UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
FAİKA ŞANAL KARAHAN

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2011 - 2016

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
  Üniversite öğrencilerinde çözüm odaklı düşünmenin depresyon, anksiyete, stres ve psikolojik iyi oluş ile ilişkisi
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 85
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Bahar

  İngilizce - 90
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 86.250
 • ÜDS - İngilizce

  2012 - Bahar

  İngilizce - 86.250
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 93.75000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • OKUTMAN - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2017

  - -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2021 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - TURGUT DEMİRCAN
  Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ile örgütsel mutlulukları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Seçmeli V: Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli I: Gençlik Sorunları Semineri - Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Testler - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Testler - Lisans, 2020-2021
 • Önleyici Rehberlik - Lisans, 2020-2021
 • Davranış Bozuklukları 1 - Lisans, 2020-2021
 • Çocuk Psikolojisi - Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2020-2021
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli IV: Krize Müdahale - Lisans, 2020-2021
 • Davranış Bozuklukları 2 - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli VI: Krize Müdahale - Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2019-2020
 • Seçmeli IV: Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • İnsan İlişkileri ve İletişim - Lisans, 2019-2020
 • Test Dışı Teknikler - Lisans, 2019-2020
 • Karakter ve Değer Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alan Çalışması - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Seçmeli V:Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar - Lisans, 2019-2020
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Çocuk Psikolojisi - Lisans, 2019-2020
 • Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Seçmeli 1: Gençlik Sorunları Semineri - Lisans, 2019-2020
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Örgütsel Davranış - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli 1: Gençlik Sorunları Semineri - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli V: Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar - Lisans, 2018-2019
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2016-2017
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular - Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli IV: Kariyer Danışmanlığı ve Rehberlik - Lisans, 2016-2017
 • Psikolojik Danışma Becerileri - Lisans, 2016-2017
 • Seçmeli VI: Krize Müdahale - Lisans, 2016-2017
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2016-2017
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2016-2017
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2016-2017
 • Yabancı Dil İngilizce - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞANAL KARAHAN FAİKA, BAKALIM ORKİDE, The Mindfulness Levels of Adults During the Covid-19 Pandemic: The Role of Solution Focused Thinking and Valuing, Spiritual Psychology and Counseling
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞANAL KARAHAN FAİKA, BAKALIM ORKİDE, The Mindfulness Levels of Adults During the Covid-19 Pandemic: The Role of Solution Focused Thinking and Valuing, Spiritual Psychology and Counseling
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAKALIM ORKİDE, ŞANAL KARAHAN FAİKA, Effect of a Group Leader Training Program On The Group Counseling Skills Of Psychological Counselor Candidates, International Journal of Human and Behavioral Science
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞANAL KARAHAN FAİKA, Gülmez Eda, HAMARTA ERDAL, Gebelerin Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Medical Records
 • Ulusal Hakemli 2020, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, The Relationship Between Solution-Focused Thinking, Depression, Anxiety, Stress and Psychology Well-Being Among University Students, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal
 • Uluslararası Hakemli 2020, BAKALIM ORKİDE, ŞANAL KARAHAN FAİKA, Effect Of A Group Leader Training Program On The Group Counseling Skills Of Psychological Counselor Candidates, International Journal of Human and Behavioral Science
 • Uluslararası Hakemli 2020, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, The Relationship Between Solution-Focused Thinking, Depression, Anxiety, Stress and Psychology Well-Being Among University Students, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, Geriatrik Olgularda Kronik Hastalıkların ve Polifarmasinin Ölüm Kaygısı ve Anksiyete Üzerine Etkisi, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, The Turkish adaptation and psychometric properties of the Geriatric Anxiety Scale, Mental Illness
 • Uluslararası Hakemli 2018, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, The Effect of Group Supervision on the Psychological Counseling Self-Efficacy Levels of Psychological Counseling Candidates, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE,YOLERİ SİBEL, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Çözüm Odaklı Düşünme ve Empati, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, An Anthropological Contribution about Ageism: Attitudes of Elder Care and Nursing Students in Turkey towards Ageism, Ethno Med.
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, An Anthropological Contribution about Ageism: Attitudes of Elder Care and Nursing Students in Turkey towards Ageism, STUDIES ON ETHNO-MEDICINE
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,Karahan Ali Yavuz, An Anthropological Contribution about Ageism Attitudes of Elder Care and Nursing Students inTurkey towards Ageism, Studies on Ethno-Medicine
 • Uluslararası Hakemli 2015, ZORLU EYUP, PARMAKSIZ İZZET, HAMARTA ERDAL, ŞANAL KARAHAN FAİKA, The Relationship between High School Students\u2019 Destructive Anger Expression and Self-control Skills, British Journal of Education, Society & Behavioural Science
 • Uluslararası Hakemli 2015, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYUP,PARMAKSIZ İZZET, The Relationship between High School Students’ Destructive Anger Expression and Self-control Skills, British Journal of Education, Society Behavioural Science
 • Uluslararası Hakemli 2015, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP,PARMAKSIZ İZZET, The Relationship between High School Students’xx Destructive Anger Expression and Self-Control Skills, British Journal of Education, Society Behavioural Science
 • Ulusal Hakemli 2015, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, Çözüm Odaklı Envanter: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması, İlköğretim-Online
 • Uluslararası Hakemli 2015, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, Çözüm Odaklı Envanter Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması, İlköğretim Online
 • Uluslararası Hakemli 2015, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,Eyüp Zorlu,İzzet Parmaksız, The Relationship between High School Students Destructive Anger Expression and Self control Skills, British Journal of Education, Society & Behavioural Science
 • Ulusal Hakemli 2014, KARAHAN ÖMER,ŞANAL KARAHAN FAİKA, Mevcut İmkanlarla Seçkin Öğretim Üyesi,Yıldız A raştırmacı ve Lider Yetiştirme Projesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, HASTA VE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ, Özet bildiri
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, GERİATRİK ANKSİYETE ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ, Özet bildiri
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. Akademik Geriatri Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, Geriatrik Anksiyete Ölçeği’ nin Türkçe uyarlaması ve psikometrik özellikleri, Özet bildiri
 • 28.05.2014, Ulusal, 7. Akademik Geriatri Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, Hasta ve yaşlı bakım hizmetleri ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayırımcılığına ilişkin tutumlarının belirlenmesi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, İnmeli hastaların birinci dereceden bakım verenlerinin anksiyete ve çözüm odaklı düşünme düzeyleri: Kesitsel kontrollü bir çalışma, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3.INES ULUSLARASI EĞTİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ŞENSOY GÖZDE, Grup süpervizyonun psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma becerilerine etkisi, Özet bildiri
 • 27.10.2020, Uluslararası, 16th Asia-Pasific Conference on Giftedness 2020, ŞANAL KARAHAN FAİKA,GÜÇYETER ŞULE,AKTUĞ SEYDİ, Turkish gifted students’ parents’ levels of mindfulness and irrational beliefs., Özet bildiri
 • 26.09.2020, Ulusal, KARADENİZ RADER ROMATOLOJİ DİJİTAL KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,KARAHAN ALİ YAVUZ, Kronik Romatizmal Hastalığı Olan Yaşlı Yetişkinlerde Türk Geriatrik Anksiyete Ölçeği’ nin Geçerliliği, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI , 2014, ZORLU EYUP, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBİLİNÇLERİ(ÖZFARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI , 2014, ZORLU EYUP, ŞANAL KARAHAN FAİKA, HAMARTA ERDAL, PARMAKSIZ İZZET, Lise öğrencilerinin öz denetim becerileri ile öfkeyi yıkıcı ifade etme ve öfkeyle olumlu başetme becerileri arasındaki ilişki., Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,PARMAKSIZ İZZET,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP, LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDENETİM BECERİLERİ İLE ÖFKEYİ YIKICI İFADE ETME VE ÖFKEYLE OLUMLU BAŞETME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA, ÇÖZÜM ODAKLI ENVANTER: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI, Özet bildiri
 • 26.05.2014, Uluslararası, 3. ULUSLARARASI DANIŞMANLIK VE EĞİTİM KONFERANSI, HAMARTA ERDAL,PARMAKSIZ İZZET,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ZORLU EYÜP, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZBİLİNÇLERİ(ÖZFARKINDALIK) İLE UTANGAÇLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Özet bildiri
 • 24.11.2014, Uluslararası, THE GERONTOLOGIST: 67TH ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, SEGAL DANIEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, THE TURKISH ADAPTATION AND PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE GERIATRIC ANXIETY SCALE, Özet bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE, Düşünme Becerileri Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimi Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi, BAKALIM ORKİDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA,YOLERİ SİBEL, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık ve Özduyarlık, Özet bildiri
 • 18.11.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,ÖZKAN EDA,HAMARTA ERDAL, Gebelerde Ölüm Kaygısı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 16.04.2015, Ulusal, 8. AKADEMİK GERİATRİ KONGRESİ, ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL, GERİATRİK OLGULARDA KRONİK HASTALIK VARLIĞININ ÖLÜM KAYGISI VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ, Özet bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA, Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Yardım Arama Deneyimleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, YOLERİ SİBEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğtim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Knogresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE,YOLERİ SİBEL, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencierinde Çözüm Odaklı Düşünmenin Empati Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 05.09.2014, Uluslararası, 67. Annual Meeting of The Gerontological Society of America, DANİEL SEGAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,KARAHAN ALİ YAVUZ, Turkish adaptation and psychometric properties of the geriatric anxiety scale., Özet bildiri
 • 01.04.2012, Ulusal, TÜRK GERİATRİ 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, KARAHAN ALİ YAVUZ,KÜÇÜKŞEN SAMİ,SALLI ALİ,GÜNGÖR TAYFUN,UĞURLU HATİCE,ŞANAL KARAHAN FAİKA, Engelli anne-babanın bakımı engelli çocuğun bakımından daha mı zor ?, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Ders Kitabı, ŞANAL KARAHAN FAİKA, GÜÇYETER ŞULE, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2021, Eğiten Kitap, 978-625-7527-75-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ŞANAL KARAHAN FAİKA, GÜÇYETER ŞULE, Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2021, Eğiten Kitap, 978-625-7527-75-0
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, YOLERİ SİBEL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,BAKALIM ORKİDE, Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen eğitimi, 2017, Eyuder Yayınları, 978-975-2490-22-2
 • Ulusal 2016, Kitap Tercümesi, ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
 • Uluslararası 2016, Kitap Tercümesi, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,İLGÜN ESRA, Aile Terapisine Giriş: Sistemik Teori ve Uygulama, 2016, Nobel,
 • Uluslararası 2012, Kitap Tercümesi, HAMARTA ERDAL,ŞANAL KARAHAN FAİKA,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,Esra İlgün, AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ: Sistemik Teori ve Uygulama, 2012, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-133-180-5
 • Uluslararası 2012, Kitap Tercümesi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,YALÇIN SÜLEYMAN BARBAROS,ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,İlgün Esra, AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ: Sistemik Teori ve Uygulama, 2012, Nobel Akademik Yayıncılık,
 • Uluslararası 2012, Kitap Tercümesi, ÖZTEKE KOZAN HATİCE İREM,ŞANAL KARAHAN FAİKA,HAMARTA ERDAL,Esra İlgün, AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ: Sistemik Teori ve Uygulama, 2012, Nobel Akademik Yayıncılıık,
British Journal of Education, Society Behavioural Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Journal of Education, Society and Behavioural Sciences , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
British Journal of Pharmaceutical Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
Journal of Advances in Medicine and Medical Research , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->TIP
Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Farmakoloji
Asian Research Journal of ArtsSocial Sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji
International Neuropsychiatric Disease Journal , Dergi, Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Nöroloji