UŞAK ÜNİVERSİTESİ Akademik Bilgi Sistemi

DOÇENT
ALİ KARABABA

EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Yök Akademisyen Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız
 • Lisans

  2004 - 2008

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
 • Yüksek Lisans

  2009 - 2012

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZLİ)
  Psikolojik danışmanlarda olumlu mükemmelliyetçilik ve olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş doyumu ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü
 • Doktora

  2012 - 2016

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (DR)
  Ergenlerde transaksiyonel analiz ego durumları, yaşam pozisyonları ve insani değerler açısından yalnızlık
 • YDS - İngilizce

  2014 -

  İngilizce - 80.00000
 • Eğitim Bilimleri Temel Alanı
  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 • DOÇENT - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2020 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

  2017 -

  - EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
 • UŞAK ÜNİVERSİTESİ Anabilim Dalı Başkanı

  2018 -

 • Eğitim İstatistiği - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Krize Müdahale (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Grupla Psikolojik Danışma (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Psikolojik Danışma Becerileri (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Krize Müdahale - Lisans, 2021-2022
 • Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma - Lisans, 2021-2022
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması II - Lisans, 2021-2022
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2021-2022
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2021-2022
 • Psikolojik Danışma Becerileri - Lisans, 2021-2022
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları II - Lisans, 2021-2022
 • Akademik Yazım Teknikleri - Yüksek Lisans, 2021-2022
 • Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Okulda Ruh Sağlığı (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • RPD'de Program Geliştirme (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri (İkinci Öğretim) - Lisans, 2021-2022
 • Yeni Psikolojik Danışma Yaklaşım ve Modelleri - Lisans, 2021-2022
 • Okulda Ruh Sağlığı - Lisans, 2021-2022
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması I - Lisans, 2021-2022
 • RPD'de Program Geliştirme - Lisans, 2021-2022
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri - Lisans, 2021-2022
 • Temel İstatistik - Lisans, 2021-2022
 • Okullarda RPD Uygulamaları I - Lisans, 2021-2022
 • Rehberlik (Okul Öncesi Öğretmenliği) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik (Türkçe Öğretmenliği) - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli III (okulda Ruh Sağlığı) (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Temel İstatistik (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2020-2021
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2020-2021
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2020-2021
 • Temel İstatisitk - Lisans, 2020-2021
 • Seçmeli III (okulda Ruh Sağlığı) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlikte Program Geliştirme (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Danışma Becerileri (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları (2. Öğretim) - Lisans, 2020-2021
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2020-2021
 • İstatistik II - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlikte Program Geliştirme - Lisans, 2020-2021
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2020-2021
 • Psikolojik Danışma Becerileri - Lisans, 2020-2021
 • Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları - Lisans, 2020-2021
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2020-2021
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Psikoloji (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Kişilik Kuramları (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Gözlem (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Ölçme ve Değerlendirme (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik I (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Temel İstatistik (2. Öğretim) - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2019-2020
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2019-2020
 • Kişilik Kuramları - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Gözlem - Lisans, 2019-2020
 • Ölçme ve Değerlendirme - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik I - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Temel İstatistik - Lisans, 2019-2020
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2019-2020
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2019-2020
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2019-2020
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2019-2020
 • İstatistik II - Lisans, 2019-2020
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2019-2020
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2019-2020
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Tez Çalışması - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Uzmanlık Alan Dersi - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Eğitim Örgütlerinde Motivasyon - Yüksek Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kişilik Kuramları (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Topluma Hizmet Uygulamaları - Lisans, 2018-2019
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri - Lisans, 2018-2019
 • Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması - Lisans, 2018-2019
 • Kişilik Kuramları - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Grupla Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2. Öğretim) - Lisans, 2018-2019
 • Kurum Deneyimi - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2018-2019
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı - Lisans, 2018-2019
 • Grupla Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • İstatistik II - Lisans, 2018-2019
 • Kaynak Tarama ve Rapor Yazma - Lisans, 2018-2019
 • Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma - Lisans, 2018-2019
 • Seçmeli: Krize Müdehale (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • İstatistik II (2. Öğretim) - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Krize Müdehale - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması - Lisans, 2017-2018
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri - Lisans, 2017-2018
 • Seçmeli: Okulda Ruh Sağlığı - Lisans, 2017-2018
 • Sosyal Psikoloji - Lisans, 2017-2018
 • İstatistik II - Lisans, 2017-2018
 • Uluslararası Hakemli 2023, KARABABA ALİ, Emotion regulation moderates the impact of state anxiety on psychological well-being in Turkish population during the COVID-19 pandemic, Counselling Psychology Quarterly
 • Uluslararası Hakemli 2023, KARABABA ALİ, A meta-analysis of solution-focused brief therapy for school-related problems in adolescents, Research on Social Work Practice
 • Uluslararası Hakemli 2022, KARABABA ALİ, Examining latchkey early adolescents' perceptions related to their unsupervised experiences after school: A phenomenological qualitative study, The Family Journal
 • Uluslararası Hakemli 2022, KARABABA ALİ, School engagement and self-esteem among Turkish secondary school students: A moderated-mediation model for academic achievement and gender, Psychology in the Schools
 • Uluslararası Hakemli 2022, KARABABA ALİ, Understanding the association between parental attachment and loneliness among adolescents: The mediating role of self-esteem, Current Psychology
 • Uluslararası Hakemli 2021, DİLMAÇ BÜLENT, KARABABA ALİ, SEKİ TOLGA, ŞİMŞİR ZEYNEP, KURNAZ FURKAN, Examining the relationships between fear of coronavirus, state anxiety, and relationship happiness among married Turkish individuals during COVID-19, Journal of Family Issues
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The reciprocal relationships between school engagement and self-esteem among Turkish early adolescents: A three-wave cross-lagged model, CHILDREN AND YOUTH SERVICES REVIEW
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The Moderating Role of Hope in the Relationship Between Maladaptive Perfectionism and Anxiety Among Early Adolescents, JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY
 • Ulusal Hakemli 2020, ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Attachment to parents as a predictor of multidimensional life satisfaction among adolescents, Sakarya University Journal of Education
 • Ulusal Hakemli 2020, KARABABA ALİ, Examining internet addiction of early adolescents in terms of parenting styles, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2020, KARABABA ALİ, The relationship between trait anger and loneliness among early adolescents: The moderating role of emotion regulation, PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Çok boyutlu ebeveynlik stillerini değerlendirme ölçeği’nin (ÇESDÖ) (Ebeveyn Formu) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Life positions as predictor of life satisfaction among university students, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2019, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik, Kastamonu Eğitim Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2019, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,ÖZGÜNGÖR SEVGİ, Mediating role of goal orientations in the relationship between parental attachment and school life satisfaction, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi olmanın bir yordayıcısı olarak benlik ayrımlaşması, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, Ön ergenlerin umut düzeylerinin ebeveynlik stilleri açısından incelenmesi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ, The relationship between adaptive-maladaptive perfectionism and life satisfaction among secondary school students, Research on Education and Psychology
 • Uluslararası Hakemli 2018, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Examination of secondary school students’ hope levels in terms of anxiety, depression and perfectionism, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2018, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ortaokul öğrencilerinde okula bağlılığın yordanmasında algılanan sosyal destek ve değerin rolü, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Uluslararası Hakemli 2016, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, TA and values as the predictors of loneliness among adolescents, Egitim ve Bilim-Education and Science
 • Ulusal Hakemli 2015, ÖZGÜNGÖR SEVGİ,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ergenlerde başarı amaç yönelimleri, cinsiyet ve öğrenim görülen sınıf düzeyinin yaşam doyumunu yordama gücü, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2015, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolü, İlköğretim Online Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ORAL TUNCAY,DİLMAÇ BÜLENT, Ergenlerin başarı amaç yönelimlerini yordayan değişkenlerden biri olarak: İnsani değerler, Değerler Eğitimi Dergisi
 • Ulusal Hakemli 2014, KARABABA ALİ,ACUN NECLA, Psikolojik danışmanlarda olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik düzeylerinin iş ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
 • 31.10.2013, Ulusal, I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, KARABABA ALİ, Ergenlerde insani değerlerin sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerini yordamadaki rolü, Özet bildiri
 • 31.05.2016, Uluslararası, International Eurasian Educational Research Congress, KARABABA ALİ,DİLMAÇ BÜLENT, Öğretmen adaylarında değerlerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinde olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik ve yaşam doyumu ilişkisi, Özet bildiri
 • 28.04.2018, Uluslararası, III. Ines International Education and Social Science Congress, KARABABA ALİ, Üniversite öğrencilerinde yaşam doyumunun yordayıcısı olarak yaşam pozisyonları, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, Investigation of early adolescents’ hope levels in tems of parenting styles, Özet bildiri
 • 25.10.2018, Uluslararası, 20. Uluslararası Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kongresi, KARABABA ALİ, The examining the direct and indirect relationships between parent attachment, self-esteem and loneliness among adolescents: The mediating role of self-esteem, Özet bildiri
 • 25.10.2017, Uluslararası, II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, KARABABA ALİ,MERT ABDULLAH,ÇETİNER PINAR, Ortaokul öğrencilerinde okula bağlılık ile empati arasındaki ilişkinin incelenmesi, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinin yalnızlık düzeylerinin yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmelliyetçilik, Özet bildiri
 • 18.10.2017, Uluslararası, II. International Academic Research Congress, KARABABA ALİ, Transaksiyonel Analiz ego durumları ile gerçek doğum sırası arasındaki ilişki., Özet bildiri
 • 18.07.2018, Uluslararası, International Conference On New Horizons In Education, ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Türkiye’deki ergenlerde çokboyutlu yaşam doyumunun yordayıcısı olarak ebeveyne bağlanma, Özet bildiri
 • 07.10.2015, Ulusal, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, ARSLAN COŞKUN,ORAL TUNCAY,KARABABA ALİ, Ortaokul öğrencilerinin umut düzeylerinin, kaygı, depresyon ve mükemmelliyetçilik açısından incelenmesi, Özet bildiri
 • 02.05.2018, Uluslararası, V th International Eurasian Educational Research Congress, KARABABA ALİ, Ev anahtarlarını taşıyan ön ergenler: Bir olgubilim çalışması, Özet bildiri
 • Ulusal 2018, Bilimsel Kitap, DİLMAÇ BÜLENT,KARABABA ALİ, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 2018, Nobel Yayıncılık, 978-605-320-965-2
 • Ulusal 2016, Bilimsel Kitap, DİLMAÇ BÜLENT,KARABABA ALİ, Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları, 2016, Pegem Akademi Yayıncılık, 978-605-318-423-2
 • Ulusal 2014, Bilimsel Kitap, KARABABA ALİ, Değerler ve Değerler Psikolojisi, 2014, Pegem Akademi, 978-605-364-810-9
 • Ergenlerde Transaksiyonel Analiz Ego Durumları, Yaşam Pozisyonları ve İnsani Değerler Açısından Yalnızlık

  14.04.2016 - 14.10.2017

  Akademisyenin Projedeki Konumu: Araştırmacı
  Projenin Yürütüldüğü Kurum:
  Projenin Kapsamı : ULUSAL
  Projenin Bütçesi : 1,677 TÜRK LİRASI
  Proje Teşvik Puanı :
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi - Tamamlandı