UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
DİLEK EROL

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1998 - 2002

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2003 - 2007

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, çocuklardaki fiziksel istismar belirtilerine ilişkin farkındalıkları (Eskişehir il örneği)
 • Doktora

  2011 - 2016

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (DR)
  0-12 yaş çocukların istismar ve ihmalini önlemeye yönelik anne baba eğitim programı önerisi
 • KPDS - İngilizce

  2011 -

  İngilizce - 75.00
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 - 2021

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2020 -

 • Eğitimde Çocuk Hakları - Doktora, 2021-2022
 • Erken Çocuklukta Gelişim - Lisans, 2021-2022
 • Çocuk Ruh Sağlığı - Lisans, 2021-2022
 • Çocukta Davranış Yönetimi - Lisans, 2021-2022
 • İlkokulda Drama, Oyun ve Uygulamaları - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Okulöncesi Eğitim Programları - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli: Çocuk İstismarı ve İhmali - Lisans, 2020-2021
 • Erken Çocukluk Eğitimine Giriş - Lisans, 2020-2021
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 1 - Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması 1 - Lisans, 2020-2021
 • Okulöncesi Eğitimde Araştırma 1 - Lisans, 2020-2021
 • Çocuk İstismarı ve İhmali - Yüksek Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocuklukta Oyun Gelişimi ve Eğitimi - Lisans, 2019-2020
 • Okulöncesi Eğitimde Program - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim 2 - Lisans, 2019-2020
 • Risk Altındaki Çocuklar - Lisans, 2019-2020
 • Erken Çocukluk Eğitimi - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2022, EROL DİLEK, Savaş Özge, Children at Risk in the Preschool Period: Preschool Teachers\u2019 Opinions, TED EĞİTİM VE BİLİM
 • Uluslararası Hakemli 2021, SAHİLLİOĞLU DİLEK, AKMAN BERRİN, The effects of the training program for the prevention of child abuse and neglect (ParentsCAN) on the awareness and understanding levels of parents, Vulnerable Children and Youth Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, TEPETAŞ CENGİZ GÜLÜZAR ŞULE, EROL DİLEK, Validity and Reliability Study of The Parent-Chıld Shared Book Readıng Inventory, Psycho-Educational Research Reviews
 • Ulusal Hakemli 2021, OKYAY ÖZLEM, EROL DİLEK, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı ve İhmali Üzerine Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okulöncesi Öğretmenlerinin “Kapsayıcı Eğitim” Kavramına İlişkin Algıları: Bir Metafor Analizi Çalışması, Journal of Inclusive Education in Research and Practice
 • Uluslararası Hakemli 2020, SAHİLLİOĞLU DİLEK, OKYAY ÖZLEM, Türkiye'de Çocuk İstismarı İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi, Mediterranean Journal of Educational Research
 • 31.03.2012, Ulusal, 9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Atık Yağlar Bidona Temiz bir Dünya Bizim Ola, Özet bildiri
 • 26.10.2010, Uluslararası, 54. European Quality Organization Congress, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Quality in Education, Too, Tam metin bildiri
 • 25.02.2011, Ulusal, 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği, Tam metin bildiri
 • 20.04.2011, Uluslararası, III. Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, SAHİLLİOĞLU DİLEK, 36/72 Aylık Çocuklarda Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara İçme Profili, Özet bildiri
 • 18.05.2017, Uluslararası, International Conference on Research in Education and Science (ICRES), OKYAY ÖZLEM,SAHİLLİOĞLU DİLEK, A Revıew of Illustrated Chıldren’s Books with Respect to Scıentıfıc Topıcs Covered and the Use of Scıentıfıc Vocabulary, Özet bildiri
 • 16.10.2020, Uluslararası, 2. Uluslararası Şiddeti Anlamak Kongresi, SAHİLLİOĞLU DİLEK,OKYAY ÖZLEM, 0-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Anne-Babaların İstismar Farkındalıkları, Özet bildiri
 • 16.09.2020, Uluslararası, Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi, Çubuk Sevilay,SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Çocukluk Dönemi Duygusal İstismar Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 14.11.2011, Uluslararası, International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2011, AKMAN BERRİN,SAHİLLİOĞLU DİLEK, Cailoou: a cartoon all children admire, Özet bildiri
 • 13.10.2008, Ulusal, VI. Çocuk Kültürü Kongresi: Türkiye’de Çocuk Yetiştirme, Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri Projesi, Özet bildiri
 • 11.11.2016, Uluslararası, II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, AKMAN BERRİN,SAHİLLİOĞLU DİLEK, 0-12 Yaş Çocukların İstismar ve İhmalini Önlemeye Yönelik Anne Baba Eğitim Programı Önerisi, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, OKYAY ÖZLEM,MUTLUER CEREN,SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okulöncesi Öğretmenlerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 10.09.2020, Uluslararası, International EJER Congress 2020, Savaş Özge,SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okulöncesi Öğretmenlerinin Risk Altındaki Çocuklara İlişkin Farkındalıkları, Özet bildiri
 • 05.10.2021, Uluslararası, Türkiye’de erken çocukluk döneminde spor ve hareket eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerin betimsel analizi, EROL DİLEK, Türkiye’de erken çocukluk döneminde spor ve hareket eğitimi konusunda yapılan lisansüstü tezlerin betimsel analizi, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, OKYAY ÖZLEM,SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk İstismarı ve İhmali Üzerine Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, SAHİLLİOĞLU DİLEK,OKYAY ÖZLEM, Hikâye Tamamlama Etkinliği ile Anne-Baba Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 05.05.2008, Uluslararası, II. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarı ve İhmali Sempozyumu, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fiziksel İstismar Belirtilerini Saptamada Farkındalıkları (Eskişehir İl Örneği), Özet bildiri
 • 03.05.2014, Ulusal, 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Öğrenme Merkezini Seç Mandalını Tak Oyna Projesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Türkiye’de Çocuk İstismarı ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel Analizi, Özet bildiri
 • 02.05.2010, Uluslararası, 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Eğitimde Verimlilik, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, EROL DİLEK, Erken Çocukluk Döneminde Etkili Programlar ve Uygulamalar, 2022, Eğiten, 978-625-8420-76-0
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, EROL DİLEK, Erken Çocukluk Döneminde Etkili Programlar ve Uygulamalar, 2022, Eğiten, 978-625-8420-76-0
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, EROL DİLEK, Erken Çocukluk Döneminde Dezavantajlı Çocuklar, 2021, Eğiten, 978-625-7527-87-3
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, EROL DİLEK, Sosyal ve Duygusal Gelişim, 2021, Eğiten, 9786257348744
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SAHİLLİOĞLU DİLEK, Dünyada Erken Çocukluk Eğitimi, 2017, Nobel Akademik Yayıncılık, 9786053207085
 • Proje Ödülü

  2016

  Teşekkür Belgesi
  Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Proje Ödülü

  2011

  Öğretmenden Öğretmene Bilgi Paylaşımı Okulöncesi Alanında İyi Örnek Uygulaması
  Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Çalışma Ödülü

  2009

  Aylıkla Ödüllendirme

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2009

  Teşekkür Belgesi
  Ankara Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2009

  Teşekkür Belgesi
  Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2006

  Teşekkür Belgesi

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
 • Ücretsiz Okulöncesi Eğitim Günleri

  21.05.2007 - 15.06.2007

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi

  12.03.2010 - 11.10.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 16,860000 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Uluslararası) - Tamamlandı
 • Aliağa Temelden Algoritma Projesi

  01.10.2019 - 10.11.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) - Tamamlandı
 • TUBİTAK 4007 Aliağa Bilim Şenliği: Sanayinin Kalbinde Bilim

  01.10.2020 - 03.10.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 45.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi

  01.08.2021 - 02.10.2021

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Uluslararası) - Tamamlandı
 • Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi

  29.05.2017 - 01.10.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 2.950.000,00 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Kapsayıcı Eğitim Öğretmen Eğitimi Modülü Geliştirilmesi

  01.08.2018 - 01.08.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Eğitmen
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Diğer (Uluslararası) - Tamamlandı