UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
AYNUR BOZKURT BOSTANCI

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1990 - 1994

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1995 - 1998

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI (YL) (TEZLİ)
  Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında kariyer planlaması
 • Doktora

  1998 - 2004

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE TEFTİŞİ (DR)
  Türkiye`deki resmi ve özel ilköğretim okullarında öğretmen performans yönetimi
 • KPDS - İngilizce

  2010 - Güz

  İngilizce - 72
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Eğitim Yönetimi

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2021 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2014 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
 • YARDIMCI DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2012 - 2014

  - -
 • YARDIMCI DOÇENT - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

  2005 - 2012

  - -
 • 2024

  Yüksek Lisans - NURDAN VEYİSOĞLU
  OKULLARDA PAYLAŞILAN LİDERLİK UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL SİNERJİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2023

  Yüksek Lisans - AYŞE GÜL ULUTEN
  Okullardaki örgütsel sinerjinin öğretmenlerin psikolojik sermayeleri üzerindeki rolü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2023

  Yüksek Lisans - DÖNDÜ AY
  Öğretmenlerin iş yaşam dengesi algılarının psikolojik sözleşmeye uyma düzeylerindeki rolü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2023

  Yüksek Lisans - MEHMET DAĞ
  Öğretmenlerin psikolojik sermayelerinin işe tutkunluklarındaki rolü
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - HAKAN YÖRÜK
  Okul yöneticilerinin güç merkezi oluşturma taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunlukları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - MERVE ÖZHAN ERSOY
  Okul içi politik taktikler ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - KERİM AYMAZ
  Okul müdürlerinin koçluk davranışları ile okulların akademik iyimserlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2022

  Yüksek Lisans - COŞKU AKER
  Okullardaki örgütsel sinerji düzeyi ile öğretmen liderliği arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - MUSTAFA CANER KOÇER
  Okul yöneticilerinin vizyoner liderlik yeterlikleri ile öğretmenlerin işe tutkunlukları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - SÜLEYMAN SIRRI AYDOĞAN
  Öğretmenlerin duygusal emek gösterimleri ile psikolojik sözleşmeye uyma düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - NURSELİ ALTINMAKAS SEMİZLER
  Okul içi politik taktikler ile öğretmenlerin okul akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - SENİYE FULYA KABAR
  Öğretmenlerin öz liderlik düzeyleri ile işe tutkunlukları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2021

  Yüksek Lisans - MEHMET ÜSTÜN
  Okullardaki informal iletişim düzeyi ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - MURTAZA AYTEKİN
  Öğretmenlerin duygusal emeği ile örgütsel özdeşleşmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - ECE GÜRLER
  Okulların örgütsel öğrenmeleri ile öğretmenlerin motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - DEVRAN TEMEL
  Okul müdürlerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2020

  Yüksek Lisans - FATMA DEMİRBAŞ
  Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sessizlikleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BETÜL ŞARBAY
  Okullarda öğretmenlerin paylaşılan liderlik algıları ile psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - SEBİLA BÜLBÜL
  Okul müdürlerinin kullandıkları etkileme taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ALİ CANKAYA
  Okullardaki informel ilişki düzeyi ile öğretmenlerin sinizm algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ABDULLAH YUSUF ÇAY
  Okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme becerileri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeye uyma düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERGÜN AKSOY
  Öğretmenlerin okullardaki paylaşılan liderlik uygulamalarına yönelik algıları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - HALİL RAY
  Okullarda paylaşılan liderlik uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ŞULE KURT
  Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - ESMEHAN ÇAVUŞ
  Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2018

  Yüksek Lisans - FİLİZ DİLSİZ
  Öğretmenlerin örgütsel destek algı düzeyleri ile pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ÖMER DOĞAN
  Okulların sosyal sermaye düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - YUSUF GİDİŞ
  Öğretmenlerin liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ALİ TOSUN
  Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - ELİF UĞURLU
  Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AHMET TESKİ
  Okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile öğretmenlerin örgütsel muhalefet algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2017

  Yüksek Lisans - AYŞEN AY IŞIK
  Okulların örgütsel öğrenme düzeyleri ile öğretmenlerin akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ALİ AKBAŞ
  Öğretmenlerin örgütsel politika algıları ile duygusal emek düzeyleri arasındaki ilşki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - ÖNDER ARSLAN
  Okul yöneticilerinin paternalist liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - AHMET YURDAKUL
  Okulların örgütsel narsizm düzeyi ile öğretmenlerin öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - HALİL İBRAHİM YÜKSEL
  Okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - ALPASLAN AKPINAR
  Okullardaki insan ilişkileri düzeyi ile öğretmenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - MUSTAFA HAMİ AY
  Okul yöneticilerinin kültürel liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - MERVE ŞANLI BULUT
  İlköğretim okullarındaki performans yönetimi uygulamaları ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2011

  Yüksek Lisans - RAFET İŞLEYEN
  İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven düzeyleri ile öğretmen performans yönetimi uygulamaları arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - SERKAN CENGİZ
  İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim tarzlarının öğretmenleri yıldırma (mobbing) düzeyine etkisi
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2010

  Yüksek Lisans - SERKAN ÇORBACI
  İlköğretim okullarındaki performans yönetimi uygulamaları ile yönetici ve öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - GÜLÇİN AKÇAKAZA
  İlköğretim okullarında bilgi yönetimi
  -
 • 2009

  Yüksek Lisans - EMEL KIRÇAN
  İlköğretim okulları yöneticilerinin çatışmayı yönetmede kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2009

  Yüksek Lisans - EMİN ÇAKICI
  İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretim liderliği davranışlarını gerçekleştirme düzeyi (Sakarya ili örneği)
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2007

  Yüksek Lisans - MUSTAFA LALEK
  Resmi ve özel ilköğretim okullarında örgütsel değerler(Sakarya ili örneği)
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - ABDULVAHAP GÜLER
  İlköğretim okullarında öğretmen-yönetici ilişkilerinde sorun yaratan konular
  Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Uluslararası Hakemli 2023, ULUTEN AYŞE GÜL, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, OKULLARDAKİ ÖRGÜTSEL SİNERJİNİN ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK SERMAYELERİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ, Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, AY DÖNDÜ, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The Role of Teachers Perceptions of Work-Life Balance on the Levels of Compliance with the Psychological Contract, Usak Universitesi Egitim Arastirmalari Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, AKER COŞKU, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Okullarına Yönelik Örgütsel Sinerji Algıları İle Liderlikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Turkish Journal of Educational Studies,
 • Uluslararası Hakemli 2023, DAĞ MEHMET, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The role of teachers psychological capital in their work engagement, Uluslararasi Insan Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2023, AYMAZ KERİM, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Examination of the Relationship between School Administrator’ Coaching Behaviour and Academic Optimism of Schools, Bartın University Journal of Faculty of Education
 • Uluslararası Hakemli 2022, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, GİDİŞ YUSUF, TOSUN ALİ, Schools as Family- Friendly Organizations from Teachers’ Perspectives, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, KOÇAK SEVAL, Okul DNA Profillerinin Örgütsel Sinerji Üzerindeki Rolü, Millî Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, ÖZHAN ERSOY MERVE, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul İçi Politik Taktikler İle Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2022, YÖRÜK Hakan, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul Yöneticilerinin Güç Merkezi Oluşturmada Kullandıkları Taktikler İle Öğretmenlerin İşe Tutkunlukları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi , Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED)
 • Uluslararası Hakemli 2021, KABAR Seniye Fulya, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Öz Liderlik Düzeyleri İle İşe Tutkunlukları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi , Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2021, ALTINMAKAS SEMİZLER NURSELİ, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul İçi Politik Taktikler İle Öğretmenlerin Okul Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2021, AYDOĞAN Süleyman Sırrı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Duygusal Emek Gösterimleri İle Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyleri Arasındaki İlişki, Öğretmenlerin Duygusal Emek Gösterimleri İle Psikolojik Sözleşmeye Uyma Düzeyleri Arasındaki İlişki
 • Uluslararası Hakemli 2021, USTUN Mehmet, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The Relatıonshıps Between The Informal Communıcatıon Levels In Schools And The Psychologıcal Capıtal Of The Teachers, European Journal of Education Studies
 • Uluslararası Hakemli 2021, KOÇER MUSTAFA CANER, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul yöneticilerinin vizyoner liderlik yeterlikleri ile öğretmenlerin işe tutkunlukları arasındaki ilişki, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
 • Uluslararası Hakemli 2020, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Does Public Leadership Improve School Effectiveness through Strengthening Teacher Professionalism?, Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
 • Uluslararası Hakemli 2020, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali,DOGAN Ömer, The Relationship Between Schools’ DNA Profiles and Teachers’ School Academic Optimism, International Online Journal of Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2020, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KALSEN CEMAL,TOSUN Ali,DOĞAN Ömer, School Administrator’s Management Capabilities of Teacher Differences, International Journal of Progressive Education
 • Uluslararası Hakemli 2020, DEMİRBAŞ FATMA,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların Örgütsel Öğrenmeleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi - MANAS Journal of Social Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The Relationship between Teachers’ Political Skills and Work Engagement, International Journal of Education and Literacy Studies (IJELS)
 • Uluslararası Hakemli 2020, TEMEL DEVRAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul Müdürlerinin Farklılıkları Yönetme Becerileriile Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm DüzeyleriArasındaki İlişki, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,BÜLBÜL SEBİLA, Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Etkilemede Kullandıkları Yönetsel Etki Taktikleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2019, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okullarda ödül ve ceza uygulamaları nasıl olmalı?, Öğretmen Dünyası
 • Ulusal Hakemli 2019, TOSUN Ali,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların DNA profilleri ile öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık düzeyleri arasındaki ilişki, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKBAŞ Ali,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Örgütsel Politika Algıları ile Duygusal Emek Düzeyleri Arasındaki İlişki, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, AKSOY ERGÜN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamalarına Yönelik Algıları İle Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki, Gelecek Vizyonlar Dergisi (fvj: Future Visions Journal)
 • Uluslararası Hakemli 2018, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,GİDİŞ Yusuf,UĞURLU Elif,DİLSİZ FİLİZ, Okullardaki Paylaşılan Liderlik Uygulamaları İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Ve İşe Karşı Olumlu Duygu Durumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Turkish Studies Educational Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, Şarbay Betül,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okullarda Paylaşılan Liderlik Uygulamaları İle Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction
 • Uluslararası Hakemli 2018, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,BÜLBÜL Sebila, Do the teachers’ organizational trust levels predict their school academic optimism?, Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2018, KURT Şule,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Politik Yetileri ile Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri Arasındaki İlişki, e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇELİK KAZIM,KAHRAMAN ÜMİT, Okulların DNA Profilleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2017, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AY IŞIK Ayşen, The correlation between the organızational Learning of the schools and the academic optimismOf the teachers, International Journal of Management and Applied Science
 • Uluslararası Hakemli 2017, Uğurlu Elif,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2017, ŞAHAN GÜLSÜN,GÖKSOY SÜLEYMAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Analysıs of Teacher Competency Accordıng to Candıdate Teachers, Science Arena Publications Specialty Journal of Humanities and Cultural Science
 • Ulusal Hakemli 2017, DOĞAN Ömer,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların Sosyal Sermaye Düzeyleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşmeleri Arasındaki İlişki, Uşak Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKÇADAĞ TUNCAY,kAHRAMAN Ümit,Tosun Ali, Okulların DNA profili ile okul içi politik davranışlar arasındaki ilişki, Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2016, YURDAKUL Ahmet,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların örgütsel narsizm düzeyine yölik görüşleri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki, Kırıkkale Universitesi Ssyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The mediator role of perceived administrator support in the relationship between teachers perceptions of organizational justice and organizational support International Journal of Social Science and Education 3 3 823 834, Journal of Social Science and Education,
 • Ulusal Hakemli 2013, Serkan Çorbacı,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okullarda öğretmenlere yönelik performans yönetimi uygulamaları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The prediction level of teachers organizational citizenship behaviors on the successful practice of shared leadership, Eurasian Journal of Educational Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, HELVACI MEHMET AKİF,ÇANKAYA İBRAHİM HALİL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim denetmenlerinin görüşlerine göre öğretmenlerin okullarda değişime karşı direnme nedenleri ve düzeyleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi-Journal of Theoretical Educational Science
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, The role of positive emotion towards work as a mediator in the relationship between organizational responsiveness towards teachers and isolation in professional life, Educational Research and Reviews
 • Uluslararası Hakemli 2013, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Evaluation of educational supervisors opinions about families contribution to education costs International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences 3 2 110 124, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Administrative responsiveness towards teachers at schools, Mediterranean Journal of Social Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2012, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği nin Türkçe uyarlaması/ Turkish adaptation of the shared leadership perception scale, International Journal of Human Sciences
 • Ulusal Hakemli 2012, KIRÇAN Emel,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, İlköğretim okulu yöneticilerinin çatışmayı yönetmede kullandıkları çatışma yönetimi stratejileri Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Ulusal Hakemli 2012, ÇİÇEK SAĞLAM AYCAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütleri yönetim pozisyonlarında kadınların temsil edilme düzeyine yönelik yönetici görüşleri, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YOLCU HÜSEYİN, İlköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri, International Journal of Human Sciences
 • Uluslararası Hakemli 2011, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Demet Kayaalp, İlköğretim okullarında öğretmen performansının geliştirilmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2011, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Merve Şanlı Bulut,ÖZBAY hatice, Öğretmen denetiminde sanatsal denetim yaklaşımının uygulamasına yönelik öğretmen ve denetmen görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi
 • Uluslararası Hakemli 2011, Çetin Nigar,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, İlköğretim okullarında okul yöneticilerinin farklılıkları yönetme durumu, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2010, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ŞAP Hatice, Kamu ve Özel İlköğretim Okullarında Bilgi Yönetimi., Mediterranean Journal of Educational Research/Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi,
 • Uluslararası Hakemli 2010, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YOLCU HÜSEYİN,ŞAP Hatice, Opinions of teachers and administrators towards the implementaton of teacher performance management applications at public and private high schools, International Online Journal of Educational Sciences.
 • Ulusal Hakemli 2009, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenlerin sınıf yönetimini gerçekleştirme durumları, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı
 • Ulusal Hakemli 2005, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Türk Eğitim Sisteminde teftiş alt sisteminin değerlendirmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemsiz 2001, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim denetçisinin rehberlik görevine bir yaklaşım., Eğitim ve Denetim Dergisi
 • 31.05.2016, Uluslararası, 3 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KURT Şule,ÇANKAYA Ali,KURT Mehmet Fatih, Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile akademik iyimserlikleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 30.11.2019, Uluslararası, III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC 2019), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KAHRAMAN ÜMİT, Öğretmenlerin İşe Tutkunluklarını Etkileyen Etkenlere Yönelik Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 30.08.2016, Uluslararası, 4th international Symposium, New Issues in Teacher Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TÜRKMEN LÜTFULLAH, The relationship between the organizational learning levels of schools and teachers teaching leadership behaviors, Özet bildiri
 • 30.08.2016, Uluslararası, 4th international Symposium, New Issues in Teacher Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇİMEN Yağmur Cennet, The Correlatıon Between Teachers Organisatıonal Trust And Their Pschological Capital, Özet bildiri
 • 30.05.2016, Uluslararası, 3nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali,GİDİŞ Yusuf,KARACA Okan, Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlikleri ve işe karşı duygu durumları, Özet bildiri
 • 26.01.2017, Uluslararası, AGP Humanities and Social Sciences Conference, ŞAHAN GÜLSÜN,GÖKSOY SÜLEYMAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Analysıs of Teacher Competency According to Student Teachers, Özet bildiri
 • 26.01.2017, Uluslararası, AGP Humanities and Social sciences Conference, ŞAHAN GÜLSÜN,GÖKSOY SÜLEYMAN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Analysis of Teacher Competency According to Student Teachers, Özet bildiri
 • 23.06.2008, Uluslararası, Proceedings of International Conference On Educational Sciences ICES08 (23-25 June 2008), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,SOLA ÖZGÜÇ CANAN,UZUNKOL EBRU, ğretmen adaylarının öğretmenlik meslek değerlerine sahip olma düzeyleri ve öğretmenlik uygulamasina gittikleri okullardaki uygulama öğretmenlerinin bu mesleki değerleri taşıma düzeylerine ilişkin görüşleri, Tam metin bildiri
 • 23.03.2018, Uluslararası, ULUSLARARASI BİLİM VE EĞİTİM KONGRESİ International Congress on Science and Education, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ŞAHAN GÜLSÜN,BÜLBÜL SEBİLA, Öğretmenlerin örgütsel destek algıları ile öz liderlik becerileri arasındaki ilişki durumu, Özet bildiri
 • 22.05.2013, Ulusal, Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, ŞAHAN GÜLSÜN,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenler nasıl bir eğitim denetmeni görmek isterler?, Tam metin bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,DEMİRHAN GÖKHAN,YALIM Sebila,GÜRLER Ece,Yamaner Ahmet, Okul yöneticilerinin öğretmenleri etkilemede kullandıkları yönetsel etki taktikleri, Özet bildiri
 • 19.10.2017, Uluslararası, 8.Uluslararası eğitim Yönetimi Forumu(EYFOR 8), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KALSEN cemal,TOSUN Ali,DOĞAN Ömer, Okul yöneticilerinin öğretmenlere yönelik farklılıkları yönetme becerileri, Özet bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International EurasianEducational Research Congress, KAHRAMAN ÜMİT,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Korku Kültürü İle Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 19.06.2019, Uluslararası, VIth International EurasianEducational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,KOÇAK SEVAL,ÖZHAN Merve, Öğretmen Liderliğine Yönelik Öğretmen ve Yönetici Görüşleri, Tam metin bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,akbaş ali, The relationship between the teachers perception of organizational politics and emotional labour, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference., BOZKURT BOSTANCI AYNUR,arslan önder, The Correlation between school directors Patternalist Leadership level and the teachers organization sinism, Özet bildiri
 • 16.09.2015, Uluslararası, 19th International Academic Conference, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL Ahmet,KABAR S FULYA, The relation between school directors political skill with self leadership and shared leadership in schools, Özet bildiri
 • 14.09.2017, Uluslararası, 1st International Education Research and Teacher Education Congress, DOĞAN Ömer,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların sosyal sermaye düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik sözleşmeleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 14.05.2009, Ulusal, . IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongres, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YOLCU HÜSEYİN, . İlköğretim okulları yöneticilerinin öğretmen performansını değerlendirmede etik ilkelere uyma düzeyleri., Özet bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, ÇAVUŞ Esmehan,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okulların DNA Profilleri ile Öğretmenlerin Psikolojik Sözleşme Düzeyleri Arasındaki İlişki, Tam metin bildiri
 • 13.09.2018, Uluslararası, II. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ KONGRESİ, DİLSİZ Filiz,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Öğretmenlerin Örgütsel Destek Algısı ile Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki Durumunun İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 13.05.2015, Uluslararası, International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges (ICEFIC 2015), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇELİK KAZIM,Ümit Kahraman, The Relationship between the Schools DNA Profile and Teachers Psychological Capital, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Gidiş Yusuf, Öğretmenlerin okul liderlik kapasitesi algıları ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki ilişki, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali,DOĞAN Ömer,ÇAVUŞ Esmahan, Okulların DNA Profili İle Öğretmenlerin Akademik İyimserlik Ve Psikolojik Sözleşmeleri Arasındaki, Özet bildiri
 • 11.05.2017, Uluslararası, IV. International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,ÇAY Abdullah Yusuf,AY IŞIK Ayşen,AKSOY Ergün, Çok kültürlü sınıflarda öğretmenlerin sınıf yönetimini gerçekleştirme durumları, Özet bildiri
 • 08.06.2015, Uluslararası, 2 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKÇADAĞ tuncay,Ümit Kahraman,Tosun Ali,Halil Ray, Okulların DNA profili ve okul içi politik davranışlara yönelik öğretmen görüşleri 08 10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Ankara, Özet bildiri
 • 08.06.2015, Uluslararası, 2 nd Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,filiz Yıldızoğlu,Yalçın Elif,Yusuf Gidiş, 5 Bostancı A B Yıldızoğlu F Yalçın E Gidiş Y 2015 Öğretmenlerin okula yönelik paylaşılan liderlik algıları örgütsel güven düzeyleri ve işe karşı duygu durumları arasındaki ilişki 2 nd Eurasian Educational Research Congress 08 10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Ankara, Özet bildiri
 • 07.05.2015, Ulusal, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (07-09 Mayıs 2015)., BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Tosun Ali,Fulya Kabar,Ümmü Keklik, Okulların öğretmenlere karşı aile dostu olma durumlarının değerlendirilmesi, Özet bildiri
 • 07.01.2015, Ulusal, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,GİDİŞ Yusuf,YILDIZOĞLU Filiz,YALÇIN Elif, Okul yöneticilerinin atanması ve yetiştirlmesine yönelik paydaş görüşleri, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, THE 14th INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATIONALADMINISTRATION, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AYDOĞAN Süleyman Sırrı,ALTINMAKAS SEMİZLERc Nurseli, Okullarda Öğretmen Performansını Etkileyen Örgütsel Etkenler, Tam metin bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, KOÇAK SEVAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet, Özet bildiri
 • 02.05.2019, Uluslararası, 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali, Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okulda paylaşılan liderliğe yönelik görüşler, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V. International EurasianEducational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,BAYRAKCI MUSTAFA,bülbül sebila, Okullarda Takas Kuramının Uygulanması İle Öğretmenlerin Yöneticiye Güven Ve Örgütsel Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Tam metin bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL AHMET,BÜLBÜL Sebila, Öğretmen Gözüyle Okul Müdürlerinin Yetenek Yönetimi Becerileri, Tam metin bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, nternational conference on Management , Business, Economics ,Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR),, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AY IŞIK Ayşen, The Correlation between the Organizational Learning of the Schools and the Academic Optimism of the Teachers, Özet bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, International conference on Management, Business, Economics, Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR), BOZKURT BOSTANCI AYNUR,TOSUN Ali, The Correlation between the Teachers’xx DNA Profile Perceptions for their Schools and Organizational Citizenship Level, Özet bildiri
 • 01.07.2017, Uluslararası, International conference on Management, Business, Economics, Social Sciences And Humanities Research (ICMBESHR, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,UĞURLU Elif, The Relationship Between Teachers’xx Political Skills and Organizational Opposition Levels, Özet bildiri
 • Uluslararası 2022, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Okul Liderliğine Bütüncül Yaklaşım, 2022, Anı Yayıncılık, 978-605-170-829-4
 • Ulusal 2021, Bilimsel Kitap, TOSUN ALİ, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, PROF. DR. ALİ BALCI’YA ARMAĞAN, 2021, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 978-605-136-509-1
 • Uluslararası 2020, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, GİDİŞ YUSUF, Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl, 2020, Anı Yayıncılık, Ankara/Türkiye, 978-605-170-465-4
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, GÜLŞEN CELAL,BOZKURT BOSTANCI AYNUR,AKAN DURDAĞI,YOLCU HÜSEYİN,AYDOĞAN İSMAİL,HELVACI MEHMET AKİF,AKBAŞLI SAİT,GÖKYER NECMİ, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2017, Anı yayıncılık, 978-605-170-061-8
 • Ulusal 2017, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,Yurdakul Ahmet,Kahraman Ümit, Eğitimde Denetim ve Değerlendirme, 2017, PEGEM AKADEMİ, 978-605-318-744-8
 • Ulusal 2017, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL AHMET,KAHRAMAN ÜMİT, EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME, 2017, PEGEM YAYINCILIK,
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR,YURDAKUL AHMET,AKBAŞ ALİ, Ziya Bursalıoğlu na Armagan, 2016, Ankara Üniversitesi yayınları,
 • Ulusal 2015, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Eğitim bilimine giriş, 2015, Anı yayıncılık, 9786051700533
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde Çağdaş yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, 2014, Anı yayıncılık, 978-605-5213-04-6
 • Uluslararası 2012, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Türk Eğitim Sistemi ve okul yönetimi Hasan Basri Memduhoğlu Kürşat Yılmaz Ankara Pegem Yayıncılık, 2012, Pegem Yayıncılık., ISBN 978-605-5885-29-8
 • Ulusal 2011, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2011, Anı Yayıncılık.,
 • Ulusal 2010, Ders Kitabı, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi, 2010, Anı yayıncılık,
 • Ulusal 2003, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde Çağdaş yaklaşımlar Uygulamalar ve Sorunlar, 2003, Anı yayıncılık, 975-6959-23-2
 • Ulusal 2000, Bilimsel Kitap, BOZKURT BOSTANCI AYNUR, Yönetimde çağdaş yaklaşımlar, 2000, Anı yayıcılık, 975-695623-2
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Turkish Studies , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
EĞİTİM VE BİLİM , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Kırıkkale Ünversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
Bartın EğitimFakültesi Dergisi , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
International Journal of Human Sciences (IJHS) , Dergi, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri
 • Okulların Örgütsel Öğrenmeleri ile Öğretmenlerin Akademik İyimserlikleri Arasındaki İlişki

  20.06.2017 - 20.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Öğretmenlerin Politik Yetileri İle Örgütsel Muhalefet Düzeyleri Arasındaki İlişki

  20.06.2017 - 20.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Okulların DNA Profilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

  20.06.2017 - 20.12.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3.500 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Öğretmenlerin Örgütsel Politika Algıları İle Duygusal Emek Arasındaki İlişki

  18.06.2015 - 17.01.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3235 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Okullarda Okul Yöneticilerinin Paternalist Liderlik Düzeyleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki

  18.06.2015 - 17.01.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3235 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Okuların örgütsel Narsizm Düzeyi ile Öğretmenşlerin Özyeterllik Düzeyleri Arasındaki ilişki

  18.06.2015 - 17.01.2016

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yürütücü
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 3235 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı : 10.5
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı