UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
BİLAL SEZER

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1989 - 1994

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT PR.
 • Yüksek Lisans

  1994 - 1996

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)
  Hattat Hulusi Efendi`nin hayatı sanatı ve eserleri
 • Doktora

  1996 - 2004

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI (YL) (TEZLİ)
  Hat sanatında kullanılan okutma, mühmel harf ve tezyin işaretleri
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Bahar

  İngilizce - 65.000
 • Güzel Sanatlar Temel Alanı
  Geleneksel Türk Sanatları

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI PR.
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI PR.
 • DOÇENT - DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

  2011 - 2012

  - İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ -
 • DOÇENT - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2010 - 2011

  - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ - ESKİ YAZI ANASANAT DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2006 - 2010

  - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ - ESKİ YAZI ANASANAT DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1995 - 2006

  - GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI BÖLÜMÜ - ESKİ YAZI ANASANAT DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2013 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2012 -

 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2011 - 2014

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2010 - 2011

 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2006 - 2011

 • 2022

  Yüksek Lisans - SELİM KAHYA
  İzmir Beydağ'daki Osmanlı dönemi mezar taşları
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - ÖMER ALİ TOPRAK
  Ankara Milli Kütüphanede bulunan Nevşehirli Damad İbrahim Paşa koleksiyonuna ait Kur'an-ı Kerimlerin tezyinat bakımından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - YAVUZ AKSOY
  Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan Sultan I. Ahmed koleksiyonuna ait 0014 envanter numaralı Kur'ân-ı Kerim'in kitap sanatları bakımından incelenmesi.
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - AYDAN AKKÖK
  İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde bulunan mağribi el yazması Kur'an-ı kerimlerin tezhip sanatı bakımından incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - FATİH YEŞİLMEN
  Mardin taş oymacılığında hat sanatı
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - NURETTİN HINISLIOĞLU
  İstanbul Süleymaniye Kütüphânesi'nde bulunan kıt'a-hat levhaları ve tezhipleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - BURCU TOĞRUL
  İstanbul Süleymaniye Kütüphanesindeki sülüs levhaların tezhib özellikleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN KUTAN
  İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde bulunan hilyeler ve tezhipleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ARZU ARSLAN
  Türk çini sanatında rûmî motifi ve İstanbul Rüstem Paşa Camiî örnekleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - İBRAHİM GÜÇLÜ
  Bayındır Yakapınar Köyü mezartaşı kitabeleri
  Dokuz Eylül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - PELİN GÜLEDA OKCU
  Geçmişten günümüze Erzurumlu hattatlar
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - HÜSEYİN ELİTOK
  Cumhuriyet Dönemi hat sanatı
  Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • ESKİ TÜRKÇE II - Lisans, 2017-2018
 • ESKİ TÜRKÇE I - Lisans, 2017-2018
 • PALEOGRAFİ - Lisans, 2017-2018
 • GÜZEL SANATLAR - Lisans, 2017-2018
 • HAT TASARIMI II - Lisans, 2017-2018
 • HAT TASARIMI I - Lisans, 2017-2018
 • HAT SANATI I - Lisans, 2017-2018
 • HAT SANATI II - Lisans, 2017-2018
 • HAT TASARIMI I - Lisans, 2016-2017
 • HAT SANATI II - Lisans, 2016-2017
 • ESKİ TÜRKÇE II - Lisans, 2016-2017
 • PALEOGRAFİ - Lisans, 2016-2017
 • HAT TASARIMI I - Lisans, 2016-2017
 • GÜZEL SANATLAR - Lisans, 2016-2017
 • HAT SANATI I - Lisans, 2016-2017
 • ESKİ TÜRKÇE I - Lisans, 2016-2017
 • EBRU SANATI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • CİLT SANATI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TEZHİP TASARIMI - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • HAT SANATI II - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • HAT SANATI I - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ II - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ I - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • GÜZEL SANATLAR I (TEZHİP/HAT) - Lisans, 2013-2014
 • OSMANLICAYA GİRİŞ I - Lisans, 2013-2014
 • TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI II - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • TÜRK SÜSLEME VE HAT SANATI I - Yüksek Lisans, 2011-2012
 • Uluslararası Hakemli 2022, AKSOY ŞAŞTIM YEŞİM, SEZER BİLAL, AĞAKAPILI İSMAİL EFENDİ’NİN SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN BİR MURAKKAI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER, İdil Sanat ve Dil Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, SEZER BİLAL, KAHYA Selim, İZMİR KİRAZ KARAMAN MAHALLESİ MEZAR TAŞLARI, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2020, SEZER BİLAL, TOPRAK ÖMER ALİ, Ankara Milli Kütüphanesi Nevşehirli Damad İbrahim Paşa Koleksiyonundaki 50_Damad_7 Envanter Numaralı Kuran-I Kerimin Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2016, SEZER BİLAL, Siverekli Osman Hulisi Paşanın Mezartaşı Kitabesi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, SEZER BİLAL, Erzurumda Hat Geleneği ve Hattat Tahtacızâde Mustafa Fehim Efendi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2012, SEZER BİLAL, ELİTOK HÜSEYİN, Hâmit Aytaç'ın Erzurum Asrî Mezarlığındaki Mezartaşı Kîtabesi, Akdeniz Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, SEZER BİLAL, Erzurum da Ahmet Vefik Efendi ye Verilen Hat İcâzetnâmesi, Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, SEZER BİLAL, Hamit Aytaç ın Ödemiş Kubbeli Câmii ndeki Yazıları, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2009, SEZER BİLAL, Çanakkale Savaşlarında Bir Hattat Macit Ayral, Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, SEZER BİLAL, Ödemiş Sungurlu Mezarlığındaki Eski Yazılı Mezartaşları, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, SEZER BİLAL, Ödemiş Ekin Pazarı Camii Yazıları, İstem İslam Sanat, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi Dergisi,
 • Ulusal Hakemli 2008, SEZER BİLAL, Ödemiş Ekin Pazarı Camii ndeki Hz Ali nin Münâcatı, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2008, SEZER BİLAL, Hattat Mustafa Halim Özyazıcı nın Ankara Hacı Bayram ı Veli Camii ndeki Yazıları, Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, SEZER BİLAL, Erzurum Lalapaşa Camii ndeki Bir Hat Levhası, Sanat Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, SEZER BİLAL, Erzurum Lala Paşa Camii nin Çini Yazıları, EKEV Akademi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, SEZER BİLAL, Yahya Sofi nin İstanbul Fatih Camii Pencere Alınlıklarındaki Fatiha Suresi, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • 29.04.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Akdeniz’xxde Güzel sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, SEZER BİLAL,AKSOY YEŞİM, Seyh Hamdullah’ın Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki bir murakkaa’sı Üzerine Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 22.03.2012, Uluslararası, Akdeniz Üniversitesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu, SEZER BİLAL, ELİTOK HÜSEYİN, Hamit Aytaç'ın Erzurum Asri Mezarlığındaki Mezartaşı Kitabesi, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Osmanlıdan Günümüze Kurân ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, SEZER BİLAL, KARADENİZ PELİN GÜLEDA, Erzurumda Hat Geleneği ve Hattat Tahtacızâde Mustafa Fehim Efendi, Sözlü Bildiri
 • , Ulusal, Osmanlıdan Günümüze Kurân ve Hüsn-i Hat Sempozyumu, SEZER BİLAL, Siverekli Osman Hulusi Paşa nın Mezartaşı Kittabesi, Sözlü Bildiri
 • , Ulusal, II. Diyarbakır Geleneksel El Sanatları Sempozyumu, SEZER BİLAL, Hamit Aytaç ın Ödemiş Kubbeli Camii ndeki Yazıları, Poster
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SEZER BİLAL, Osmanlı’xxdan Günümüze Kur’xxan ve Hüsn-i Hat, 2017, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 1330İLMÎ ESERLER: 209, 978-975-19-0000-0
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, SEZER BİLAL, Osmanlı’xxdan Günümüze Kur’xxan ve Hüsn-i Hat, 2017, DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI: 1330İLMÎ ESERLER: 209, 978-975-19-0000-02017-00-Y-0003-1330
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar dergisi , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Türk Sanatları
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Türk Sanatları
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Türk Sanatları
UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Sanatlar
İSTEM , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Sanatlar
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Sanatlar
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜ DERGİSİ , Dergi, Güzel Sanatlar Temel Alanı->Geleneksel Sanatlar
 • Hat Sergisi

  26.10.2000 - 31.10.2000

  Düzenleyenler : Ircıca
  İstanbul
 • Büyük Buluşma Sergisi

  05.05.2017 - 31.03.2017

  Düzenleyenler : Atatürk Üniversitesi
  Erzurum
 • Hasan Çelebi ve Öğrencileri Hat Sergisi

  01.11.2002 - 30.11.2002

  Düzenleyenler : Hasan Çelebi Öğrencileri
  İstanbul
 • 10. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi

  15.11.1999 - 30.11.1999

  Düzenleyenler : Yarışmaya Katılanlar
  Ankara
 • Akdeniz Ü. İlahiyat Fak. I. Türk İslam Sanatları Sergisi

  22.10.2011 - 30.10.2011

  Düzenleyenler : Karma
  Antalya
 • 100. yılda 100 eser Öğretim Elemanları Karma Segisi

  23.08.2022 - 30.09.2022

  Düzenleyenler : Afyon Kocatepe Üniversitesi
  Afyonkarahisar
 • Tarih ve Sanat

  13.09.2018 - 30.09.2018

  Düzenleyenler : Uşak Kültür Müdürlüğü
  Uşak
 • FestiVAN - Vangölü Uluslararası Gençlik ve Kültür Festivali Sergisi

  25.06.2009 - 30.06.2009

  Düzenleyenler : Karma
  Van
 • Dumlupınar'da Ulusal Karma Sergi II

  15.04.2014 - 30.04.2014

  Düzenleyenler : Karma
  Kütahya
 • Birgi Ulu Camii Ahşap Oyma Hat Sergisi

  21.02.2014 - 28.02.2014

  Düzenleyenler : Karma
  İzmir
 • 100 Sanatkar 100 Eserle Üsküdar'da Klasik Sanatlar Sergisi

  25.09.2009 - 27.09.2009

  Düzenleyenler : Karma
  İstanbul
 • Dört Kitabın Manası Geleneksel Kitap Sanatları Sergisi

  22.06.2021 - 27.06.2021

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Isparta
 • Hasan Çelebi ve Öğrencileri Hat Sergisi

  06.11.2004 - 26.11.2004

  Düzenleyenler : Hasan Çelebi Öğrencileri
  İstanbul
 • Renk Doku Sergisi

  17.05.2017 - 26.05.2017

  Düzenleyenler : Selçuk Üniversitesi
  Konya
 • Hat Tezhip Minyatür ve Oltutaşı Takıları Sergisi

  19.07.1998 - 25.07.1998

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Edirne
 • Kocatepede Sanat Buluşması

  25.08.2021 - 24.09.2021

  Düzenleyenler : Afyon Kocatepe, Kütahya Dumlupınar ve UşakÜniversitesi
  Afyon
 • II. Uluslararası Türk Şöleni Türk Mitolojisi Sergisi

  20.05.2009 - 24.05.2009

  Düzenleyenler : Karma
  Erzurum
 • Vakıflar Haftası Karma Sergi

  13.05.2005 - 24.05.2005

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Dünden Bugüne Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi

  15.05.2002 - 24.05.2002

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Çanakkale
 • Akdeniz Üniversitesi I. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu ve Sergisi

  22.03.2012 - 24.03.2012

  Düzenleyenler : Karma
  Antalya
 • Cumhuriyet Sergisi

  29.10.2017 - 23.11.2017

  Düzenleyenler : Süleyman Demirel Üniversitesi
  Isparta
 • Kırmızıyla Yazılanlar Sergisi

  20.05.2017 - 23.05.2017

  Düzenleyenler : İksad
  Gaziantep
 • Sanatımız

  16.04.2015 - 23.04.2015

  Düzenleyenler : Kişisel Sergi
  İzmir
 • Atatürk Üniversitesi GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi

  21.03.1996 - 23.03.1996

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Nahcivan
 • Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi

  11.12.2009 - 22.12.2009

  Düzenleyenler : Karma
  Erzurum
 • Hasan Çelebi ve Dört Kıtadan Talebeleri Uluslararası Hat Sergisi

  09.08.2010 - 22.08.2010

  Düzenleyenler : Karma
  İstanbul
 • Vefatının 26. Yılı Hamit Aytaç'ı Anma Programı ve Hüsn-i Hat Eserleri Sergisi

  11.06.2008 - 22.06.2008

  Düzenleyenler : Karma
  İstanbul
 • I. Bahar Şenlikleri Sergisi

  15.05.2000 - 22.05.2000

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • İslam Sanatları Sergisi

  09.04.2022 - 22.04.2022

  Düzenleyenler : Uşak Belediyesi
  Uşak
 • Hat Sergisi

  15.09.2008 - 21.09.2008

  Düzenleyenler : Kişisel Sergi
  Erzurum
 • Hat Günleri

  02.05.2006 - 21.05.2006

  Düzenleyenler : Karma
  Kartaca
 • Vakıflar ve Müzeler Haftası Karma Sergisi

  08.05.2006 - 21.05.2006

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • ÖYP Üniversiteleri III. Karma Sergisi

  10.04.2006 - 21.04.2006

  Düzenleyenler : ÖYP Üniversiteleri
  Kayseri
 • 9. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi

  10.11.1997 - 20.11.1997

  Düzenleyenler : Yarışmaya Katılanlar
  Ankara
 • Hat ve Tezhip Sergisi

  11.05.1998 - 20.05.1998

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Sivas
 • Ahşap Oyma Hat Sergisi

  12.04.2013 - 20.04.2013

  Düzenleyenler : Karma
  İzmir
 • Geleneksel Türk El Sanatları Yıl Sonu Sergisi

  13.06.2011 - 19.06.2011

  Düzenleyenler : Karma
  Erzurum
 • Hat Tezhip ve Minyatür Sergisi

  14.04.2003 - 19.04.2003

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongre ve Sergisi

  15.11.2022 - 17.11.2022

  Düzenleyenler : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
  İzmir
 • Sanat Mekan

  10.04.2006 - 17.04.2006

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Trabzon
 • International Staff Week

  16.03.2021 - 17.03.2021

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi
  Uşak
 • 8 Mart Kadınlar Günü Anısına Sanat Buluşması

  08.03.2018 - 16.03.2018

  Düzenleyenler :
  Uşak
 • I. Uluslararası Uludağ Sanat ve Tasarım Bienali

  10.12.2021 - 15.12.2021

  Düzenleyenler : Uludağ Üniversitesi
  Bursa
 • Atatürk Üniversitesi 40. Yıl Etkinlikleri Sergisi

  03.10.1997 - 15.10.1997

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Hat ve Tezhip Sergisi

  12.04.2011 - 15.04.2011

  Düzenleyenler : Karma
  Bayburt
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi

  08.03.2020 - 15.03.2020

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanları
  Uşak
 • Muasır Seçkin Hattatlar Sergisi

  15.01.2004 - 15.02.2004

  Düzenleyenler : Karma
  Dubai
 • Kültürel Farklılıklar

  12.09.2018 - 14.09.2018

  Düzenleyenler : Safranbolu Üniversitesi
  Karabük
 • Mehmet Akif Ersoy Anısına Öğretim Elemanları Sergisi

  08.03.2021 - 14.03.2021

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanları
  Uşak
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sanat ve Tasarım Buluşması

  07.03.2019 - 14.03.2019

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi
  Uşak
 • Hat Sergisi

  07.08.2007 - 13.08.2007

  Düzenleyenler : Kişisel Sergi
  İzmir
 • A.Ü. GSF Öğretim Elemanları Karma Sergisi

  10.01.1998 - 13.01.1998

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Nahcivan
 • Hat Tezhip Minyatür Sergisi

  05.10.2000 - 10.10.2000

  Düzenleyenler : Karma
  Türkistan
 • GSF Dekanlar Paneli ve Sergisi

  07.05.2007 - 10.05.2007

  Düzenleyenler : Bölge Üniversiteleri Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Son Bin Yılda Anadolu Başkentlerinden Görseller

  03.04.2014 - 10.04.2014

  Düzenleyenler : Karma
  İzmir
 • “ON” Uşak Üniversitesi Öğretim Elemanları Sergisi

  22.02.2016 - 10.03.2016

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  Uşak
 • Mevlid-i Nebi Sergisi

  02.11.2017 - 09.11.2017

  Düzenleyenler : Atatürk Üniversitesi
  Erzurum
 • Kutsal Değerler ve Eserler Sergisi

  30.05.2014 - 08.06.2014

  Düzenleyenler : Karma
  İzmir
 • Osmanlıdan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu ve Sergisi

  01.03.2013 - 08.03.2013

  Düzenleyenler : Diyanet İşleri Başkanlığı
  Amasya
 • Selçukludan Bugüne Geometri Uluslararası Jürili Karma Sergi

  02.05.2016 - 06.05.2016

  Düzenleyenler : Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
  Konya
 • Müzeye Doğru İlk Adım

  02.06.2005 - 05.06.2005

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Hat Sergisi

  03.05.2012 - 05.05.2012

  Düzenleyenler : Karma
  Lefkoşa
 • I. Uluslararası Türk Şöleni Karma Sergisi

  03.05.2007 - 05.05.2007

  Düzenleyenler : Karma
  Erzurum
 • Sekron

  29.03.2019 - 05.04.2019

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi
  Uşak
 • Hat Tezhip Ebru Sergi ve Çalıştayı

  27.04.2012 - 04.05.2012

  Düzenleyenler : Karma
  Uşak
 • Osmanlıdan Günümüze Kur'an ve Hüsn-i Hat Sempozyumu

  01.11.2013 - 03.11.2013

  Düzenleyenler : Karma
  Amasya
 • Hat ve Tezhip Sergisi

  31.05.2002 - 02.06.2002

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • Sekizinci Kilometre Öğretim Görevlileri Sergisi

  18.10.2019 - 01.11.2019

  Düzenleyenler : Uşak Üniversitesi
  Uşak
 • A.Ü. 50. Yıl Öğretim Elemanları Plastik Sanatlar Sergisi

  28.05.2007 - 01.06.2007

  Düzenleyenler : Öğretim Elemanları
  Erzurum
 • II. Uluslararası Akdeniz’xxde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı sergisi

  29.04.2017 - 01.05.2017

  Düzenleyenler : Akdeniz üniversitesi
  Antalya
 • 2001

  Mansiyon

  IRCICA