UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
FATİH EMET

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ YEREL YÖNETİMLER PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1997 - 2002

  Lefke Avrupa Üniversitesi uluslararsı ilişkiler
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2008 -

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ -
 • mesleki uygulamar-2 - Önlisans, 2017-2018
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2017-2018
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2017-2018
 • kongre fuar org - Önlisans, 2017-2018
 • toplam kalite yönetimi - Önlisans, 2017-2018
 • ticaret hukuku - Önlisans, 2017-2018
 • mahalli idareler - Önlisans, 2017-2018
 • kamu yönetimi - Önlisans, 2017-2018
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2013-2014
 • idare hukuku - Önlisans, 2013-2014
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2013-2014
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2013-2014
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2013-2014
 • mahalli idareler - Önlisans, 2013-2014
 • ticaret hukuku - Önlisans, 2013-2014
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2012-2013
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2012-2013
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2012-2013
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2012-2013
 • mahalli idareler - Önlisans, 2012-2013
 • ticaret hukuku - Önlisans, 2012-2013
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2011-2012
 • idare hukuku - Önlisans, 2011-2012
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2011-2012
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2011-2012
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2011-2012
 • mahalli idareler - Önlisans, 2011-2012
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2010-2011
 • idare hukuku - Önlisans, 2010-2011
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2010-2011
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2010-2011
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2010-2011
 • mahalli idareler - Önlisans, 2010-2011
 • ticaret hukuku - Önlisans, 2010-2011
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2009-2010
 • idare hukuku - Önlisans, 2009-2010
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2009-2010
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2009-2010
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2009-2010
 • mahalli idareler - Önlisans, 2009-2010
 • ticaret hukuku - Önlisans, 2009-2010
 • belediye sistemleri - Önlisans, 2008-2009
 • imar mevzuatı - Önlisans, 2008-2009
 • mahalli idareler yazışmaları - Önlisans, 2008-2009
 • MAHALLİ İDARELER - Önlisans, 2008-2009
 • mahalli idareler - Önlisans, 2008-2009
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOSUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, SOBA MUSTAFA,EMET FATİH,TAŞTEPE ÖZLEM, Yalın Düşüncenin Sağlık Kuruluşlarında Uygulanmasına Duyulan İhtiyacın Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Özel Medifema Hastanesi Örneği, Özet bildiri