UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
CAFER KILIÇ

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2005 - 2009

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2012 - 2013

  University of Edinburgh School of Health in Social Science
  Practice of counsellors' values while working with suicidal clients
 • Doktora

  2015 - 2022

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
  Ergenlerde antisosyal davranışlar: Koruyucu faktörler ve risk faktörleri
 • YDS - İngilizce

  2015 -

  İngilizce - 91.25000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Farabi Koordinatörü

  2015 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Erasmus Koordinatörü

  2015 -

 • 24.10.2019, Uluslararası, 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ŞANAL KARAHAN FAİKA,KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE, Düşünme Becerileri Eğitiminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Eğilimi Düzeylerine Etkisi, Özet bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 21st International Psychological Counseling and Guidance Congress, TONGA ZAHİDE,KAYA FERİDUN,KILIÇ CAFER, Psikolojik Danışman Adayları ile Psikolojik Danışmanların Sosyal Adalet, Eşcinselik Tutum, ve Çokkültürlülük Psikolojik Danışma Düzeylerinin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, KILIÇ CAFER,TONGA ZAHİDE, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Doktora Tez Çalışmalarında İç Geçerlik, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Uluslararası, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Kubin Mete Başak,KILIÇ CAFER, Ruh Sağlığı Çerçevesinde Kadın ve Depresyon: Suskunluk Kuramı, Özet bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, IX. International Congress on Psychological Counseling and Guidance Research in Higher Education, KILIÇ CAFER,TONGA ZAHİDE,KAYA FERİDUN, Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Öz-Yeterlilikleri: Sosyal Adalet ve Eşcinsellik Tutumlarının Etkisi, Özet bildiri
 • 15.11.2019, Uluslararası, IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,ŞANAL KARAHAN FAİKA, Üniversitesi Öğrencilerinin Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Yardım Arama Deneyimleri, Özet bildiri
 • 09.04.2015, Ulusal, VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,Bakalım Orkide,KILIÇ CAFER, Üniversite Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Web Sayfalarının İncelenmesi: Doküman Analizi, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Ulusal, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, TAŞDELEN KARÇKAY ARZU,BAKALIM ORKİDE,KILIÇ CAFER, Gözden geçirilmiş kariyer geleceği ölçeği: Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi, XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST),, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Problemi Gösteren Öğrencilerle Çalışma Deneyimleri, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, KILIÇ CAFER,ŞENSOY GÖZDE,İKİZ FATMA EBRU, Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranım Problemi Gösteren Öğrencilerle Çalışma Deneyimleri, Özet bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, KILIÇ CAFER, Eğitim Felsefesi, 2019, Eğiten Kitap, 978-605-7754-18-9
 • Uluslararası 2018, Kitap Tercümesi, DERE İLKER,KILIÇ CAFER, Nitel Verileri Yorumlama, 2018, Pegem Akademi, 978-605-241-152-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, KILIÇ CAFER,TONGA ZAHİDE, Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler, 2018, Eğiten Kİtap, 978-605-2234-86-0
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, TONGA ZAHİDE,KILIÇ CAFER, Doğumdan Ölüme Psikolojik Süreçler, 2018, Eğiten Kitap, 978-605-2234-86-0
 • 2011

  MEB Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursu

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI