UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
DİDEM İNEL EKİCİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2003 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2009

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Fen ve teknoloji dersinde probleme dayalı öğrenme yöntemi kullanımının öğrencilerin kavramları yapılandırma düzeyleri, akademik başarıları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları üzerindeki etkileri
 • Doktora

  2009 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin problem çözme becerileri algılarına, fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve kavramsal anlama düzeylerine etkileri
 • ÜDS - İngilizce

  2009 - Güz

  İngilizce - 87.500
 • YDS - İngilizce

  2016 - Bahar

  İngilizce - 76.25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2013 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2009 - 2013

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • 2022

  Yüksek Lisans - NİLAY ERKÜNT
  Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve yaşam boyu öğrenmeye yönelik algılarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - İZEL CAN
  Probleme dayalı fen öğrenme etkinliklerinin üstün ve özel yetenekli öğrenciler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - RAMAZAN BOYACI
  Fen bilimleri dersinde bilgi-grafikleri kullanımının öğrencilerin kavramsal anlama düzeylerine ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - GURBET KOÇ
  Anasınıfı Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Yönelik Algılarının Belirlenmesi ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AYŞE KANAR
  Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinde probleme dayalı öğrenme yönteminin kullanılmasının öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - OLCAY MUTLU
  Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına ve kavramsal anlama düzeylerine etkisinin incelenmesi
  -
 • Yüksek Lisans - RAMAZAN BOYACI
  Fen Bilimleri Dersinde Bilgi-Grafikleri Kullanımının Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine ve Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına Etkisi
  -
 • Yüksek Lisans - REFİKA BERBEROĞLU
  Mobil Öğrenme Destekli Fen Öğretimi Uygulamalarının Öğrencilerin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarına ve Kavramsal Anlama Düzeylerine Etkisi
  -
 • Yüksek Lisans - RESUL YUSUF YEŞİLYURT
  Bilim Fuarlarının Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma
  -
 • FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE DENEY TASARLAMA VE GELİŞTİRME - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI - Lisans, 2016-2017
 • OKUL DENEYİMİ - Lisans, 2016-2017
 • FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I - Lisans, 2016-2017
 • FEN ÖĞRETİMİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I - Lisans, 2016-2017
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2016-2017
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I - Lisans, 2015-2016
 • Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I - Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Eğitim Araştırmalarında İstatistiksel Yöntemler - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı - Lisans, 2015-2016
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2015-2016
 • Seminer - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Fen Bilimleri Eğitiminde Deney Tasarlama ve Geliştirme - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi II - Lisans, 2015-2016
 • İlköğretim Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Lisans, 2015-2016
 • Fen Teknoloji Programı ve Planlama - Lisans, 2015-2016
 • Fen öğretimi laboratuvar uygulamaları II - Lisans, 2015-2016
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Okul Deneyimi - Lisans, 2014-2015
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi II - Lisans, 2014-2015
 • Fen Teknoloji Programı ve Planlama - Lisans, 2014-2015
 • İlköğretim Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Lisans, 2014-2015
 • Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2014-2015
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2014-2015
 • Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Öğretmenlik Uygulaması - Lisans, 2013-2014
 • İlköğretim Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - Lisans, 2013-2014
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2013-2014
 • Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II - Lisans, 2013-2014
 • Fen-Teknoloji Programı ve Planlama - Lisans, 2013-2014
 • Seçmeli II: Fen, Teknoloji ve Toplum - Lisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemli 2021, BALIKÇI ÇİĞDEM, TÜYSÜZ CENGİZ, TAŞDERE AHMET, İNEL EKİCİ DİDEM, Teachers' views on the scı̇ence currı̇culum based on context-input-process-product (CIPP) model, Journal of Educational Research/Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, BALIKÇI ÇİĞDEM, TÜYSÜZ CENGİZ, İNEL EKİCİ DİDEM, TAŞDERE AHMET, 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün (CIPP) Modeline Dayalı Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi., Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2020, KANAR AYŞE,İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmen adaylarıyla etkinlik tasarımıyla bütünleştirilmiş probleme dayalı fen öğrenme uygulamaları, Turkish Studies Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2020, BOYACI RAMAZAN,İNEL EKİCİ DİDEM, Bilgi grafikleri ile zenginleştirilmiş fen öğrenme ortamlarının öğrencilerin kavramsal öğrenmelerine ve motivasyonlarına etkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, İNEL EKİCİ DİDEM, Determination of Middle School Students’xx Mental Models about Science through Mind Maps, Journal of Theoretical Educational Science
 • Uluslararası Hakemli 2020, İNEL EKİCİ DİDEM,Tanır Halil, A qualitative research on factors affecting the scientific creativity levels of secondary school students, IBAD Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, İNEL EKİCİ DİDEM,EKİCİ MURAT,Can İzel, Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Lisansüstü Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin, Beklentilerinin ve Farkındalıklarının İncelenmesi, SDU International Journal of Educational Studies
 • Uluslararası Hakemli 2019, CAN İZEL,İNEL EKİCİ DİDEM, Üstün ve Özel Yeteneklı̇ Öğrencı̇lerı̇n Probleme Dayalı Fen Etkı̇nlı̇klerı̇ne İlı̇şkı̇n Görüşlerı̇nı̇n Değerlendı̇rı̇lmesı̇, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, İNEL EKİCİ DİDEM, Development of pre-service teachers’ teaching self-efficacy beliefs through an online community of practice, Asia Pacific Education Review
 • Uluslararası Hakemli 2017, İNEL EKİCİ DİDEM, The Use of Edmodo in Creating an Online Learning Community of Practice for Learning to Teach Science, Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES)
 • Ulusal Hakemli 2017, İNEL EKİCİ DİDEM, Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Becerileri Algılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, İNEL EKİCİ DİDEM, The Effects of Online Communities of Practice on Pre-Service Teachers’ Critical Thinking Dispositions, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education
 • Ulusal Hakemli 2016, İNEL EKİCİ DİDEM,DELEN İBRAHİM, Web Destekli Ortamlarda Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Paylaştıkları Öğretmenlik Uygulaması Günlüklerinin İncelenmesi., Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, İNEL EKİCİ DİDEM, Examination of Turkish Junior High School Students Perceptions of the General Problem Solving Process, International Education Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, İNEL EKİCİ DİDEM, Examination of pre service science teachers activities using problem based learning method, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2016, İNEL EKİCİ DİDEM, How Teachers Evaluate Themselves Regarding Their Behaviours Fostering Students Creative Thinking in Learning Environment?, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,ÖZCAN ERKAN, Concept Cartoons Supported Problem Based Learning Method in Middle School Science Classrooms, Journal of Education and Learning
 • Uluslararası Hakemli 2015, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Investigation of Pre Service Teachers Web Pedagogical Content Knowledge Self Efficacy Perceptions According to Various Variables, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, İNEL EKİCİ DİDEM, Design applications of experiment about different science issues with preservice primary teachers., The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2015, BALIM ALİ GÜNAY,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,TÜRKOGUZ SUAT,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM, The Effect of Concept Cartoons Assisted Problem Based Learning Method on Conceptual Understanding Levels and Problem Solving Skill Perceptions of Students., Journal of Turkish Science Education
 • Ulusal Hakemli 2015, İNEL EKİCİ DİDEM, Fen öğretmeni adaylarının bilime ilişkin algılarının zihin haritaları yoluyla belirlenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, İNEL EKİCİ DİDEM,KAYA KEMAL,MUTLU OLCAY, Ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi Uşak ili örneği, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmen adaylarının fen öğretiminde yaratıcılığa ilişkin görüşleri ve yaratıcı düşünme etkinliklerini uygulamaya yönelik özyeterlik algıları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, İNEL EKİCİ DİDEM, Fen öğretmeni adaylarının yaratıcılık kavramına ve yaratıcı düşünmeye ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, İNEL EKİCİ DİDEM,KÜÇÜK HİLAL,DENİŞ ÇELİKER HURİYE, Fen öğretmeni adaylarının probleme dayalı öğrenme yöntemine ilişkin görüşleri ve özyeterlik algıları, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, İNEL EKİCİ DİDEM, Fen öğretmeni adaylarının yaratıcılık kavramına ve yaratıcı düşünmeye ilişkin görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, BALIM ALİ GÜNAY,TÜRKOGUZ SUAT,ÖZCAN ERKAN,EVREKLİ ERTUĞ,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,İNEL EKİCİ DİDEM,KAÇAR SEVİNÇ, Concept Cartoon Samples Integrated to PBL Scenario towards Matter and Heat Unit, Akdeniz eğitim araştırmaları dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, BALIM ALİ GÜNAY,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,SEVİNÇ KAÇAR,EVREKLİ ERTUĞ,TÜRKOGUZ SUAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ÖZCAN ERKAN,ORMANCI ÜMMÜHAN, Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme yöntemi içerisinde kavram karikatürleri Bir etkinlik örneği ısınan taneciklerin dansı, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
 • Ulusal Hakemli 2012, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,GÜNAY FERİDE YASEMİN, Öğretmen adaylarının insan sağlığını etkileyen etmenlere ilişkin görüşlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Kavram ve zihin haritası kullanımının öğrencilerin kavramları anlama düzeyleri ile Fen ve Teknolojiye yönelik tutumları üzerindeki etkileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Fen öğretiminde kavram karikatürleri ve zihin haritalarının birlikte kullanımının etkilerinin araştırılması, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, BALIM ALİ GÜNAY,AYDIN GÜLİZ,TÜRKOGUZ SUAT,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Zihin Haritaları Uygulamaları, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,TÜRKMEN LÜTFULLAH, Sınıf öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,BALIM ALİ GÜNAY, Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji derslerinde eğitim teknolojilerinin kullanılmasına ilişkin görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,BALIM ALİ GÜNAY, Fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezlerdeki yöntemsel ve istatistiksel sorunlar, İlköğretim Online
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,GÜNAY FERİDE YASEMİN,EVREKLİ ERTUĞ,HAMURCU HÜLYA, Pre service techers opinions about the effects of harmful habits drug use and physical activities on human health, Western Anatolia Journal of Educational Science
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Kavram karikatürleri destekli probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 6 sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,BALIM ALİ GÜNAY, Fen öğretmen adaylarının kavram haritalarına ilişkin görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, EVREKLİ ERTUĞ,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA,İNEL EKİCİ DİDEM, Examining student teachers self efficacy for implementing the constructivist approach in terms of the variables of gender department and grade level, International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)
 • Uluslararası Hakemli 2010, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, The Effects of Using Problem Based Learning in Science and Technology Teaching upon Students Academic Achievement and Levels of Structuring Concepts, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching
 • Ulusal Hakemli 2010, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Fen ve Teknoloji Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, EVREKLİ ERTUĞ,BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL, Confirmatory factor analysis on the attitude scale of constructivist approach for science teachers, Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP)
 • Uluslararası Hakemli 2010, BALIM ALİ GÜNAY,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Türkiye deki fen öğretmenleri ne kadar yapılandırmacı PISA 2006 sonuçları üzerine bir değerlendirme, E-Journal of New World Sciences Academy
 • Uluslararası Hakemli 2009, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL, The Attitude Scale of Constructivist Approach for Prospective Science Teachers A Study of Validity and Reliability, Türk Fen Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, BALIM ALİ GÜNAY,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Öğretmen Adaylarına Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşım Görüş Anketi Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY,EVREKLİ ERTUĞ, Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL, Fen öğretmen adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma yönelik tutumlarının incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisİ
 • Ulusal Hakemli 2009, BALIM ALİ GÜNAY,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Fen Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Görüşlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, BALIM ALİ GÜNAY,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,DENİŞ ÇELİKER HURİYE, Türkiye nin PISA 2006 daki Durumu Üzerine Bir İnceleme Fen Bilimleri Yeterlilik Düzeyinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Göre Değerlendirilmesi, E-Journal Of New World Sciences Academy
 • Ulusal Hakemli 2008, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algılarına etkisi, İlköğretim Online
 • 28.09.2016, Ulusal, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, KANAR AYŞE,İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmen Eğitminde Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemı̇: Fen Konularına İlişkin Modül Örneklerı̇., Özet bildiri
 • 27.10.2013, Uluslararası, 4. World Conference on Learning, Teaching Education, Leadership, İNEL EKİCİ DİDEM, The Perceptions and Views about Problem Solving Process of Pre Service Science Teachers, Tam metin bildiri
 • 26.10.2015, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmenlerin Öğrencilerin Yaratıcılığını Destekleyen Davranışlarına İlişkin Algılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Özet bildiri
 • 26.10.2015, Uluslararası, Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Kavram Karikatürleri Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Kavramsal Anlama Düzeylerine ve Problem Çözme Becerileri Algılarına Etkileri, Özet bildiri
 • 25.10.2012, Uluslararası, 3rd World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Concept Cartoons Assisted Problem Based Learning Method in Science and Technology Teaching and Students Views, Tam metin bildiri
 • 25.04.2014, Uluslararası, Innovative Research in Education: Implicatios for Future, İNEL EKİCİ DİDEM,KÜÇÜK HİLAL, The effects of developing activities based on different teaching method on self efficacy and perceptions about self creativity of pre service science teachers, Özet bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), KANAR AYŞE,İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Öğretmeni Adaylarının Yaratıcılıklarına İlişkin Algılarına Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkisi, Özet bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Fen Öğretmeni Adaylarının Bilim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Tam metin bildiri
 • 24.11.2016, Uluslararası, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmen Eğitiminde Eğitsel ve Sosyal Bir Ağ Sitesi Olarak Edmodo Kullanımının Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 24.05.2010, Uluslararası, Greece, Athens: 12th Annual International Conference on Education, EVREKLİ ERTUĞ,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA,İNEL EKİCİ DİDEM, Pre Service primary teachers self efficacy toward the constructivist approach and their opinions about their efficacy levels, Özet bildiri
 • 24.04.2014, Uluslararası, 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications – ICONTE, İNEL EKİCİ DİDEM,KÜÇÜK HİLAL,DENİŞ ÇELİKER HURİYE, Pre servıce scıence teachers vıews and self effıcacy perceptıons about problem based learnıng method, Özet bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,BALIM ALİ GÜNAY, Fen ve teknoloji öğretiminde probleme dayalı öğrenme bir modül örneği sinir sistemi, Tam metin bildiri
 • 23.09.2010, Ulusal, 9. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, İNEL EKİCİ DİDEM,TÜRKMEN LÜTFULLAH,EVREKLİ ERTUĞ, Sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin görüşlerinin ve tutumlarının incelenmesi Uşak üniversitesi örneği, Tam metin bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, ALTUNIŞIK SEYYİT,İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Yaratıcılığa Yönelik Algıları ve Görüşleri, Özet bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, International Congress on Science and Education, İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Teacher Candidates’xx Beliefs in the Nature of the Intelligence, Özet bildiri
 • 21.09.2008, Uluslararası, XIII. IOSTE Symposium, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL, The Use of Concept Cartoons in Constructive Science and Technology Education The Examples about The Subject of Pressure, Tam metin bildiri
 • 21.09.2008, Uluslararası, XIII. IOSTE Symposium, KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,SCHALLIES MICHAEL,BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, The Opinions of Pre Service Science Teachers on Constructivist Approach, Tam metin bildiri
 • 21.09.2008, Uluslararası, XIII. IOSTE Symposium, AYDIN GÜLİZ,BALIM ALİ GÜNAY,TÜRKOGUZ SUAT,TAŞKOYAN NİHAL,ÖZGÜDER ESRA,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM, The Examples of A Lesson Plan And A Techonogıcally Supported Mınd Map Prepared In Consıstence Wıth The Constructıvıst Approach For Scıence And Technology Courses, Tam metin bildiri
 • 21.09.2008, Uluslararası, XIII. IOSTE Symposium, BALIM ALİ GÜNAY,TAŞKOYAN NİHAL,ÖZGÜDER ESRA,AYDIN GÜLİZ,TÜRKOGUZ SUAT,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,BENLİ SEMA, Examples of Activities Prepared By The Technologicaly Supported Mind Mapping and Concept Mapping Techniques Whıch Are Based on The Constructivist Approach, Tam metin bildiri
 • 21.05.2015, Uluslararası, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, İNEL EKİCİ DİDEM, Sınıf öğretmeni adaylarıyla farklı Fen konularına ilişkin deney tasarlama uygulamaları, Özet bildiri
 • 21.03.2019, Uluslararası, International Congress on Science and Education, GÜVENİR ZÜLFİKAR,İNEL EKİCİ DİDEM, Okul Öncesi Öğretmenlerine Göre Okul Öncesi Eğitimde Yaratıcılığın Yeri ve Önemi, Tam metin bildiri
 • 19.10.2009, Ulusal, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, BALIM ALİ GÜNAY,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,DENİŞ ÇELİKER HURİYE, 2005 2009 yılları arasında gerçekleştirilen fen eğitimi alanındaki lisansüstü tezler üzerine bir inceleme, Tam metin bildiri
 • 19.09.2011, Uluslararası, World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), İNEL EKİCİ DİDEM,GÜNAY FERİDE YASEMİN,EVREKLİ ERTUĞ,HAMURCU HÜLYA, Pre service teachers opinions about the effects of harmful habits drug use and physical activities on human health, Özet bildiri
 • 18.04.2009, Ulusal, Eğitimde Çağdaş Yönelimler V “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu, BALIM ALİ GÜNAY,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Türkiye deki Fen Öğretmenleri Ne Kadar Yapılandırmacı Pısa 2006 Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Özet bildiri
 • 15.12.2016, Uluslararası, Yaşam Boyu Eğitim Dünya Kongresi, İNEL EKİCİ DİDEM, Çevrimı çi Uygulama Topluluklarının Öğretmen Adaylarının Özyeterlik İnançları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitini Kongresi, YEŞİLYURT RESUL YUSUF,İNEL EKİCİ DİDEM, Ortaokul öğrencilerinin okullarda gerçekleştirilen Tubitak Bilim Fuarlarının Etkilerine ilişkin görüşleri, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitini Kongresi, KANAR AYŞE,İNEL EKİCİ DİDEM, Öğretmen Adaylarıyla Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamaları, Özet bildiri
 • 14.03.2013, Uluslararası, International Conference New Perspectives in Science Education 2nd Edition, BALIM ALİ GÜNAY,TÜRKOGUZ SUAT,KAÇAR SEVİNÇ,ORMANCI ÜMMÜHAN,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Teacher s Views Towards Concept Cartoons Supported Problem Based Learning, Özet bildiri
 • 14.03.2013, Uluslararası, International Conference New Perspectives in Science Education 2nd Edition, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ,ÖZCAN ERKAN,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,TÜRKOGUZ SUAT,ORMANCI ÜMMÜHAN,KAÇAR SEVİNÇ, Relationship between elementary student s problem solving skills and inquiry learning skill perceptions, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. International Education Research and Teacher Education Congress, TEKE FETHİYE,İNEL EKİCİ DİDEM, Pre-Service Science Teachers’xx Views and Perceptions about Mobile Learning, Tam metin bildiri
 • 11.11.2010, Uluslararası, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, İNEL EKİCİ DİDEM,GÜNAY FERİDE YASEMİN,EVREKLİ ERTUĞ, Öğretmen adaylarının beslenmenin ve teknolojinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ERDEM MUKADDES, Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi, Özet bildiri
 • 11.09.2017, Uluslararası, 5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, EKİCİ MURAT,ERDEM MUKADDES,İNEL EKİCİ DİDEM, Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisininİncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Ulusal, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, DENİŞ ÇELİKER HURİYE,İNEL EKİCİ DİDEM,KÜÇÜK HİLAL, Fen öğretmeni adaylarının zihinsel imgelerinde çiçekli bitkilerin kısımları, Özet bildiri
 • 11.09.2014, Uluslararası, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, İNEL EKİCİ DİDEM, Determination of pre service science teachers perceptions about science through mind maps, Özet bildiri
 • 09.12.2016, Uluslararası, Multidisciplinary Academic Conference on Education, Teaching and Learning, İNEL EKİCİ DİDEM, The use of Edmodo in creating an online learning community of practice for learning to teach science, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2015), İNEL EKİCİ DİDEM,DELEN İBRAHİM, Web Destekli Ortamlarda Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Paylaştıkları Öğretmenlik Uygulaması Günlüklerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 09.09.2015, Uluslararası, 3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES 2015), EKİCİ MURAT,İNEL EKİCİ DİDEM,ALTUNIŞIK SEYYİT, Investigation of Pre Service Teachers Web Pedagogical Content Knowledge Self Efficacy Perceptions According to Various Variables, Özet bildiri
 • 07.09.2006, Ulusal, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara: 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,ÇİTE SÜLEYMAN, Yapılandırmacı Yaklaşım Temelinde Fen ve Teknoloji Öğretiminde Kavram Karikatürleri Bir Etkinlik Örneği Maddenin Halleri ve Isı, Tam metin bildiri
 • 04.02.2010, Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, BALIM ALİ GÜNAY,DENİŞ ÇELİKER HURİYE,EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM, Turkey s Position in terms of Classroom Teacher Activities according to the PISA 2006 Results in comparison to Other Countries, Tam metin bildiri
 • 04.02.2010, Uluslararası, İstanbul: World Conference on Educational Sciences, EVREKLİ ERTUĞ,İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Development of a Scoring System to Assess Mind Maps, Tam metin bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, KESERCİOĞLU TEOMAN İSMAİL,BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, An Opinion Scale of Constructivist Approach for Science Teachers A Study of Validity and Reliability, Tam metin bildiri
 • 04.02.2009, Uluslararası, World Conference on Educational Sciences, EVREKLİ ERTUĞ,BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM, Mind Mapping Applications in Special Teaching Methods Courses for Science Teacher Candidates and Teacher Candidates Opinions Concerning the Applications, Tam metin bildiri
 • 03.05.2007, Uluslararası, VII. International Educational Technologies Conference, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, İlköğretim Altıncı Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının İncelenmesi ve Ders Kitabına İlişkin Öğrenci Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 03.05.2007, Uluslararası, VII. International Educational Technologies Conference, BALIM ALİ GÜNAY,İNEL EKİCİ DİDEM,EVREKLİ ERTUĞ, Probleme Dayalı Öğrenme PDÖ Yönteminin Kavram Karikatürleriyle Birlikte Kullanımı Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliği, Tam metin bildiri
 • 02.08.2015, Uluslararası, 2015 International Education Conference in New York City, İNEL EKİCİ DİDEM, The Views of Pre Servıce Scıence Teachers about the Use of Concept Cartoons in Science Learning Environments, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, OVALI ÜNVER,İNEL EKİCİ DİDEM, Stem Uygulamaları ile İlgili Gerçekleştirilen Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, ALTUNIŞIK SEYYİT,İNEL EKİCİ DİDEM, Araştırma ve Sorgulamaya Dayalı FeTeMM Eğitimi : Donan Yollar Etkinliği, Özet bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM, Disiplinlerarası Fen Öğretimi (Okul Öncesinden Ortaöğretime STEM, STEAM ve E-STEM Uygulamalarıyla), 2021, Anı Yayıncılık, 978-605-170-701-3
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM, İlkokulda Temel Fen Bilimleri, 2021, Vizetek, 978-605-7523-50-1
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, EKİCİ MURAT, İNEL EKİCİ DİDEM, Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy, 2021, IGI Global, 2326-8905
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM,EKİCİ MURAT, Fen Öğretimi Programları, 2020, Anı Yayıncılık, 978-605-170-383-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Öğretim Programları, 2020, Anı Yayıncılık, 978-605-170-383-1
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM,BALIM ALİ GÜNAY, Fen Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar, 2019, Anı Yayıncılık, 605170273-3
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, İNEL EKİCİ DİDEM, Fen Bilimleri Öğretimi, 2014, Anı Yayıncılık,
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, KILINÇ AHMET,SARIÇAYIR HAKAN,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,ÇALIK MUAMMER,DEMİRBAŞ MURAT,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,İNEL EKİCİ DİDEM,ÖZGELEN SİNAN,SAKA YAVUZ,DEMİRAL ÜMİT,ÇETİN ABDULLAH,BALABAN DİLEK,TUNABOYLU FUNDA,ÖZKÜTÜK METE,ERENTAY NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,BALTACI SUPHİYE,TÜRKOĞLU İLHAN,ŞENOL RAMAZAN, Ortaokul Fen Bilimleri 5 Sınıf Ders Kitabı 2 Kitap, 2013, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, 978-975-11-3766-1
 • Ulusal 2013, Ders Kitabı, KILINÇ AHMET,SARIÇAYIR HAKAN,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,ÇALIK MUAMMER,DEMİRBAŞ MURAT,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,İNEL EKİCİ DİDEM,ÖZGELEN SİNAN,SAKA YAVUZ,DEMİRAL ÜMİT,ÇETİN ABDULLAH,BALABAN DİLEK,TUNABOYLU FUNDA,ÖZKÜTÜK METE,ERENTAY NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,BALTACI SUPHİYE,TÜRKOĞLU İLHAN,ŞENOL RAMAZAN, Ortaokul Fen Bilimleri 5 Sınıf Ders Kitabı 1 Kitap, 2013, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları, 978-975-11-3765-4
 • Uluslararası 2012, Bilimsel Kitap, EVREKLİ ERTUĞ,ŞAŞMAZ ÖREN FATMA,İNEL EKİCİ DİDEM, Organizing and Improving School Environment, 2012, Greece: Athens Institute for Education and Research,
School Science and Mathematics , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Asia Pacific Forum Science Learning and Teaching , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Necatibey Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kuramsal Eğitim ve Bilim Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • TÜBITAK Sosyal Bilimler Arastırma Projesi No 1001 110K574

  24.05.2011 - 24.05.2013

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 76885 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • TÜBITAK BIDEB Lisans ve Lisans Öncesi Ögretmen ve Ögrencilere Yönelik Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı Proje No 2229 1059B291000159

  14.02.2011 - 20.02.2011

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

  10.06.2016 - 12.07.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı : 15.75
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı