UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
AYŞENUR TARAKCIOĞLU ALTINAY

SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR.
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1998 - 2002

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2011

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (YL) (TEZLİ)
  Türk İş Hukukunda esnekliğe ilişkin bir düzenleme: Geçici iş ilişkisi
 • Doktora

  2012 - 2015

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR)
  Sürdürülebilir sosyal koruma programlarına yönelik olarak sosyal koruma harcamalarının yapay zeka değerlendirme teknikleri ile maliyet analizi
 • ÜDS - İngilizce

  2008 -

  İngilizce - 56.250
 • YÖKDİL - İngilizce

  2019 -

  İngilizce - 71.25
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Muhasebe

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ - SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR.
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2016 - 2020

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 - 2016

  - -
 • ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2015

  - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - LOJİSTİK PR.
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2022 - 2025

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkan Yardımcısı

  2016 - 2020

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2015 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2011 - 2015

 • 2019

  Yüksek Lisans - FATIMA DAĞDEVİREN
  Mersin ilinde faaliyet gösteren lojistik işletmelerinde çalışanların lojistik köylere bakış açılarının değerlendirilmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - FULYA YILMAZ
  Endüstri 4.0 - iş sağlığı ve güvenliği entegrasyonu: İmalat sektörü üzerine bir inceleme
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ÖZKAN KABAK
  Bankacılık sistemi ve sermaye piyasasının finansal gelişme endeksinde kullanılan değişkenler ile analizi (2008-2017 dönemi)
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - TUĞBA ÇEKİCİ
  Bankacılık sisteminde risk kavramı, mevduat bankalarında sürdürülebilirlik raporlaması uygulamaları
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - İMREN CEYLAN
  Finansal krizlerin reel sektöre etkilerinin incelenmesi "Otomotiv sektörü üzerine bir uygulama"
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - RAHIM GASANOV
  Yöneticilerin etik liderlik davranışları ile çalışanların örgütsel sinizm algılamaları arasındaki ilişki: Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) örneği
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN BİLGİÇ
  Türk bankacılık sektöründe kırılganlık'finansal krizlerin kamu ve özel sermayeli bankalara etkisinin oran analizi ile tespiti ve karşılaştırılması(1990-2015 dönemi)'
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora - ömer dinçer
  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ AÇIKLANAN İÇERİKLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
  -
 • Para ve Sermaye Piyasaları - Yüksek Lisans, 2019-2020
 • Sermaye Piyasası Analizi - Lisans, 2019-2020
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Lisans, 2019-2020
 • Finansal Yönetim - Lisans, 2019-2020
 • Genel Muhasebe - Lisans, 2019-2020
 • Yöneticiler İçin Muhasebe - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Para ve Sermaye Piyasaları - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Muhasebe Denetimi - Lisans, 2018-2019
 • Genel Muhasebe - Lisans, 2018-2019
 • Finansal Analiz Teknikleri - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uluslararası Finansal Yönetim - Lisans, 2018-2019
 • Finansal Yönetim Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Finansal Okuryazarlık - Lisans, 2018-2019
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - Lisans, 2018-2019
 • Genel Muhasebe - Lisans, 2018-2019
 • Finansal Yönetim Araştırmaları - Lisans, 2017-2018
 • Yatırım Proje Değerleme - Lisans, 2017-2018
 • Muhasebe Uygulamaları - Lisans, 2017-2018
 • menkul kıymetler ve sermaye piyasaları - Doktora, 2017-2018
 • genel muhasebe - Lisans, 2017-2018
 • para ve sermaye piyasaları - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • Finansal Yönetim - Lisans, 2017-2018
 • finansal yönetim - Lisans, 2016-2017
 • stratejik yönetim muhasebesi - Doktora, 2016-2017
 • para ve sermaye piyasaları - Yüksek Lisans, 2016-2017
 • genel muhasebe - Lisans, 2016-2017
 • muhasebe denetimi - Lisans, 2015-2016
 • finansal piyasalar ve kurumlar - Yüksek Lisans, 2015-2016
 • genel muhasebe - Lisans, 2015-2016
 • BANKA MUHASEBESİ - Önlisans, 2013-2014
 • BİLGİSAYARLI MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • GENEL MUHASEBE - Önlisans, 2013-2014
 • Uluslararası Hakemsiz 2020, Dinçer Ömer,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, The Effect of Declarations of Sustainability Reports on Financial Performances of Banks in Turkey, Preprints.org
 • Ulusal Hakemli 2020, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, ENTEGRE RAPORLAMA VE YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, Alman Muhasebe Sisteminin Türk Muhasebe Hayatındaki Yeri: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Örneği, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ERSOY YUSUF,ERKAN BİROL, Application of Multiple Criteria Decision-Making Methods in Assignment Place Selection, Mathematical Problems in Engineering
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARA OĞUZ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ERKAN BİROL, Etkinlik, Rantabilite ve İhracat Rekabet Gücü Arasındaki İlişki: Türk Otomotiv Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Gaziantep University Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2019, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri: Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Küresel Ekonominin Yeni Ağirlik Merkezleri ve Gücün Ötekilere Geçişi, Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ,KUMCU SAADET YAĞMUR, Bardağı Taşıran Son Damla, BRICS Bankası, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences
 • Ulusal Hakemli 2018, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Açısından Bir Bakış, Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme, MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2018, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi ve Bretton WoodsKurumlarının Ortaya Çıkış Süreci, BANKACILIK VE SERMAYE PİYASASI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2018, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Antik Dönemden Bretton Woods’a Finansal Düzenlemelerin Yolculuğu, FİNANS, POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,BİLGİÇ SÜLEYMAN, TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KIRILGANLIK, FİNANSALKRİZLERİN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARA ETKİSİNİNSERMAYE YETERLİLİĞİ VE AKTİF KALİTESİ RASYOSU İLETESPİTİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (1990-2015 DÖNEMİ), Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2018, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Sosyal Koruma Harcamalarının Yapay Zeka Değerlendirme TekniklerindenGirdap Optimizasyon Algoritması Aracılığı İle Maliyet Analizi (Cost Analysis ofArtificial Intelligence Assessment Techniques of Social Protection Expenditures byVortex Optimization Algorithm), Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies
 • Uluslararası Hakemli 2017, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,KAKİ BARIŞ,KESTANE ALİ,SOBA MUSTAFA,DİNÇER Ömer,ŞIK Eser, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNİN BANKACILIK SEKTÖRÜHİSSE SENEDİ DEĞERLERİNE ETKİLERİ, BİSTSÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2017, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Tam Öğrenme Modeli İlkeleri Doğrultusunda Geleneksel Muhasebe Eğitiminin Değerlendirilmesi, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Sustainability Reporting, International Journal of Humanities and Social Science
 • Ulusal Hakemli 2016, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2016, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebe Eğitiminin Geleceğine Stratejik Bir Bakış, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2013, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Peki Şimdi Ne Olacak Bağımsız Denetleme Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirme, zafer kalkınma ajansı
 • Uluslararası Hakemli 2012, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKSANYAR YAŞAR,MERCAN NURAY, Whistleblowing ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve Gelişen Rolü, SOBİAD
 • Ulusal Hakemli 2012, OYUR EMİNE,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,aksanyar yaşar, Ekonomi Okur Yazarlığına Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Ekonomi Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2012, OYUR EMİNE,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,aksanyar yaşar, Does Flapping of a Butterfly in Amazon Forest Can Cause a Storm in USA Chaos Theory and Discussion in Accordance With Butterfly Effect, The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies
 • Ulusal Hakemli 2012, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SERT SELÇUK, Pazarlasakta mı Satsak Pazarlamasakta mı Satsak Pazarlamada Yeni Bir Boyut De Marketing Pazarlamama Kavramı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi..
 • Ulusal Hakemli 2012, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,aksanyar yaşar,SERT SELÇUK, İşletme Körlüğü Silo Sendromu ve Çözüm Önerisi Olarak Örgütsel Zeka, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
 • 29.10.2015, Uluslararası, International Conference on Social Sciences and Education Research, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Relationship Between Morality and Work Ethics of Social Responsibility Principles of Accounting Principles Outlook for Fraud and Audit, Özet bildiri
 • 26.05.2016, Uluslararası, Global İşletme Araştırmaları Kongresi-GİAK 2016, Işık Üniversitesi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Stratejik Maliyet Yönetiminde Altı Sigma Yaklaşımının Etkileşimi Sosyal Koruma Harcamalarının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma, Özet bildiri
 • 23.10.2019, Uluslararası, 6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS KONGRESİ, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ZEREN FEYYAZ,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 23.09.2014, Uluslararası, 9.tourman Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, SAĞLIK TURİZMİNİN BİR TÜREVİ OLARAK İLERİ YAŞ ve YAŞLI TURİZMİNDE MALİYET DAĞITIM TABLOSU OLUŞTURULMASININ ÖNEMİ ÖRNEK OLARAK SAĞLIK KURULUŞU BULUNDURAN BİR JEOTERMAL OTELİN MALİYET UYGULAMASI, Özet bildiri
 • 21.05.2021, Ulusal, VI. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, MARŞAP BEYHAN, DEMİREL BİLGE LEYLİ, ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN ARZU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, COVİD- 19 SÜRECİNİN İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİ - TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ, Tam metin bildiri
 • 20.10.2021, Ulusal, 24. FİNANS SEMPOZYUMU, DOĞAN MESUT, KEVSER MUSTAFA, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, AL-SAT TAVSİYELERİNİN BANKALARIN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Tam metin bildiri
 • 19.06.2013, Uluslararası, III. Uluslararsı Luca Pacioli Muhasebe Tarihi Konferansı. İstanbul., TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,COŞKUN AHMET, New Trends On Publıc Accounting, Tam metin bildiri
 • 19.04.2019, Uluslararası, Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, KATILIM BANKALARINDA BANKA KARLILIĞI İLE BİLANÇO DIŞI İŞLEMLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, Özet bildiri
 • 19.04.2018, Uluslararası, C-IASOSUluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,TEMEL ESRA, Katılım Bankalarında Banka Karlılığı İle Bilanço Dışı İşlemler Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi, Özet bildiri
 • 18.04.2018, Ulusal, 37.Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebenin Değişen Yönünün Muhasebe Eğitimi Üzerine Etkileri, Bağımsız Denetim Üzerine Bir İnceleme, Tam metin bildiri
 • 15.09.2021, Ulusal, 39. MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (TURMES), TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, DEMİREL BİLGE LEYLİ, MARŞAP BEYHAN, GELECEĞİN İŞLERİ VE MESLEKLERİ PERSPEKTİFİNDEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Tam metin bildiri
 • 13.10.2017, Uluslararası, ISPR, TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,BAŞ DENİZ, The Importance of the Integrated Cost Accounting Management With Sustainable Competitive Enterprise Resource Planning ”An Examination on the Ceramic Sector, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, 15. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış: Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, MODAVICA 2018, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış: Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme 2, Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, MODAVICA 2018, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,YANIK ZEKİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Denetime Ahlak Felsefesi Penceresinden Bir Bakış: Etik Değerler ve Faydacılık Çatışması Üzerine Bir İnceleme 2, Özet bildiri
 • 13.09.2017, Uluslararası, International Symposium for Production Research, TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,BAŞ DENİZ, The Importance of the Integrated Cost Accounting Management with Sustainable Competitive Enterprise Resource Planning ”An Examination on the Ceramic Sector”, Tam metin bildiri
 • 13.09.2017, Uluslararası, International Symposium for Production Research, TEKİN MAHMUT,SOBA MUSTAFA,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA,BAŞ DENİZ, THE IMPORTANCE OF THE INTEGRATED COST ACCOUNTING MANAGEMENT WITH SUSTAINABLE COMPETITIVE ENTERPRISE RESOURCE PLANNING ”AN EXAMINATION ON THE CERAMIC SECTOR”, Tam metin bildiri
 • 12.04.2018, Uluslararası, 2. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL KIRILGANLIĞIN DOLARİZASYONAİLİŞKİN KIRILGANLIK DEĞİŞKENLERİ İLE ANALİZİ (2000-2017 DÖNEMİ), Özet bildiri
 • 11.10.2018, Uluslararası, 6 th SCF International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ERKAN BİROL,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Uşak İlinin Tasarruf ve Kredi Uzmanlaşma Düzeyinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yardımıyla Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.10.2017, Uluslararası, 6th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization and Liberalization, ERKAN BİROL,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Uşak İlinin Tasarruf ve Kredi Uzmanlaşma Düzeyinin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Yardımıyla Belirlenmesi, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF International Conference on “Future of European Union and Future of Turkey-EU Relations”, ERKAN BİROL,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Competitiveness Analysis of Turkey’s Sukuk Issuance, Tam metin bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations”, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SOBA MUSTAFA,USLU YELİZ,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, Denetimde “Önemli Yanlışlık” Kavramı ve Denetçi Yargısı Üzerine Kavramsal Birİnceleme, Özet bildiri
 • 11.04.2019, Uluslararası, 7th SCF InternationalConference on “The Future of theEuropean Union and Turkey-EuropeanUnion Relations”, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SOBA MUSTAFA,KARA EBRU, Muhasebe ve Finans Eğitiminde Bulut Bilişimin Kullanımı, Özet bildiri
 • 10.10.2018, Uluslararası, 22.FİNANS SEMPOZYUMU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ, TÜRKİYE VE AVRUPA ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ CAMELS PERFORMANS DEĞERLEME MODELİ İLE ANALİZİ, Tam metin bildiri
 • 10.06.2015, Ulusal, 20.ulusal pazarlama kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,SERT SELÇUK, YOKSULLUKLA SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜCADELEDE SOSYAL PAZARLAMANIN ROLÜ ve SOSYAL PAZARLAMANIN FİNANSMANI PROJECT RED KAMPANYASI IŞIĞINDA KÜRESEL FON ÖRNEĞİ, Özet bildiri
 • 09.10.2019, Uluslararası, 23. FİNANS SEMPOZYUMU, DOĞAN MESUT,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, FAMA-FRENCH BEŞ FAKTÖR VARLIK FİYATLAMA MODELİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Tam metin bildiri
 • 06.09.2017, Uluslararası, Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Küresel Kamusal Bir Mal Olan Sağlığın Sunumunda Katlanılan Maliyetlerin Analizi “Özel Sağlık Kurumları Diyabet Tedavi Hizmeti Örneği, Özet bildiri
 • 05.10.2019, Uluslararası, 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Entegre Raporlama Ve Yerel Yönetimlerde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, Tam metin bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL IMPACTS OF GLOBALIZATION, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, AKYÜZ FATMA, SOBA MUSTAFA, Katılım Bankacılığında Türev Finansal Araçlara İlişkin İşlemlerin İncelenmesi, Özet bildiri
 • 05.10.2017, Uluslararası, 3rd International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization”, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,AKYÜZ FATMA, Toplumsal Değişimin (Kuşak Farkı) Muhasebe EğitimineYansımaları ve Bir Yöntem Önerisi “Tutor Desteği ÖğretimYöntemi”, Özet bildiri
 • 04.05.2015, Uluslararası, I. Uluslar arası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, COŞKUN AHMET,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bilanço Oyunlarına Hile ve Denetim Gözüyle Bir Bakış, Tam metin bildiri
 • 04.04.2019, Uluslararası, III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebe Meslek Mensubu Eğitiminde UluslararasıMuhasebeci Eğitimi Standartları (UMES)’nın (International EducationStandards for Professional AccountantsIESs) Önemi ve Lisans DüzeyindeEntegrasyonu, Özet bildiri
 • 03.05.2017, Ulusal, 36. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Büyük Veri (Big Data)’nın Öğrenme Süreçlerinde Kullanımı: Bulut Bilişim Uygulamaları İle Desteklenmiş Ters-Yüz Edilmiş Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğrenen Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 03.01.2020, Ulusal, BEŞİNCİ GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, MARŞAP BEYHAN,OKAN GÖKTEN PINAR,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, ULUSLARARASI ENTEGRE RAPORLAMA ÇERÇEVESİ, Tam metin bildiri
 • 02.05.2015, Uluslararası, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,COŞKUN AHMET, BİLANÇO OYUNLARINA HİLE VE DENETİM GÖZÜYLE BİR BAKIŞ, Tam metin bildiri
 • 01.05.2019, Uluslararası, V. International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2019, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, SUSTAINABILITY ASSURANCE AND INDEPENDENT AUDIT CONCEPT: INTERNATIONAL STANDARD ON ASSURANCE ENGAGEMENTS No. 3402 AND A STUDY ON SUSTAINABILITY REPORTS, Tam metin bildiri
 • 01.05.2019, Uluslararası, V. Uluslararası Muhasebe ve Finans SempozyumuISAF 2019, MARŞAP BEYHAN,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, SUSTAINABILITY ASSURANCE AND INDEPENDENT AUDIT CONCEPT:INTERNATIONAL STANDARD ON ASSURANCE ENGAGEMENTS No. 3402 AND ASTUDY ON SUSTAINABILITY REPORTS, Özet bildiri
 • 01.03.2022, Ulusal, VII. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, MARŞAP BEYHAN, ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN ARZU, DEMİREL BİLGE LEYLİ, UDS Makine Ekipman, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Arasan B.N. Altınay A. Esneklik Paradigması, Türkiye-Almanya Çalışma İlişkilerinin Karşılaştırılması Türkiye Almanya İlişkieri Sempozyumu- Almanya Würzburg 14-17.10 2013, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Esneklik Paradigması Türkiye Almanya Çalışma İlişkilerinin Karşılaştırılması, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, Türkiye Almanya İlişkieri Sempozyumu- Almanya Würzburg, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Türkiye Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Almanya Etkisi, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı- MÖDAV İstanbul, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Panoptikon Metaforu Penceresinden Denetim ve Gözetim Sorunsalı, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, yebko, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Whistleblowing ve Yolsuzlukla Mücadelede İç Denetimin Değişen ve Gelişen Rolü, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, yebko, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Küresel Büyük Dönüşüm Dünya Nereye Dönüyor, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, beykon, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Research on the Relationship Between Knowledge Sharing and Emotional Intelligence in the Process of Knowledge Management, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, 3. International Symposium on Sustainable Development”, Sarajevo, Bosna and Herzegovina,, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, An Empirical Research on Relation Between Learning Organization and Visionary Leadership in Kutahya Turkey, Tam metin bildiri
 • , Uluslararası, International Conference on Social Sciences (ICSS), TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Altınay A Aksanyar Y ve Mercan N A Study on Crony Capitalism and Necessity of Auditing, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, Uşak Sempozyumu, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Esnek Çalışmanın İstihdam Üzerine Etkileri Uşak İli Sanayi Kuruluşlarında Esnek Çalışmanın Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma, Tam metin bildiri
 • , Ulusal, VII. Ekonomik Yaklaşım Kongresi, Gazi Üniversitesi, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Bölgesel Kalkınmada İstihdam Artışının Rolü İstihdam Artışı Önündeki Engellerden Genç İşsizliği ve Genç İşsizliğinin Önlenebilmesi İçin Çözüm Önerileri, Tam metin bildiri
 • Ulusal 2022, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, İktisat ve İşletmede Güncel Çalışmalar, 2022, Detay Yayıncılık, 978-605-254-548-5,
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, MARŞAP BEYHAN, DEMİREL BİLGE LEYLİ, ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN ARZU, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, COVID 19 SALGINININ İŞLETMELERİN FİNANSAL TABLOLARI ÜZERİNE ETKİSİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 2021, GAZİ KİTABEVİ, 000-000
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, ISLAMIC FINANCE AND RECENT DEVELOPMENTS, 2021, GAZİ KİTABEVİ, 978-625-8494-06-8
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, MARŞAP BEYHAN,TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, GÜVENCE HİZMETLERİ STANDARTLARI TEORİ VE UYGULAMALI (ULUSLARARASI STANDARTLARLA UYUMLU), 2020, NOBEL YAYINEVİ, 9786254024665
 • Ulusal 2020, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Muhasebe Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik ve Raporlama Üzerine Seçme Yazılar, 2020, Eğitim Yayınevi, 9786254431135
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR,ELİTAŞ BİLGE LEYLİ,AKINCI ÖZDEN SEVGİ, TEORİK VE AMPİRİK PERSPEKTİFTE SEÇİLMİŞ FİNANS KONULARI, 2019, NOBEL BİLİMSEL ESERLER, 978-605-7662-71-2
 • Ulusal 2019, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS UYGULAMALARI, 2019, GAZİ KİTABEVİ, 978-605-344-907-2
 • Uluslararası 2019, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union, 2019, IGI GLOBAL, 9781799811886
 • Uluslararası 2018, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, The Most Recent Studies in Science and Art, 2018, GECE PUBLISHING, 978-605-288-356-3
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Finansal Yönetim, Temel Teoriler ve Açıklamalı Örnekler, 2017, Seçkin Yayınevi, 978-975-02-4479-7
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Türkiye de Muhasebe Eğitimi, 2016, Ekin Yayınevi, 978-605-327-312-7
 • Uluslararası 2016, Bilimsel Kitap, TARAKCIOĞLU ALTINAY AYŞENUR, Uluslararası Ticaret ve Finansman, 2016, GAZİ YAYINEVİ, 978-605-344-386-5
optimum ekonomi ve yönetim bilimleri dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
bankacılık ve sermaye piyasası araştırmaları dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
International Journal of Applied Business and Management Studies , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Scientific Cooperation on future (SCF) Congress , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
researches social sciences , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
uşak üniversitesi sosyal bilimler dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
jafas , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
İktisadi ve İdari Bilimlerde Gelecek için Bilimsel İşbirliği Uluslararası Konferansı , Bildiri Kitabı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS) , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Muhasebe
optimum ekonomi ve yönetim bilimleri dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji
 • Bilim - Sanat Ödülleri

  2019

  En iyi tebliğ ikincilik ödülü
  en iyi tebliğ
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ
 • KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİ TARAFINDAN TERCİH EDİLME SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILMAS: UŞAK İLİNDE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

  12.12.2017 - 18.10.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1700 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • 2019-1-TR01-KA202-076388 Practices For Increasing Export-Oriented Entrepreneurial Skills Of vet Learners

  03.11.2019 - 08.02.2022

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Proje Koordinatörü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 215.365,00 EURO
  Proje Teşvik Puanı :
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • 2017-1-TR01-KA202-046223 SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE FOR YOUNG ENTREPRENEURS

  01.01.2018 - 04.11.2020

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSLARARASI
  Projenin Bütçesi : 221.000,00 EURO
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Avrupa Birliği - Tamamlandı
 • Uşak Üniversitesinde Girişimcilik ve Yenilikçilik algısının Yerleşmesi ve Başarılı İş Fikirlerinin Hayata Geçirilmesine Yönelik Girişimci Destekleme Akademisi Oluşturulması

  01.06.2016 - 01.06.2018

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 100.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 4
  Diğer (Ulusal) - Tamamlandı
 • Karahallı Ciğeri ve Karahallı Kavunu (Düğlek) için Coğrafi İşaret Tescili

  01.03.2022 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 75.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Kalkınma Bakanlığı - Devam Ediyor
 • Rota Pepouza

  02.08.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1.987.196 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Kalkınma Bakanlığı - Devam Ediyor
 • Core-Optima

  15.03.2021 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Kalkınma Bakanlığı - Devam Ediyor
 • KARAHALLI ÜRETİM KÖYÜ

  18.08.2020 -

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1.251.000 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Kalkınma Bakanlığı - Devam Ediyor