UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FEDEN KOÇ

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2010

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
  Kayıt dışı ekonominin algılanması ve önleme çabaları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Aydın ili örneği
 • Doktora

  2011 - 2019

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Tms/tfrs ile vergi mevzuatındaki değerlemefarklılıklarının finansal durum tablosu üzerineetkisi: Bist’xxdeki işletmelerin uygulamaları üzerine biranaliz
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 55
 • YÖKDİL - İngilizce

  2020 -

  İngilizce - 60.00000
 • YÖKDİL - İngilizce

  2021 - 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) Sonuçları

  İngilizce - 65,00000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ - BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2012 - 2015

 • ÜRETİM YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2019-2020
 • FİNASMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2019-2020
 • MUHASEBE - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2019-2020
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2019-2020
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2018-2019
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2018-2019
 • BİLGİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2018-2019
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2018-2019
 • Finansal Yönetim - Önlisans, 2018-2019
 • Finasman ve Finansal Yatırım Araçları - Önlisans, 2018-2019
 • Üretim Yönetimi - Önlisans, 2018-2019
 • Muhasebe - Önlisans, 2018-2019
 • Genel Muhasebe - Önlisans, 2018-2019
 • Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi - Önlisans, 2018-2019
 • İŞLETME YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2017-2018
 • İŞLETME II - Önlisans, 2017-2018
 • BİLGİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2017-2018
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2017-2018
 • Zaman Yönetimi - Önlisans, 2014-2015
 • FİNASMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2014-2015
 • MUHASEBE - Önlisans, 2014-2015
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2014-2015
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2014-2015
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB - Önlisans, 2014-2015
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2014-2015
 • KAMU ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2014-2015
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE YAZILIMLARI - Önlisans, 2013-2014
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2013-2014
 • ÇEVRE KORUMA - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2013-2014
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • ZAMAN YÖNETİMİ - Önlisans, 2013-2014
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2013-2014
 • MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2013-2014
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2013-2014
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2012-2013
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2012-2013
 • TEMEL HUKUK - Önlisans, 2012-2013
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2012-2013
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2012-2013
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2012-2013
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2012-2013
 • Meslek Etiği - Önlisans, 2012-2013
 • Bankacılık Kambiyo İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2012-2013
 • Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri - Önlisans, 2012-2013
 • ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR - Önlisans, 2011-2012
 • PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI - Önlisans, 2011-2012
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • MUHASEBE - Önlisans, 2011-2012
 • KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2011-2012
 • MALİYET MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE I - Önlisans, 2011-2012
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2011-2012
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2011-2012
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2011-2012
 • TÜRKİYE EKONOMİSİ VE AB - Önlisans, 2011-2012
 • ULUSLARARASI FİNANSMAN - Önlisans, 2011-2012
 • ULUSLARARASI FİNANS VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2011-2012
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ - Önlisans, 2011-2012
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2011-2012
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ - Önlisans, 2011-2012
 • GENEL MUHASEBE II - Önlisans, 2011-2012
 • MESLEKİ YAZIŞMALAR - Önlisans, 2010-2011
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • KAMU VE ÖZEL KESİM YAPISI - Önlisans, 2010-2011
 • DOSYALAMA VE ARŞİVLEME - Önlisans, 2010-2011
 • KALİTE VE VERİMLİLİK - Önlisans, 2010-2011
 • ULUSLARARASI FİNANS VE TEKNİKLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ - Önlisans, 2010-2011
 • GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİCİLİĞİ - Önlisans, 2010-2011
 • MASAÜSTÜ YAYINCILIK - Önlisans, 2010-2011
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2010-2011
 • MUHASEBE DENETİMİ - Önlisans, 2010-2011
 • TÜRK VERGİ SİSTEMİ - Önlisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2022, KOÇ FEDEN, Havacılık İşletmeciliğinde Muhasebe Verilerinden Kanıtlar ile Covid-19’un UFRS 16 Finansal Kiralama İşlemleri ve İşletme Karlılığı Üzerine Etkisi: Türk Hava Yolları A.O. İle Lufthansa Şirketlerinin Analizi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2022, KOÇ FEDEN, KRİPTO PARANIN TMS/TFRS İLE UYUMLU OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, KOÇ FEDEN, STRES KAYNAKLARININ KÜLTÜREL FARKLILIKLARLA İLİŞKİSİ: UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA , SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL
 • Ulusal Hakemli 2021, KOÇ FEDEN, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Kapsamında Yer Alan Ölçüm Esaslarının Öğretilmesinde Oyunlaştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, KOÇ FEDEN, SEÇKİN AHMET ÇAĞDAŞ, SEÇKİN MİNE, Audits in a Textile Company and Advantages, Acta Infologica
 • Ulusal Hakemli 2021, KOÇ FEDEN, Türkiye’de Muhasebe Standartları ile Finansal Raporlama Standartları Kapsamında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, KOÇ FEDEN, Dijital Ortamda Sanal Para ile Gerçekleştirilen E-Spor Faaliyetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yaklaşım, AVRUPA BİLİM ve TEKNOLOJİ DERGİSİ (EJOSAT)
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇ FEDEN, Finansal Bilgilerin IAS/IFRS’ye Göre Raporlanmasında Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (XBRL) Kullanımının İncelenmesi, SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMARTJOURNAL)
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ FEDEN, Economic Value Added Approach in Measurement of Financial Performance: An Investigation on Economic Added Values of Holdings and Investment Companies Processed in BIST 100 in Turkey, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOÇ FEDEN, Similarities and Differences Related to the Scope and Valuation of the Financial Investments According to Turkish Accounting Standards / Turkish Fınancial Reporting Standards / Turkish Tax Procedure Law, Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, KOÇ FEDEN,KOÇ DURMUŞ,AKKOÇ Fidan, Uşak Üniversitesi Öğrencilerinin Spor Ayakkabı Marka Sadakatlerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Uygulama, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, KOÇ FEDEN,DEMİR SEZGİN, Kayıt Dışı Ekonominin Türkiye deki Düzeyi İle Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Denetmenlerinin ve İşletme Yöneticilerinin Kayıt Dışı Ekonomiyi Algılamaları Aydın İli Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 25.06.2021, Uluslararası, 6th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, KOÇ FEDEN, IRMAK HALİT, The Role of Audit in Protecting The Security Risk Generated By Cyber Attacks, Tam metin bildiri
 • 25.06.2021, Uluslararası, 6th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, KOÇ FEDEN, KOÇ DURMUŞ, Blokchain Technology and Blokchain Based Accounting The Effect Of The System On The Audit Process, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KOÇ FEDEN, İşletmecilikte Dijital Dönüşüm, 2021, Efe Akademi Yayınları, 978-625-8065-66-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KOÇ FEDEN, THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES, 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-7530-05-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KOÇ FEDEN, Business Studies and New Approaches, 2021, Livre de Lyon, 978-2-38236-192-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, KOÇ FEDEN, Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmelere Bilimsel Yaklaşımlar, 2021, Gazi Kitabevi, 978-625-8443-14-1
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, BAYRİ OSMAN,KOÇ FEDEN, TMS/TFRS ve Vergi Mevzuatına Göre Değerleme ve Ertelenmiş Vergiler, 2020, Gazi Kitabevi, 978-625-7911-71-9
 • Kayıt dışı Ekonominin Neden ve Sonuçlarının Algılanması ve Önleme Çabaları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği

  23.03.2010 - 23.03.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4.050 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı