UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

PROFESÖR
ALİ YILMAZ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BEŞERİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  1981 - 1985

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  1985 - 1987

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEŞERİ İKTİSADİ COĞRAFYA (YL) (TEZLİ)
  Türkiye faal nüfusu: Dağılış ve başlıca özellikleri
 • Doktora

  1987 - 1993

  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA (DR)
  Doğu Karadeniz kenar dağlarının kuzeyinde (Melet-Harşit arası) kırsal yerleşme
 • ÜDS - İngilizce

  2004 - Bahar

  İngilizce - 67.5
 • Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
  Beşeri ve İktisadi Coğrafya

 • PROFESÖR - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2015 -

  - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • PROFESÖR - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2013 - 2015

  - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • DOÇENT - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

  2008 - 2013

  - COĞRAFYA BÖLÜMÜ - BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bölüm Başkanı

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Fakülte Kurulu Üyeliği

  2018 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Rektör Yardımcısı

  2017 - 2017

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  2016 - 2019

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2016 -

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Dekan

  2016 - 2018

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ MYO/Yüksekokul Müdürü

  2016 - 2016

 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yönetim Kurulu Üyeliği

  2015 - 2018

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği

  2012 - 2015

 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2008 - 2015

 • 2019

  Doktora - MEHMET ÜZÜLMEZ
  Orta Gediz Havzasında Turgutlu ve Salihli şehirlerinin mekânsal gelişiminin tarımsal arazi üzerindeki etkileri
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - BURCU TEMEL
  İstanbul Yarihi Yarımadası'nda müzecilik ve müze turizmi
  Uşak Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Yüksek Lisans - ERTUĞRUL SİYAMBAŞ
  Samsun şehir nüfusu
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2019

  Doktora - KUTTUSİ ZORLU
  Sürdürülebilir turizm gelişimi ve planlamasında toplum katılımı ve güçlendirme: Güzelyurt ilçesi (Aksaray) örneği
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2016

  Yüksek Lisans - PINAR ÖZEL
  Ladik yöresi (Samsun) turizm coğrafyası
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Yüksek Lisans - ADNAN KAHRAMAN
  Çarşamba Ovası'nda fındık tarımı ve alternatif ürün uygulamaları
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2015

  Doktora - SEYFULLAH GÜL
  Vezirköprü yöresinin kültür turizmi
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2014

  Yüksek Lisans - KUTTUSİ ZORLU
  Aksaray-Ihlara Vadisi'nde ekoturizm
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2013

  Yüksek Lisans - FATMA DEMİRCİ
  Çorum şehrinde tarihsel koruma ve şehir turizmine katkıları
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2012

  Yüksek Lisans - MAHMUT HAZIM ŞAHİN
  Türkiye'de yeri değiştirilen şehirlere bir örnek: Erbaa/Tokat
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2006

  Yüksek Lisans - KEREM GÜREL
  Çarşamba ilçe merkezinde şehir içi arazi kullanımı
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2004

  Yüksek Lisans - YUSUF GÜLYAZI
  Kırıkkale şehir coğrafyası
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2003

  Yüksek Lisans - HATİCE ÇEKER
  Vezirköprü'de şehiriçi arazi kullanımı
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 2000

  Yüksek Lisans - SEVGİ DÜŞÜNEN
  Kır yerleşmelerinde sosyo-ekonomik yapının oluşmasında coğrafi çevre şartlarının etkisi üzerine bir araştırma: Eynegazi ve Kuşçular köyleri örneği
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1999

  Yüksek Lisans - NECATİ TOMAL
  Bafra (Samsun) ovasında kır yerleşmeleri
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1998

  Yüksek Lisans - MEHMET DÖŞ
  Kavak ilçe merkezinde şehir fonksiyonlarının gelişimi ve Samsun-Kavak ilişkileri
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • TURİZM VE ÇEVRE - Doktora, 2020-2021
 • TURİZM COĞRAFYASI - Lisans, 2020-2021
 • SOSYAL COĞRAFYA - Lisans, 2020-2021
 • NÜFUS COĞRAFYASI - Lisans, 2020-2021
 • KÜLTÜR COĞRAFYASI - Lisans, 2020-2021
 • ALTERNATİF TURİZM - Doktora, 2019-2020
 • SİYASİ COĞRAFYA - Lisans, 2017-2018
 • ŞEHİR TURİZMİ - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ŞEHİR COĞRAFYASI ARAŞTIRMALARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • ŞEHİRLEŞME VE SORUNLARI - Yüksek Lisans, 2017-2018
 • KÜLTÜR COĞRAFYASI - Lisans, 2017-2018
 • YERLEŞME COĞRAFYASI - Lisans, 2017-2018
 • SİYASİ COĞRAFYA - Lisans, 2016-2017
 • YERLEŞME COĞRAFYASI - Lisans, 2016-2017
 • TURİZM COĞRAFYASI - Lisans, 2015-2016
 • SİYASİ COĞRAFYA - Lisans, 2015-2016
 • YERLEŞME COĞRAFYASI - Lisans, 2015-2016
 • Ulaşım Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Kültür Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Şehir Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Sanayi Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Nüfus Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Ekonomik Coğrafya - Lisans, 2013-2014
 • Yerleşme Coğrafyası - Lisans, 2013-2014
 • Şehiriçi Arazi Kullanımı ve Planlaması - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Şehirleşme ve Sorunları - Yüksek Lisans, 2013-2014
 • Şehir Coğrafyası Araştırmaları - Doktora, 2013-2014
 • Şehir Turizmi - Doktora, 2012-2013
 • Şehirsel Koruma - Doktora, 2012-2013
 • Ulusal Hakemli 2021, ÜZÜLMEZ MEHMET, YILMAZ ALİ, TURGUTLU ŞEHRİNİN MEKÂNSAL GELİŞİMİNİN (1950-2018) TARIM ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ-The Effect of Spatial Development of Turgutlu City on Agricultural Lands, EGE COĞRAFYA DERGİSİ
 • Ulusal Hakemli 2020, GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Yerel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Kültür Turizmi ve Kültür Rotaları: Vezirköprü Yöresi Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies
 • Uluslararası Hakemli 2020, ZORLU KUTTUSİ,YILMAZ ALİ, Determination of Strategies of Ecotourism in Protected Areas with SWOT-AHP Method: The Case of Aksaray – Ihlara Special Environmental Protection Zone (SEPZ), Journal of Geography
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ,OTMAN NORAIN, Views on the Effects of Nature-Based Tourism Activities on the Environment: The Case of Fairy Chimneys Tourism Region (Turkey), Journal of Tourism Leisure and Hospitality
 • Ulusal Hakemli 2019, GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Samsun Şehri Kıyı Şeridinin Rekreasyon Potansiyelinin Gülez’in Açık Hava Rekreasyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi Yöntemiile Belirlenmesi, Coğrafi Bilimler Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Demire Kazınan Kültür: Samsun Yöresi Demirci Damgaları, Milli Folklor Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, EGE İSMAİL,POLAT SELAHATTİN,YILMAZ ALİ, AN EXAMPLE OF TOURISM POTENTIAL OF KARSTIK HERITAGE: MAN ROCKS (Göller Summer Resort Area-Kozan-Adana), Toursm, Lesure and Global Chang
 • Uluslararası Hakemli 2019, YILMAZ ALİ,GÜL SEYFULLAH, HISTORICAL CONSERVATION AND TOURISM IN SAMSUN CITY, TURKEY, Tourism, Leisure and Global Change
 • Uluslararası Hakemli 2018, YILMAZ ALİ,ZORLU KUTTUSİ, SWOT-AHS Analizi Kullanilarak Sinop’ta Sürdürülebilir Turizm Stratejilerinin Önceliklendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2018, YILMAZ ALİ,GÜL SEYFULLAH, SAMSUN ŞEHRİNDE TARİHÎ YAPI MİRASİ VE ŞEHİRSEL KORUMAHistorical Heritage and Urban Conservation in Samsun City, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD),Journal of Ottoman Legacy Studies (JOLS),
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÜZÜLMEZ MEHMET,YILMAZ ALİ, Çıkrıkçı Köyü’nde (Manisa) Meskenler ve Çevre İlişkisi, Studies Of The Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2017, ÜZÜLMEZ MEHMET,YILMAZ ALİ, ÇIKRIKÇI KÖYÜ’NDE (MANİSA) MESKENLER VE ÇEVRE İLİŞKİSİTHE RELATIONSHIP BETWEEN DWELLINGS AND ENVIRONMENT IN ÇIKRIKÇI VILLAGE (MANİSA), Studies Of The Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2016, GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Vezirköprü Yöresi Kültür Turizmi Potansiyelinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Belirlenmesi Ve Swot Ölçütlerinin Temel Kültür Turizmi Kriterleriyle Olan İlişkisi Determınatıon Of Cultural Tourısm Potentıal In Vezırköprü Precıncts By Analytıcal Hıerarchy Process And Relatıons Of Swot Measures Wıth Fundamental Cultural Tourısm Crıterıa, The Studies of Ottoman Domain,
 • Uluslararası Hakemli 2016, YILMAZ ALİ,TUNCER MEHMET,ZORLU KUTTUSİ, Yavaş Şehir Sürdürülebilir Yerel Kalkınma Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Güzelyurt Aksaray, The Studies of Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2015, YILMAZ ALİ,GÜL SEYFULLAH, Vezirköprü de Samsun Tarihsel Koruma ve Halkın Koruma Çalışmalarına Yaklaşımı, Studies of Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2015, YILMAZ ALİ,SEYFULLAH GÜL, Vezirköprü de Samsun Tarihsel Koruma ve Halkın Koruma Çalışmalarına Yaklaşımı Hıstorıcal Conservatıon In Vezirkopru Samsun And Approach Of The Inhabıtants For Conservatıon, Studies of The Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2014, YILMAZ ALİ, MUSTAFA RÜSTEM, 1992 Sonrası Türkiye ye Göçen Ahıska Türklerinin Göç İskân ve Uyum Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma Bursa Örneği, Studies of The Ottoman Domain
 • Uluslararası Hakemli 2013, YILMAZ ALİ,ERLER MEHMET YAVUZ,ŞAHİN M HAZIM, Depreme Bağlı Yeri Değiştirilen Bir Şehir Erbaa Tokat, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2013, ŞAHİN KEMALETTİN,ASİYE GÜNEL,YILMAZ ALİ, Midyat Stone and Stone Works Natural and Cultural Environment Relations Midyat Taşı ve Taş İşçiliği Doğal ve Kültürel Çevre İlişkileri, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2009, ŞAHİN KEMALETTİN,YILMAZ ALİ, Samsun ilinde doğal kaynaklara dayalı turizm arzı ve planlaması, The Journal of International Social Research
 • Uluslararası Hakemli 2009, YILMAZ ALİ, ŞAHİN KEMALETTİN, Samsun şehri ve yakın çevresinde turizm ve turist algılaması, The Journal of International Social Research
 • Ulusal Hakemli 2006, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Türkiye de Şehir Asayiş Suçları Dağılış ve Başlıca Özellikler, Milli Eğitim Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Türkiye de Şehir Asayiş Suçları Dağılış ve Başlıca Özellikleri, Milli Eğitim, Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2006, YILMAZ ALİ, Samsun Limanı, Türk Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2005, YILMAZ ALİ, Türkiye de İşsiz Nüfus, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2004, YILMAZ ALİ, Samsun Kentinin Yeni Gelişim Alanları: Atakum, Atakent ve Kurupelit, Türk Coğrafya Dergisi,
 • Ulusal Hakemli 2001, YILMAZ ALİ, Samsun Merkez İlçe Kırsal Alanında Seçilmiş Dört Köyde Mevsimlik İşgücü Göçü Üzerine Bir Araştırma, Türk Coğrafya Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1998, YILMAZ ALİ, Türkiye’de Fındık Ziraatının Plansız Gelişimi ve Sonuçları, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 1997, YILMAZ ALİ, Doğu Karadeniz (Giresun Hinterlandı) Orman İçi Kır Yerleşmelerinde Nüfus-Toprak İlişkisi Açısından Tarım Topraklarının Durumu, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 1996, YILMAZ ALİ, Orman İçi Kır Yerleşmelerinde Ekonomik Yapı, Türk Coğrafya Dergisi
 • 28.09.2011, Uluslararası, World Conference on Financial Crisis and Impact (WCFC 2011), YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, The Reflections to The Turkish Tourism Sector of The Global Economic Crisis Nowadays: The Sample of Cappadocia, Özet bildiri
 • 27.04.2005, Ulusal, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 27-29 Nisan İzmir, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Şehir Güvenliği, Coğrafya ve CBS (Samsun Örneği, Tam metin bildiri
 • 25.11.2007, Uluslararası, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu,, YILMAZ ALİ, Osmanlıdan Günümüze Çorum’da Sanayi - The industry in Çorum From Ottoman Period To Present Day, Tam metin bildiri
 • 25.06.2002, Ulusal, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, 25-27 Haziran Ilgaz Dağı-Kastamonu, YILMAZ ALİ,ŞAHİN KEMALETTİN, Orman Köylerinde Ekonomik Yapı ve Sorunlar: Dereli Yöresi Örneği, Tam metin bildiri
 • 25.06.2002, Ulusal, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, ŞAHİN KEMALETTİN,YILMAZ ALİ, Kunduz Dağının (Vezirköprü-Samsun) Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesi, Tam metin bildiri
 • 21.04.2017, Ulusal, Uşak İli Turizm Potansiyeli ve TurizmiGeliştirme Stratejileri” Paneli, YILMAZ ALİ, Uşak şehir turizmi nasıl geliştirilebilir,
 • 17.06.2012, Uluslararası, 1st International Interdiciplinary Social Inquiry Conference, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Urban Tourism and Its Contribution to Economic and Image Regeneration, Tam metin bildiri
 • 17.06.2012, Uluslararası, International Interdisciplinary Social Inquiry Conference – IISIC, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Urban Tourism and Its Contribution to Economic and Image Regeneration, Özet bildiri
 • 16.05.2014, Uluslararası, Youth And Our Cultural Heritage International Congress - Gençlik ve Kültürel Mirasimiz,, DEMİRCİ FATMA,YILMAZ ALİ, Kültürel Mirasın Aktarılmasında Şehirsel Korumanın Rolü -Urban Conservation’xxs Role İn Transferring Cultural Heritage, Tam metin bildiri
 • 16.05.2014, Uluslararası, Youth And Our Cultural Heritage International Congress - Gençlik ve Kültürel Mirasimiz, ZORLU KUTTUSİ,YILMAZ ALİ, Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Bir Şehir Hareketi: Sakin Şehir (Cittaslow) - New a City Movement in Protection of Cultural Heritage: Slow City (Cittaslow), Tam metin bildiri
 • 16.05.2014, Uluslararası, Youth And Our Cultural Heritage International Congress-Gençlik ve Kültürel Mirasimiz, GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Kültürel Mirasın Aktarımına Bir Örnek: Hepimiz Oynuyoruz Projesi (Samsun), Tam metin bildiri
 • 16.05.2014, Uluslararası, Youth And Our Cultural Heritage Internatıonal Congress - Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Sempozyumu (16-18 Mayıs 2014)., GÜL SEYFULLAH,YILMAZ ALİ, Kültürel Mirasın Aktarımına Bir Örnek Hepimiz Oynuyoruz Projesi Samsun, Tam metin bildiri
 • 13.10.2011, Ulusal, Samsun Sempozyumu, 13-16 Ekim, YILMAZ ALİ, Samsun Şehrinin Turizm Altyapısı ve Turizmi Geliştirme İmkânları, Tam metin bildiri
 • 13.10.2008, Ulusal, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi SistemleriSempozyumu, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Mekâna İlişkin Güvenlik Algılamasını Haritalanmasında CBS Kullanımı, Tam metin bildiri
 • 13.10.2008, Ulusal, 2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Mekana İlişkin Güvenlik Algılamasının Haritalanmasında CBS Kullanımı, Tam metin bildiri
 • 12.02.2015, Uluslararası, International Conference on Management, Business, and Economics and The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Perspectives on Sustainable Tourism The Opinions on Nature Based Tourism Activities in Fairy Chimneys Tourism Area Türkiye, Özet bildiri
 • 12.02.2015, Uluslararası, International Conference on Management, Business, and Economics and The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Perspectives on Sustainable Tourism The Opinions on Nature Based Tourism Activities in Fairy Chimneys Tourism Area Türkiye, Özet bildiri
 • 09.06.2005, Uluslararası, Istanbul Conference Democracy and Global Security, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Increasing Crime Rates and the Problem of Safety in Cities in Türkiye, Tam metin bildiri
 • 09.06.2005, Uluslararası, Istanbul Conference on Democracy and Global Security 2005, GÜNAY AKTAŞ SEMRA,YILMAZ ALİ, Increasing Crime Rates and the Problem of Safety in Cities İn Turkey, Tam metin bildiri
 • 05.05.2014, Uluslararası, Uluslararası Gençlik ve Kültürel Mirasımız Kongresi, ZORLU KUTTUSİ,YILMAZ ALİ, Kültürel Mirasın Korunmasında Yeni Bir Şehir Hareketi: Sakin Şehir (Cittaslow), Tam metin bildiri
 • 02.10.2018, Uluslararası, 11th Tourism Outlook Conference, Eskişehir-Turkey, YILMAZ ALİ,GÜL SEYFULLAH, Hıstorıcal Conservatıon And Tourısm In Samsun Cıty,Turkey-Heritage Tourism Beyond Borders And Civilizations, Tam metin bildiri
 • 01.09.2009, Uluslararası, World Conference on Financial Crisis and Impact(WCFC 2011), YILMAZ ALİ,GÜNAY SEMRA, The Reflections to the Turkish tourism sector of tha global economic crisis nowadays The Sample of Cappadocia, Tam metin bildiri
 • Uluslararası 2021, Bilimsel Kitap, ZORLU KUTTUSİ, YILMAZ ALİ, Multidisipliner Yaklaşımlarla Samsun Kültür ve Turizmine Bakış, 2021, Akademisyen Yayınevi, 978-625-7496-16-2
 • Ulusal 2018, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, GIDA COĞRAFYASI, 2018, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 978-975-06-1896-3
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Gıda Coğrafyası, 2016, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, 978-975-06-1896-3
 • Ulusal 2016, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Turizm Coğrafyası, 2016, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Basımevi, 978-975-06-1950-2
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Hospitality Travel and Tourism Concepts Methodologies Tools and Aplications, 2015, IGI Global, 978-1-4666-6543-9
 • Uluslararası 2015, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Hospitality Travel and Tourism Concepts Methodologies Tools and Aplications, 2015, IGI Global, 978-1-4666-6543-9, G155.A1.H659
 • Uluslararası 2013, Bilimsel Kitap, YILMAZ ALİ,GÜNAY AKTAŞ SEMRA, Technology and Financial Crisis Economical and Analytical, 2013, Igi Global,
 • Uluslararası 2013, Bilimsel Kitap, GÜNAY AKTAŞ Semra, YILMAZ Ali, The Science and Education at The Beginning of the 21st Century in Turkey, 2013, St. Kliment Ohridski University Press, ISBN 978-954-07- 2013
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ,EMEKLİ GÖZDE, TURiZM COĞ⁄RAFYASI, 2012, Anadolu Üniversitesi, 978-975-06-1175-9
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Turizm Coğrafyası, 2012, Anadolu Üniversitesi, 978-97506-1175-9
 • Ulusal 2012, Ders Kitabı, YILMAZ ALİ, Turizm Coğrafyası, 2012, Anadolu Üniversitesi Yayınları,
 • Ulusal 2005, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, YILMAZ ALİ, Çorum Sanayii, 2005, Etüt yayınları, 975-8217-63-1
Studies Of The Ottoman Domain , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya
The Studies of Ottoman Domain , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya
The Journal of International Social Research , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya
The Journal of International Social Research-Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , Dergi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Beşeri ve İktisadi coğrafya
 • Çorum Şehrinde Tarihsel Koruma ve Şehir Turizmine Katkıları

  16.02.2010 - 29.02.2012

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Doğu Karadeniz Ordu-Giresun Yöresinde İskân Sorunları

  05.04.1990 - 23.07.1991

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Aksaray Ihlara Vadisi’nde Eko Turizm

  21.04.2012 - 12.05.2014

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı
 • Çorum’da Sanayinin Gelişimi ve Şehirleşme Üzerine Etkisi

  15.04.2003 - 11.06.2005

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Yönetici
  Projenin Yürütüldüğü Kurum: UŞAK ÜNİVERSİTESİ
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi :
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı