UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
CÜNEYİT AKAR

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1994 - 1998

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
 • Yüksek Lisans

  1998 - 2001

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi
 • Doktora

  2003 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (DR)
  İlköğretim Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Becerileri
 • ÜDS - İngilizce

  2003 - Bahar

  İngilizce - 53.75
 • YDS - İngilizce

  2015 - Güz

  İngilizce - 66.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Temel Eğitim

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2019 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2019 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2014

 • 2022

  Yüksek Lisans - HALİME KÜBRA ERBEY
  SOSYAL BİLGİLER DERSİ BAĞLAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - SELÇUK ŞENTÜRK
  Oyun temelli öğretimin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin "Maddenin Özellikleri" ünitesindeki öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SERDAL GÜNAY
  Probleme dayalı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler dersi akademik başarısına ve öğrenci tutumlarına etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - MEHMET KARA
  İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumları ile demokratik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ GÜDER
  Ortaöğretim öğrencilerinin okul güvenliğine ilişkin algı düzeyleri (Bilecik ili örneği)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - METİN ÖZBER
  Yaratıcı drama yöntemleriyle oluşturulmuş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma kaygısı, yazmaya yönelik tutumu ve yazma öz yeterliğine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - PELİN İLKAY SOYSAL
  Ortaokul öğrencilerinin okuma anlama düzeylerine etki eden faktörler
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - İSMAİL GEDİK
  Okul servis araçlarının değerlendirilmesi Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - İSMAİL GÜNDÜZ
  İlköğretim okullarının fiziki yeterlilik standartlarına (TSE 9518) göre 2000 yılından sonra yapılan okulların yeterlilik düzeyleri: Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - CEYHUN UZUN
  İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi problem çözme başarılarının bazı demografik değişkenler ve okuduğunu anlama becerisi açısından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - EVRİM EROL
  İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışma yönetimi stillerii ve bu çatışma yönetimi stillerinin öğretmenlerin stres düzeyine etkisi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Yüksek Lisans - Mehmet Kara
  İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  -
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2019-2020
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • DEĞER EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • SEÇMELİ II: PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2019-2020
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2019-2020
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • DEĞER EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2018-2019
 • SEÇMELİ II: PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2018-2019
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2018-2019
 • DEĞER EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • SEÇMELİ II: PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2017-2018
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Lisans, 2017-2018
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI - Lisans, 2017-2018
 • ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - Lisans, 2017-2018
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ - Lisans, 2016-2017
 • DEĞER EĞİTİMİ - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • SEÇMELİ II: PROGRAM GELİŞTİRME - Lisans, 2016-2017
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ - Lisans, 2016-2017
 • Ulusal Hakemli 2020, ULUÇINAR UFUK,GÜNDOĞAN ASLI,AKAR CÜNEYİT, Hayat bilgisi dersinde eğlenme düzeyini belirleme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Journal of History School
 • Uluslararası Hakemli 2020, AKAR CÜNEYİT,KARA MEHMET, Critical Thinking Attitude and Some Other Variables in Predicting Students’ Democratic Attitudes, International Journal of Contemporary Educational Research
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜNDOĞAN ASLI,AKAR CÜNEYİT, İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN OKULDA MUTLULUK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI, TAY Journal
 • Ulusal Hakemli 2018, AKAR CÜNEYİT,ÖZBER METİN, İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, Avrasya Dil Eğitimi Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BAŞARAN MUSTAFA,AKAR CÜNEYİT, Değerler Eğitiminde Millet Mistikleri-Mehmet Akif Ersoy Ve Nurettin Topçu’xxda İdeal İnsan: Bir İçerik Analizi, Diyalektolog - Ulusal Hakemlin Sosyal Arastirmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT,ÖZKAN ÖMER, Values of Honesty and Integrity in Kutadgu Bilig, Bilig
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT,İNEL YUSUF,YALÇINTAŞ ESRA, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlere Sahip OlmaDüzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi, Journal of Current Researcheson Educational Studies
 • Ulusal Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Çokkültürlülük Değerlerini Yordama Düzeyi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT, Determining the Effectiveness of Audio-Recording Method in the Treatment of Reading Disability, Reading Improvement
 • Uluslararası Hakemli 2017, AKAR CÜNEYİT,DOĞAN YALÇIN, İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabında Yer Alan Kavramlar Listesinin Demokrasi ve Çokkültürlülük Kavramları Açısından İncelenmesi, Türkiye Sosyal Araştırmalar
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT,BAŞARAN MUSTAFA,Kara Mehmet, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Journal of Turkish Studies
 • Uluslararası Hakemli 2016, BATUR ZEKERYA,AKAR CÜNEYİT,BETÜL SEZGİN TUFAN,NAZMİYE TOPALOĞLU, İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Noktalama İşaretlerini Kullanma Becerisi, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi: Kuram ve Uygulama
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT,ULU MUSTAFA, Attitudes and Opinions of Classroom Teacher Candidates Regarding Multiculturalism, Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT,KARA MEHMET, İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, International Journal Of Turkish Literature Culture Education
 • Ulusal Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT,GÜNDÜZ İSMAİL, İlköğretim Okullarının TSE Standartlarına Göre Değerlendirilmesi: Uşak İli Örneği, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT,KEYVANOĞLU AHMET, 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Programlarının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Karşılaştırılması, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, İNEL YUSUF,AKAR CÜNEYİT,UZTEMUR SERVET, Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Yönetim Biçimleri Kavramlarına Yönelik Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Tespiti, Journal Of History School
 • Uluslararası Hakemli 2016, AKAR CÜNEYİT, Investigating the Students Perceptions of the Democratic Values of Academicians, Journal of Social Studies Education Research
 • Uluslararası Hakemli 2016, ULU MUSTAFA,AKAR CÜNEYİT, The Effect of Visuals on Non-Routine Problem Solving Success and Kinds of Errors Made When Using Visuals, Educational Research and Reviews
 • Ulusal Hakemli 2015, BAŞARAN MUSTAFA,AKAR CÜNEYİT,ULU MUSTAFA, İlkokullarda Dil Becerilerinin Öğretimi Amacıyla Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, KAMBER TUĞBA,ACUN İSMAİL,AKAR CÜNEYİT, İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Uygulanabilirliği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, AKAR CÜNEYİT, Öz Yeterlilik İnancı ve İlkokuma Yazmaya Etkisi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2005, YÜCEL CEMİL,AKAR CÜNEYİT,BATUR ZEKERYA, Konuşma ve Yazma Hedeflerinin Algılanan Önemi ve Öğrencilerin Bu Hedefleri Kazanma Düzeyleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
 • Uluslararası Hakemli 2004, YÜCEL CEMİL,BATUR ZEKERYA,AKAR CÜNEYİT, Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dilbilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2003, YÜCEL CEMİL,AKAR CÜNEYİT,BATUR ZEKERYA, Öğretmenlerin İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Programında Yer Alan Anlama Becerileri İle İlgili Hedeflere Önem Verme Dereceleri Ve Öğrencilerin Hedefleri Kazanım Düzeyleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2002, AKAR CÜNEYİT,YAPICI ŞENAY, İlköğretim Sosyal Bilgiler Programının Değerlendirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 27.09.2007, Ulusal, 6. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitrimi Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,BATUR ZEKERYA, Yeni öğretim programına göre hazırlanan ilköğretim 4 ve 5 sınıf Türkçe ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşleri, Tam metin bildiri
 • 24.12.2020, Ulusal, II. Türk Eğitim KOngresi, AKAR CÜNEYİT, Bir Gönül Dağı Öğretmeni: Memduh ERGEZER, Özet bildiri
 • 24.04.2017, Uluslararası, Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,KARADEDELİ İBRAHİM, Öğretmenlerin İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Doğrudan Verilecek Değerlere Önem Verme Dereceleri ve Öğrencilerin Bu Değerleri Kazanma Düzeyleri, Özet bildiri
 • 20.05.2010, Uluslararası, Lifelong Learning and Active CitizenshipProceedings of the twelfth Conference of theChildren’s Identity and Citizenship in EuropeAcademic Network, ACUN İSMAİL,DEMİR METİN,AKAR CÜNEYİT,GÖZ NUR LEMAN, The Relationship Between Critical Thinking Skills And Citizenship Behaviours, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, KARA MEHMET,AKAR CÜNEYİT,ATLI YALÇIN, İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile eleştirel tutumları arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, AKAR CÜNEYİT, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Demokratik Değerlerine Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması, Özet bildiri
 • 19.11.2016, Uluslararası, Yusuf Has Hacib'in Türk Kültürüne Yansımaları, AKAR CÜNEYİT, Kutadgu Biligde Değer Olarak Doğruluk ve Dürüstlük,
 • 18.11.2016, Uluslararası, Değer Eğitiminde Kutadgu Bilig, AKAR CÜNEYİT, Yusuf Has Hacib in Doğumunun 1000 Yılında Kutadgu Bilig Uluslararası Sempozumu, Tam metin bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,METİN ZEYNEP, İlkokul Çocukları Okulda Ne Kadar Mutlu?, Özet bildiri
 • 17.04.2017, Uluslararası, International Congres on Afro-Eurasian Research II, AKAR CÜNEYİT,DOĞRU DENİZ,KARADEDELİ İBRAHİM, Teachers’ Importance to Common Basic Skills in Teaching Programs And Acquisition Levels By Students, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18th International Primary Teacher Education Symposium, AKAR CÜNEYİT,Süner Mürüvvet Kübra,ALKAN Gizem Beyza,KARATAŞ ADEM, İlkokul Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Tutumları ile Okulda Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki, Özet bildiri
 • 16.10.2019, Uluslararası, 18th International Primary Teacher Education Symposium, AKAR CÜNEYİT,Süner Mürüvvet Kübra, İlkokul Öğrencilerinin Nezaket Kurallarına Uyma Durumları, Özet bildiri
 • 16.09.2010, Uluslararası, 19. Ulusal eğitim bilimleri kurultayı, DEMİR METİN,AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,ERMİŞ HİLAL, İlköğretim programlarındaki temel becerilere ilişkin öğretim elemanı ve öğretmen adyı görüşleri, Özet bildiri
 • 15.10.2020, Uluslararası, 4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongres, AKAR CÜNEYİT, İlkokul Çocuklarının Okulda Mutluluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, ERTE Congress 2017, GÖZ NUR LEMAN,AKAR CÜNEYİT, Öğretmen Adaylarının Mülakat Yöntemine İlişkin Metaforik Algıları, Özet bildiri
 • 12.12.2019, Uluslararası, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, DURAN EROL,AKAR CÜNEYİT, İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Adalet Değerine İlişkin Farkındalıkları, Özet bildiri
 • 12.12.2019, Uluslararası, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, AKAR CÜNEYİT,DURAN EROL, İlkokul Öğrencilerinin Adalet Değerlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu/Muğla, AKAR CÜNEYİT,ULU MUSTAFA, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çok Kültürlülük Algısına Yönelik Bir Ölçme Aracı Geçerlilik Güvenirlik Çalışması, Özet bildiri
 • 11.05.2016, Uluslararası, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu/Muğla, ATLI YALÇIN,MAZMAN SACİDE GÜZİN,AKAR CÜNEYİT, İlkokul 4 Sınıf Öğretmenlerin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, USOS 2018, AKAR CÜNEYİT,ACUN İSMAİL,Karataş Yıldız, İlkokul öğrencilerinin sorumluluk değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 11.04.2018, Uluslararası, 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,GÜNDOĞAN ASLI,ÇETİN VİLDAN, İlkokul Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersindeki Eğlenme Düzeyleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Özet bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), BABAYİĞİT ÖZGÜR,AKAR CÜNEYİT, Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Kitap Okuma Nedenlerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 08.05.2017, Uluslararası, XVI. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,GÖZ NUR LEMAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine Yönelik Eleştiriler: Bir Geçerlilik Sorunu,, Özet bildiri
 • 03.09.2020, Uluslararası, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,CAN BEYHAN, İlkokul öğrencilerinin eleştirel düşünme tutumları ile adalet eğilimleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 03.09.2020, Uluslararası, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT,ULUÇINAR UFUK, İlkokul öğrencileri için eleştirel düşünme eğilimi ölçeği geliştirme çalışması: geçerlilik ve güvenirlik analizi, Özet bildiri
 • 03.09.2020, Uluslararası, 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, AKAR CÜNEYİT, Öğrencilerde Ekran Okuma ve Yazma Sorunları,
 • 02.05.2015, Uluslararası, International Research Congress on Social Science, AKAR CÜNEYİT,Soysal Pelin İkkay, Ortaokul Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerini Etkileyen Faktörler, Özet bildiri
 • 02.02.2012, Uluslararası, 4th WORLD CONFERENCE ON EDUCATIONAL SCIENCES (WCES-2012), ULUÇINAR UFUK,AKAR CÜNEYİT,DEMİR METİN,DEMİRHAN GÖKHAN, An Investigation on Epistemological Beliefs of University Students, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, AKAR CÜNEYİT, Dil Ve Kültür, 2020, Vizetek, 978-605-7523-43-3
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, AKAR CÜNEYİT,DEMİRHAN GÖKHAN, COĞRAFYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI, 2017, Pegem Akademi,
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
Journal of Social Studies Education Research , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Temel Eğitim
 • İnternet Destekli Etkin İnsan Hakları Demokrasi ve Vatandaşlık Eğitimi

  15.04.2011 - 15.10.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 109917 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı