UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
CENGİZ TÜYSÜZ

EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1994 - 1998

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1999 - 2002

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  İnteraktif Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisine Bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı
 • Lisans

  2002 - 2003

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
 • Doktora

  2002 - 2005

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
  İlköğretim Fen Bilgisi/Kimya Konularıyla İlgili Web Tabanlı Materyal Geliştirme ve Fen Bilgisi Öğretimine Uygulanması
 • Önlisans

  2017 - 2019

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2004 - Güz

  İngilizce - 67.5
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  - MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2011

  - TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ - SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2014 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2011 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2015

 • MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2008 - 2010

 • 2023

  Yüksek Lisans - UĞUR OĞUZ KILIÇ
  Covid-19 Pandemi sürecinde uygulanan acil uzaktan eğitim sisteminin ortaokul fen bilgisi öğretimine etkilerinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÇİĞDEM BALIKÇI
  3. sınıf fen bilimleri öğretim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ABDULKADİR TUNCAY
  Enderun mektebi ile bilim ve sanat merkezlerindeki üstün yetenekli öğrencilere verilen fen bilimleri eğitiminin karşılaştırılması
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - OZAN EMRE DEMİREL
  Probleme dayalı öğrenme ve argümantasyona dayalı öğrenmenin öğrencilerin kimya dersi başarılarına, bilimsel süreç becerilerine ve bilimsel muhakeme yeteneklerine etkilerinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - AHMET ELBİSTANLI
  Probleme dayalı öğrenme yaklaşımının 11.sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki başarı, tutum ve bilimsel süreç becerilerine etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MURAT EFE
  İşbirlikli öğrenme yönteminin, öğrenci takımları başarı bölümleri ve küme destekli bireyselleştirme tekniklerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersi ?istatistik ve olasılık? ünitesindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - FATİH BALAMAN
  Hibrit öğrenme modelinin öğrencilerin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - MESUT KUŞDEMİR
  Probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarı, tutum ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi
  Mustafa Kemal Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2022, TÜYSÜZ CENGİZ, YÖRÜK Arzu Meyra, TÜRKOGUZ SUAT, UĞULU İLKER, Factors Affecting the Fear Levels of Secondary School Students During the COVID-19 Pandemic, MIER Journal of Educational Studies Trends & Practices
 • Uluslararası Hakemli 2022, BODUR Nurettin Can, TÜYSÜZ CENGİZ, UĞULU İLKER, Qualitative Evaluation of the Science Curriculum Applied in Science and Art Centers (SACs) for Gifted Students in Turkey Within the Framework of the CIPP Approach, Journal of Advanced Academics
 • Ulusal Hakemli 2022, TÜYSÜZ CENGİZ, KILIÇ Uğur Oğuz, Ortaokul Öğrencilerinin Fen Tabanlı Girişimcilik Düzeyi ile Eleştirel Düşünme Eğilimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2021, Balıkçı Çiğdem, TÜYSÜZ CENGİZ, TAŞDERE AHMET, İNEL EKİCİ DİDEM, FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN (CIPP) MODELİNE GÖRE TESPİTİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, Balıkçı Çiğdem, TÜYSÜZ CENGİZ, İNEL EKİCİ DİDEM, TAŞDERE AHMET, 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ- ÜRÜN (CIPP) MODELİNE DAYALI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ, Milli Eğitim
 • Uluslararası Hakemli 2021, TÜYSÜZ CENGİZ, UĞULU İLKER, Determination of The Satisfaction Levels of Prospective Teachers Regarding The E-Learning Application During the Coronavirus Pandemic, European Journal of Education Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, TÜRKOGUZ SUAT, BARAN MUHAMMET SAİT, GÜRBÜZ MEHMET, TÜYSÜZ CENGİZ, UĞULU İLKER, Quantitative Evaluation of Prospective Teachers' Views On Inclusive Education, European Journal of Education Studies
 • Ulusal Hakemli 2020, TÜYSÜZ CENGİZ,Demirel Ozan Emre, Probleme ve Argümantasyona Dayalı Öğrenme Yöntemlerinin “Karışımlar” Ünitesindeki Etkilerinin İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, Yu Mingquan,Solveig Kendra,TÜYSÜZ CENGİZ,TÜYSÜZ Harun, Selective acid leaching: a simple way to engineer cobalt oxide nanostructures for the electrochemical oxygen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A
 • Uluslararası Hakemli 2017, HAKKARİ FİDAN,YELOĞLU TURGUT,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL, Development of an Instructional Material for an Enriched Book Relating to ”Interactions between Chemical Types” Unit in The Ninth Grade Chemistry Curriculum and Investigation Its Effects, TED EĞİTİM VE BİLİM
 • Uluslararası Hakemli 2016, CEYLAN ERHAN,TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL, Prospective Teachers Opinions about Using Gems Activities in Science Education, Bartin University Journal of Faculty of Education
 • Uluslararası Hakemli 2016, TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,TOSUN CEMAL,İLHAN NAİL, Investigation of Factors Affecting Students Science Achievement According to Prospective Science Teachers, International Journal of Instruction
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜYSÜZ CENGİZ,Çümen Veli, Eba Ders Web Sitesine İlişkin Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, TÜYSÜZ CENGİZ,BALIKÇI ÇİĞDEM, Sınıf Öğretmenlerinin 3 Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına Yönelik Görüşleri, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, HAKKARİ FİDAN,ATALAR TARIK,TÜYSÜZ CENGİZ, Öğretmenlerin Bilgisayar Yeterlikleri Ve Öğretimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TÜYSÜZ CENGİZ,AKTAŞ İDRİS,AHMET ELBİSTANLI, Kimyasal Denge Konusundaki Başarı Tutum Ve Bilimsel Süreç Becerilerine Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Etkisi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TATAR ERDAL,TOSUN CEMAL,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL,KARAKUYU YUNUS, Öğrencilerin Fen Bilimleri Derslerindeki Başarılarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçeğin Geliştirilmesi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, TOSUN CEMAL,İLHAN NAİL,TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS, Ortaokul Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Fen Başarısı Belirleyicileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, TÜYSÜZ CENGİZ,YILDIRIM BİLAL,ozan emre demirel, The Effects of Argumentation Problem and Laboratory Based Learning Methods in Chemistry Lectures on Pre Service Primary Teachers Scientific Process and Critical Thinking Skills, PENSEE
 • Uluslararası Hakemli 2014, TÜYSÜZ CENGİZ, Determination of Pre Service Teachers Self Confidence Levels Towards Technology Subdimension of Technological Pedagogical Content Knowledge, International Journal of Academic Research Part B,
 • Uluslararası Hakemli 2013, ÖZER BAYRAM,TÜYSÜZ CENGİZ,BOZKURT NECATİ,ÖZDEMİR SELDA, Branş Değişikliği İle Yan Alanlarına Geçen Sınıf Öğretmenlerin Yaşadıkları Bu Değişime İlişkin Görüşleri Hatay İl Örneği, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, TÜYSÜZ CENGİZ, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Becerisine Yönelik Üstbiliş Düzeylerinin Belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2013, kuşdemir mesut,AY YUSUF,TÜYSÜZ CENGİZ, An Analysis of the Effect of Problem Based Learning Model on the 10th Grade Students Achievement Attitude and Motivation in the Unit of Mixtures, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED)
 • Ulusal Hakemli 2013, TÜYSÜZ CENGİZ, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Durum Çalışması Kahramanmaraş İl Örneği, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
 • Uluslararası Hakemli 2013, Tüysüz C, Demirel O, E, Yildirim B, Investigating the Effect of Argumentation Problem and Laboratory Based Instruction Approach on Pre Service Teachers Achievement Concerning the Concept of Acid and Base, Procedia-Social and Behavioral Sciences
 • Ulusal Hakemli 2012, BALAMAN FATİH,TÜYSÜZ CENGİZ,ATALAR TARIK, Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TATAR ERDAL,KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları Teori Yasa ve Hipotez, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, BALAMAN FATİH,TÜYSÜZ CENGİZ, Harmanlanmış Öğrenme Modelinin 7 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi, Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)
 • Ulusal Hakemli 2011, KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, TATAR ERDAL,KARAKUYU YUNUS,TÜYSÜZ CENGİZ, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları Hakkındaki Yanlış Anlamaları, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ, The Effect of the Virtual Laboratory on Students Achievement and Attitude in Chemistry, International online Journal of Educational Sciences
 • Ulusal Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL,Mesut Kuşdemir, Probleme Dayalı Öğrenmenin Kimya Dersinde Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS,TATAR ERDAL, Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi, . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ,AYDIN HALİL, İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Yeni Fen ve Teknoloji Programına Yönelik Görüşleri, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ, Effect of the Computer Based Game on Pre Service Teachers Achievement Attitudes Metacognition and Motivation in Chemistry, Scientific Research and Essay
 • Uluslararası Hakemli 2009, TÜYSÜZ CENGİZ, Development of Two Tier Diagnostic Instrument and assess students Understanding in Chemistry, Scientific Research and Essay
 • Ulusal Hakemli 2009, TATAR ERDAL,OKTAY MÜNİR,TÜYSÜZ CENGİZ, Kimya Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Avantaj ve Dezavantajları Bir Durum Çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, Kansu Y, Tüysüz C, Atık Pillerle İlgili Ortaöğretim Öğrencilerinde Çevre Bilimcinin Oluşturulması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2008, BARIŞ DEMİRDAĞ,KARTAL MEHMET,TÜYSÜZ CENGİZ, Developing A Computer Assisted Education Material Related To Thermochemistry, Journal of Turkish Science Education
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜYSÜZ CENGİZ,TATAR ERDAL, Öğretmen adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, Hüsamettin Akçay,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,BÜLENT OĞUZ, Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TÜYSÜZ CENGİZ,KARAKUYU YUNUS,BİLGİN İBRAHİM, Öğretmen Adaylarının Üst Biliş Düzeylerinin Belirlenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, TATAR ERDAL,TÜYSÜZ CENGİZ,İLHAN NAİL, Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, TÜYSÜZ CENGİZ,AYDIN HALİL, Web Tabanlı Öğrenmenin İlköğretim Okulu Düzeyindeki Öğrencilerin Tutumuna Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2007, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,Uçar volkan, Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek Radyoaktivite, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2006, HÜSAMETTİN AKÇAY,ASLI DURMAZ,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Effect of Computer Based Learning on Students Attitudes and Achievements towards Analytical Chemistry, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • Uluslararası Hakemli 2005, TÜYSÜZ CENGİZ,HÜSAMETTİN AKÇAY,AYDIN HALİL, The Effect of the Hybrid Model on the 7th and 8th Year Turkish Students Success Related to the Chemistry Subjects, Journal of Baltic Science Education
 • Uluslararası Hakemli 2003, HÜSAMETTİN AKÇAY,FEYZİOĞLU BURAK,TÜYSÜZ CENGİZ, The Effect of Computer Simulations on Students Success and Attitudes in Teaching Chemistry, Educational Sciences: Theory & Practice
 • Uluslararası Hakemli 2003, HÜSAMETTİN AKÇAY,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine Bir Örnek Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı, The Turkish Online Journal of Educational Technology
 • 23.08.2004, Uluslararası, XVIIIth International Chemistry Conference, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK,Oğuz Bülent, The Effect of Computer Aided Learning on Students Success: Atom Theory and Its Structure, Özet bildiri
 • 23.08.2004, Uluslararası, XVIIIth International Chemistry Conference, Akçay Hüsamettin,TÜYSÜZ CENGİZ,FEYZİOĞLU BURAK, Developing and Using a Web Based Material for Teaching Science In Primary School, Özet bildiri
 • 22.10.2015, Uluslararası, The 3rd International, Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum, Studies in Higher Education, KUZU SEKVAN,GÜLERYÜZ GAMZE,TÜYSÜZ CENGİZ,CEYLAN ERHAN,CANPOLAT MURAT, An Investigation of the Achievements of Science Process Scills Curriculum in Science Course at 3rd and 4th Grade Primary School, Özet bildiri
 • 21.08.2016, Uluslararası, 67th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, SARIÇAYIR HAKAN,TÜYSÜZ CENGİZ,KOCA ATIF, Spectroelectrochemistry of Metallophthalocyanines Having Redox Active Metal Centers, Özet bildiri
 • 03.11.2016, Uluslararası, 1st International Academic Research Congress, ÇANKAYA NEVİN,TÜYSÜZ CENGİZ, Lise Öğrencilerinin Polimerler ile İlgili Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 03.08.2004, Ulusal, 18th International Conference on Chemical Education, Akçay Hüsamettin, TÜYSÜZ CENGİZ, FEYZİOĞLU BURAK, Developing and Using a Web Based Material for Teaching Science in Primary School, Özet bildiri
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,ERDOĞAN MEHMET,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,BENLİ ÖZDEMİR ESRA,AKSU ÖZLEM,KELEŞ ÖZGÜL,ÇETİN ABDULLAH,GÜLÇİÇEK NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,ŞAHİN SEDA,KOCABAŞ SEVİLAY,AKYÜZ FATİH,ÜNAL AYÇİN, Ortaokul Fen Bilimleri 6 sınıf, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KAYA OSMAN NAFİZ,KOCA ATIF,ÜNSAL YASİN,TÜYSÜZ CENGİZ,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,erdoğan mehmet,KELEŞ ÖZGÜL,aksu özlem,Benli Özdemir Esra,Ertuğrul Nurcan,Güiçiçek Nilgün,Çetin Abdullah,Çeliköz YIldız Özlem,Şahin Seda,Kocabaş Sevilay,Ünal Ayçin, İlkokul Fen Bilimleri 3 Sınıf Ders Kitabı, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-4064-7
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,ÜNSAL YASİN,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,EREZ MEHMET EMRE,Benli Özdemir Esra,Aksu Özlem,Çetin Abdullah,Gülçiçek Nilgün,Ertuğrul Nurcan, İlkokul Fen Bilimleri 4 Sınıf Ders Kitabı, 2016, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 978-975-11-4065-4
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY,SELVİ MERYEM,BALIM ALİ GÜNAY,ERDOĞAN MEHMET,KÜÇÜKÖZER HÜSEYİN,SARIÇAYIR HAKAN,ŞAHİN MEHMET,BENLİ ÖZDEMİR ESRA,AKSU ÖZLEM,KELEŞ ÖZGÜL,ÇETİN ABDULLAH,GÜLÇİÇEK NİLGÜN,ERTUĞRUL NURCAN,ŞAHİN SEDA,KOCABAŞ SEVİLAY,AKYÜZ FATİH,ÜNAL AYÇİN,ÇELİKÖZ YILDIZ ÖZLEM, Milli Eğitim Bakanlığı 6. Sınıf, Fen Bilimleri Dersi Kitabı., 2015, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVİ, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, KOCA ATIF,KAYA OSMAN NAFİZ,TÜYSÜZ CENGİZ,YÜRÜMEZOĞLU KEMAL,ÖZSEVGEÇ TUNCAY, Ortaokul 6 Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2015, Devlet Kitapları, MEB, 978-975-11-3904-7
 • Ulusal 2014, Ders Kitabı, TÜYSÜZ CENGİZ, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 2014, Nobel,
Western Anatolia Journal of Educational Science , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Türk Fen eğitimi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Uşak üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
world Journal of Environmental Research , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri konulu seminer için
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Diğer

  2016

  Teşekkür Belgesi
  Çalışanlara verieln eğitim nedeniyle
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Gems Programının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarılarına Öz Yeterliliklerine Tutumlarına ve Bilimsel Muhakemelerine Etkisinin İncelenmesi

  29.05.2016 - 17.10.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2900 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Müfredat ve ders kitapları hazırlama projesi

  14.04.2012 - 15.02.2015

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 17000000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 19.125
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • Açık ve Rehberli Araştırma Tekniklerinin Fen Bilgisi Öğretmenliğindeki Öğrencilerin Genel Kimya Laboratuarı Dersindeki Başarı Kalıcılık ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 20000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Devam Ediyor
 • 1 Kimya Konularının Bilgisayar Ortamında Html Olarak Geliştirilen Model İle Bilgisayar Destekli Öğretilmesinin İncelenmesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 3800
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 2 Proje Tabanlı Öğrenme ile ilköğretim Fen Bilgisi Dersi İçin Materyal Geliştirme ve Öğretmen Adaylarını Mesleğe Hazırlama

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 5700
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 3 Etkin Laboratuar Kullanımı Tutum Ölçeği Geliştirme

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1700
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 4 Eğitimde Teknolojik Adımlar Projesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 0
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 5 İlköğretim Okulu Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması Bu Benim Eserim

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 0
  Proje Teşvik Puanı :
  TÜBİTAK PROJESİ - Tamamlandı
 • 6 5 İzmir Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Destekleyen Kuruluş İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 0
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 7 Probleme Dayalı Öğrenme ile Ortaöğretim Kimya Dersi için Geliştirilen Materyalin Öğrencilerin Tutum Başarı ve Biliş Üstü Beceri Düzeylerine Etkisi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 5000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 8 Genel Kimya Dersine Yönelik Kavram Haritalarının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Uzman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 3500
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 11 Hibrit Öğrenme Modelinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Tutumlarına ve Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 3500
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı
 • 9 Toward Inclusive Universities by Empowering Disabled Students

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 220000
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • 10 Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kimya Dersindeki Başarılarına Motivasyonlarına ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 3000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Tamamlandı