UŞAK UNIVERSITY Academic Information System

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
ÇİĞDEM ŞENYİĞİT

EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2008 - 2012

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2013 - 2016

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin ve kitap okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
 • Doktora

  2016 - 2020

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  Sorgulama temelli öğrenmenin sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerilerine ve kavramsal anlamalarına etkisi
 • YÖKDİL - İngilizce

  2017 - 05 Kasım 2017

  İngilizce - 91.25
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Fen Bilgisi Eğitimi

 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2022 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2021 - 2022

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

  2016 -

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2023 -

 • DİĞER (KURUMLAR, HASTANELER VB.)

  2022 -

 • VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2020 - 2021

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2019 - 2020

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2019 - 2020

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü

  2018 - 2019

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Komisyon Üyeliği

  2018 - 2019

 • Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2023-2024
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2023-2024
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2023-2024
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi II - Lisans, 2023-2024
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2023-2024
 • İlkokulda Temel Fen Bilimleri - Lisans, 2023-2024
 • Genel Fizik - Lisans, 2023-2024
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2023-2024
 • Uzmanlık Alanı - Yüksek Lisans, 2023-2024
 • Bilim Felsefesi ve Fen Eğitimine Etkisi - Yüksek Lisans, 2023-2024
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2023-2024
 • Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi - Lisans, 2023-2024
 • Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları - Lisans, 2023-2024
 • Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları - Lisans, 2023-2024
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I - Lisans, 2023-2024
 • Fen Öğretimi - Lisans, 2023-2024
 • Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları - Yüksek Lisans, 2022-2023
 • İlkokulda Temel Fen Bilimleri - Lisans, 2022-2023
 • Çevre Eğitimi - Lisans, 2022-2023
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2022-2023
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2022-2023
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2022-2023
 • Fen Öğretimi - Lisans, 2022-2023
 • Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi - Lisans, 2022-2023
 • Afetler ve Afet Yönetimi - Lisans, 2022-2023
 • Genel Fizik - Lisans, 2022-2023
 • Fen ve Teknoloji Öğretimi I - Lisans, 2022-2023
 • Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları I - Lisans, 2022-2023
 • Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları - Lisans, 2022-2023
 • Öğretmenlik Uygulaması II - Lisans, 2020-2021
 • Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları II - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Öğretmenlik Uygulaması I - Lisans, 2020-2021
 • Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Uluslararası Hakemli 2022, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SERİN OĞUZ, The role of perceived ICT competencies on primary school pre-service teachers' integrated STEM teaching intentions, Participatory Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, ÖNDER FATİH, SILAY İLHAN, An Inquiry-Based Learning Approach for Effective Concept Teaching, i.e.: inquiry in education
 • Uluslararası Hakemli 2021, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, THE EFFECT OF PROBLEM-BASED LEARNING ON PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING AND MISCONCEPTIONS, International Online Journal of Primary Education
 • Ulusal Hakemli 2021, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Fen Bilgisi Eğitiminde Sorgulamaya Dayalı Öğrenmeye İlişkin Eğilimler (2004-2020): Lisansüstü Çalışmaların Sistematik Bir Derlemesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, Basit Elektrik Devreleri Konusunda Üç Aşamalı Kavram Testi Geliştirilmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, ÖNDER FATİH, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, Effect of Inquiry-based Learning Method on Students' Misconceptions about Charging Conducting and Insulating Bodies, European Journal of Physics
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÖNDER FATİH, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, The Effects of Misconceptions on Pre-service Teachers' Ability to Constructing Simple Electric Circuits, European Journal of Physics Education
 • 30.10.2019, Uluslararası, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu/7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumları, Özet bildiri
 • 30.10.2019, Uluslararası, 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu/7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, ÖNDER FATİH, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Öğrenme Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Kondansatörler Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Etkisi, Özet bildiri
 • 26.05.2021, Uluslararası, 13th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Pre-Service Primary School Teachers’ STEM Awareness and Integrative STEM Teaching Intentions, Tam metin bildiri
 • 24.11.2017, Uluslararası, 3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology/3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, SILAY İLHAN,ÖNDER FATİH,ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Öğretmen Adaylarının Temel Elektrik Kavramlarını Anlama Düzeyleri, Tam metin bildiri
 • 24.11.2017, Uluslararası, 3. Uluslararası Eğitim, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresi/3rd International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology, ÖNDER FATİH, SILAY İLHAN, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Becerilerini Etkileyen Faktörler: Akademik Başarı ve Branş, Tam metin bildiri
 • 20.04.2017, Uluslararası, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi/26th International Conference on Educational Sciences, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM,ÖNDER FATİH,SILAY İLHAN, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etki Eden Faktörler, Özet bildiri
 • 19.12.2019, Uluslararası, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi/5th International Congress on Social Sciences - Humanities and Education, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, SILAY İLHAN, Basit Elektrik Devreleri Üç Aşamalı Kavram Testi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi/27th International Conference on Educational Sciences, ÖNDER FATİH,ŞENYİĞİT ÇİĞDEM,SILAY İLHAN, Bilimsel Okuryazarlık Becerileri Testinin Türkçe’ye Uyarlanması, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi/27th International Conference on Educational Sciences, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM,ÖNDER FATİH,SILAY İLHAN, Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerilerinin Akademik Başarı ve Branş Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Özet bildiri
 • 14.11.2022, Uluslararası, 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Türkiye’de İlkokul Fen Eğitimi Alanındaki Lisansüstü Çalışmaların Tematik ve Metodolojik Eğilimleri, Özet bildiri
 • 11.04.2021, Uluslararası, 10th International Scientific Research Congress/10. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Fen Eği̇tı̇mı̇nde Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelı̇k Lı̇sansüstü Çalışmalar: Sı̇stematı̇k Bı̇r İnceleme, Tam metin bildiri
 • 08.06.2023, Uluslararası, X. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) Etkinliklerinin Öğrencilerin Fen Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması, Özet bildiri
 • 01.11.2018, Uluslararası, 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, ÖNDER FATİH,SILAY İLHAN,ŞENYİĞİT ÇİĞDEM, Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi, Özet bildiri
 • 01.09.2016, Uluslararası, XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, CANBULAT TUNCAY,ŞENYİĞİT ÇİĞDEM,ERDOĞAN FATMA,YEŞİLOĞLU AYŞE, Evaluation in the Context of Constructivism of Learning Environments According to Primary School Teacher Candidates, Özet bildiri
 • Uluslararası 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, CANBULAT TUNCAY,ŞENYİĞİT ÇİĞDEM,ERDOĞAN FATMA,YEŞİLOĞLU AYŞE, Recent Developments in Education, 2017, E-BWN, 978-83-943963-3-6
 • Diğer

  2012

  Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı İkinciliği Derece Ödülü

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Sorgulama Temelli Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına, Sorgulama ve Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

  13.06.2017 - 13.12.2019

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı