UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ELİF DEMİR

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2018

  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ (YL) (TEZLİ)
  Anasınıfına devam eden çocuklara zihinsel düşünme becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
 • ÇOCUK VE İLETİŞİM İÖ - Önlisans, 2019-2020
 • ÇOCUK VE DRAMA İÖ - Önlisans, 2019-2020
 • SANAT VE YARATICILIK NÖ - Önlisans, 2019-2020
 • ÇOCUK VE İLETİŞİM NÖ - Önlisans, 2019-2020
 • SANAT VE YARATICILIK İÖ - Önlisans, 2019-2020
 • ÇOCUK VE DRAMA NÖ - Önlisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİR ELİF,KILINÇ FATMA ELİF, “Anasınıfına Devam eden Çocuklara Verilen Drama Eğitiminin Çocukların Zihinsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Uluslararası Alan İndeksli Dergi)
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİR ELİF,DERE ÇİFTÇİ HALE, “5-6 Yaş Çocuklarına Sayı Kavramını Kazandırmada Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Uluslararası Alan İndeksli Dergi), 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, ”Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hikaye ve Hikaye Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Erzincan Örneklemi)”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergis
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının İncelenmes, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DEMİR ELİF,KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, ”Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Zamanı İyi Kullanma Becerilerinin İncelenmesi”, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, “Mülteci Çocukların Şiddet Yaşantıları ve Yaşadıkları Sosyal Travmalar”, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, DEMİR ELİF,KILINÇ FATMA ELİF, Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Verilen Drama Eğitiminin Çocukların Zihinsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi, DEMİR ELİF,DERE ÇİFTÇİ HALE, 5-6 Yaş Çocuklarına Sayı Kavramını Kazandırmada Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Ahıska Türkleri Sempozyumu, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF,SEVEN SERDAL, Ahıska Türkü Çocukların Okula Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Düzce, DEMİR ELİF,KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, Çocuk Gelinlerin Gözüyle Çocuk Hakları, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, 2018, Eğiten Kitap, 978-605-2234-92-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, 2018, Hegem Yayınevi, 978-975-2489-16-5
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Gelişimi 1-2, 2017, Eğiten Kitap, 978-975-2435-51-3