Black Sea Meeting 4th International Applied Sciences Congress, YILMAZ BERNA,TARLA GÜLCAN, UŞAK İLİNDE BAĞLARDA KAMALI NEMATOD, Xiphinema index (DORYLAIMIDA LONGIDORIDAE)’İN VARLIĞININ VE YOĞUNLUĞUNUN SAPTANMASI, Özet bildiri
 • 13.09.2020, Uluslararası, Black Sea Meeting 4th International Applied Sciences Congress, YILMAZ BERNA,TARLA GÜLCAN, DENİZLİ VE MANİSA İLLERİNDE BAĞLARDA ZARARLI KAMALI NEMATOD,Xiphinema index (DORYLAIMIDA LONGIDORIDAE)’İN DAĞILIŞININ VEYOĞUNLUĞUNUN SAPTANMASI, Özet bildiri
 • 12.12.2020, Uluslararası, Selçuk Zirvesi-3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER, TÜRKİYE’DE HEXAMERMİS (NEMATODA: MERMITHIDAE) TÜRLERİ, Tam metin bildiri
 • 12.12.2020, Uluslararası, Selçuk Zirvesi-3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, TÜRKİYE’DE TİNEOLA BİSSELLİELLA (HUMMEL) (LEPIDOPTERA: TINEIDAE)’NIN LARVA PARAZİTOİTİNİN TESPİTİ, Özet bildiri
 • 12.11.2020, Uluslararası, The 3rd International Congress of Agriculture, Environment and Health, DEMİR ERGİN KÜBRA DUDU,TARLA GÜLCAN, ANTALYA İLİNDEÖRTÜ ALTINDA YETİŞTİRİLEN AŞILI VE AŞISIZ DOMATESLERDE KÖK-UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.)’NIN TÜRLERİ VE YOĞUNLUKLARI, Özet bildiri
 • 12.11.2020, Uluslararası, The 3rd International Congress of Agriculture, Environment and Health, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, SÜNE, Eurygasterintegriceps PUT. (HETEROPTERA: SCUTELLERİDAE)’İN KURU VE YEŞİL BUĞDAYYAPRAKLARI İLE FARKLI RENKTE KÂĞITLARA YUMURTA KOYMATERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ, Özet bildiri
 • 12.09.2012, Ulusal, 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 12-14 Eylül 2012, Konya, TARLA ŞENER,YETİŞİR HALİT,TARLA GÜLCAN, Hatay ilinde Siyah karpuz böceği Coridius viduatus F Heteroptera Pentatomidae, Tam metin bildiri
 • 12.02.2022, Uluslararası, EGE ZİRVESİ 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, TARLA GÜLCAN, TARLA ŞENER, KÜTÜK MURAT, FIRST RECORD OF THE CAPER FLY, CAPPARIMYIA SAVASTANI (MARTELLI) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) IN TURKEY, Özet bildiri
 • 12.02.2022, Uluslararası, EGE ZİRVESİ 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, TARLA GÜLCAN, TARLA ŞENER, PARISITIZATION RATES OF OVERWINTERED CABBAGE BUG, EURYDEMA ORNATUM (L.) (HETEROPTERA: PENTATOMIDAE) BY TACHINIDS, Özet bildiri
 • 11.07.2010, Uluslararası, Proceedings of the 43th Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology, 11-15 July, Trabzon, Turkey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT,GÜN GÜRHAN, Parasitism of Eurygaster integriceps Puton Heteroptera Scutelleridae by Hexamermis sp Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Sciences Congress, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Detection of Perillus bioculatus (F.) (Heteroplera: Pentatomidae) on a new host in Anatolia, Özet bildiri
 • 09.05.2018, Uluslararası, International Agricultural Sciences Congress, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, The damage of the rose weevil, Mecorhis ungarica (Coleoptera: Rhynchitidae) on wild plum (prunus sp.) fruits, Özet bildiri
 • 08.09.2004, Ulusal, Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri. 8-10 Eylül 2004, Samsun, TARLA GÜLCAN,YILMAZ MEHMET ASİL, Bağlarda Asma Kısaboğum Virüs Hastalığının Asma ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve Biyolojik Yöntemlerle Saptanması, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA GÜLCAN,TARLA ŞENER,İSLAMOĞLU MAHMUT, Morphological Diagnosis of Sunn Pest Eurygaster integriceps Heteroptera Scutelleridae Parasitized by Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN,TARLA ÇAĞLA, A New Host Record for the Egg Parasitoid Trissolcus semistriatus Hymenoptera Scelionidae, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey, TARLA GÜLCAN, Determination of Infection with the Root knot Nematodes Meloidogyne spp Tylenchida Meloidogynidae in Greenhouses of Simav District in the Province of Kütahya, Özet bildiri
 • 05.09.2016, Uluslararası, Turkey 6th Plant Protection Congress with International Participation September 5-8, 2016 Konya, Turkey,, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, First Report of Anaphes chrysomelae Hymenoptera Mymaridae on the Eggs of Chrysolina herbacea Coleoptera Chrysomelidae from Turkey, Özet bildiri
 • 03.01.2020, Uluslararası, ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, DİKİCİ SELVİHAN,TARLA GÜLCAN, UŞAK İLİNDE KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİLEN ALANLARDA KARPUZ MOZAİK VİRÜSÜ (WATERMELON MOSAIC VIRUS, WMV)’NÜN SEROLOJİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ, Özet bildiri
 • 03.01.2020, Uluslararası, ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, DİKİCİ SELVİHAN,TARLA GÜLCAN, UŞAK İLİNDE KABAK VE HIYAR YETİŞTİRİLEN ALANLARDA KARPUZ MOZAİK VİRÜSÜ (WATERMELON MOSAIC VIRUS, WMV)’NÜN SAPTANMASI, Özet bildiri
 • 02.11.2018, Uluslararası, V. International Congress on Multidisciplinary Studies, TARLA GÜLCAN, Parasitism Of Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) by Hexamermis sp. (Nematoda: Mermithidae) In Turkey., Özet bildiri
 • 02.09.2014, Ulusal, 10. Sebze Tarımı Sempozyumuna 2-4 Eylül 2014, Tekirdağ, TARLA GÜLCAN, Uşak İlinde Sera Alanlarının Kök Ur Nematodu İle Bulaşıklık Durumu, Özet bildiri
 • 02.02.2019, Uluslararası, MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-III, TARLA ŞENER,TARLA GÜLCAN, Effect of Different Directions Glued Host Eggs on Some Biological Characteristics of Trissolcus semistriatus Nees (Hymenoptera: Scelionidae), Tam metin bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES- II, DİLEK Büşra,TARLA GÜLCAN, DENİZLİ İLİ VE ÇEVRESİ ŞEKERPANCARI EKİLİŞ ALANLARINDA Heterodera Schachtii Schmıdt , 1871 ( Tylenchıda: Heteroderidae )’in YAYILIŞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Tam metin bildiri
 • 01.11.2019, Uluslararası, INTERNATIONAL AEGEAN SYMPOSIUM ON INNOVATIVE INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCHES- II, DİLEK Büşra,TARLA GÜLCAN, UŞAK İLİ VE ÇEVRESİ ŞEKERPANCARI EKİLİŞ ALANLARINDA Heterodera Schachtii Schmıdt , 1871 ( Tylenchıda : He teroderidae )’in YAYILIŞI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR, Tam metin bildiri
 • 2013

  Yayın Teşvik

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Fide Üretimini Geliştirme eğitim ve uygulama Projesi

  01.01.2013 - 30.12.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 150000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • (2013/MF005) Süne nin biyolojik mücadelesinde Hexamermis eurygasteri Nematoda Mermithidae nin kullanım olanaklarının belirlenmesi 2013 MF007

  17.07.2013 - 20.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 30000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • (2018/TP020) Uşak İlinde Bazı Kabakgillerde Karpuz Mozaik Virüsü’xxnün (WMV) Serolojik Yöntemle Belirlenmesi ve Biyolojik İndeksleme Çalışmaları

  10.10.2018 - 10.01.2020

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 9950 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Sivaslı Yerli Biber Fide üretim eğitim ve araştırma projesi

  05.05.2016 - 03.08.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 12000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Adana ve Mersin İllerinde Asma Kısa Boğum Virüs Hastalığının Bağlarda ve Virüs Vektörü Nematodlarda Serolojik ve PCR Yöntemleriyle Belirlenmesi

  01.01.2002 - 01.07.2005

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • (2021/MF002) Farklı Çilek Çeşitlerinde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bazı Rizobakterilerin Kök-ur Nematodu, Meloidogyne incognita (Kafoid and White) (Nematoda: Meloidogynidae)'na Karşı Biyolojik Etkinliklerinin Belirlenmesi

  24.03.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 29285 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Devam Ediyor