UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
BARIŞ METİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1996 - 2000

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2001 - 2003

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (YL) (TEZLİ)
  Afyon Basınında Harf İnkılabının Yansımaları
 • Doktora

  2004 - 2007

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
  Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri
 • ÜDS - İngilizce

  2007 - Güz

  İngilizce - 65
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 - 2021

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2007 - 2015

  - TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  2004 - 2007

  - TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI -
 • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2003

  - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ PR. -
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan Yardımcısı

  2022 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

  2020 - 2021

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2020 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ortak Seçmeli Dersler Koordinatörü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2017 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı

  2014 - 2015

 • 2021

  Yüksek Lisans - AYKUT ÇELİK
  Türk siyasi hayatında Erdal İnönü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ŞABAN KARADERİLİ
  Sosyal bilgiler öğretmenlerinin vatanseverlik değerinin kazanımına ilişkin görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Doktora - MEHMET ORAN
  Ortaokul sosyal bilgiler ve Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının Azerbaycan ve Türkmenistan'daki eşdeğer derslerin öğretim programlarıyla karşılaştırılması
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - MÜCAHİD ÖZ
  8. sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konularının anlatılmasında sözlü tarih metodunun kullanımına yönelik öğretmen görüşleri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - NİMET SERT
  Milli Mücadele Dönemi'nde Salihli
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - MEHMET ORAN
  İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders içi yerel tarih konusundaki faaliyetleri Uşak ili örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2013-2014
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ 1-2 - Lisans, 2013-2014
 • CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM TARİHİ - Yüksek Lisans, 2012-2013
 • ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1-2 - Lisans, 2012-2013
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2012-2013
 • Türk Eğitim Tarihi - Lisans, 2012-2013
 • YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ - Lisans, 2010-2011
 • TÜRK EĞİTİM TARİHİ (Güz ve Bahar Dönemleri) - Lisans, 2010-2011
 • ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ 1-2 - Lisans, 2010-2011
 • Ulusal Hakemli 2022, METİN BARIŞ, KARABULUT Şifa, SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE ÇEVRE İLE İLGİLİ KONULARIN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNCE VE FAALİYETLERİ, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2021, METİN BARIŞ, ÇELİK Aykut, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE 1991 GENEL SEÇİMLERİ VE ERDAL İNÖNÜ’NÜN BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ SIRASINDAKİ SİYASİ FAALİYETLERİ The General Elections of 1991 in Republic of Turkey and Political Activities of Erdal İnönü during the Position of His Vice Prime Minister., Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, METİN BARIŞ, Tanıkların Hatıralarına Göre Milli Mücadele Yıllarında Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, METİN BARIŞ,Sert Nimet, Milli Mücadele Yıllarında Salihli’nin İşgali ve Kurtuluşu, Gazi Akademik Bakış
 • Uluslararası Hakemli 2019, METİN BARIŞ, TÜRKİYE’DE BURSLU OLARAK OKUYAN İRANLI ÖĞRENCİLER(1934-1950), Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, METİN BARIŞ,oran mehmet,Karaderili Şaban, Ortaokul Öğrencilerinin Vatanseverlik Değeri Kazanım Düzeylerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Gözüyle İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, METİN BARIŞ,Öz Mücahid, 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Konularının Anlatılmasında Sözlü Tarih Methodunun Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, METİN BARIŞ,UYGUN KAMİL,ORAN MEHMET, Ortaokul Sosyal Bilgiler ve Eşdeğer Derslerin Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan’daki Öğretim Programlarının Yapı Yönünden Karşılaştırılması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, METİN BARIŞ, ”Çanakkale Savaşlarından Makedonya Cephesi’xxne Balkanlarda Politik Denklem (1914-1918)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, METİN BARIŞ,oran mehmet, ”İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İçi Yerel Tarih Konusundaki Faaliyetleri Uşak İli Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.17. Uşak 2014, s.204-216., Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Ulusal Hakemli 2012, METİN BARIŞ, URMİYE ve HAVALİSİNDE ERMENİ VE NESTURİLERİN FAALİYETLERİ 1917 1918, Gazi Akademik Bakış
 • Ulusal Hakemli 2012, METİN BARIŞ, Rus Konsolos Raporlarına Göre Bağdat ve Havalisinde Büyük Güçlerin Ekonomik ve Ticari Mücadeleleri 1907 1909, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2012, METİN BARIŞ, Veled Çelebi nin Türk Milliyetçiliğinin Doğuş ve Gelişme Sürecindeki Yeri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, METİN BARIŞ, Türk İran İlişkilerinde Güney Azerbaycan Meselesi 1918 1938, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, METİN BARIŞ, Rus Kaynaklarına Göre Anadolu da Demiryolları ve Demiryolu Projeleri Bağdat Demiryolunun Rusya Açısından Önemi 1900 1916, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, METİN BARIŞ, Sovyet Belgelerine Göre Tataristan da Kiril Alfabesi ne Geçiş 1939, Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, METİN BARIŞ, Çankırı Halkevleri Başkanları ve Faaliyetleri, Çankırı Araştırmaları
 • Ulusal Hakemli 2010, METİN BARIŞ, Doğu Siyasetinde Türk Alman İhtilâfı ve Hüseyin Rauf Bey Heyet İ Müfrezesi nin Türk Sınırına Çekilmesine Dair Tartışmalar Ağustos 1914 Eylül 1915, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2010, METİN BARIŞ, Yunanistan ve Bulgaristan ın Çanakkale Savaşlarına Dair Tutumları ve Bu Konuya Yönelik Türk Makamlarının Değerlendirmeleri, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2003, METİN BARIŞ, AFYONKARAHİSAR DA MİLLET MEKTEPLERİNİN AÇILIŞI VE AFYONKARAHİSAR BASININA YANSIMALARI, Afyon Kocatepe Ünivesitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • 28.12.2015, Ulusal, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, METİN BARIŞ, Türkiye’xxde Burlu Olarak Okuyan İranlı Öğrenciler (1934-1950),
 • 28.05.2009, Uluslararası, I. Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu, Metin Barış, Uygun Kamil, Köse Ferdal, KENT KONSEYLERİNİN AKTİF VATANDAŞLIĞA ETKİSİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ, Tam metin bildiri
 • 28.04.2016, Uluslararası, Kûtü’l-Amâre Zaferi’nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi Uluslararası Sempozyumu 28-29 Nisan 2016 Mardin, METİN BARIŞ, TÜRK BASININA gÖRE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KUTÜ’L-AMÂRE ZAFERİ, Tam metin bildiri
 • 25.03.2009, Uluslararası, VIII. Mejdunarodnuyu nauchno-Prakticheskuyu Konferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemı izucheniya vı İnostrannoi auditorii., METİN BARIŞ, , Tam metin bildiri
 • 23.10.2014, Ulusal, Cumhuriyet’xxin İlanının 90’xxıncı Yılında ”Atatürk ve Cumhuriyet” Sempozyumu, METİN BARIŞ, Atatürk Dönemi Kültür Kazanımları, Tam metin bildiri
 • 22.04.2010, Uluslararası, IX.Mejdunarodnuyunauchno-PrakticheskuyuKonferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemıizucheniyavıİnostrannoiauditorii.Rosiskiigasudarstvennıipedagogicheskiiuniversitet İm. A. İ. Gertsna, 22-24 Aprelya 2010 goda, METİN BARIŞ, Trapezondnakanune 20 go veka vı Rosiiskihistochnikah SanktPeterburg stranitsa 178 181, Tam metin bildiri
 • 21.10.2017, Uluslararası, Internarional applıed socıal scıences (IASOS) Congress,, METİN BARIŞ, “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Uşak’ta Spor Kulüpleri (Gençlerbirliği, Ergenekon, Turan İdman Yurdu,, Özet bildiri
 • 20.05.2009, Ulusal, On İkinci Askeri Tarih Sempozyumu, METİN BARIŞ, TÜRK ORDUSUNUN URMİYE TEBRİZ BAKÜ HAREKÂTI İNGİLİZ ERMENİ VE NESTURİLERE KARŞI MÜCADELESİ 1918, Tam metin bildiri
 • 18.04.2010, Uluslararası, XI. Mejdunarodnuyu nauchno-Prakticheskuyu Konferentsiyu ‘Yazık, Kultura, Mentalitet: Problemı izucheniya vı İnostrannoi auditorii., METİN BARIŞ, 1925 1935, Tam metin bildiri
 • 17.05.2010, Ulusal, II. Genç Bilim Adamları Sempozyumu Bildiriler,, METİN BARIŞ, Sovyetler Birliği ndeki Noviy Vastok Dergisi nin Türk Tarihi Açısından Önemine Dair Bir Değerlendirme, Tam metin bildiri
 • 13.05.2010, Ulusal, II. Uşak Sempozyumu, METİN BARIŞ, Muharip Gazi Şükrü Nail Soysal ve Onun Hatıralarında Uşak Ve Çevresinde Milli Mücadele, Tam metin bildiri
 • 04.10.2017, Uluslararası, TÜRKİYE-ROMANYA İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZULUSLARARASI SEMPOZYUMU, METİN BARIŞ, Türk Basınına Göre Çavuşesku Dönemi Romanya-Türkiye Siyasi, Ekonomik ve Kültürelİlişkileri / According to Turkish Press Political, Economic and Cultural Relations betweenRomania-Turkey in Ceauşesku Period, Tam metin bildiri
 • 04.04.2007, Ulusal, Onbirinci Askeri Tarih Sempozyumu, METİN BARIŞ, 1917 BOLŞEVİK İHTİLALİ SONRASINDA GÜNEY AZERBAYCAN BÖLGESİNDE ASKERİ VE SİYASİ MÜCADELELER Ekim 1917 Ağustos1918, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, METİN BARIŞ, HARF İNKILÂBININ TAŞRADAKİ YANSIMALARI (AFYONKARAHİSAR), 2020, Akademisyen Kitabevi A.Ş., 978-625-7275-76-7
 • Ulusal 2019, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, METİN BARIŞ, Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Aramağanı Bilim Uğrunda 30 Yıl, 2019, Vadi Grafik Tasarım Ltd., 978-605-68044-0-3
 • Ulusal 2017, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, METİN BARIŞ, Geçmişten Günümüze GÖÇ I, 2017, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, 978-605-81912-1-1
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, METİN BARIŞ, Birinci Dünya Savaşında İran Coğrafyasında Etnik Dini ve Siyasi Nüfuz Mücadeleleri, 2012, Berikan Yayınevi, 978-975-267-663-3
 • Ulusal 2012, Bilimsel Kitap, METİN BARIŞ, Esaaretten Zafere Uşaklı Bir Muharip Gazi Şükrü Nail n Soysal Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Hatıraları, 2012, Uşak Akademi Kitap Dağıtım Pazarlama, 978-605-86852-2-2
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Türk Tarih Kurumu AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASI VE MİLLİ HÜKÜMETİ (1945-1946) , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİJournal of Social Sciences Institute , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Milli Mücadele de Salihli

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 4000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders İçi Yerel Tarih Konusundaki Faaliyetleri Uşak İli Örneği

  -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Danışman
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 2700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  BAP - Tamamlandı