UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FATMA ÖZÜDOĞRU

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2006

  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Bütünleşik Doktora

  2008 - 2016

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (DR)
  İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının diller için Avrupa ortak başvuru metni doğrultusunda aydınlatıcı değerlendirme modeli ile değerlendirilmesi
 • ÜDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 96.250
 • KPDS - İngilizce

  2012 -

  İngilizce - 96.25
 • YDS - İngilizce

  2017 - 2017-YDS İlkbahar Dönemi Sonuçları

  İngilizce - 92,50000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Bilimleri

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2018 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2018

  - YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2007

  - HAZIRLIK BÖLÜMÜ -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2014 - 2016

 • Yüksek Lisans - Gülten Sakallıoğlu
  Öğretmenlerin Öğretim Programına Bağlılık Düzeylerinin ve Bağlılıklarını Etkileyen Etkenlerin İncelenmesi
  UŞAK ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (PEDAGOJIK FORMASYON) - Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (PEDAGOJIK FORMASYON) - Lisans, 2021-2022
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • UZMANLIK ALAN DERSİ - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • TEZ ÇALIŞMASI - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I - Lisans, 2021-2022
 • YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME - Lisans, 2021-2022
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2021-2022
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • YAŞAMBOYU ÖĞRENME VE YETİŞKİN EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • SEMİNER - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2020-2021
 • YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME - Lisans, 2020-2021
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2020-2021
 • SEÇMELİ: MESLEKİ İNGİLİZCE (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ) - Lisans, 2020-2021
 • EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2020-2021
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2020-2021
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2020-2021
 • ALTERNATİF OKUL SİSTEMLERİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ: EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME II - Lisans, 2019-2020
 • REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2019-2020
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2019-2020
 • EĞİTİME GİRİŞ - Lisans, 2019-2020
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2019-2020
 • KURUM DENEYİMİ - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2018-2019
 • OKULLARDA GÖZLEM - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ: MESLEKİ İNGİLİZCE (OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ) - Lisans, 2018-2019
 • EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ - Lisans, 2018-2019
 • SINIF YÖNETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2018-2019
 • MESLEKİ İNGİLİZCE IV - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE III - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE II - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE I - Lisans, 2017-2018
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2017-2018
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2017-2018
 • MESLEKİ İNGİLİZCE IV - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ İNGİLİZCE III - Lisans, 2016-2017
 • MESLEKİ İNGİLİZCE II - Lisans, 2016-2017
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2016-2017
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2016-2017
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2015-2016
 • TEMEL İNGİLİZCE (HAZIRLIK) - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2015-2016
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2014-2015
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2014-2015
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2013-2014
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2013-2014
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2012-2013
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2012-2013
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2011-2012
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2011-2012
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2010-2011
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2010-2011
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2009-2010
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2009-2010
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2008-2009
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2008-2009
 • YABANCI DİL II - Lisans, 2007-2008
 • YABANCI DİL I - Lisans, 2007-2008
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZÜDOĞRU FATMA, The effect of online differentiated instruction on academic achievement and self-directed learning readiness in a teacher education setting., i.e: inquiry in education
 • Ulusal Hakemli 2022, SAKALLIOĞLU GÜLTEN, ÖZÜDOĞRU FATMA, Öğretmenlerin öğretim programına bağlılıklarının incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysis of the factors predicting curriculum literacy of preservice teachers, Research in Pedagogy
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZÜDOĞRU FATMA, Turkish teachers’ culturally responsive classroom management self-efficacy: Reflections of culturally responsive teaching, Croatian Journal of Education-Hrvatski Casopis za Odgoj i obrazovanje
 • Ulusal Hakemli 2021, ÖZÜDOĞRU FATMA, Teachers’ perception of 2018 Turkish national curriculum change, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÖZÜDOĞRU FATMA, Turkish preservice teachers’ experiences with emergency remote teaching: A phenomenological study, Issues in Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2021, DELEN İBRAHİM, ÖZÜDOĞRU FATMA, YAVAŞ BURAK, Designing during the pandemic: Understanding teachers’ challenges in eTwinning projects, Design and Technology Education: An International Journal
 • Uluslararası Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, Technological, pedagogical and content knowledge of mathematics teachers and the effect of demographic variables, Contemporary Educational Technology
 • Ulusal Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU FATMA, Investigation of self-determination theory in an ESP course, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ÖZÜDOĞRU FATMA, An Investigation of Pre-Service Teachers’ Beliefs Regarding Technology Integration in Education, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysis of curriculum evaluation studies conducted in foreign language education, Journal of Language and Linguistic Studies
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖZÜDOĞRU FATMA, The readiness of prospective teachers for cultural responsive teaching, Acta Didactica Napocensia
 • Ulusal Hakemli 2017, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Effects of Turkish and English speaking teachers on students foreign language skills, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, The effect of situated learning on students’ vocational English learning, Universal Journal of Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU FATMA, Evaluation of the voluntary English preparatory program at a Turkish state university, The Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2017, ÖZÜDOĞRU FATMA, İlkokul ikinci sınıf İngilizce öğretim programı kapsamında dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, HİŞMANOĞLU MURAT,ÖZÜDOĞRU FATMA, An Investigation of University Students’ Willingness to Communicate in English in Relation to Some Learner Variables, Karabük University Journal of Institute of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, Aydınlatıcı program değerlendirme modeli, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The analysis of the views of English teachers about 2nd grade English language teaching curriculum, E-International Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, ÖZÜDOĞRU FATMA,HİŞMANOĞLU MURAT, Views of fresmen students about foreign language courses delivered via e learning, Turkish Online Journal of Distance Education TOJDE
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İlkokul 2 sınıf İngilizce dersine yönelik dinleme ve konuşma başarı testinin geliştirilmesi, Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İlkokul 2 sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
 • Ulusal Hakemli 2014, SELVİ KIYMET,BELGİN SÖNMEZ,ÖZÜDOĞRU FATMA, John Dewey Okul toplum ve eğitim, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, İlkokul 2 sınıf İngilizce öğretim programına yönelik aydınlatıcı değerlendirme modeline dayalı program değerlendirme ölçeği çalışması, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, İngilizce öğretim elemanı asistanlığı programı kapsamında istihdam edilen İngilizce öğretim elemanı asistanlarının profillerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, ADIGÜZEL OKTAY CEM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Üniversitelerde Ortak Zorunlu Yabancı Dil I Dersine Yönelik Bir Akademik Başarı Testinin Geliştirilmesi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, SAĞLAM MUSTAFA,ÖZÜDOĞRU FATMA,FUNDA ÇIRAY, Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, AYDOĞAN HAKAN, KARAKAŞ ERCÜMENT, ARAS FARUK, ÖZÜDOĞRU FATMA, 3D virtual classroom environment for teaching renewable energy production and substation equipment, International Journal of Electrical Engineering Education
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2nd International Contemporary Educational Research Congress, ÖZÜDOĞRU FATMA,ÖZÜDOĞRU MELİKE, The effect of process-based academic writing course on students’ writing anxiety, motivation and academic achievement, Tam metin bildiri
 • 28.09.2017, Uluslararası, 2nd International Contemporary Educational Research Congress, ÖZÜDOĞRU FATMA, A study on EFL learners’ foreign language speaking anxiety, Tam metin bildiri
 • 27.10.2016, Uluslararası, 4th International Conference on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA, Evaluation of the voluntary English preparatory program at a Turkish state university, Özet bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, 5th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, The effect of situated learning on students’ vocational English learning, Özet bildiri
 • 26.10.2017, Uluslararası, 5th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU MELİKE,ÖZÜDOĞRU FATMA, Technological, pedagogical and content knowledge (TPACK) of mathematics teachers, Özet bildiri
 • 22.06.2011, Uluslararası, 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, KKTC, SAĞLAM MUSTAFA,FUNDA ÇIRAY,ÖZÜDOĞRU FATMA, Türkiye deki üniversitelerin sundukları yaşamboyu öğrenme uygulamaları ve olanaklarının incelenmesi, Özet bildiri
 • 17.11.2021, Uluslararası, 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES 2021), DEMİR KADİR, DELEN İBRAHİM, ÜNAL ÇOBAN GÜL, AKPINAR ERCAN, ÖZÜDOĞRU FATMA, KUZU DEMİR ELİF BUĞRA, KAHYAOĞLU YASEMİN, BÜBER KILINÇ AYŞE, ÖZCAN ERKAN, Tasarımın İlerlemesi ve Pedagojisi (P2D): Öğretmen Eğitimi Programlarında Tasarım Temelli Pedagojinin Kavramsallaştırılması, Özet bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Studies in Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysing university English preparatory class students self regulation strategies and motivational beliefs, Tam metin bildiri
 • 14.10.2016, Uluslararası, 1st International Conference on Studies in Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, An English language needs analysis of preparatory students at a Turkish state university, Tam metin bildiri
 • 13.05.2015, Uluslararası, The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The analysis of the views of English teachers about the 2nd grade English curriculum, Özet bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, The relationship between ESP learners’ academic achievement, perceived competence, perceived instructor autonomy-support and classroom engagement, Özet bildiri
 • 11.05.2018, Uluslararası, 8th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ÖZÜDOĞRU FATMA, The readiness of prospective teachers for cultural responsive teaching, Özet bildiri
 • 09.10.2019, Uluslararası, 7th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teachers’ and Coding Instructors’ Ideas About the Information Technology and Software Course and Curriculum, Özet bildiri
 • 09.05.2012, Uluslararası, 1st Akdeniz Language Studies Conference, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, The application of English teaching assistantship program in Turkey, Özet bildiri
 • 07.12.2017, Uluslararası, 6th International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social Sciences (L2HSS-2017), ÖZÜDOĞRU FATMA, Analysis of Curriculum Evaluation Studies Conducted in Foreign Language Education in Turkey, Özet bildiri
 • 06.12.2018, Uluslararası, 1st International Congress of Human Studies, ÖZÜDOĞRU FATMA, The Opinions of Prospective Teachers Being Trained in Pedagogical Formation Certificate Programme about the Professional Competency of Instructors, Özet bildiri
 • 06.12.2018, Uluslararası, 1st International Congress of Human Studies, ÖZÜDOĞRU FATMA, Comparative Analysis of 8th Grade English Language Curriculum and the Common European Framework of Reference for Languages, Özet bildiri
 • 05.10.2011, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, SELVİ KIYMET,BELGİN SÖNMEZ,ÖZÜDOĞRU FATMA, John Dewey: Okul, toplum ve eğitim, Özet bildiri
 • 05.06.2012, Uluslararası, 3rd International Conference on New Horizons in Education, ÖZÜDOĞRU FATMA,ÖZÜDOĞRU MELİKE, The analysis of research conducted to evaluate the effectiveness of in service training programs: Turkey's sample, Tam metin bildiri
 • 04.11.2021, Uluslararası, 9th International Congress on Curriculum and Instruction, ÖZÜDOĞRU FATMA, Examining the factors that predict preservice teachers’ curriculum literacy, Özet bildiri
 • 03.12.2015, Uluslararası, 2nd Cyprus International Congress of Education Research, ÖZÜDOĞRU FATMA,ADIGÜZEL OKTAY CEM, How do teachers evaluate primary school 2nd grade English language teaching curriculum?, Özet bildiri
 • 01.12.2021, Uluslararası, 3.Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, ÖZÜDOĞRU FATMA, SAKALLIOĞLU GÜLTEN, GİRGİN AHMET, ALTINER NİLÜFER, Türkiye’de Farklılaştırılmış Öğretim Konusunda Yapılan Araştırmaların İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, ÖZÜDOĞRU FATMA, DELEN İBRAHİM, Tasarım temelli pedagoji kitabı: Avrupa öğretmen eğitimi programlarında tasarım temelli pedagojik alan bilgisi, 2022, Uşak Üniversitesi, 978-625-00-9404-4
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA, DELEN İBRAHİM, Çağdaş Yaklaşımlarla Etkinlik Destekli Sosyobilimsel Konuların Öğretimi, 2022, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-417-675-3
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA, DELEN İBRAHİM, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Kapsamında Lisans Düzeyinde Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Tasarlanması: Planlama, Uygulama, Değerlendirme ve İyileştirme, 2022, Pegem Akademi, 978-625-8044-72-0
 • Uluslararası 2022, Kitap Tercümesi, ÖZÜDOĞRU FATMA, DELEN İBRAHİM, Tasarım Temelli Pedagoji Kitabı: Avrupa Öğretmen Eğitimi Programlarında Tasarım Temelli Pedagojik Alan Bilgisi, 2022, Uşak Üniversitesi, 978-625-00-9404-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA,DELEN İBRAHİM, Teknoloji Destekli Öğretim: Güncel Gelişmeler, 2021, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-625-439-374-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DELEN İBRAHİM, ÖZÜDOĞRU FATMA, Design Based Pedagogy Book: Design Based Pedagogical Content Knowledge Across European Teacher Education Programs, 2021, Anı Yayıncılık, 978-605-170-659-7
 • Uluslararası 2021, Kitap Tercümesi, DELEN İBRAHİM,ÖZÜDOĞRU FATMA, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 2021, Pegem Akademi, 978-625-7676-74-8
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, ÖZÜDOĞRU FATMA, Current Debates on Social Sciences: Human Studies 1, 2018, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 978-605-9636-55-1
Journal of Education and Training Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • İlkokul 2. Sınıf ve 3. Sınıf İngilizce Öğretim Programlarının Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni Doğrultusunda Aydınlatıcı Değerlendirme Modeli İle Değerlendirilmesi

  01.04.2013 - 25.03.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 37136 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 12.6
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Progression and Pedagogy of Design: Contextualizing Design based Pedagogy in Teacher Education Programs (Project 2020-1-TR01-KA203-094180)

  10.11.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 124670 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Devam Ediyor