UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
BAŞAK NUR ARASAN

KARAHALLI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ LOJİSTİK PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2002 - 2007

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2007 - 2010

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ)
 • Doktora

  2011 -

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ
  Türkiye'de Kurumsal Çevrenin Değişimine Paralel olarak Banka Örgüt Formlarının Değişimi : 1980 ve sonrası
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Bahar

  İngilizce - 56.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Yönetim ve Strateji

 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 -

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • Bölüm Başkanı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2015

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı

  2015 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2012 - 2014

 • LOJİSTİK - Önlisans, 2017-2018
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2017-2018
 • İŞLETME I - Önlisans, 2017-2018
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2017-2018
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2017-2018
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2017-2018
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2016-2017
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2016-2017
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPOLAMA YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME YÖNETİMİ II - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME II - Önlisans, 2016-2017
 • ULUSLARARASI LOJİSTİK VE SİGORTACILIK - Önlisans, 2016-2017
 • LOJİSTİK - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2016-2017
 • İŞLETME I - Önlisans, 2016-2017
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2016-2017
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2016-2017
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2016-2017
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2015-2016
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2015-2016
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2015-2016
 • GENEL İŞLETME - Önlisans, 2015-2016
 • İŞLETME I - Önlisans, 2015-2016
 • LOJİSTİK - Önlisans, 2015-2016
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2015-2016
 • GENEL İŞLETME - Lisans, 2015-2016
 • Havayolu Taşımacılığı - Lisans, 2015-2016
 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • LOJİSTİK İLKELERİ I - Önlisans, 2014-2015
 • İŞLETME YÖNETİMİ I - Önlisans, 2014-2015
 • TAŞIMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • LOJİSTİK - Önlisans, 2014-2015
 • ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA - Önlisans, 2014-2015
 • İLETİŞİM - Önlisans, 2014-2015
 • TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • STRATEJİK LOJİSTİK YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • İŞLETME YÖNETİMİ II - Önlisans, 2014-2015
 • MALZEME TAŞIMA SİSTEMLERİ VE DEPOLAMA YÖNETİMİ - Önlisans, 2014-2015
 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ - Önlisans, 2014-2015
 • LOJİSTİK İLKELERİ II - Önlisans, 2014-2015
 • İletişim - Önlisans, 2013-2014
 • Tedarik Zİnciri Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Stratejik Lojistik Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • İŞletme Yönetimi II - Önlisans, 2013-2014
 • Malzeme Taşıma Sistemleri ve Depolama Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Önlisans, 2013-2014
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Önlisans, 2013-2014
 • Lojistik İlkeleri II - Önlisans, 2013-2014
 • İnsan Kaynakları Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • İşletme Yönetimi I - Önlisans, 2013-2014
 • Taşıma Sistemleri Yönetimi - Önlisans, 2013-2014
 • Lojistik - Önlisans, 2013-2014
 • Etkili ve Güzel Konuşma - Önlisans, 2013-2014
 • Sektör Uygulamaları I - Önlisans, 2013-2014
 • Lojistik İlkeleri I - Önlisans, 2013-2014
 • İşletme II - Önlisans, 2012-2013
 • İletişim - Önlisans, 2012-2013
 • Lojistik - Önlisans, 2012-2013
 • Sektör Uygulamaları I - Önlisans, 2012-2013
 • İşletme I - Önlisans, 2012-2013
 • Lojistik İlkeleri I - Önlisans, 2012-2013
 • Kalite Yönetim Sistemleri - Önlisans, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2013, Ramazan ARSLAN, Başak Nur ACAR ARASAN, A Research on Academics on Life Satisfaction Job Satisfaction and Professional Burnout, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi
 • 25.09.2014, Uluslararası, 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler (TOURMAN 2014), ARASAN BAŞAK NUR, KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMALARI KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA, Tam metin bildiri
 • 22.10.2015, Ulusal, “II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu (YOSKİS-2015), ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,ARASAN BAŞAK NUR, Örgütsel Yabancılaşmanın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Kamu Kurumları Örneği, Tam metin bildiri
 • 21.04.2016, Uluslararası, Uluslararası Multidisipliner Konferansı, DAĞDEVİREN İBRAHİM ETHEM,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,MİRZA ŞAKİR,ARASAN BAŞAK NUR, Lojistik Firmalarının Lojistik Köy Algılarının Belirlenmesi Ege Bölgesi Örneği, Tam metin bildiri
 • 18.05.2016, Uluslararası, V. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, ARASAN BAŞAK NUR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Kariyer Seçimini Etkileyen Faktörler Eşme Meslek Yüksekokulu ve Karahallı Meslek Yüksekokulu Örneği, Tam metin bildiri
 • 14.11.2013, Uluslararası, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Julius-Maximilias –Universitat, Würzburg - Almanya, Başak Nur ARASAN, Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY, Türkiye ve Almanya da Esnek Çalışma Uygulamaları, Tam metin bildiri
 • 06.11.2015, Ulusal, 3. Örgütsel Davranış Kongresi, TASLAK SONER,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET,ARASAN BAŞAK NUR, Mutluyum İşimden de Memnunum Öznel ve Psikolojik İyi Oluşun Çalışanların İş Tatminine Etkileri, Tam metin bildiri
 • 02.05.2013, Ulusal, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi İstanbul Kültür Üniversitesi Marmaris MUĞLA, Başak Nur ARASAN, Mehmet Baki ASLAN, Kişisel Ofisin Ölümü Post Modern Dönemde Fiziksel Alan, Tam metin bildiri
 • 01.09.2015, Uluslararası, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, ARASAN BAŞAK NUR,ÇETİNEL MAKBULE HÜRMET, Sağlık Sektörü Çalışanlarında Psikolojik Sözleşme Algısı, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, ARASAN BAŞAK NUR, Girişimcilik Temel ve Yeni Yaklaşımlar, 2019, Nobel Akademik Yayıncılık, 978-605-033-088-
 • El Ele Geleceğe

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu:
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı :
  Projenin Bütçesi : 56000
  Proje Teşvik Puanı :
  DİĞER - Beklemede