UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
BÜLENT MIZRAK

TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • 2008

  Tıpta Uzmanlık - ÇİĞDEM DİCLE ARICAN
  Böbrek tümörlerinde Kİ67 proliferasyon indeksi ile CD117 ve COX2 ekspresyonunun karşılaştırılması
  Dicle Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • 2008

  Tıpta Uzmanlık - HÜLYA ETEM
  Tiroid papiller karsinomları ile folliküler neoplazmlarının ayırıcı tanısında CD56,HBME-1,P63 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
  Dicle Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • 2007

  Tıpta Uzmanlık - FATMA ŞENEL
  Malatya turgut özal tıp merkezi patoloji bölümüne 2004-2005 yılları arasında gelen nedeni bilinmeyen ani ölüm vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
  İnönü Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • 2003

  Tıpta Uzmanlık - HASAN GÖKÇE
  Turgut özal Tıp Merkezinde 1992-2000 yılları arasında mesane kanseri tanısı alan olguların histopatolojik özellikleri ve bazı immünohistokimyasal yöntemlerle prognoz ilişkisinin değerlendirilmesi
  İnönü Üniversitesi - Tıp Fakültesi
 • 1998

  Tıpta Uzmanlık - HARUN ÇIRALIK
  Gastrointestinal sistemin benign lezyonlarında immünohistokimyasal olarak nöroendokrin hücrelerdeki değişikliklerin belirlenmesi
  İnönü Üniversitesi - Tıp Fakültesi