UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
CEMİLE ZEHRA KÖROĞLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ BİREY VE TOPLUM SORUNLARI ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1995 - 2000

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  2000 - 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİN SOSYOLOJİSİ (YL) (TEZLİ)
  Bolvadin ve çevresinde sosyal ve dini hayat
 • Doktora

  2002 - 2009

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DR)
  Tüketim kültürü ve din
 • Lisans

  2013 - 2017

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
 • ÜDS - İngilizce

  2001 - Bahar

  İngilizce - 72.500
 • YDS - İngilizce

  2013 - Bahar

  İngilizce - 67.50000
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Sosyoloji

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2017

  - SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ -
 • YARDIMCI DOÇENT - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2015

  - FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - DİN SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2017 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 -

 • GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2012 -

 • 2019

  Yüksek Lisans - BİLGESU ÇÜM
  Sosyal çalışmacıların motivasyon kaynaklarının ve iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunların incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BARBAROS KARAŞ
  Geçmişten Günümüze Türkiye'de Küresel Karşıtı Sosyal Hareketler
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - BİLGESU ÇÜM
  Sosyal Çalışmacıların Motivasyon Kaynaklarının ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Değişme Kuramları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Aile Sorunları ve Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Toplumsal Sorunlar - Lisans, 2017-2018
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Gerontoloji - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2017-2018
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II - Lisans, 2017-2018
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Din ve Devlet İlişkisi - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Etnisite, Toplumsal Cinsiyet, Din ve Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Kurumlar Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Eğitim Sosyolojisi - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2017-2018
 • İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I - Lisans, 2017-2018
 • PSİKOLOJİ - Lisans, 2017-2018
 • aile sorunları ve sosyal hizmet - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • din ve devlet ilişkisi - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • etnisite, toplumsal cinsiyet, din ve sosyal hizmet - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • toplumsal sorunlar - Lisans, 2016-2017
 • din sosyolojisi - Lisans, 2016-2017
 • sosyal politika - Lisans, 2016-2017
 • kurumlar sosyolojisi - Lisans, 2016-2017
 • psikoloji - Lisans, 2016-2017
 • Nicel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2015-2016
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2015-2016
 • Toplumsal Değişme, Din ve Aile - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Aile Sorunları ve Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Sosyolojiye Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Etnisite, Toplumsal Cinsiyet, Din ve Sosyal Hizmet - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Toplumsal Farklılıklar ve Din - Yüksek Lisans, 2014-2015
 • Eğitim Sosyolojisi - Lisans, 2014-2015
 • Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2014-2015
 • Psikolojiye Giriş - Lisans, 2014-2015
 • Sosyolojiye Giriş - Lisans, 2013-2014
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2013-2014
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2012-2013
 • Din Sosyolojisi - Lisans, 2012-2013
 • Psikolojiye Giriş - Lisans, 2011-2012
 • SOSYOLOJİYE GİRİŞ - Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2022, KAN İBRAHİM, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, ÇOKKÜLTÜRCÜ SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDEN AFGAN GENÇLERİN KÜLTÜREL SORUNLARI: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ, SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI DERGİSİ
 • Uluslararası Hakemli 2021, ÇÜM BİLGESU, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Burdur İli Örneği, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Two Faces of the Reality New Social Movements, International Journal of Art, Culture and Design Technologies (IJACDT)
 • Ulusal Hakemli 2017, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Geleneksel Halk Sağlığı Uygulamaları: Dişli Kasabası Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, İnsan Evren Diyalektiği Üzerine:İslami Perspektiften Bir Analiz, Muhafazakar Düşünce
 • Uluslararası Hakemli 2016, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Değişen Yaşlılık Olgusu ve İslami Perspektiften Değerlendirilmesi, JASSS
 • Ulusal Hakemli 2016, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Bilim Kavramının Gelişimi Ve Günümüz Sosyal Bilimleri Üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, ŞAHİNÖZ SAİME,ŞAHİNÖZ TURGUT,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, A PRACTICAL RESEARCH ON DISABILITY IN THE PROVINCE OF GÜMÜŞHANE, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
 • Uluslararası Hakemli 2015, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Mekanın Dönüşümü ve Yaşlılık Üzerine Kentleşme ve Yaşlılık Olgusu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2015, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Sağlık Arama Davranışı ve Sosyal Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2014, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Kamusal Alan ve Din İlişkilerinde Yeni Dönem, Turkish Studies
 • Ulusal Hakemli 2014, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Tüketim Kültürü ve Din Olgusu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma, Toplum Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, ANADOLU DA MANEVİ HALK İNANÇLARI DİŞLİ KASABASI ÖRNEĞİ, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, MODERN KAMUSAL ALANA ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR GENEL BİR DEĞERLENDİRME POSTMODERNİZM FEMİNİZM VE DİN, Turkısh Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, Köroğlu Cemile Zehra, KöroğluMuhammet Ali, CLASSICAL PUBLIC SPHERE MODELS AND A GENERAL EVALUATION ON TURKEY S EXPERIENCE OF PUBLIC SPHERES, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Uluslararası Hakemli 2013, Zehra KÖROĞLU Cemile, ANATOMY OF AN ETHNIC GROUP SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN DİYARBAKIR ZAZAS YAZYAĞMURU AND ÇATALDUT VILLAGES CASE, The Journal of Academic Social Science Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, TÜRKİYE DE DİNİ HAYATIN İNCELENMESİ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • 27.03.2015, Ulusal, Kuran ve Toplumsal Bütünleşme Sempozyumu,Mezhepler ve Dini Gruplar Arası İlişkiler, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Günümüz Dini Kolektif Yapılarını Anlamada Araçsal Bir Yaklaşım Yeni Sosyal Hareketler Altınoluk Hareketi Ankara Örneği, Tam metin bildiri
 • 23.10.2013, Uluslararası, Uluslararası Çevre Sempozyumu, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, İslami Bakış Açısından Tüketim Kültürü ve Çevre, Tam metin bildiri
 • 22.09.2017, Uluslararası, IASOS Congress, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Modern Bilim Anlayışı ve Yorumlayıcı Yaklaşımlar, Özet bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, SCF Congress Uşak, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Modern Dönemde Manevi Sosyal Hizmetler ve Önemi, Tam metin bildiri
 • 22.09.2016, Uluslararası, scf congress Uşak, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,AKSOY Gökçe Pınar, Türkiye de Sosyal Hizmet Mesleğinin KurumsallaşmasındakiGecikme ve Gecikmenin Mesleğe Yansımaları, Tam metin bildiri
 • 20.10.2015, Ulusal, Yaşlılık Atölyesi, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,AKSOY Gökçe Pınar, Bir Tüketici Olarak Yaşlılar ve Gümüşhane Örneği, Özet bildiri
 • 13.10.2017, Uluslararası, Uluslararası Bolvadin Sempozyumu, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Bolvadin de Toplumsal Değişme ve Din, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Usak/TurkeyUnion and Turkey-European Union Relations”, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,SAVAŞ ŞEYMA, Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları: AB Ülkeleri İleTürkiye Örneklerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Usak/TurkeyUnion and Turkey-European Union Relations”, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Information Technologies in the Context of Identity, Culture andChanging Society in the Process of European Union, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “The Future of the European Usak/TurkeyUnion and Turkey-European Union Relations”, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Kimlik, Farklılık ve Çok Kültürlülük Ekseninde Avrupa Birliği veÇok Kültürcü Sosyal Çalışma, Tam metin bildiri
 • 03.10.2013, Uluslararası, I.Uluslararsı Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Bilgi Sosyolojisi Perspektifinden Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî Menkıbeleri, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, ÇÜM BİLGESU, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar II, 2022, Eğitim Yayınevi, 978-625-8108-52-1
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Enhancing Art, Culture, and Design With Technological Integration, 2018, IGI GLOBAL, 9781522550235
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU MUHAMMET ALİ,KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, Sosyoloji, 2017, Lisans Yayıncılık, 978-605-9498-14-2
 • Uluslararası 2017, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, , Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition, 2017, IGI Global, 9781522522553
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA,KÖROĞLU MUHAMMET ALİ, Nationalism Cultural Indoctrination and Economic Prosperity in the Digital Age, 2015, IGI Global, 13:978-1466674929
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, KÖROĞLU CEMİLE ZEHRA, TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE DİN, 2012, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 978-605-61345-5-5
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Turkish Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
International Journal of Semiotics and Visual Rhetoric (IJSVR) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Kırıkkale Üniversitesiİslami İlimler Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
JASSS , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Turkish Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji
 • 2010

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • 2009

  Teşekkür Belgesi

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
 • Toplumsal Bir Hareket Örneği Olarak Altınoluk Cemaati Ankara Örneği

  12.06.2013 - 31.12.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1379 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı