UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FATMA AKYÜZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2000

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Karşılıklar, koşullu borçlar ve Türkiye`deki uygulamaları
 • Doktora

  2004 - 2010

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Çevre muhasebesi açısından kağıt ambalajı geri dönüştüren işletmelerin faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ve fayda-maliyet analizi Ankaş Atık Kağıt İmalat San. ve Tic. A.Ş.'de uygulama
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 72.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 -

  - İŞLETME BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANSMAN ANABİLİM DALI
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2011

  - İŞLETME PR. -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2002

  - İŞLETME PR. -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2013 - 2018

 • 2022

  Yüksek Lisans - EBRU KARA
  Yaratıcı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkartılmasında beneish modeli: BIST şirketleri üzerine ampirik bir çalışma
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEDAT BATUR
  BIST'de işlem gören imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelere ait finansal performansların TOPSIS yöntemi ile analizi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ARİF ŞEVKET SOBA
  Katılım bankalarında performans değerlendirilmesi: CAMELS analizine dayalı bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MUHAMMET SALİH KOÇ
  Agresif muhasebe ve muhasebede manipülasyon yöntemleri: Bir işletme örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Doktora - TOLGA YEŞİL
  Yönetim muhasebesi açısından yapay sinir ağları kullanılarak başabaş noktası analizi: Tehlikeli madde taşımacılığı alanında bir uygulama
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ÇAĞLA ÇENBER
  Çok kriterli karar verme ile finansal performansın belirlenmesi: Halka açık kurumsal şirketler üzerine bir araştırma
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - TAYFUN KAYA
  Borsa İstanbul'u etkileyen faktörlerin incelenmesi ve 2011-2015 döneminde BİSTde işlem gören bankaların veri zarflama analizi ile etkinliklerinin değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yöneticiler İçin Muhasebe - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Tez Danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Finansal Muhasebe - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2020-2021
 • Maliyet Muhasebesi - Lisans, 2020-2021
 • Sermaye Piyasası Analizi - Lisans, 2020-2021
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Kurumsal Finansman - Lisans, 2020-2021
 • Yönetim Muhasebesi - Lisans, 2020-2021
 • Envanter Bilanço - Lisans, 2020-2021
 • Genel Muahsebe - Lisans, 2020-2021
 • Tez Danışmanlığı - Doktora, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Doktora, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Tez Danışmanlığı - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Şirketler Muhasebesi - Lisans, 2019-2020
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Muhasebesi - Lisans, 2019-2020
 • Envanter Bilanço - Lisans, 2019-2020
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Kurumsal Finansman - Lisans, 2019-2020
 • Yönetim Muhasebesi - Lisans, 2019-2020
 • Maliyet Muhasebesi - Lisans, 2019-2020
 • Genel Muahsebe - Lisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2022, GÜNEŞ RECEP, AKYÜZ FATMA, HALKA ARZ EDİLEN İŞLETMELERİN HALKA ARZ EDİLME SÜRECİNDEKİ BAŞARI DURUMLARININ ALTMAN Z SKORUYLA ANALİZİ: BORSA İSTANBUL’DA YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, AKYÜZ FATMA, Yeni Tebliğler Kapsamında Muhasebe Meslek Mensuplarının E-Dönüşüm Algılarının İncelenmesi: Uşak İli Örneği, Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKYÜZ FATMA, KESTANE ALİ, Yasal Mevzuat Işığında Denetçi Bağımsızlığı, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, AKYÜZ FATMA, SOBA ARİF ŞEVKET, YEŞİL TOLGA, Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, TAYYAR NEZİH, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, USLU YELİZ, KARA EBRU, Muhasebe Açısından Mesleki Şüphecilik ve Etik Kavramları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (MUVU)
 • Ulusal Hakemli 2020, AKYÜZ FATMA, Taş ve Toprağa Dayalı Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Başarısızlık Risklerinin Tahmin Edilmesi, ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2020, AKYÜZ FATMA, YANGIBAYEV BEGENCH, Entegre Raporlama İle Finansal Performans Arasındaki İlişkiye Yönelik Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, KARA EBRU, İşletmelerin Dupont Karlılık Analiziyle Performansının Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Reviewed of National and International Printed Books Written In Management Accounting, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, KARA İSMAİL, ERSOY GÜRSEL, BIST’de İşlem Gören Kâğıt Ve Kâğıt Ürünleri Basım Ve Yayın İşletmelerinin Topsis, Promethee Ve Copras Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi, Business Management Studies: An International Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, AY FIRAT, Muhasebe Mesleği Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, Investigation of ADR Agreement In Terms of Management Accounting, Journal Of Multidisciplinary Developments
 • Ulusal Hakemli 2018, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Muhasebe Alanındaki Ulusal Doktora Tezlerinin Bibliyometrrik Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAYAR YILMAZ,AKYÜZ FATMA,EREM CEYLAN IŞIL, Openness and Financial Development In Central and Eastern European Countries, Studies in Business and Economics
 • Ulusal Hakemli 2017, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, TFRS Açısından Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Yapılmış Olan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA, BIST Sürdürebilirlilk Endeksine Kayıtlı Üretim Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Performanslarının İncelenmesi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, AKYÜZ FATMA,BİLGİÇ SÜLEYMAN, Borsa İstanbul (BIST)’da İşlem Gören Bilişim Firmaların Aktif Karlılıkları ile Kaldıraç Oranı,Cari Oran,Nakit Oran ve Asit Test Oranının İstatistiksel Analiz Yöntemiyle Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, SOBA MUSTAFA,AKYÜZ FATMA,UĞURCAN YILMAZ, Şirketlerin Finansal Performanslarının Altman Yöntemiyle Analizi: Borsa İstanbul Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Ulusal Hakemli 2014, TAYYAR NEZİH,AKCANLI FATMA,GENÇ ERHAN,EREM CEYLAN IŞIL, BIST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, AKTÜRK AHMET,AKCANLI FATMA, Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, AKCANLI FATMA, SOBA MUSTAFA, KESTANE ALİ, İMKB’ye Kote Edilmiş Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Trend Analizine İlişkin Örnek Bir Uygulama, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, AKCANLI FATMA,EREM CEYLAN IŞIL, İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Derecelerinin Ölçülmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, SOBA MUSTAFA,AKCA NLI FATMA,EREM CEYLAN IŞIL, IMKB’ye Kayıtlı Seçilmiş İşletmelere Yönelik Etkinlik Ölçümü ve Performans Değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi ve Topsis Uygulaması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, SOBA MUSTAFA,AKCANLI FATMA, Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle İMKB’de Gıda, İçki ve Tütün Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Ulusal Hakemli 2012, AKTÜRK AHMET,AKCA NLI FATMA,ŞENOL HASAN,AKYÜZ YILMAZ, Muhasebe Standartları Bağlamında Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • 27.09.2019, Uluslararası, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-II, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği, Özet bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, 4 th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ”ECONOMİC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION AND FUTURE OF TURKEY-EU RELATIONS, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Kara Ebru, İslami Finans Perspektifinde Küresel İktisadi ve Finansal İstikrarsızlık, Özet bildiri
 • 24.09.2009, Uluslararası, ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, AKYÜZ YILMAZ, AKCANLI FATMA, KARAKOÇ MEHTAP, İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Çevre Sorunlarına Duyarlılığın Ölçülmesi (Geri Dönüşüm İşletmeleri Örneği), Tam metin bildiri
 • 24.04.2013, Ulusal, 32. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, AKTÜRK AHMET,AKCANLI FATMA, Muhasebe Akademisyenlerinin Muhasebe Standartlarına Bakış Açıları ve Farkındalıkları Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 23.08.2019, Uluslararası, 2. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONGRESİ, TAYYAR NEZİH, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algısı Üzerine Bir Araştırma Uşak İli Örneği, Özet bildiri
 • 23.06.2011, Ulusal, XI. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, SOBA MUSTAFA,AKCANLI FATMA,EREM IŞIL,EREN KUDRET, İMKB’ye Kayıtlı Taş ve Toprak Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 22.11.2018, Uluslararası, 1.ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (ISCESS) INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONTEMPORARY EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ÇEMBER ÇAĞLA, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Halka Açık Kurumsal Şirketlerin Finansal Performanslarının Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Sosyal Bilimler Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği, AKCANLI FATMA, HANTEKİN EMİN, Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Performanslarının Moora Yöntemiyle Analizi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği, AKCANLI FATMA, YAPA KORAY, Finansal Okuryazarlık Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 20.04.2019, Uluslararası, ICAIAME’19, KÖSE UTKU, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, Yapay Sinir Ağları Tekniği Kullanılarak Konut Satış Fiyatlarının Tahmin Edilmesi, Özet bildiri
 • 17.10.2018, Uluslararası, 5. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, AKYÜZ FATMA, KÖSE UTKU, YEŞİL TOLGA, Kripto Para Birimleri: Bitcoin Muhasebesi, Tam metin bildiri
 • 17.09.2021, Ulusal, Ulusal, 39. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, CERAN YUNUS, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Muhasebe Meslek Mensuplarının Endüstri 4.0 Kavramsal Farkındalıklarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Uşak İli Örneği, Tam metin bildiri
 • 17.05.2017, Uluslararası, I. ULUSLARARASI EKONOMİ, FİNANS VE EKONOMETRİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU (EFEOS), AKYÜZ FATMA,ÇENBER ÇAĞLA, Konaklama İşletmelerinde Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebe Mesleği Etik Kuralları, Tam metin bildiri
 • 16.11.2018, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, YAPA KORAY, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, BİST’te İ̇şlem Gören Şirketlerinin Finansal Performanslarının İ̇ncelenmesi: Elektrik Şirketleri Üzerine Bir Uygulama, Özet bildiri
 • 16.11.2018, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA, Hukuk ve Muhasebe Sı̇stemı̇nde Bı̇lı̇rkı̇şı̇lı̇k, Özet bildiri
 • 15.05.2021, Uluslararası, 6.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Ebru Kara, AKYÜZ FATMA, Yaratıcı Muhasebe ve Uygulamalarına Kavramsal Bir Yaklaşım, Tam metin bildiri
 • 15.02.2019, Uluslararası, II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ARSLAN ROJHAT, Bitcoin ve Muhasebesi, Özet bildiri
 • 14.10.2015, Ulusal, 15. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, SOBA MUSTAFA, AKCANLI FATMA, UGURCAN YILMAZ, Şirket Evliliklerinini VZA Kullanılarak Etkinliklerinin Ölçümü, Tam metin bildiri
 • 13.12.2017, Uluslararası, 4. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,ay fırat, Muhasebe Mesleği Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, Özet bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, 2.UŞAK SEMPOZYUMU, AKYÜZ YILMAZ, AKCANLI FATMA, EREM IŞIL, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ nde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Genel Anlamda Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, MODAVICA 2018 XV. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, Muhasebe Alanındaki Doktora Tezlerinin Bibliyografyası, Özet bildiri
 • 13.09.2017, Uluslararası, International Symposium for Production Research, TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,BAŞ DENİZ, The Importance of the Integrated Cost Accounting Management with Sustainable Competitive Enterprise Resource Planning ”An Examination on the Ceramic Sector”, Tam metin bildiri
 • 12.09.2018, Uluslararası, BUSINESS AND ORGANIZATION RESEARCH, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, KARA İSMAİL, ERSOY GÜRSEL, BIST’te İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Basım ve Yayın İşletmelerinin TOPSİS, PROMETHEE ve COPRAS Yöntemleriyle Finansal Performanslarının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 12.03.2021, Uluslararası, 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, Ebru Kara, AKYÜZ FATMA, İşletmelerde Hata ve Hilenin Önemi, Tam metin bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6.SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMİC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION AND LIBERALIZATION, AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KARA EBRU, Şirketlerin Dupont Karlılık Analiziyle Performansının Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sektörü Örneği, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON “THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS”, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Bulut Bilişim ve Muhasebe: Bulut Muhasebe, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF INTERNATIONAL CONFERENCE ON “THE FUTURE OF THE EUROPEAN UNION AND TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS”, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, KARA EBRU, ECEM BÖREKÇİ, İşletmelerde Konkordato Süreci ve Altman Modeli Yöntemiyle Başarısızlık Tahmini, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ECONOMICS&BUSINESS ICEB’19, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, USLU YELİZ, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı’nın (BOBİ FRS) TMS/TFRS’ye Getirdiği Yenilikler ve Uygulamasında Karşılaşılan Güçlükler, Özet bildiri
 • 10.08.2017, Uluslararası, DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, SOBA MUSTAFA,AKYÜZ FATMA,DURMUŞ MERT,AYDIN MÜFİT,DINÇER ÖMER, Enerji Sektöründe Multi-Moora İle Performans Sıralaması, Özet bildiri
 • 10.08.2017, Uluslararası, DMITRI YAVORINITSKI 1st INTERNATIONAL EUROPEAN CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, SOBA MUSTAFA,AKYÜZ FATMA,DURMUŞ MERT,AYDIN MÜFİT,DİNÇER ÖMER, USE OF TWİTTER AS A MARKETİNG TOOL: “TWEETSALE” AS A FİRST İN THE WORLD, Özet bildiri
 • 08.05.2014, Ulusal, 13.ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, AKCANLI FATMA, İşletme Performanslarının Belirlenmesinde Dupont Karlılık Analizi: Dokuma Sektöründe Bir Uygulama, Tam metin bildiri
 • 07.06.2018, Uluslararası, SCIENTIFIC METHODS IN ACADEMIC RESEARCH AND TEACHING 2018 (SMART 2018)), AKYÜZ FATMA,YEŞİL TOLGA,KÖSE UTKU, An Alternative Approach for Breakeven Point Analysis: Artificial Neural Network, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3 rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, AKYÜZ FATMA, Toplumsal Değişimin (Kuşak Farkı) Muhasebe Eğitimine Yansımaları ve Bir Yöntem Önerisi “Tutor Desteği Öğretim Yöntemi, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, AKYÜZ FATMA, SOBA MUSTAFA, Katılım Bankacılığında Türev Finansal Araçlara İlişkin İşlemlerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 04.10.2012, Uluslararası, Mödav. 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı, AKCANLI FATMA, Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Kobilere Sağladığı Finansal Destekler Ve Muhasebeleştirilmesi, Tam metin bildiri
 • 04.09.2019, Uluslararası, II.BOR KONFERENCE, TAYYAR NEZİH, AKYÜZ FATMA, USLU YELİZ, KARA EBRU, Mesleki Şüphecilik ve Muhasebe Etik Kavramı, Özet bildiri
 • 01.12.2011, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI TURİZM SEMPOZYUMU, AKTÜRK AHMET, AKCANLI FATMA, ŞENOL HASAN, AKYÜZ YILMAZ, TMS/TFRS Bağlamında Otel İşletmelerinde Çevre Muhasebesi ve Önemi”, Tam metin bildiri
 • 01.10.2020, Uluslararası, 1.ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ (ONLİNE) SEMPOZYUMU, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Siber Güvenlik ve Dijital Denetim, Özet bildiri
 • 01.05.2019, Uluslararası, V. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE ISAF 2019, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Reviewed of National and International Printed Books Written in Management Accounting, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, GÜLTEN SELÇUK, Metin Madenciliği Kelime Muhasebesi ve Denetimi, 2022, Gazi Yayınevi, 978-625-8413-01-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, BİŞGİN AYTÜL, Research Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, 2021, Gece Yayınevi, 978-625-7342-83-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ÇONKAR MEHMET KEMALETTİN, AKYÜZ FATMA, İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar II, 2021, Eğitim Yayınevi, 978-625-7316-50-7
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar II, 2021, Eğitim Yayınevi, 978-625-7316-48-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, GÜLTEN SELÇUK, BOBİ FRS Muhasebesi ve Denetimi, 2021, Gazi Kitapevi, 978-625-7315-67-8
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, Denetimde Seçme Konular 4, 2020, Gazi Kitapevi, 978-625-7045-68-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, Taşıma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Vergilendirilmesi, 2020, Ekin Yayınevi, 978-625-7210-62-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, Sağlık Ekonomisi Makro ve Mikro Yaklaşımlar, 2020, Gazi Yayınevi, 978-625-7315-46-3
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA,DEMİRAL GÜLTEN,YEŞİL TOLGA, Scientific Developments, 2019, Gece Akademi, 978-605-78521-20
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, YEŞİL TOLGA,AKYÜZ FATMA,KÖSE UTKU, Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems, 2019, Springer Nature Switzerland AG 2020, 978-3-030-36178-5
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, USLU YELİZ, Yeni Ekonomik Trendler ve İş FırsatlarıNew Economic Trends and Business Opportunities, 2019, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 978-605-327-948-8
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA, YEŞİL TOLGA, Çenber Çağla, Contemporary Approaches in Education and Social Science, 2019, Old Publishing, 978-1-950636-01-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, AKYÜZ FATMA,GÖKÇE NACİYE, Çevre Muhasebesi Açısından Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmeler Kağıt Ambalajı Geri Dönüştüren İşletmelerin Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Fayda Maliyet Analizi, 2018, LAP Lambert Academic Publishing, 978-613-9-83515-7
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YAPA KORAY, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, 2018, Gece Kitaplığı, 978-605-288-455-3
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, YEŞİL TOLGA, AKYÜZ FATMA, Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, 2018, Gece Yayınevi, 978-605-288-227-6
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
SBD SBE DERGİSİ , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim Bilişim Sistemleri
 • UŞAK İLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE TEHLİKELİ MADDE KULLANAN İŞLETMELERİN ADR ANLAŞMASINA GÖRE İNCELENMESİ

  13.03.2017 - 29.09.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1294,30 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

  12.12.2017 - 18.10.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı