UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ELİF DEMİR

ULUBEY MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  2016 - 2018

  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ (YL) (TEZLİ)
  Anasınıfına devam eden çocuklara zihinsel düşünme becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama çalışmalarının etkisinin incelenmesi
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - ÇOCUK GELİŞİMİ PR.
 • Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi - Önlisans, 2023-2024
 • Drama Uygulamaları - Önlisans, 2023-2024
 • Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi - Önlisans, 2023-2024
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama - Önlisans, 2022-2023
 • Çocukla İletişim - Önlisans, 2022-2023
 • Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi - Önlisans, 2022-2023
 • Aile Eğitimi ve Katılımı - Önlisans, 2021-2022
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama - Önlisans, 2021-2022
 • Çocukla İletişim - Önlisans, 2021-2022
 • Okul Öncesi Eğitim Programları - Önlisans, 2021-2022
 • Sanat ve Yaratıcılık - Önlisans, 2021-2022
 • Aile Eğitimi - Önlisans, 2021-2022
 • Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi - Önlisans, 2021-2022
 • Drama Uygulamaları - Önlisans, 2021-2022
 • Çocuk Edebiyatı ve Medya - Önlisans, 2021-2022
 • Erken Çocuklukta Çevre ve Doğa Eğitimi - Önlisans, 2021-2022
 • Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - Önlisans, 2021-2022
 • Aile Eğitimi - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Müzik - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk Edebiyatı - Önlisans, 2020-2021
 • Erken Çocuklukta Matematik Eğitimi - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Oyun - Önlisans, 2020-2021
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama-2 - Önlisans, 2020-2021
 • Staj - Önlisans, 2020-2021
 • Özel Eğitim-2 - Önlisans, 2020-2021
 • Duyu Eğitimi - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk ve İletişim - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk ve Drama - Önlisans, 2020-2021
 • Oyun ve Materyalleri - Önlisans, 2020-2021
 • Çocuk ve İletişim NÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Çocuk ve Drama İÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Sanat ve Yaratıcılık NÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Çocuk ve İletişim NÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Sanat ve Yaratıcılık İÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Çocuk ve Drama NÖ. - Önlisans, 2019-2020
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİR ELİF,DERE ÇİFTÇİ HALE, “5-6 Yaş Çocuklarına Sayı Kavramını Kazandırmada Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Uluslararası Alan İndeksli Dergi), 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Özel Sayısı
 • Uluslararası Hakemli 2018, DEMİR ELİF,KILINÇ FATMA ELİF, “Anasınıfına Devam eden Çocuklara Verilen Drama Eğitiminin Çocukların Zihinsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi”, Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi (Uluslararası Alan İndeksli Dergi)
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının İncelenmes, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, ”Okul Öncesi Öğretmenlerinin Hikaye ve Hikaye Kitapları Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Erzincan Örneklemi)”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, DEMİR ELİF,KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, ”Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Zamanı İyi Kullanma Becerilerinin İncelenmesi”, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
 • 26.04.2018, Uluslararası, Uluslararası Şiddet ve Sosyal Travmalar Kongresi, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, FIRAT MERYEM, DEMİR ELİF, Okul Öncesi Öğretmenlerin Şiddete Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 26.04.2018, Uluslararası, Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF, “Mülteci Çocukların Şiddet Yaşantıları ve Yaşadıkları Sosyal Travmalar”, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, DEMİR ELİF,KILINÇ FATMA ELİF, Anasınıfına Devam Eden Çocuklara Verilen Drama Eğitiminin Çocukların Zihinsel Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Kongresi, DEMİR ELİF,DERE ÇİFTÇİ HALE, 5-6 Yaş Çocuklarına Sayı Kavramını Kazandırmada Drama Çalışmalarının Etkisinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 12.10.2016, Uluslararası, II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, DEMİR ELİF, Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Çocuk Sevme Durumlarının İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 12.10.2016, Uluslararası, II.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, DEMİR ELİF, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, Çocuk Gelişimi Programı Öğrencilerinin Zamanı İyi Kullanma Becerilerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, Ahıska Türkleri Sempozyumu, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM,DEMİR ELİF,SEVEN SERDAL, Ahıska Türkü Çocukların Okula Uyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Düzce, DEMİR ELİF,KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, Çocuk Gelinlerin Gözüyle Çocuk Hakları, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi, 2023, Eğiten Kitap, 978-625-6739-49-9
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Erken Çocuklukta Okul Dışı Öğrenme, 2023, Eğiten Kitap, 978-605-2234
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Gelişiminde Değerler Eğitimi, 2023, Eğiten Kitap, 978-625-6480-79-7
 • Uluslararası 2023, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Sınıf Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 2023, Anı Yayıncılık, 978-605-170-906-2
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi, 2022, Eğiten Kitap, 978-625-8420-75-3
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Okul Öncesi Eğitimde Drama, 2022, Eğiten, 978-625-8297-29-4
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi, 2022, Eğiten Yayınevi, 978-625-82-97-91-1
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Okul Öncesi Eğitimde Drama, 2022, Eğiten Yayınevi, 978-625-8297-29-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, 2021, Eğiten Kitap, 978-605-2234-92-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Erken Çocukluk Döneminde Dezavantajlı Çocuklar, 2021, Eğiten Yayınevi., 978-625-7527-87-3
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Yaşamın İlk Yıllarında Sosyal Beceriler, 2021, Eğiten Kitap, 978-605-2234-91-4
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Anne Baba Eğitimi, 2021, Eğiten Yayınevi., 978-625-7348-89-8
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı, 2018, Eğiten Kitap, 978-605-2234-92-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KAYA BAĞDAŞ ÇİĞDEM, DEMİR ELİF, Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, 2018, Hegem Yayınevi, 978-975-2489-16-5
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Zorunlu Göçler ve Doğurduğu Sosyal Travmalar, 2018, Hegem Yayınevi, 978-975-2489-16-5
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, DEMİR ELİF, Çocuk Gelişimi- 2, 2017, Eğiten Kitap, 978-975-2435-51-3
 • Uşak Posta Sanatı Sergisi

  05.12.2023 - 08.12.2023

  Düzenleyenler : Küratör: Senay Seyranlı ve Sinem Ürel
  Uşak
 • Cumhuriyet'in 100. Yılında Uşak Sergisi

  09.11.2023 -

  Düzenleyenler : Öğr. Gör. Elif Demir, Öğr. Gör Şerife Cengiz
  Uşak