UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ERKAN ARSLAN

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2016 - 2020

  KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
  Prostatik obstrüksiyonlarda transüretral ethanol enjeksiyon tedavisi
 • Tıpta Uzmanlık

  2016 - 2020

  KONYA ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP PR.
  Prostatik obstrüksiyonlarda transüretral ethanol enjeksiyon tedavisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2021 - 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) Sonuçları

  İngilizce - 77,50000
 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
  Üroloji

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 - 2021

  - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - HARRAN ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Başhekim

  2018 - 2020

 • HARRAN ÜNİVERSİTESİ Başhekim

  2017 - 2017

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve cinsel yaşam - Lisans, 2020-2021
 • 5.sınıf B ve C staj gruplarına teorik ve uygulamalı Üroloji stajı - Doktora, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2021, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,çağlayan murat,taşkın türkmenoğlu tugba,GÖNEL ATAMAN,TAYMAN CÜNEYT, Protective Effects of Astaxanthin on Nephrotoxicity in Rats with Induced Renovascular Occlusion, Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
 • Uluslararası Hakemli 2021, ARSLAN ERKAN, KOYUNCU İSMAİL, Comparison of Amino Acid Metabolisms in Normal Prostate (PNT-1A) and Cancer Cells (PC-3), Oncologie
 • Ulusal Hakemli 2020, Karabıçak Mustafa, ARSLAN ERKAN, Ergani Batuhan, TÜRK HAKAN, Perkütan Nefrolitotomide Başarıyı Etkileyen Faktörler, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, Pelit Eyüp Sabri, BİNİCİ ORHAN, KATI BÜLENT, YAĞMUR İSMAİL, DEMİR MEHMET, ARSLAN ERKAN, TUNÇEKİN ADEM, ÇİFTÇİ HALİL, A Prospective Randomized Study Comparing Retrograde Intrarenal Surgery Under Spinal Anaesthesia Versus General Anaesthesia, Journal of Reconstructive Urology
 • Ulusal Hakemli 2020, ARSLAN ERKAN, TÜRK HAKAN, Pelit Eyüp Sabri, Priapizm Tedavisi: Tek Merkez Sonuçları, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ, Mesane Çıkım Obstruksiyonu Saptanan Obez Hastalarda Alfa Bloker Tedavisinin Etkinliği, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ÜN SITKI,ŞAMLIOĞLU PINAR, The Importance of the Host Factor in Infections Following TransrectalBiopsy, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN,ün sıtkı, Feasibility of Transvesical Prostate Resection and Its Effect on Postoperative Complications, Urology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN, Perkutan Nefrolitotomide Komplikasyonları Öngörebilir Miyiz?, Ege Tıp Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN, A new Surgical Technique: Transvesical Prostate Resection, International Braz J Urol
 • Uluslararası Hakemli 2019, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN, Is there any Effect of Intracavitary Therapy for Superficial Bladder Tumors on Urethral Strictures?, Eurasian Journal of Medicine and Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ,ÜN SITKI, The Effect of One-shot Multi-access Percutaneous Nephrolithotomy on Complications, Journal of Urological Surgery
 • Ulusal Hakemli 2019, ARSLAN ERKAN,PELİT EYYUP SABRİ, Are there any predictive findings for surgical ıntervention need in urinary systemstones?, Harran Tıp dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, PELİT EYYUP SABRİ,ŞEN DOKUMACI DİLEK,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,Tunçtekin Adem,KIRTEKE ATAKAN,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, Carotid artery intima-media thickness can predict the response of patients with erectile dysfunction to phosphodiesterase 5 inhibitors, International Journal of Impotence Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN, ÜN SITKI, ARSLAN ERKAN, A new surgical technique: transvesical resection of prostate - case series, International braz j urol
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ÜN SITKI,ŞENER GAMZE ASLI,YOLDAŞ MEHMET,Akdeniz Firat,ARSLAN ERKAN, Prostate Biopsy to Diagnose Acute Bacterial Prostatitis:Current Microbiological Spectrum, Sensitivity to Antibiotics,and Clinical Findings in Turkey, Eurasian Journal of Medicine and Oncology
 • Uluslararası Hakemli 2018, TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN,Zorlu Ferruh, Does a previous prostate biopsy-related acute bacterial prostatitis affect the results of radical prostatectomy?, International Braz J Urol
 • Uluslararası Hakemli 2018, PELİT EYYUP SABRİ,ÇİFTÇİ HALİL,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ÖRDEK ESER,ARSLAN ERKAN,YENİ ERCAN, Mini-laparoscopic pyeloplasty in adults: Functional and cosmetic results., Urology Journal
 • Uluslararası Hakemli 2017, KOYUNCU İSMAİL,KOÇYİĞİT ABDÜRRAHİM,GÖNEL ATAMAN,ARSLAN ERKAN,DURGUN MUSTAFA, The Protective Effect of Naringenin-Oxime on Cisplatin-Induced Toxicity in Rats, Biochemistry Research International
 • Ulusal Hakemli 2017, KATI BÜLENT,PELİT EYYÜP SABRİ,TUNÇEKİN ADEM,ARSLAN ERKAN,YAĞMUR İSMAİL,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, Çocukluk Çağında Posterior Üretral Valv Cerrahisi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, TAYMAN CÜNEYT, AYDEMİR SALİH, YAKUT İBRAHİM, SERKANT UTKU, ARSLAN ERKAN, TNF-α Blockade Efficiently Reduced Severe Intestinal Damage in Necrotizing Enterocolitis, Journal of Investigative Surgery
 • Ulusal Hakemli 2016, KAÇAN TURGUT, ARSLAN ERKAN, KAHRAMAN EBRU, Velipaşaoğlu Zeynep Hediye, EMREN VOLKAN, Superposition of lung metastases of prostate adenocarcinoma on heart as a cardiac metastases: A case report, Journal of Oncological Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2014, ASLAN MEHMET, ÖZTÜRK AHMET, GÖGER YUNUS EMRE, ARSLAN ERKAN, KILINÇ MEHMET, Primary results of transurethral prostate ethanol injection, International Urology and Nephrology
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,KARABIÇAK Mustafa,ÖĞÜTLÜ AHMET SABRİ, The Effect Of One Shot Multı-Access Percutaneous Nephrolıthotomy On Complıcatıons, Özet bildiri
 • 31.10.2018, Uluslararası, 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, karabıçak mustafa,TÜRK HAKAN,ün sıtkı,ARSLAN ERKAN, Obez Ve Non Obez Bph Hastalarında Alfa Bloker Tedavisinin Etkinliği, Özet bildiri
 • 19.05.2017, Ulusal, 12. Ulusal Androloji Kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, A rare cause of scroutal truma Farming equipment for cotton collection, Özet bildiri
 • 18.12.2020, Ulusal, XXXI. National Congress of the Turkish Biochemical Society 2020, ARSLAN ERKAN, GÖNEL ATAMAN, INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CONTRAST MEDIA ON ROUTINE UROONCOLOGICAL TUMOR MARKERS, Özet bildiri
 • 16.12.2020, Uluslararası, International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020) December 16-18, 2020, ARSLAN ERKAN, GÖNEL ATAMAN, Experimental approach to tacrolimus measurement after radiopaque use in kidney transplant patients, Özet bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, EURO ASIA 5th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, ARSLAN ERKAN, THE EFFECT OF PENILE BLOCK APPLICATION ON PAIN CONTROL IN CYSTOSCOPY, Özet bildiri
 • 12.10.2107, Ulusal, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, YILMAZ MEHMET OĞUR,ÇİFTÇİ HALİL,KATI BÜLENT,PELİT EYYUP SABRİ,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,YENİ ERCAN, Çocuk Üreteropelvik bileşke darlıklarında doku ve serumdaki thiol di sülfid dengesinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26.ulusal üroloji kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,ÖRDEK ESER,YENİ ERCAN, Staghorn böbrek taşı olan morbid obez pediatrik hastada perkütan nefrolitotomi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. ulusal üroloji kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,YILMAZ MEHMET OĞUR,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, Maternal hidronefrozun nadir bir nedeni : Y tip parsiyel dublike üreter, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. ulusal üroloji kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,ARSLAN ERKAN,TUNÇEKİN ADEM,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, Serebral palsili ve spinal deformitesi olan çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ, YILMAZ MEHMET OĞUR,ÇİFTÇİ HALİL,KATI BÜLENT,PELİT EYYUP SABRİ,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,YENİ ERCAN, Çocuk üreteropelvik bileşke darlıklarında doku ve serumdaki thiol disülfid dengesinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. ulusal üroloji kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,ÇİFTÇİ HALİL,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ÖRDEK ESER,ARSLAN ERKAN,YENİ ERCAN, Yetişkinlerde mini-laparoskopik pyeloplasti:tek merkez deneyimi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,ÇİFTÇİ HALİL,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ÖRDEK ESER,ARSLAN ERKAN,YENİ ERCAN, Yetişkinlerde mini-laparaskopik pyeloplasti: Tek merkez deneyimi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,ÖRDEK ESER,YENİ ERCAN, Staghorn böbrek taşı olan morbid obez pediatrik hastada perkütan nefrolitotomi, Özet bildiri
 • 12.10.2017, Ulusal, 26. Ulusal Üroloji Kongresi, PELİT EYYUP SABRİ,KATI BÜLENT,YAĞMUR İSMAİL,ARSLAN ERKAN,TUNÇEKİN ADEM,ÇİFTÇİ HALİL,YENİ ERCAN, Serebral palsili ve spinal deformitesi olan çocuk hastalarda perkütan nefrolitotomi, Özet bildiri
 • 06.12.2019, Uluslararası, The International Medical Congress of Izmir Democracy Univercity, Izmir, Aralık 2019, ÜN SITKI,ARSLAN ERKAN, Methods Used in The Treatment of Petrified Stents, Özet bildiri
 • 06.10.2019, Uluslararası, 14. ÜROONKOLOJİ KONGRESİ, TÜRK HAKAN,ARSLAN ERKAN,KARABIÇAK Mustafa,ün sıtkı, BALONU İNDİRİLEMEYEN SONDALAR İÇİN YENİ BİR YÖNTEM, Özet bildiri
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, ARSLAN ERKAN,TÜRK HAKAN, Güncel Üroloji Çalışmaları I, 2019, akademisyen kitabevi, 978-605-258-309-8