UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
GÖKHAN DEMİRHAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2010 - 2015

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ (DR)
  Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanında Paradigma ve Araştırma Geleneği
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2010

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Eğitim yöneticilerinin yönetsel tarzları ile öğretmenlerin adanmışlık ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki
 • ÜDS - İngilizce

  2006 - Bahar

  İngilizce - 72.500
 • KPDS - İngilizce

  2008 - Güz

  İngilizce - 69
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2018

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • 2022

  Yüksek Lisans - BEKİR PEKER
  Eğitim kurumlarında liderlik kapasitesi, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgüt kültürü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - AYÇA İNCE
  Covid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Pozitif Liderlik Algıları İle Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - AYŞE BİLİR
  Öğretmen tükenmişliği üzerine yazılan lisansüstü tezlerinincelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - DENİZ KOYUNCU
  Yükseköğretim kurumlarında iş yaşam kalitesi, örgütsel adanmışlık ve örgütsel vatandaşlık davranışı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - MEHMET ERDOĞAN
  Eğitim kurumlarında liderlik kapasitesi ve örgütsel vatandaşlık davranışı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - CAHİT KUŞCU
  Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MEHMET FATİH KURT
  Öğretmenlerin örgütsel destek algısı ve örgütsel sessizliği arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - RAMAZAN SIRIKLIGİL
  Eğitim kurumlarında liderlik kapasitesi ve örgütsel adanmışlık arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ALİ RIZA ŞAHİN
  Eğitim kurumlarında örgüt kültürü ve iş doyumu arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ATAKAN BULUT
  Eğitim kurumlarında yönetsel tarz ve örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - FERİT GÜLHAN
  Öğretmenlerin pedagojik formasyon derslerinden yararlanabilme düzeyleri
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Doktora - SEMİH TOPAL
  Zihin Haritası Tekniğinin Dil Bilgisi Öğretimine Katkısı
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - EYYÜP KILIÇ
  Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel destek algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR ÖLMEZ
  Eğitim kurumu yöneticilerinin,yönetici atama kriterlerinin kabul düzeyleriyle iş doyumları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - OLCAY MUTLU
  İlköğretim okulu yöneticilerinin bilimsel araştırma öz-yeterlilikleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İMRAN NAZİKE AVCI
  Örgütsel güveni etkileyen faktörler: Cinsiyetin ve medeni durumun etkisine yönelik bir meta analiz çalışması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ZEKİ KİLİTCİ
  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin yönetici görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - HASAN AYDOĞAN
  Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan yönetici ve öğretmenlerin paylaşılan liderlik algısı ile örgütsel bağlılık düzeyleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - OKAN KARACA
  Türkiye'de eğitim yönetimi alanında yazılan lisansüstü tezlerin metodolojik incelemesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - YAĞMUR SAKAR
  Performansa dayalı ücretlendirme hakkında okul yöneticilerinin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÖZGÜR ÖLMEZ
  Eğitim kurumu yöneticilerinin yönetici atama kriterlerinin kabul düzeyleriyle iş doyumları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - AHMET ÖZKAN ÇETİN
  Okul yöneticilerinde Duygusal Zeka ve Kurum İmajı ilişkisi : Öğretmen görüşlerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2021, KOYUNCU DENİZ, DEMİRHAN GÖKHAN, Quality of Work Life, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behaviour of Teaching Staff in Higher Education Institutions, Higher Education Governance & Policy
 • Uluslararası Hakemli 2021, ERDOĞAN MEHMET, DEMİRHAN GÖKHAN, Leadership capacity and organizational citizenship behavior in educational institutions, Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2020, DEMİRHAN GÖKHAN, bulut atakan, Eğitim Kurumlarında Yönetsel Tarz ve Örgütsel Mutluluk, Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,BÜLBÜL SEBİLA, Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİRHAN GÖKHAN,AYPAY AHMET,YÜCEL CEMİL, TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA ARAŞTIRMAGELENEĞİ VE PARADİGMA: ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİKKABULLER, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ACUN İSMAİL,YÜCEL CEMİL,DEMİRHAN GÖKHAN, Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Kaynakları, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, Sakar Yağmur,DEMİRHAN GÖKHAN, Performansa Dayalı Ücretlendirme Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Future Visions Journal
 • Uluslararası Hakemli 2018, Karaca Okan,DEMİRHAN GÖKHAN, TÜRKİYE’DE EĞİTİM YÖNETİMİ ALANINDA YAZILAN LİSANSÜSTÜTEZLERİN METODOLOJİK İNCELEMESİ, The Journal of International Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, KİLİTÇİ ZEKİ,DEMİRHAN GÖKHAN, MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ, The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, DEMİRHAN GÖKHAN,YÜCEL CEMİL, A Prediction for Teacher commitment: Effects of managerieal style, burnout and demographics, Research in Social Sciences and Technology
 • Uluslararası Hakemli 2015, emin Cener,ACUN İSMAİL,DEMİRHAN GÖKHAN, The Impact of ICT on Pupils Achievement and Attitudes in Social Studies, Journal of Social Studies Education Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, YÜCEL CEMİL,BOYACI ADNAN,DEMİRHAN GÖKHAN,KARATAŞ EBRU, Milli Eğitim Örgüt Sisteminde Kayıt Alanı Hinterland Uygulamasının Yönetsel İşlevselliğinin Değerlendirilmesi ve Ekonomik Sosyal ve Kültürel Sermaye Açılarından Doğurduğu Problemlerin İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2012, AYPAY AHMET,SEVER MUSTAFA,DEMİRHAN GÖKHAN, Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Akademik Entegrasyonu Boylamsal Bir Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, ULUÇINAR UFUK,AKAR CÜNEYİT,DEMİR METİN,DEMİRHAN GÖKHAN, An investigation on epistemological beliefs of university students, Procedia - Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2010, TURAN SELAHATTİN,YÜCEL CEMİL,KARATAŞ EBRU,DEMİRHAN GÖKHAN, Okul Müdürlerinin Yerinden Yönetim Hakkındaki Görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, AYPAY AYŞE,AYPAY AHMET,DEMİRHAN GÖKHAN, Öğrencilerin Üniversiteye Uyumu Bir Üniversite Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 27.12.2018, Ulusal, 1. Türk Eğitim Kongresi, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,ÖZTÜRK EBRU, Gaspıralı İsmail Bey’in İzinde Dil Bilinci ve Millî Kimlik, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,YALIM Sebila,GÜRLER Ece,Yamaner Ahmet, Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkilemede kullandıkları yönetsel etki taktikleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERARAŞTIRMALARI KONGRESİ, DEMİRHAN GÖKHAN, Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyo -Demografik Özellikleri ve Eğitime İlişkin Algıları: Bir MetaforÇalışması, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, GÖZ NUR LEMAN,GÜNDOĞAN ASLI,DEMİRHAN GÖKHAN, Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ve Sınıf İçine Yansımaları, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, 3rd International Research Congress on Social Sciences, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,AKGÜN ERGÜN,KARGIN TOLGA,ÇOBAN OKAN, Güncellenen Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 05.09.2018, Uluslararası, 3rd International Research Congress on Social Sciences, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,KARGIN TOLGA,AKGÜN ERGÜN,ÇOBAN OKAN, 21. Yüzyıl Becerilerine Sahip İlkokul Öğretmeni Yetiştirmek, Özet bildiri
 • 02.03.2018, Uluslararası, 14th International Conference on Social Sciences, DEMİRHAN GÖKHAN, An Educational Policy Dilemma in Developing Countries: Elitism and Populism, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİRHAN GÖKHAN, AKAR CÜNEYİT, Coğrafya Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı , 2021, Pegem akademi, 978-605-241-018-9
 • Ulusal 2021, Kitap Tercümesi, DEMİRHAN GÖKHAN, Nİtel Araştırma Nasıl Yazılır?, 2021, Asos Yayınları, 978-625-7501-09-5
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİRHAN GÖKHAN, Digitalization in Organizations, 2021, Cambridge Scholars Publishing, 1-5275-7028-2
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, DURAN EROL,DEMİRHAN GÖKHAN,ÖZTÜRK EBRU, ”Millî” Eğitim Üzerine Yazılar, 2019, Efe Akademi Yayınları, 978-605-2308-53-0
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, YÜCEL CEMİL,DEMİRHAN GÖKHAN,KARATAŞ EBRU,ŞENGİL AKAR ŞEYMA,BİNİCİ UĞUR, Sınıf Yönetimi, 2018, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, AKAR CÜNEYİT,DEMİRHAN GÖKHAN, COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, 2017, Pegem Akademi,
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Sınıf Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Algıları ve Sınıf İçi Uygulamaları Hakkında Bir Araştırma

  10.09.2017 - 20.09.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi

  15.04.2011 - 15.10.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 109917 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Uşak İlinin Değer Haritası

  30.07.2018 - 10.10.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • Evaluation of Digital Transformation in Organizations

  07.11.2021 - 09.08.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 16500 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma

  01.10.2014 - 01.02.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Bursiyer
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 65250 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı