UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
İBRAHİM ETHEM DAĞDEVİREN

EŞME MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2007 - 2010

  BOZOK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2010 - 2014

  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE FİNANSMAN (YL) (TEZLİ)
  Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Algılamaları ve Etik Dışı Davranışlara Yönlendiren Faktörler: Göller Bölgesinde Bir Araştırma
 • Doktora

  2020 -

  AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (DR)
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 - 2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) Sonuçları

  İngilizce - 55,00000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Uluslararası Ticaret

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Kalite Kurulu Üyeliği

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 -

 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2020-2021
 • LOJİSTİKDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2020-2021
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2020-2021
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2020-2021
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2020-2021
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2020-2021
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ - Önlisans, 2019-2020
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2019-2020
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2019-2020
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2019-2020
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2019-2020
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • FİZİKSEL DAĞITIM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • PERAKENDE LOJİSTİĞİ - Önlisans, 2018-2019
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2018-2019
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • LOJİSTİKTE SORUMLULUK VE SİGORTALAMA - Lisans, 2018-2019
 • MUHASEBE MEVZUATI VE MESLEK ETİĞİ - Lisans, 2018-2019
 • PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2018-2019
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • OFİS PROGRAMLARI - Önlisans, 2018-2019
 • LOJİSTİKTE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2018-2019
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2018-2019
 • FİNANSAL VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2018-2019
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2018-2019
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2017-2018
 • MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2017-2018
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2017-2018
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2017-2018
 • GÜMRÜK VE TRNSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2017-2018
 • FİNANSAL VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2017-2018
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2017-2018
 • FİNANSAL VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI - Önlisans, 2016-2017
 • FİNANSAL YÖNETİM - Önlisans, 2016-2017
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2016-2017
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • OFİS PROGRAMLARI - Önlisans, 2016-2017
 • LOJİSTİKDE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • GÜMRÜK VE TRNSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2016-2017
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2015-2016
 • MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2015-2016
 • LOJİSTİKTE BİLİŞİM SİSTEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • OFİS PROGRAMLARI - Önlisans, 2015-2016
 • PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2015-2016
 • TAŞIMA SİS. YÖN. - Önlisans, 2015-2016
 • GÜMRÜK VE TRANSİT İŞLEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • FİLO YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2015-2016
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE - Önlisans, 2014-2015
 • MUHASEBE UYGULAMALARI - Önlisans, 2014-2015
 • DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ - Önlisans, 2014-2015
 • GENEL MUHASEBE II - Önlisans, 2014-2015
 • YÖNLENDİRMİŞ ÇALIŞMALAR - Önlisans, 2014-2015
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2014-2015
 • BANKACILIKDA SİMİLASYON UYGULAMALARI - Önlisans, 2013-2014
 • ULUSLARARASI BANKACILIK - Önlisans, 2013-2014
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2013-2014
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖN. - Önlisans, 2013-2014
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2013-2014
 • VERGİ HUKUKU - Önlisans, 2012-2013
 • ŞİRKETLER MUHASEBESİ - Önlisans, 2012-2013
 • PAKET PROGRAMLAR - Önlisans, 2012-2013
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPO YÖN. - Önlisans, 2012-2013
 • DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ - Önlisans, 2012-2013
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE - Önlisans, 2012-2013
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Önlisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2017, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ADLİ MUHASEBEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK EGE BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
 • Uluslararası Hakemli 2016, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN FATIMA, MUHASEBE PROGRAMININ ÖĞRENCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK UŞAK ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK EŞME MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BİR ARAŞTIRMA, UŞAK ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI
 • Uluslararası Hakemli 2015, ÇELİK İSMAİL,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK ALGILAMALARI VE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINI ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA YÖNLENDİREN FAKTÖRLER GÖLLER BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA, MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
 • 28.04.2018, Uluslararası, 3. Ines International Education and Social Science Congress 2018, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunlarına İlişkin Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress 2018, ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, Lojistik Firmalarının Teknoloji Kullanımı ve Teknoloji Kullanımına Bakış Açıları: Mersin İli Lojistik Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Tam metin bildiri
 • 26.11.2016, Uluslararası, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY and POLICY, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, MESLEK YÜKSEKOKULLARI PERSONELİNİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 23.10.2020, Uluslararası, 12. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, TÜRKİYE’DE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİKFAALİYETLERİ İÇERİSİNDEKİ DURUMU VE HAVAYOLUTAŞIMACILIĞININ GELİŞİMİ, Tam metin bildiri
 • 23.10.2020, Uluslararası, 12. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ AÇISINDAN LOJİSTİK PERFORMANSENDEKSİNDEKİ KONUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 23.10.2020, Uluslararası, 12. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞININ LOJİSTİK MODLARIİÇERİSİNDEKİ YERİNİN İTHALAT VE İHRACAT VERİLERİBAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 23.10.2020, Uluslararası, 12. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAKKULLANMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİRARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 21.04.2016, Uluslararası, ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNLER KONFERANSI, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,MİRZA ŞAKİR,ARASAN BAŞAK NUR, LOJİSTİK FİRMALARININ LOJİSTİK KÖY ALGILARININ BELİRLENMESİ EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Kirlilik Önleme ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Olarak Yeşil Lojistik, Tam metin bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Köylerin Amaçları ve Türkiye'deki Durumu, Tam metin bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1.Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, ATASEVER MESUT,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Firmalarının Depolarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Sahadaki Uygulamalara İlişkin Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, Muhasebe Programı Öğrencilerinin Meslek Etiği Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM AR AŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Uşak Üniversitesinde Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 03.11.2017, Uluslararası, 1 st lnternational SymposiumonSocial Sciences and Educational Research( ISCER, 2017 ), ATASEVER MESUT,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Lojistik Firmalarının Depolarında Karşılaşılan Sorunlar ve Sahadaki Uygulamalara İlişkin BirAraştırma, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, MALİ, EKONOMİK VE FİNANSAL ARAŞTIRMALAR, 2022, İksad Yayın Evi, 978-625-6955-72-1
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, LOJİSTİĞİN GELECEĞİ-1, 2022, İksad Yayın Evi, 978-625-6955-79-0
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, MİRZA ŞAKİR, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, İKTİSAT VE İŞLETMEDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, 2022, DETAY YAYINCILIK, 978-605-254-548-5
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, MİRZA ŞAKİR, İKTİSAT VE İŞLETMEDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR, 2022, DETAY YAYINCILIK, 978-605-254-548-5
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, Pazarlamada Güncel Çalışmalar, 2020, İksad Yayınevi, 978-625-7687-20-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, Ekonomi ve Yönetim Bilimlerinde Güncel Akademik Araştırmalar, 2020, Akademisyen Yayınevi, 978-625-7795-78-4
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, MİRZA ŞAKİR,DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, 2020, Gece Kitaplığı Yayınevi, 978-625-7243-46-9
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, 2020, İKSAD, 978-625-7687-36-2
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,MİRZA ŞAKİR, PAZARLAMA VE YÖNETİM PERSPEKTİFİNDEN İŞLETMECİLİK ÇALIŞMALARI, 2020, İKSAD YAYINEVİ, 978-625-7897-38-9
 • Çalışma Ödülü

  2010

  FAKÜLTE İKİNCİLİĞİ

  BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • LOJİSTİK FİRMALARININ DEPOLARINDA KARŞILAN SORUNLAR VE SAHADAKİ UYGULAMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

  13.10.2017 - 11.02.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3,000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı