UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
BURCU YÜRÜK

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Önlisans

  2007 - 2009

  BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SINDIRGI MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
 • Lisans

  2009 - 2012

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2014 - 2018

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
  Türkiye'de CO2 emisyonuna etki eden faktörlerin doğrusal olmayan analizi
 • Doktora

  2018 -

  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR)
 • YÖKDİL - İngilizce

  2018 - 17 Mart 2018

  İngilizce - 83.75
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Makro İktisat

 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • Ulusal Hakemli 2023, Batmaz Türker, YÜRÜK BURCU, Türkiye’ de Doğrudan Yabancı Yatırımların Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Analiz: ARDL Sınır Testi (1990-2020), Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, Batmaz Türker, YÜRÜK BURCU, Avrasya Ekonomik Birliğine Üye Ülkeler ve Türkiye’de CO2 Emisyonu Belirleyicilerinin İncelenmesi: 2000-2018, Sosyoekonomi
 • Uluslararası Hakemli 2021, ACAROĞLU HAKAN, NAJAFI ATABAK, KARA ÖMER, YÜRÜK BURCU, An Economıc and Technıcal Revıew for the Utılızatıon of HVDC in Turkey and in the World, Konya mühendislik bilimleri dergisi (Online)
 • Uluslararası Hakemli 2021, YÜRÜK BURCU, ACAROĞLU HAKAN, Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi, Journal of Economy Culture and Society
 • Uluslararası Hakemli 2021, BATMAZ TÜRKER, YÜRÜK BURCU, Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Analizi Türkiye Örneği (1985-2019), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, YÜRÜK BURCU, ACAROĞLU HAKAN, Türkiye'de Eğitim Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Analizi, Journal of Yaşar University
 • 25.04.2019, Uluslararası, ECOEI 2019 - European Congress for Economic Issues 25-27 April 2019 Baku., YÜRÜK BURCU, ACAROĞLU HAKAN, Non-linear Analysis of the Relationship between Educatıon Expenditures and Economic Growth in Turkey, Özet bildiri
 • 25.04.2019, Uluslararası, ECOEI 2019 - European Congress for Economic Issues 25-27 April 2019 Baku., YÜRÜK BURCU, BEŞER MUSTAFA KEMAL, Türkiye’ de CO2 Emisyonuna Etki Eden Faktörlerin Doğrusal Olmayan Analizi, Özet bildiri
 • 24.10.2019, Uluslararası, 1.Internatinal Şişli Science Congress, PARLAKTUNA İNCİ, YÜRÜK BURCU, 2008-2018 DÖNEMİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, Özet bildiri
 • 10.09.2020, Uluslararası, Eskişehir International Conference on Economics, YÜRÜK BURCU, ACAROĞLU HAKAN, Türkiye’de Kamu Sektörü Boyutu ve İşsizlik Arasındaki İlişkinin Asimetrik Nedensellik Analizi, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, YÜRÜK BURCU, BEŞER MUSTAFA KEMAL, TÜRKİYE’ DE CO2 EMİSYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ, 2022, Ekin Yayınevi, 978-625-8235-58-6