UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ERHAN EZİCİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2008 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
  Toplumsal Hareketler ve Ekonomik Krizler: Türkiye'de 2001 Esnaf Protestoları Örneği
 • Doktora

  2012 - 2020

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİMLERİ (DR)
  Hariciye Teşkilatı Türk Kamu Yönetiminde Bir Modernleşme Modeli
 • KPDS - İngilizce

  2009 - Güz

  İngilizce - 67
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 -

  İngilizce - 71.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Kamu Yönetimi

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2010 -

  - KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli 2021, TÜRKER TAŞANSU, CHLYKOV PAVEL, ERDEM GÖKHAN, EZİCİ ERHAN, Osmanlı ve Rusya'da Modern Öncesi Harici İşler İdaresi ve Diplomasi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, EZİCİ ERHAN, Tanzimat Dönemi ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Değişen Yönetim Anlayışı, Belgi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, TARHAN AHMET BORA, EZİCİ ERHAN, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkisinin Teşkilat Yapısı Üzerinden İncelenmesi: Avrupa Birliği Başkanlığı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, YILMAZ LEVENT,EZİCİ ERHAN, Sosyal Medya Küçük Siyasal Partiler Açısından Yeni İmkânlar Sunuyor Mu?, Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TARHAN AHMET BORA,EZİCİ ERHAN, Kamu Hizmetlerinin Üretiminde Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Toplam Kalite Yönetimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
 • 29.05.2014, Uluslararası, 2. Uluslararası Davraz Sempozyumu, TARHAN AHMET BORA,EZİCİ ERHAN, Türkiye ve Avrupa Birliği Sürecinde Yeni Bir Yapılanma: Avrupa Birliği Bakanlığı, Tam metin bildiri
 • 27.04.2017, Uluslararası, Innovation and Global Issues in Social Sciences, YILMAZ LEVENT,EZİCİ ERHAN, 1980 Sonrası Türk Siyasal Hayatında Küçük Partilerin Konumlanması, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, Sosyal Bilimlerde Gelecek İçin Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı 2016, EZİCİ ERHAN, Yerel Siyasette Sosyal Medya Kullanımı: Büyükşehir Belediye Başkanları Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 19.10.2011, Ulusal, 9.Kamu Yönetimi Forumu, Erhan EZİCİ, Levent YILMAZ, TÜRKİYE NİN KAMU YÖNETİMİ PORTALININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ, Tam metin bildiri
 • 15.10.2015, Ulusal, 13.Kamu Yönetimi Forumu, TARHAN AHMET BORA,EZİCİ ERHAN, Milletvekili Olan Akademisyenlerin Toplumsal ve Siyasal Profilleri Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II.Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, KARABACAK MUSTAFA,EZİCİ ERHAN, TÜRKİYE DEN ALMANYA YA İŞÇİ GÖÇÜNÜN SOSYO EKONOMİK NEDENLERİ VE SONUÇLARI, Özet bildiri
 • 14.07.2016, Uluslararası, International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16), KARABACAK MUSTAFA,EZİCİ ERHAN, Türkiye’den Avrupa’ya Göç: İşçi Göçü ve İşçi Dövizleri, Tam metin bildiri
 • 08.10.2011, Ulusal, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, EZİCİ ERHAN, Sosyal Medyanın Vatandaş Politikacı İlişkisi Üzerine Düşündürdükleri, Özet bildiri
 • 01.11.2017, Uluslararası, KAYFOR 15, YILMAZ LEVENT,EZİCİ ERHAN, Sosyal Medya Küçük Siyasal Partiler Açısından Yeni İmkânlar Sunuyor Mu, Özet bildiri